worldwide

worldwide

Tại công ty chúng tôi, quyền riêng tư bắt đầu bằng sự tin cậy.

Năm 2001, Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), hoạt động dưới tên là MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, đã thành lập Văn phòng Quyền riêng tư để phát triển và giám sát một chương trình quyền riêng tư toàn cầu cho các hoạt động của chúng tôi trên toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi dựa trên bốn giá trị quyền riêng tư làm nền tảng cho việc thu thập, tương tác và sử dụng thông tin về con người một cách có trách nhiệm:

 • tôn trọng các kỳ vọng quyền riêng tư cá nhân,
 • xây dựng và giữ gìn niềm tin,
 • ngăn chặn các tổn hại đến quyền riêng tư và
 • tuân thủ nội dung và tinh thần của các điều luật luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới.

Chương trình quyền riêng tư của chúng tôi được xây dựng trên một nền tảng trách nhiệm có tổ chức cho quyền riêng tư, việc quản lý các dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để hoạt động kinh doanh, các thực hành quyền riêng tư phù hợp trên toàn cầu và các tiêu chuẩn tiếp nối truyền thống của chúng ta về việc giữ gìn các tiêu chuẩn đạo đức cao trong hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời giám sát không ngừng để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng với những thay đổi trong kỳ vọng về quyền riêng tư khi công nghệ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi tiếp tục phát triển. Để biết thêm thông tin về chương trình của chúng tôi, vui lòng xem phần chương trình bảo mật toàn cầu thuộc báo cáo trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi.

Cách tiếp cận của chúng tôi về Lòng tin Quyền riêng tư

Vì chúng tôi cho rằng lòng tin là giá trị riêng tư cốt lõi và cần thiết cho sứ mệnh của công ty chúng tôi để khám phá, phát triển và cung cấp các sản phẩm cũng như dịch vụ sáng tạo để cứu người và cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới, chiến lược chương trình quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi tập trung vào hai mục tiêu chính là hướng đến thúc đẩy niềm tin vào cách chúng ta giao tiếp với mọi người và cách chúng ta truy cập, sử dụng cũng như chuyển giao thông tin con người trên toàn thế giới.

Các tiêu chuẩn Toàn cầu Nhất quán

Kể từ khi chúng tôi thành lập chương trình quyền riêng tư toàn cầu vào năm 2001, chúng tôi đã nỗ lực thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn quyền riêng tư toàn cầu nhất quán để đảm bảo cho cách thức chúng tôi quản lý các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của mình giữa các quốc gia và khu vực, và nhằm để hỗ trợ các chứng nhận của chúng tôi theo các khung bảo vệ quyền riêng tư đã được công nhận bởi các cơ quan quản lý như sau đây:

 • Cảng an toàn Hoa Kỳ-Châu Âu (2001)
 • Cảng an toàn Hoa Kỳ-Thụy Sỹ (2009)
 • Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới APEC (2013)
 • Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp Châu Âu (2016)
 • Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư Hoa Kỳ-Châu Âu (2016)
 • Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư Hoa Kỳ-Thụy Sỹ (2018)
 • Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung hay GDPR của Châu Âu (2018)

Mỗi chứng nhận của chúng tôi đều dựa trên Chính sách Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giớicủa chúng tôi

Tính minh bạch

Chúng tôi nhận thấy rằng mọi người có thể cảm thấy khó và quá sức để hiểu được tất cả các cách thức khác nhau mà thông tin của họ có thể được giám sát, cảm nhận, thu thập, chia sẻ, sử dụng, phân tích và chuyển giao, vì vậy chúng tôi sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để hỗ trợ cho mục tiêu của mình, là làm cho các thực hành của chúng tôi trở nên minh bạch cho cả những người mà chúng tôi xử lý thông tin cũng như các cơ quan quản lý và đại diện của họ, là những người xem xét các thực hành của chúng tôi. Các ví dụ chính bao gồm:

 • Quyền riêng tư trên Trực tuyến – Chính sách Quyền riêng tư Internet của chúng tôi mô tả các cách chúng tôi xử lý thông tin của con người trên trực tuyến;
 • Cookie – Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ cho mạng Internet của chúng tôi và mô tả các cách thức mà các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi sử dụng cookie cùng các trình theo dõi trực tuyến trên đó;
 • Thông báo theo Ngữ cảnh – là thông báo chúng tôi đưa ra tại thời điểm bạn sử dụng hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi;
 • Thông báo về Quyền riêng tư Toàn diện – các thông báo này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn kỹ lưỡng về cách thực hành quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho các bên liên quan cụ thể.

Tính minh bạch trong Chương trình quyền riêng tư của chúng tôi (Chỉ ở Hoa Kỳ)

Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi là một phần quan trọng trong cách tiếp cận tính minh bạch của chúng tôi trong những gì chúng tôi làm đối với thông tin cá nhân.

Thông tin thêm về Tính minh bạch và Quyền riêng tư tại công ty chúng tôi

Có câu hỏi về Quyền riêng tư?

Gửi thư cho chúng tôi tới:
MSD Vietnam
Tầng 16, MPlaza Saigon
39 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail:
Privacy Office