worldwide

worldwide

Tại Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), hoạt động kinh doanh bên ngoài Hoa Kỳ và Canada dưới tên Merck, Sharp & Dohme (MSD)1 cam kết quyền riêng tư của chúng tôi bắt đầu bằng bốn giá trị quyền riêng tư của mình là tôn trọng, tin tưởng, ngăn chặn tổn hại và tuân thủ. Trong khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn trên trực tuyến, Tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư Internet được áp dụng. Cam kết Quyền riêng tư Cookie của chúng tôi hỗ trợ cho Chính sách Quyền riêng tư Internet của chúng tôi bằng cách cung cấp thêm chi tiết về các thể loại cookie và các công nghệ tương tự mà trang web, ứng dụng web cùng các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có sử dụng (chúng tôi gọi chung là “trang web”) và cách bạn có thể kiểm soát các cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình.

Ngày phê duyệt: 5 tháng 6 năm 2018
Ngày hiệu lực: 5 tháng 6 năm 2018

Cookie là gì?

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ, thường là tệp văn bản gồm các chữ cái và số, được thiết lập bởi một trong các trang web của chúng tôi (chúng được gọi là “cookie bên thứ nhất”) hoặc bởi các trang web khác cung cấp nội dung hoặc tính năng trên trang web mà bạn đang xem (chúng được gọi là “cookie bên thứ ba”). Cookies được gửi tới bởi các máy chủ web tới các trang web của chúng tôi hoặc từ các máy chủ web cho nội dung của bên thứ ba được cung cấp trên các trang web của chúng tôi và được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookie cho phép trang web đặt cookie lưu trữ các mẩu thông tin nhỏ lên máy tính của bạn và sau đó truy xuất thông tin này. Khác với flash cookie, mà chúng tôi mô tả dưới đây, mỗi cookie là duy nhất đối với trình duyệt web bạn đang sử dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, vì thế, nếu bạn truy cập các trang web của chúng tôi từ nhiều thiết bị hoặc nhiều trình duyệt web, các trang web sẽ thiết lập các cookie riêng cho mỗi thiết bị và trình duyệt.

Các công nghệ khác thực hiện chức năng tương tự như cookie bao gồm:

  • Thẻ đơn điểm ảnh (single-pixel tag), còn được gọi là bọ web (web beacon), thẻ web (web tag) và ảnh GIF trơn (clear GIF), là các đồ họa có chức năng tương tự như cookie. Các thẻ này không hiển thị được khi xem trang web hoặc email vì chúng có kích thước nhỏ.
  • ETag là các giá trị duy nhất được sử dụng cho bộ nhớ đệm trang web giúp nhận diện khách truy cập trang web trong các lần truy cập tiếp theo.
  • Tập lệnh (script) là đoạn mã lệnh được nhúng vào một số trang web của chúng tôi nhằm cung cấp một số thông tin nhất định về trình duyệt web của bạn tới nhà cung cấp mã lệnh khi bạn truy cập các trang web đó.

Các trang web của chúng tôi sử dụng Adobe Flash Player để cung cấp nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, có sử dụng một cookie khác gọi là flash cookie, còn được gọi là đối tượng chia sẻ cục bộ. Các flash cookie được Adobe Flash Player sử dụng và không chỉ chứa loại thông tin được lưu trữ trong các cookie khác mà còn chứa thông tin riêng của Adobe Flash Player, chẳng hạn như thời điểm video ngừng phát trên thiết bị của bạn. Flash cookie cũng có khả năng lưu trữ nhiều thông tin hơn các cookie khác. Flash cookie cũng khác với các cookie khác ở chỗ chúng có thể chia sẻ thông tin giữa các trình duyệt web khác nhau trên thiết bị của bạn.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Cookies giúp chúng tôi làm cho trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi hiệu quả hơn và phù hợp hơn đối với bạn. Cookie thực hiện nhiều chức năng. Chúng có thể giúp ghi nhớ tên người dùng và sở thích của bạn, phân tích mức độ hoạt động hiệu quả của các trang web chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi đề xuất nội dung mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp nhất cho bạn. Hầu hết các cookie nhận diện trình duyệt web trên thiết bị của bạn thay vì nhận diện cá nhân bạn, tuy nhiên, như được mô tả thêm dưới đây, một số cookie có thể có liên kết với thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn.

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên (session cookie), là các cookie tạm thời sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ của thiết bị khi bạn đóng trình duyệt Internet hoặc tắt máy tính và cookie cố định (persistent cookie), được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi hết hạn, trừ khi bạn xóa trước thời điểm đó.

