worldwide

worldwide

 • Razumemo i poštujemo to da je vama privatnost važna, pa zato naša izjava o poštovanju privatnosti počinje sa naše četiri vrednosti u vezi sa privatnošću, a to su: poštovanje, poverenje, sprečavanje štete i usklađenost s propisima.
 • Koristimo i delimo lične informacije koje date na mreži samo na načine sa kojima smo vas upoznali ili u ovoj politici, našoj Izjavi o poštovanju privatnosti prilikom korišćenja kolačića ili u drugim izjavama i saopštenjima koje dajemo.
 • Koristimo politiku i tehničku i fizičku kontrolu kako bismo ograničili pristup ličnim informacijama koje pružite na mreži i sprečili da one budu zloupotrebljene.
 • Za više detalja, molimo vas da pročitate našu Politiku o privatnosti na internetu u daljem tekstu ili da nas kontaktirate.

Datum pregleda: 14. avgust 2023.
Datum stupanja na snagu: 14. avgust 2023.

Kompanija Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, SAD), koja je poznata kao kompanija MSD van SAD i Kanade, nudi onlajn resurse koji pružaju zdravstvene, medicinske i informacije i servise u vezi sa proizvodima, kao i korporativne i finansijske vesti, informacije o zapošljavanju i druge informacije u vezi sa našim poslovanjem. Pored toga, neki od naših onlajn servisa omogućavaju kvalifikovanim profesionalcima da poručuju naše lekove, vakcine i veterinarske proizvode, da se prijavljuju za stipendije ili da doprinesu istraživačkim studijama.

Poštovanje privatnosti ličnih informacija o vama nam je veoma važno. Naše veb lokacije i drugi onlajn resursi koji prikazuju ovu politiku privatnosti („politika”) posvećeni su prikupljanju, održavanju i bezbednosti ličnih informacija o vama u skladu sa zakonom, ovom politikom i našom Globalnom politikom o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka, kao i važećim zakonima, pravilima i propisima. Ova politika se primenjuje na lične informacije (kako je definisano u daljem tekstu) prikupljene iz naših onlajn resursa i komunikacija (kao što su veb lokacije, mobilne aplikacije (apps), e-pošta i drugi onlajn i alati koji se mogu preuzeti) koji prikazuju link ka ovoj politici. Ova politika se ne primenjuje na lične informacije prikupljene iz oflajn resursa i komunikacija, izuzev u slučajevima kada se takve lične informacije objedinjavaju sa ličnim informacijama koje mi, ili drugi u naše ime, prikupljamo onlajn. Ova politika se takođe ne primenjuje na onlajn resurse trećih lica na koje naše veb lokacije upućuju putem linkova, gde mi ne kontrolišemo sadržaj niti prakse privatnosti tih resursa.

Naš program privatnosti i prakse su u skladu sa Obavezujućim korporativnim pravilima (BCR) za EU, potvrđivanjem Pravila o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka Azijsko pacifičke ekonomske kooperacije (APEC) i našim samopotvrđivanjem programa Okvir za privatnost podatka između EU i SAD (Data Privacy Framework, DPF), njegovim proširenjem za UK i programom Okvir za privatnost podataka između Švajcarske i SAD za prenose ličnih informacija iz Evropskog ekonomskog područja i Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i iz država članica Azijsko pacifičke ekonomske kooperacije (tim redosledom) u, između ostalih mesta, Sjedinjene Američke Države. Politika je u skladu sa našom Politikom o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka. Molimo vas da ovu politiku pažljivo pročitate. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici i našim praksama prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka, molimo vas da nas kontaktirate.

Kada se koriste u ovoj Politici privatnosti, reči „MSD”, „nas”, „nama”, „mi” i „naš/a/e/i” označavaju kompaniju Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, SAD), njene pravne sledbenike, zavisna društva, odeljenja i grupe širom sveta, izuzev zajedničkih ulaganja u kojima smo strana.

Kako ova Politika privatnosti definiše „lične informacije”?

