worldwide

worldwide

Tại Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), hoạt động kinh doanh bên ngoài Hoa Kỳ và Canada dưới tên MSD1 cam kết quyền riêng tư của chúng tôi bắt đầu bằng bốn giá trị quyền riêng tư của mình là tôn trọng, tin tưởng, ngăn chặn tổn hại và tuân thủ. Khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn trực tuyến, Chính sách quyền riêng tư trên internet toàn cầu được áp dụng. Chính sách này cung cấp thông tin chi tiết hơn về các loại cookie và các công nghệ theo dõi trực tuyến khác mà các trang web, ứng dụng web, email và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi sử dụng (gọi chung là “trang web”) và cách bạn có thể kiểm soát việc sử dụng chúng trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình.

Ngày xem xét gần nhất: Ngày 1 tháng 5 năm 2022
Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 5 năm 2022

Công nghệ theo dõi là gì?

Công nghệ theo dõi là một cơ chế cho phép trang web theo dõi và đo lường hành vi cũng như sở thích của người dùng cho nhiều mục đích. Một số cần thiết cho vận hành và thao tác trên internet, đo lường hiệu suất, cân bằng tải hoặc bảo trì; một số khác cung cấp dịch vụ cho người dùng để tùy chỉnh ngữ cảnh và hành vi, một số cũng có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị và lập hồ sơ.

Có nhiều loại công nghệ theo dõi trực tuyến khác nhau được sử dụng trên internet như được tóm tắt dưới đây. Công nghệ theo dõi trực tuyến phổ biến nhất hiện nay được gọi là “Cookie”. Chính sách này nhằm áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại công nghệ theo dõi trực tuyến, trong đó có Cookie. Tất cả quy tắc và biện pháp thực hành được liệt kê trong tài liệu này áp dụng tương tự cho các công nghệ khác này, ngay cả khi thuật ngữ “cookie” được sử dụng.

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ, thường là tệp văn bản gồm các chữ cái và số, được thiết lập bởi các trang web của chúng tôi (được gọi là “cookie bên thứ nhất”) hoặc bởi các trang web khác cung cấp nội dung hoặc tính năng trên trang web mà bạn đang xem (được gọi là “cookie bên thứ ba”). Cookie được các máy chủ web gửi tới các trang web của chúng tôi, hoặc từ các máy chủ web này tới nội dung của bên thứ ba được cung cấp trên các trang web của chúng tôi và được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Thiết bị của bạn có thể, nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, thiết bị di động, trợ lý cá nhân hoặc TV thông minh kết nối internet.

Cookie cho phép trang web thiết lập cookie lưu các mẩu thông tin nhỏ lên máy tính của bạn và sau đó truy xuất thông tin này. Khác với flash cookie, mà chúng tôi mô tả dưới đây, mỗi cookie là duy nhất đối với trình duyệt web bạn đang sử dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Vì thế, nếu bạn truy cập các trang web của chúng tôi từ nhiều thiết bị hoặc nhiều trình duyệt web, các trang web này sẽ thiết lập các cookie riêng cho mỗi thiết bị và trình duyệt.

Các công nghệ khác có chức năng tương tự như cookie bao gồm:

  • Thẻ đơn điểm ảnh (single-pixel tag), còn được gọi là bọ web (web beacon), thẻ web (web tag) và ảnh GIF trơn (clear GIF), là các đồ họa có chức năng tương tự như cookie. Các thẻ này không hiển thị được khi xem trang web hoặc email vì có kích thước nhỏ. Web beacon hoạt động bằng cách gửi thông tin cùng với yêu cầu đến máy chủ web kèm hình ảnh.
  • ETag là các giá trị duy nhất được sử dụng cho bộ nhớ đệm trang web, giúp nhận diện khách truy cập trang web trong các lần truy cập tiếp theo.
  • Tập lệnh (script) là đoạn mã lệnh được nhúng vào một số trang web của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin nhất định về trình duyệt web của bạn tới nhà cung cấp mã lệnh khi bạn truy cập các trang web đó.

Các trang web của chúng tôi sử dụng Adobe Flash Player để cung cấp nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, có sử dụng một cookie khác gọi là flash cookie, còn được gọi là đối tượng chia sẻ cục bộ. Các flash cookie được Adobe Flash Player sử dụng và không chỉ chứa loại thông tin được lưu trữ trong các cookie khác, mà còn chứa thông tin riêng của Adobe Flash Player, chẳng hạn như thời điểm video ngừng phát trên thiết bị của bạn. Flash cookie cũng có khả năng lưu trữ nhiều thông tin hơn các cookie khác. Flash cookie cũng khác với các cookie khác ở chỗ chúng có thể chia sẻ thông tin giữa các trình duyệt web khác nhau trên thiết bị của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng Flash cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng khi cung cấp nội dung phong phú như video clip. Người dùng muốn tắt các loại cookie này có thể làm như mô tả dưới đây. Chúng tôi không sử dụng công nghệ Vân tay.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác?