Cookie phiên giúp các trang web của chúng tôi ghi nhớ sở thích của bạn trên các trang web của chúng tôi trong suốt thời gian bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, và cho đến khi bạn đóng trình duyệt web của bạn, chẳng hạn như khi bạn đã xác định mình là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hay là cư dân của một quốc gia cụ thể.

Một số loại cookie cố định, cụ thể, chúng tôi gọi là cookie phân tích, cho phép chúng tôi biết liệu trình duyệt Internet trên thiết bị của bạn đã được sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi trước đó hay chưa, cũng như việc bạn đã truy cập vào những trang nào trên các trang web của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên một trong các trang web của chúng tôi, thì các, cookie cố định, chúng tôi gọi là cookie đăng ký, cho phép các trang web của chúng tôi ghi nhớ bạn khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi sau này. Nếu bạn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin về bạn từ các cookie đăng ký và cookie phân tích để xác định bạn đã truy cập vào trang nào bạn trên các trang web của chúng tôi. Ở Hoa Kỳ, nếu bạn thoát khỏi một trong các trang web của chúng tôi nhưng không đăng ký người dùng, chúng tôi có thể sử dụng các cookie kết hợp với bên thứ ba để phát quảng cáo đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn để nhắc bạn về trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đó.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và bạn có các lựa chọn nào để kiểm soát chúng?

Chúng tôi đã phân nhóm các cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng thành năm loại để giúp bạn hiểu được các mục đích sử dụng cũng như các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát chúng. Chúng tôi mô tả thêm về các thể loại và lựa chọn ở dưới đây. Nhiều trang web của chúng tôi cung cấp một công cụ quản lý cookie để kiểm soát trực tiếp cookie được sử dụng trên các trang web đó. Có thể truy cập vào công cụ này trên các trang web đó bằng cách nhấp vào nút hoặc biểu ngữ có nhãn “Cookies” hoặc “Cookie Preferences (Quản lý Cookie)”.

Ngoại trừ trường hợp flash cookie and ETag, nếu bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt web gần đây, bạn có thể kiểm soát cách thiết lập cookie trực tiếp thông qua trình duyệt web của mình. Các hướng dẫn cụ thể về cách kiểm soát cookie theo loại trình duyệt web trên thiết bị của bạn có sẵn tại đây.

  • Flash cookie được kiểm soát riêng biệt so với các loại cookie khác, vì vậy ngay cả khi bạn đã ấn định cài đặt cookie trong trình duyệt web của mình, nếu bạn muốn kiểm soát flash cookie, bạn sẽ cần phải làm theo hướng dẫn do Adobe cung cấp để quản lý các cookie này thông qua trình Quản lý Thiết lập (Settings Manager).
  • ETag cũng được kiểm soát riêng biệt so với flash cookie, các loại cookie khác và tập lệnh. Để xóa bỏ ETag, bạn cũng cần phải xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt web của mình.
  • Tập lệnh cũng được kiểm soát riêng biệt so với flash cookie, các loại cookie khác và ETag. Tập lệnh có thể được kiểm soát từ bên trong một số trình duyệt web. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Chrome, bạn có thể kiểm soát các tập lệnh bằng cách vào tab Thiết lập (Settings) trên trình duyệt của bạn, kéo xuống Quyền riêng tư (Privacy), nhấp vào nút Thiết lập Nội dung (Content Settings) và lựa chọn theo các tùy chọn có sẵn trong mục JavaScript.

Các thể loại Cookie của chúng tôi

Các Cookie này được sử dụng như thế nào

Các lựa chọn của bạn

Cần thiết

(còn được gọi là “Yêu cầu” hoặc “Rất cần thiết”)

Những cookie này là rất cần thiết để kích hoạt các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi hoặc để nhớ các sản phẩm bạn đã đưa vào trong giỏ hàng trên một số trang web của chúng tôi. Các cookie phiên này chỉ được lưu trữ tạm thời trong lúc bạn đang sử dụng các trang web của chúng tôi và bị xóa khỏi thiết bị của bạn sau khi đóng trình duyệt.

Vì các cookie này rất cần thiết cho hoạt động của một số trang web chúng tôi, nên các công cụ quản lý cookie của chúng tôi không cho phép bạn kiểm soát các cookie này. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận chúng, bạn sẽ không thể sử dụng các phần của trang web chúng tôi có sự phụ thuộc vào chúng.

Chức năng

(còn được gọi là “Trải nghiệm trang”)

Các cookie này kích hoạt chức năng lõi của trang, chẳng như giúp trang web của chúng tôi nhớ đến bạn là một khách truy cập đặc trưng cùng với các lựa chọn của bạn, để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ lại tùy chọn ngôn ngữ của bạn, quốc gia nơi bạn sống và bạn có phải là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hay không. Những cookie này cũng được sử dụng tại một số phần trong trang web của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như xem video, bao gồm các video hoặc nội dung khác được bên thứ ba cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi.