Pojam „lične informacije”, na način kako se koristi u ovoj politici, primenjuje se na sve podatke koji su u vezi sa identifikovanim ili pojedincem koji se može identifikovati, što obuhvata i podatke koji identifikuju pojedinca ili bi se mogli iskoristiti za identifikaciju, lociranje, praćenje ili kontaktiranje pojedinca.

Kako prikupljano lične informacije onlajn?

Lične informacije prikupljamo onlajn putem veb lokacija i drugih onlajn resursa. Možemo takođe da ponudimo onlajn resurse u saradnji sa drugim pružaocima onlajn servisa, od kojih možemo da primamo lične informacije o korisnicima tih resursa. Ove onlajn saradnje su uređene sporazumima koji zahtevaju da se lične informacije štite na odgovarajući način. Pojedinci mogu da pristupe mnogim delovima naših veb lokacija i onlajn resursa bez otkrivanja bilo kakvih ličnih informacija. Postoje tri metode koje koristimo za prikupljanje ličnih informacija onlajn:

 1. Informacije koje vi pružite: Mi prikupljamo lične informacije i druge podatke koje ste možda uneli u obrasce ili polja za unos podataka na našim veb lokacijama ili onlajn resursima. Te informacije mogu da obuhvataju, ali se ne ograničavaju na, kontakt podatke (kao što su vaše ime i prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj telefona, korisnički ID i lozinka), datum rođenja, profesionalne akreditive, iskustvo, aktivnosti, veštine, preferencije, hobije i interesovanja. Možemo takođe da prikupljamo zdravstvene informacije o vama koje dajete prilikom odgovaranja na naša pitanja i ankete ili korišćenjem onlajn i alata koji se mogu preuzeti a u vezi su sa zdravljem i mi ih omogućavamo. Neke od naših veb-lokacija omogućavaju korisnicima da vrše poručivanje, kao što su porudžbine naših vakcina i veterinarskih proizvoda. Ove veb-lokacije mogu da koriste spoljašnje akreditovane treće strane (npr. proveru kreditnih kartica onlajn kojom upravljaju finansijske ili kreditorske organizacije) ili da direktno prikupljaju informacije o kreditnoj kartici da bi obradile te porudžbine. Te informacije se štite na odgovarajući način i ne drže se duže od perioda koji je potreban za pružanje usluge.
 2. Informacije iz javnih ili izvora informacija trećih lica: Možemo da prikupljamo lične informacije o zdravstvenim radnicima koji se registruju na našim veb lokacijama sa javnih ili izvora informacija trećih lica kako bi verifikovali svoje profesionalne akreditive i identitet. Kada klijent koristi kreditnu karticu da bi izvršio porudžbinu na našim veb lokacijama, mi verifikujemo valjanost informacija o kreditnoj kartici sa finansijskim ili kreditnim organizacijama. U nekim slučajevima, možemo da proširimo svoje postojeće baze podataka o korisnicima informacijama od trećih lica. Neke od tih informacija mogu da budu lične informacije, kao što su informacije o promeni poštanske adrese.

  Možemo takođe da prikupljamo lične informacije o vama iz javnog izvora sa interneta koji je poznat u vidu navoda na društvenim mrežama. Primeri društvenih mreža uključuju mreže; zajednice, forume i table sa porukama; blogove, mikro-blogove i vlogove; Wiki stranice; obeleživače na društvenim mrežama i podkaste.

 3. Informacije prikupljene sa vašeg računara ili drugog elektronskog uređaja: Prikupljamo informacije o vašem računaru ili drugom elektronskom uređaju kada posetite naše veb lokacije i koristite naše onlajn resurse. Ove informacije mogu da obuhvataju adresu vašeg Internet protokola (IP), Pružaoca usluge interneta (Internet Service Provider, ISP), naziv domena, vrstu pregledača, datum i vreme vašeg zahteva i informacije koje pružaju tehnologije za praćenje, kao što su kolačići, oznake od jednog piksela, lokalni deljeni objekti (Flash), lokalno skladištenje, Etag-ovi i skripte. U Sjedinjenim Državama, ako napustite neku od naših lokacija a da niste postali registrovani korisnik, mi možemo da koristimo kolačiće zajedno sa trećim licima kako bismo na vaš računar ili drugi elektronski uređaj slali reklame da bismo vas podsetili na našu veb lokaciju koju ste ranije posetili. Molimo vas da pogledate našu Izjavu o poštovanju privatnosti prilikom korišćenja kolačića za više informacija o kolačićima i tome kako možete da ih kontrolišete. Ako koristite mobilni uređaj da biste pristupili našim veb lokacijama i onlajn resursima ili da biste preuzeli naše mobilne aplikacije ili servise, mi možemo takođe da prikupljamo informacije o vašem uređaju, kao što su ID i vrsta vašeg uređaja, kao i informacije o korišćenju vašeg uređaja i vašem korišćenju naših mobilnih veb lokacija i drugih mobilnih resursa.