Như đã giải thích ở trên, các công nghệ theo dõi, như cookie, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, cho các mục đích đặc biệt cần thiết để vận hành trang web cho những người khác, nhờ đó giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn và tùy chỉnh nội dung cung cấp cho bạn. Cookie có thể thực hiện nhiều chức năng. Cookie có thể giúp ghi nhớ tên người dùng và sở thích của bạn, phân tích mức độ hoạt động hiệu quả của các trang web chúng tôi, đồng thời giúp đề xuất nội dung mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp nhất cho bạn. Hầu hết cookie nhận diện trình duyệt web trên thiết bị của bạn thay vì nhận diện cá nhân bạn. Tuy nhiên, như được mô tả chi tiết hơn dưới đây, một số cookie có thể liên kết với thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn.

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên (session cookie), là các cookie tạm thời sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ của thiết bị khi bạn đóng trình duyệt Internet hoặc tắt máy tính và cookie cố định (persistent cookie), được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi hết hạn, trừ khi bạn xóa trước thời điểm đó.

Cookie phiên giúp các trang web của chúng tôi ghi nhớ sở thích của bạn trên các trang web này trong suốt thời gian bạn truy cập, và cho đến khi bạn đóng trình duyệt web, chẳng hạn như khi bạn đã xác định mình là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc là cư dân của một quốc gia cụ thể.

Một số loại cookie cố định cụ thể cho chúng tôi biết liệu trình duyệt Internet trên thiết bị của bạn đã được sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi trước đó hay chưa, cũng như việc bạn đã truy cập vào những trang nào trên các trang web của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên một trong các trang web của chúng tôi, thì các cookie cố định, chúng tôi gọi là cookie đăng ký, cho phép các trang web của chúng tôi ghi nhớ bạn khi bạn truy cập vào các trang web của này trong tương lai. Nếu bạn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin về bạn từ các cookie đăng ký và cookie phân tích để xác định bạn đã truy cập vào trang nào trên các trang web của chúng tôi. Ở Hoa Kỳ, nếu bạn rời khỏi một trong các trang web của chúng tôi nhưng không đăng ký người dùng, chúng tôi có thể sử dụng các cookie kết hợp với bên thứ ba để phát quảng cáo đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của bạn để nhắc bạn về trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập trước đó.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và bạn có các lựa chọn nào để kiểm soát những loại cookie đó?

Chúng tôi đã phân nhóm các cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng thành năm loại để giúp bạn hiểu rõ các mục đích sử dụng cũng như các tùy chọn kiểm soát. Chúng tôi mô tả các danh mục theo dõi này và các lựa chọn kiểm soát hiện có của bạn dưới đây. Nhiều trang web của chúng tôi cung cấp một công cụ quản lý cookie để kiểm soát trực tiếp cookie được các trang web đó sử dụng. Bạn có thể truy cập vào công cụ này trên các trang web đó bằng cách nhấp vào nút hoặc biểu ngữ gắn nhãn “Cookie” hoặc “Cookie Preferences (Quản lý Cookie)”.

Các loại công nghệ theo dõi khác được kiểm soát khác với cookie. Những khác biệt này có thể được tóm tắt như sau:

  • Flash cookie được kiểm soát riêng biệt so với các loại cookie khác, vì vậy ngay cả khi bạn đã ấn định cài đặt cookie trong trình duyệt web của mình, nếu bạn muốn kiểm soát flash cookie, bạn sẽ phải làm theo hướng dẫn do Adobe cung cấp để quản lý các cookie này thông qua trình Settings Manager (Quản lý thiết lập).
  • ETag cũng được kiểm soát riêng biệt so với flash cookie, các loại cookie khác và tập lệnh. Để xóa ETag, bạn cũng phải xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt web của bạn.
  • Tập lệnh cũng được kiểm soát riêng biệt so với flash cookie, các loại cookie khác và ETag. Tập lệnh có thể được kiểm soát từ bên trong một số trình duyệt web. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Chrome, bạn có thể kiểm soát các tập lệnh bằng cách vào tab Thiết lập (Settings) trên trình duyệt của bạn, kéo xuống Quyền riêng tư (Privacy), nhấp vào nút Thiết lập Nội dung (Content Settings) và lựa chọn theo các tùy chọn có sẵn trong mục JavaScript.

