NAŠA PRIVRŽENOST ZAŠTITI PRIVATNOSTI

U našoj kompaniji privatnost se zasniva na poverenju.

Kompanija Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, SAD), koja posluje pod nazivom MSD van SAD-a i Kanade, je otvorila Kancelariju za zaštitu privatnosti 2001. godine kako bi razvila i nadgledala globalni program privatnosti za naše poslovanje širom sveta. Naš program je zasnovan na četiri vrednosti za zaštitu privatnosti koje obezbeđuju temelj za odgovorno angažovanje, interakcije i korišćenje podataka o ljudima:

 • poštovanju očekivanja pojedinaca po pitanju zaštite privatnosti,
 • sticanju i očuvanju poverenja,
 • sprečavanju kršenja zaštite privatnosti i
 • usaglašenosti sa slovom i duhom zakona za zaštitu privatnosti i podataka širom sveta.

Naš program privatnosti temelji se na organizacionoj odgovornosti za zaštitu privatnosti, nadzoru nad podacima koje koristimo kako bismo upravljali našim poslovnim jedinicama, čije je poslovanje dosledno globalnoj praksi privatnosti i standardima koji neguju našu tradiciju očuvanja visokih etičkih standarda u celokupnom našem poslovanju kako bismo osigurali nesmetano usaglašavanje sa promenama vezanim za očekivanja po pitanju privatnosti dok tehnologija i naše poslovanje nastavljaju da se razvijaju. Za više informacija o našem programu, molimo da pogledate odeljak o globalnom programu privatnosti u našem izveštaju o korporativnoj odgovornosti.

Naš pristup poverenju u zaštiti privatnosti

S obzirom na to da verujemo da je poverenje ključna vrednost zaštite privatnosti i esencijalno za misiju naše korporacije da razvija, pronalazi i pruža inovativne proizvode i usluge koje spašavaju i unapređuju živote širom sveta, naša globalna strategija programa privatnosti ima za cilj da razvije poverenje ljudi u način na koji se mi bavimo njima, kako pristupamo, koristimo i prenosimo njihove podatke ma gde se oni nalazili u svetu:

Dosledni globalni standardi

Od kada smo uspostavili globalni program zaštite privatnosti 2001. godine, radili smo na implementaciji i očuvanju doslednih globalnih standarda privatnosti kako bismo osigurali način na koji upravljamo našim obavezama vezanim za privatnost i zaštitu podataka u zemljama i regionima i kako bismo održali naše sertifikate prema sledećim okvirima o privatnosti koje su prihvatila regulatorna tela:

 • Sporazumom Sigurna luka između SAD-EU (2001)
 • Sporazumom Sigurna luka između SAD-Švajcarske (2009)
 • Pravilima APEC-a o prekograničnoj privatnosti podataka (2013)
 • Obavezujućim korporativnim pravilima EU (2016)
 • Sporazumom o zaštiti privatnosti između SAD-EU (2016)
 • Sporazumom o zaštiti privatnosti između SAD-Švajcarske (2018)
 • Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti ili engl. GDPR (2018)

Svi naši sertifikati su zasnovani na našoj Politici o prekograničnoj privatnosti podataka.

Transparentnost

Svesni smo da ljudima može biti teško da razumeju različite načine na koje se podaci o njima mogu sagledavati, shvatiti, prikupljati, deliti, koristiti, analizirati i prenositi, pa s toga koristimo razne pristupe kako bismo podržali naš cilj, a to je da naša poslovna praksa bude transparentna kako ljudima čije podatke obrađujemo tako i regulatornim telima i njihovim saradnicima koji proveravaju naše poslovanje. Ključni primeri obuhvataju:

Imate pitanja o privatnosti?

Pišite nam na:

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Omladinskih brigada 90a/1400
11070 Beograd, Srbija

E-pošta:

msd_privacy_office@msd.com
TRUSTeTRUSTeThis Web Accessibility icon serves as a link to download eSSENTIAL Accessibility assistive technology software for individuals with physical disabilities. It is being featured as part of a Disability Community Involvement initiative that reflects our commitment to Diversity, Inclusion,Corporate Citizenship and Social Responsibility.
Twitter IconLinkedin Icon

Copyright © 2009-2018 Merck Sharp & Dohme Corp., podružnica kompanije Merck & Co., Inc. Kenilvorth, NJ, SAD. Sva prava zadržana. Ovu stranicu održava Merck Sharp & Dohme Corp., podružnica kompanije Merck & Co., Inc., Kenilvorth, NJ, SAD.