  Možemo da koristimo druge kompanije koje će slati saopštenja putem e-pošte u naše ime ili postavljati naše reklame na drugim veb lokacijama. Ne kontrolišemo tehnologije za praćenje koje koriste te druge kompanije. Za više informacija o tome kako možete da kontrolišete praćenje od strane trećih lica, molimo vas da pogledate našu Izjavu o poštovanju privatnosti prilikom korišćenja kolačića.

Zašto prikupljamo, koristimo i otkrivamo lične informacije?

 1. Opšte: Lične informacije prikupljamo na mreži kada je to potrebno da bismo omogućili pojedincima da se registruju za neki od naših onlajn resursa i komunikacije, da bi ih prilagodili i personalizovali. Lične informacije prikupljene na mreži koristimo da bismo pružili proizvode, usluge, funkcije i druge resurse koje su pojedinci tražili, na primer,edukativnu literaturu i povezane informacije o našoj kompaniji, programe za e-poštu, alate, kvizove, upitnike i ankete. Analiziramo lične informacije prikupljene na mreži da bismo identifikovali i ponudili dodatne usluge i promocije za koje verujemo da bi vam mogle biti interesantne. Korišćenje nekih onlajn resursa i komunikacija procenjujemo samo uz pomoć informacija koje ne mogu da identifikuju pojedinca i zbirnih informacija. Možemo takođe da koristimo lične informacije da bismo izvršili reviziju naših onlajn resursa u pogledu usklađenosti, ovlašćenog pristupa i bezbednosti.
 2. Društvene mreže: Onlajn resursi društvenih mreža su interaktivni alati koji vam obično omogućavaju da sarađujete i delite informacije sa drugima. Neki primeri resursa društvenih mreža obuhvataju društvene mreže, forume za diskusiju, oglasne table, blogove, wiki članke i funkcije deljenja sadržaja i alata veb lokacije sa prijateljem ili kolegom. Možemo da prikupljamo lične informacije od vas da bismo vam omogućili da koristite onlajn resurse društvenih mreža koje možemo da vam ponudimo s vremena na vreme. Možemo takođe da vam omogućimo korišćenje ovih resursa društvenih mreža da biste objavljivali ili delili lične informacije s drugima. Treba pažljivo da razmotrite koje informacije o sebi ćete odabrati da podelite s drugima kada koristite resurse društvenih mreža. Mi pružamo dodatno obaveštenje i izbore u vezi s tim kako će se lične informacije prikupljati, koristiti i otkrivati na našim veb lokacijama i drugim onlajn resursima koji nude ili koriste društvene mreže.

  Neke od naših veb lokacija koriste servise na koje se morate prijaviti, kao što su Facebook Connect ili Open ID. Ovi servisi će proveriti vaš identitet i pružiti vam mogućnost da podelite određene lične informacije s nama, kao što su vaše ime i prezime i adresa e-pošte, kako bi unapred popunili registracione i druge obrasce za prijavu. Servisi kao što je Facebook Connect vam daju mogućnost da objavite informacije na stranici vašeg Facebook profila o aktivnostima na našim lokacijama koje koriste ovaj servis tako da možete svoje aktivnosti da podelite s drugima iz vaše mreže prijatelja.