Danh mục cookie của chúng tôi

Cách sử dụng những cookie này

Các lựa chọn của bạn

Rất cần thiết

(có thể được gọi là “Yêu cầu”)

Trang web cần những cookie này để hoạt động và không thể tắt chúng trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết lập để phản hồi các thao tác bạn thực hiện để yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như thiết lập ưu tiên quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào các biểu mẫu. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo về các cookie này, nhưng một số phần của trang web sẽ không hoạt động sau đó. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Vì các cookie này rất cần thiết để một số trang web của chúng tôi hoạt động, nên các công cụ quản lý cookie của chúng tôi không cho phép bạn kiểm soát các cookie này. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận chúng, bạn sẽ không thể sử dụng các phần của trang web đang phụ thuộc vào chúng.

Chức năng

(có thể được gọi là “Trải nghiệm trang”)

Những cookie này cho phép trang web đó cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình đặt ra. Nếu bạn không cho phép những cookie này, thì một số hoặc tất cả dịch vụ này có thể không hoạt động đúng cách.

Giống như các cookie Rất cần thiết, các trang của chúng tôi phụ thuộc vào cookie Chức năng để cung cấp nội dung và các tính năng mà bạn yêu cầu khi sử dụng các trang web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng các cookie này bằng cách chọn không thiết lập một số tùy chọn nhất định được cung cấp trên các trang web của chúng tôi, hoặc bằng cách kiểm soát các cookie này thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn như đã mô tả ở trên. Cookie của bên thứ ba có thể được sử dụng để xác thực hoặc cân bằng máy chủ, nhưng không được sử dụng mục đích tiếp thị. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình không chấp nhận các cookie này, một số chức năng nhất định trên các trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

Hiệu suất

(có thể được gọi là “Hoạt động”)

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít phổ biến nhất, đồng thời xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập là thông tin tổng hợp và ẩn danh. Nếu người dùng không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết thời điểm người dùng truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của trang web.

Khi luật địa phương yêu cầu tích hợp các công cụ quản lý cookie, các trang web của chúng tôi đã tích hợp các công cụ quản lý cookie cung cấp thông báo nổi bật về việc sử dụng cookie trên trang web và cung cấp cho bạn khả năng bật hoặc tắt sử dụng cookie. Một số cookie này do chúng tôi cài đặt và một số khác do các bên thứ ba cài đặt.

Mục tiêu

(có thể được gọi là “Quảng cáo”)

Các cookie này có thể được các đối tác quảng cáo của chúng tôi thiết lập thông qua trang web của chúng tôi. Chúng có thể được các công ty này sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn quảng cáo liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp nhưng dựa trên việc xác định đơn nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu không cho phép những cookie này, bạn sẽ thấy ít quảng cáo theo sở thích hơn.

Khi luật địa phương yêu cầu tích hợp các công cụ quản lý cookie, các trang web của chúng tôi đã tích hợp các công cụ quản lý cookie cung cấp thông báo nổi bật về việc sử dụng cookie trên trang web và cung cấp cho bạn khả năng bật hoặc tắt sử dụng cookie.

Mạng xã hội

Những cookie này được thiết lập bằng một loạt các dịch vụ truyền thông xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng lưới kết nối của bạn. Họ có thể theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web khác và xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung, đề xuất và tin nhắn bạn sẽ thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. Nếu không cho phép những cookie này, bạn không thể sử dụng hoặc xem các công cụ chia sẻ đó.

Khi luật địa phương yêu cầu tích hợp các công cụ quản lý cookie, các trang web của chúng tôi đã tích hợp các công cụ quản lý cookie cung cấp thông báo nổi bật về việc sử dụng cookie trên trang web và cung cấp cho bạn khả năng bật hoặc tắt sử dụng cookie.

Làm cách nào để bạn quản lý cookie?

Người dùng cuối có các lựa chọn để quản lý cookie như được nêu trong bảng trên. Một số cookie nhất định, chẳng hạn như Cookie Chức năng và Rất cần thiết, sẽ luôn được bật. Người dùng cuối có thể cấu hình các cookie khác, chẳng hạn như Cookie Hiệu suất, Mục tiêu và Mạng xã hội. Ở nhiều quốc gia, chúng tôi triển khai các công cụ quản lý cookie để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấu hình và lựa chọn của người dùng cuối. Khi được sử dụng, các công cụ này sẽ hiển thị nổi bật trong lần truy cập đầu tiên của người dùng, bất cứ thời điểm nào bạn xóa bộ nhớ đệm cookie hoặc bất cứ lúc nào thông qua nút Bảng điều khiển cookie nổi bật. Ở các quốc gia khác, người dùng cuối có thể chọn chặn cookie trong phần cài đặt trình duyệt của họ hoặc theo mô tả dưới đây.