Giống như các cookie Cần thiết các trang của chúng tôi dựa vào cookie Chức năng để cung cấp nội dung và các tính năng theo yêu cầu của bạn khi sử dụng các trang web của chúng tôi. Bằng việc duyệt các trang web của chúng tôi có sử dụng các loại cookie này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đưa chúng lên thiết bị của bạn. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng các cookie này bằng cách chọn không thiết lập một số tùy chọn nhất định được cung cấp trên các trang web của chúng tôi, hoặc bằng cách kiểm soát các cookie này thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn như được mô tả ở trên. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình không chấp nhận các cookie này, một số chức năng nhất định trên các trang web của chúng tôi có thể sẽ không hoạt động.

Hiệu suất và Phân tích

(còn được gọi là “Hoạt động”)

Những cookie này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web hoặc sử dụng e-mail để chúng tôi có thể đo lường các xu thế cũng như cải thiện hiệu suất. Ví dụ, việc trước đó bạn có truy cập vào trang web của chúng tôi hay không, bạn và các khách truy cập khác vào trang web của chúng tôi thích những trang nào, có bao nhiêu người dùng đặc trưng truy cập trang web của chúng tôi và có bao nhiêu người nhận được một số liên lạc qua email nhất định có nhấp vào liên kết trang web trong những email đó. Trừ khi bạn là người dùng đã đăng ký trên các trang web của chúng tôi và đã đăng nhập, chúng tôi không thể sử dụng các cookie này để nhận diện bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, chúng tôi có thể sử dụng các cookie này để liên kết việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi với thông tin đăng ký của bạn hoặc thông tin cá nhân khác về bạn mà chúng tôi có thể đã thu thập.

Một số trang web của chúng tôi có các công cụ quản lý cookie cho phép bạn kiểm soát các cookie này. Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận các cookie này. Một số cookie này được chúng tôi cài đặt và một số được cài đặt bởi các bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng các thiết lập cookie trong trình duyệt của mình để lựa chọn chặn cookie của bên thứ ba mà không ảnh hưởng đến các cookie được chúng tôi cài đặt.

Quảng cáo và Theo dõi chéo trang

Các công ty quảng cáo sử dụng những cookie này để phát tán các quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, khi nhắc bạn về nội dung của một trong những trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đây. Các bên thứ ba cũng có thể sử dụng chúng để theo dõi trang web nào bạn đã truy cập.

Một số trang web của chúng tôi có các công cụ quản lý cookie cho phép bạn kiểm soát các cookie này. Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận các cookie này của bên thứ ba.

Truyền thông Xã hội

Các trang truyền thông xã hội có thể sử dụng những cookie này, chẳng hạn như Facebook, Twitter và YouTube, để theo dõi các bài viết mà bạn chia sẻ cũng như theo dõi người dùng mạng xã hội khi họ truy cập các trang web của chúng tôi.

Một số trang web của chúng tôi có các công cụ quản lý cookie cho phép bạn kiểm soát các cookie này. Bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận các cookie này của bên thứ ba.

Có cách nào khác để kiểm soát các cookie của bên thứ ba?

Nếu bạn muốn từ chối cookie do các công ty khác, là bên cung cấp liên lạc qua email thay mặt chúng tôi hoặc họ đặt quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác, bạn có thể làm việc này bằng cách thực hiện theo các tùy chọn được cung cấp bởi:

Nếu bạn đang dùng các dịch vụ di động được cung cấp bởi hoặc thay mặt chúng tôi mà có sử dụng nhà cung cấp phân tích Flurry để theo dõi việc sử dụng các dịch vụ di động, bạn có thể từ chối việc bị Flurry theo dõi tại:

Làm thế nào để tôi biết liệu Cam kết Quyền riêng tư Cookie này đã được cập nhật hay chưa?

Chúng tôi có thể cập nhận Cam kết này theo định kỳ. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần trong Cam kết này tùy theo quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Cam kết này, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật tại www.www.msdprivacy.com. Nếu có các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi trước ngày các thay đổi đó có hiệu lực.

Cam kết Quyền riêng tư Cookie này có hiệu lực kể từ: 21 tháng 12 năm 2016

1Trong toàn bộ chính sách này, các từ tham chiếu “đến chúng tôi”, “chúng tôi”, và “chúng tôi” có nghĩa là Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), các đơn vị kế nhiệm, các chi nhánh, phòng ban và các nhóm trực thuộc trên toàn thế giới, không bao gồm các liên doanh mà chúng tôi có tư cách là một bên đối tác.