  Osluškivanje društvenih mreža je proces pomoću kojeg mi identifikujemo i procenjujemo šta se govori o kompaniji, pojedincima, proizvodu ili brendu na internetu. Mi prikupljamo samo relevantne, odgovarajuće i ne prekomerne javno dostupne lične informacije. Zbog prirode društvenih medija, možda nam neće biti moguće da identifikujemo pojedinca koji je objavio originalni sadržaj koji prikupljamo. Ako se lične informacije prikupljaju i ako će biti obrađivane izvan opsega prvobitne namene u odnosu na period u kom ste objavili sadržaj, biće uloženi razumni napori da vas obavestimo o tome čim to postane praktično. Imajte na umu to da u pojedinim slučajevima možda neće biti moguće da se prikupe i verifikuju vaši kontakt podaci pomoću dostupnih informacija. Razumni napori mogu da podrazumevaju identifikaciju vaših kontakt detalja preko platforme društvene mreže, ako je moguće, ili u okviru objave. Štaviše, uložićemo razumne napore da vam obezbedimo mehanizam pomoću kojeg ćete moći da odustanete od naše obrade podataka ili da ostvarite prava u skladu sa našom politikom i važećim propisima.

  Lične informacije prikupljamo i sa javnih domena u svrhu prijavljivanja neželjenih događaja kako bismo ispunili uslove za usklađenost za praćenje nuspojava lekova. Osnov za ovu vrstu prikupljanja ličnih informacija je uslov da se zadovolji zakonska obaveza. U ovim okolnostima nije potrebna saglasnost od vas, ali ćemo vam dostaviti obaveštenje u sklopu naših politika i procedura praćenja nuspojava lekova.

 3. Komunikacija preko mobilnih uređaja: Neke od naših veb-lokacija i neki onlajn resursi su osmišljeni konkretno za korišćenje na mobilnim uređajima. Neke mobilne verzije naših veb-lokacija mogu da zahtevaju da se prijavite uz pomoć svog korisničkog naloga za tu veb-lokaciju. Informacije o vašem korišćenju mobilne verzije veb-lokacije će biti povezane s vašim korisničkim nalogom. Neke od naših veb-lokacija i onlajn resursa vam omogućavaju da preuzmete aplikaciju (app), vidžet ili drugi alat koji možete da koristite na vašem mobilnom ili drugom računarskom uređaju. Neke od ovih aplikacija mogu da skladište informacije na vašem mobilnom ili drugom uređaju. Ove aplikacije mogu da prenose lične informacije nama ili drugim licima koja rade za nas, da vam omoguće pristup vašem korisničkom nalogu ili da nam omoguće da pratimo kako se ovi alati koriste, na primer koliko često se koriste i koje funkcije najviše volite. Neke od ovih aplikacija mogu da vam omoguće da šaljete izveštaje i druge informacije e-poštom iz aplikacije. Možemo da koristimo lične ili informacije koje ne mogu da identifikuju pojedinca koje su nam prenete da bismo unapredili ove aplikacije, razvili nove alate, poboljšali kvalitet i kako je inače opisano u ovoj Politici ili u drugim obaveštenjima koja izdajemo. Ove aplikacije obično ne prenose lične informacije osim gorenavedenih ličnih informacija koje nisu osetljive. Ako su takvi prenosi potrebni da bi se isporučile usluge koje ste tražili u aplikaciji, pružićemo vam obaveštenje i obezbediti mogućnost da izaberete da dozvolite takvu obradu, pored svih relevantnih prava za pristup, ispravljanje i brisanje, u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

Da li objedinjujemo lične informacije?

U skladu sa svrhama identifikovanim i standardima postavljenim u okviru ove politike i drugih primenljivih obaveštenja o privatnosti koja smo izdali, u nekim slučajevima objedinjujemo i koristimo lične informacije koje pojedinci dele sa nama preko raznih servisa i kanala, kao što su telefon, ankete, veb lokacije i drugi onlajn resursi i komunikacije, kako bismo unapredili kvalitet usluga koje nudimo. Moguće aktivnosti objedinjavanja podataka se obavljaju za razne kategorije subjekata na koje se podaci odnose, a za koje ova politika važi. To uključuje zaposlene, ugovorne saradnike, zdravstvene radnike, pacijente ili prodavce.

Koje mogućnosti imate u vezi sa tim kako mi prikupljamo, koristimo i otkrivamo lične informacije o vama?