Theo luật pháp và quy định của quốc gia bạn (bao gồm Chỉ thị về Quyền riêng tư điện tử châu Âu, GDPR và các luật quốc gia hiện hành khác), cookie không phải là cookie Rất cần thiết và Chức năng có thể cần bạn trực tiếp chọn cấp quyền.

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép người dùng quản lý cookie. Nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong các trang web của chúng tôi phụ thuộc vào cookie Rất cần thiết và Chức năng.

Có những cách khác để kiểm soát cookie của bên thứ ba và các công nghệ theo dõi khác không?

Nếu bạn muốn từ chối hoặc giới hạn cookie do các công ty khác, là bên cung cấp liên lạc qua email thay mặt chúng tôi hoặc họ đặt quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác, bạn có thể làm theo các tùy chọn được cung cấp bởi:

  • Sáng kiến quảng cáo mạng lưới (Network Advertising Initiative) tại: https://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
  • Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu (European Interactive Digital Advertising Alliance) tại: https://youronlinechoices.eu/
  • Quản lý tùy chọn TRUSTe tại: https://preferences-mgr.truste.com/
  • Một số tính năng bổ trợ cho trình duyệt cũng có thể cung cấp các chức năng quản lý công nghệ theo dõi. Xem phần mở rộng trình duyệt của bạn để biết những tính năng nào đang có sẵn cho trình duyệt của bạn và cách cài đặt chúng.

Đối với thiết bị di động, người dùng thường cấu hình tùy chọn theo dõi trong khi thiết lập từ đầu các ứng dụng riêng lẻ hoặc trong chính ứng dụng đã tự cài đặt. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ di động do Flurry cung cấp hoặc thay mặt chúng tôi sử dụng nhà cung cấp phân tích Flurry để theo dõi việc sử dụng các dịch vụ di động, bạn có thể chọn không cho Flurry theo dõi tại:

Một số trình duyệt internet đã tích hợp tính năng “Không theo dõi”. Khi bật, hầu hết các tính năng này sẽ gửi tín hiệu hoặc tùy chọn đến các trang web bạn truy cập, cho biết rằng bạn không muốn bị theo dõi (“tín hiệu Không theo dõi” – DNT signal). Như được phản ánh xuyên suốt Chính sách này, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các lựa chọn có ý nghĩa về thông tin được thu thập trên trang web cho các mục đích của bên thứ ba. Đó cũng là lý do chúng tôi cung cấp nhiều cơ chế từ chối được mô tả trong bảng điều khiển cookie của mình – nơi triển khai. Ngoài ra, khi chúng tôi triển khai một bảng điều khiển cookie, bảng này được thiết kế để xác định một DNT signal do trình duyệt khởi tạo và áp dụng cho các cài đặt cookie theo tùy chọn của bạn. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng chúng có thể không hoạt động trên mọi trình duyệt. Sử dụng cài đặt biểu ngữ cookie sẽ đảm bảo tùy chọn quản lý của bạn được phản ánh phù hợp.

Tuy đã đưa ra các biện pháp bảo vệ được mô tả ở trên, dù chúng tôi có triển khai bảng điều khiển cookie tại thị trường của bạn hay không, thì chúng tôi hiện chưa nhận diện hoặc phản hồi trực tiếp cho các DNT signal do trình duyệt khởi tạo.

Làm cách nào để tôi biết Chính sách theo dõi trực tuyến toàn cầu này đã được cập nhật hay chưa?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này định kỳ để đáp ứng những thay đổi về luật pháp, quy định và thông lệ ngành. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần trong Chính sách này theo quyết định từ phía chúng tôi. Nếu quyết định thay đổi Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật trên www.msdprivacy.com. Nếu có các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi đó trước ngày có hiệu lực

1Trong toàn bộ chính sách này, các từ tham chiếu “đến chúng tôi”, “chúng tôi”, và “chúng tôi” có nghĩa là Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), các đơn vị kế nhiệm, các chi nhánh, phòng ban và các nhóm trực thuộc trên toàn thế giới, không bao gồm các liên doanh mà chúng tôi có tư cách là một bên đối tác.