Imate četiri kategorije izbora. One obuhvataju:

 1. Neprikupljanje ličnih informacija: Možete da odaberete da nam ne dajete nikakve lične informacije na mreži tako što ćete odabrati da ne unosite nikakve lične informacije u obrazac ili polje za unos podataka na našim veb lokacijama i tako što nećete koristiti nikakve personalizovane usluge koje pružaju naši onlajn resursi. Međutim, neki od naših onlajn resursa zahtevaju da se korisnici identifikuju da bi mogli da koriste personalizovane usluge ili napredne funkcije koje nisu dostupne bez tih podataka.
 2. Ograničenja i opcije u vezi sa korišćenjima i otkrivanjima u druge svrhe: Neki od naših onlajn resursa mogu da zatraže vašu dozvolu da koriste i otkriju lične informacije o vama kako bismo vas dodali na naše kontakt liste, da bismo vam omogućili da se uvrstite u direktorijum ili resurs društvenih mreža i da bismo identifikovali i ponudili vam dodatne usluge i promocije za koje verujemo da bi vam mogle biti interesantne. Možete da ograničite korišćenje ličnih informacija o vama tako što ćete uključiti ili isključiti opcije koje vam se ponude u vreme kada unosite te informacije ili koje ćemo vam možda ponuditi u budućnosti. Pored toga, možete da promenite željene postavke u vezi sa komunikacijom (na primer, da se odjavite od primanja saopštenja koja ste ranije zatražili) tako što ćete nas kontaktirati na adresu koja je za vas najrelevantnija.
 3. Ograničenja i opcije u vezi sa praćenjem:molimo vas da pogledate našu Izjavu o poštovanju privatnosti prilikom korišćenja kolačića za informacije o tome kako koristimo tehnologije za onlajn praćenje i informacije o izborima koji su vam na raspolaganju.
 4. Saopštenja putem e-pošte: Možete da odaberete da primate opcione poruke e-pošte i druga saopštenja od nas tako što ćete se prijaviti ili upisati za ova saopštenja na našim veb lokacijama i drugim onlajn resursima. Ako ne želite da primate opciona saopštenja putem e-pošte, možete da se odjavite tako što ćete posetiti veb lokaciju ili druge onlajn resurse na kojima ste se upisali, kada su dostupni, i ažurirati vaše odabire u vezi sa saopštenjima putem e-pošte, ili možete da sledite uputstva o ispisivanju ili odjavljivanju u porukama e-pošte koje primite od nas. Možete takođe da se odjavite tako što ćete nas kontaktirati na adresu koja je najrelevantnija za vas. Ukoliko ne želite da nam omogućite da proverimo da li ste pročitali određena saopštenja poslata e-poštom, možete da se odjavite od praćenja komunikacija putem e-pošte tako što ćete se odjaviti od primanja svih tih saopštenja putem e-pošte uz pomoć jednog od metoda opisanih u tekstu iznad.

Kada je to dozvoljeno zakonom, ako odaberete da kažete nekom prijatelju o nekim od naših veb-lokacija ili onlajn resursa korišćenjem funkcije preporučivanja putem e-pošte, daćemo vam okvirne informacije o tome kako te funkcije koriste lične informacije. Uopšteno govoreći, naše funkcije preporučivanja putem e-pošte ne čuvaju imena niti adrese e-pošte pojedinaca kojima šaljete linkove ka našim veb lokacijama ili onlajn resursima.

Ko će imati pristup ličnim informacijama o vama?

Ličnim informacijama o vama će moći da pristupi kompanija Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, SAD), što obuhvata i njena zavisna društva, odeljenja i grupe širom sveta, kao i pojedinci i organizacije koje koriste lične informacije isključivo za nas i po našem nalogu. Korišćenja i otkrivanja ličnih informacija od strane eksternih pojedinaca i organizacija koje postupaju u naše ime uređena su sporazumima koji zahtevaju da se lične informacije štite na odgovarajući način. Lične informacije o vama ćemo koristiti i otkrivati mi i pojedinci i organizacije koje rade u naše ime na način koji je u skladu s ovom politikom, drugim primenljivim obaveštenjima o privatnosti i kako izričito dozvoljavaju ili zahtevaju važeći zakoni, pravila i propisi.

Da li delimo lične informacije sa trećim licima?

Uopšteno govoreći, ne prodajemo niti delimo lične informacije o vama izuzev kako je opisano u ovoj politici i drugim primenljivim obaveštenjima o privatnosti, međutim, mogu da nastanu okolnosti kad mi možemo, iz poslovnih razloga, da odlučimo da reorganizujemo ili otuđimo svoju kompaniju putem prodaje, spajanja ili sticanja. U tim okolnostima, lične informacije se mogu deliti sa stvarnim ili mogućim kupcima. Pribavićemo pisana uveravanja da će se lične informacije štititi na odgovarajući način u tim okolnostima. U skladu sa našom Globalnom politikom o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka, zadržavamo pravo da otkrijemo lične informacije o vama, što obuhvata i vašu adresu e-pošte, za izveštavanje organa vlasti, strana u relevantnim zakonskim postupcima kada to dozvoli postupajući sud ili tribunal i inače u meri koju zahteva ili izričito dozvoljava važeći zakon. Izuzev kada to predviđaju ova politika ili naša Globalna politika o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka, lične informacije o vama se inače neće deliti bez vaše dozvole.

Kako obezbeđujemo lične informacije?

Preduzećemo razumne korake da bismo zaštitili lične informacije, u skladu s njihovom osetljivošću, kada se one prikupljaju i prenose između vašeg računara ili uređaja i naših onlajn resursa i servera, kao i da bismo zaštitili lične informacije koje su u našem posedu od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Vaša je lična odgovornost da obezbedite sopstvene primerke svojih lozinki i povezanih šifri za pristup našim onlajn resursima.

Kako štitimo privatnost dece?

Uopšteno govoreći, naše veb lokacije i onlajn resursi nisu usmereni ka deci i većina onlajn servisa koje nudimo je osmišljena za pojedince koji imaju 18 ili više godina. Kada su zahtevi za informacije o lekovima dozvoljeni zakonom, pojedinci koji zahtevaju informacije o leku koji je indikovan za upotrebu kod dece moraju imati 18 ili više godina.

Ne prikupljamo svesno lične informacije od dece mlađe od 13 godina, ili u skladu sa lokalnim zakonom, bez dobijanja proverene saglasnosti od roditelja pre prikupljanja. Ako ste roditelj ili staratelj koji ima saznanja da smo prikupljali informacije od vašeg deteta, molimo vas da se obratite Globalnoj kancelariji za privatnost kako biste zahtevali uklanjanje.

S vremena na vreme, neke od naših veb lokacija i drugi onlajn resursi mogu da pružaju opcione funkcije za decu. Kada nudimo te funkcije, preduzećemo odgovarajuće mere da obezbedimo da proverljivi pristanak roditelja bude pribavljen pre prikupljanja ličnih informacija od dece, njihovog korišćenja ili otkrivanja.

Kako mogu da pristupim, ispravim ili izbrišem lične informacije o meni?

Da biste dobili pristup ličnim informacijama o sebi koje su prikupljene onlajn i da bi one bile precizne, tačne i ažurne ili da biste zatražili njihovo brisanje, možete da nas kontaktirate na adresu koja je najrelevantnija za vas. Možete nas kontaktirati preko Globalne kancelarije za privatnost. U nekim slučajevima, kada zakon ili propis zahteva od nas da zadržimo informacije o vama ili da bismo nastavili da upravljamo servisom koji ste zatražili ili da bismo obezbedili da se poštuju vaše željene postavke ili u druge poslovne svrhe, možda nećemo moći da izbrišemo određene lične informacije o vama. Kada vam se to ponudi, takođe možete da ažurirate lične informacije o sebi onlajn tako što ćete izmeniti informacije koje ste prethodno uneli u obrasce ili polja za unos podataka na našim veb lokacijama. Kada to dozvoljavaju zakon ili naša Politika o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka, vaša sposobnost da pristupite i ispravite lične informacije biće ograničena onda kada bi pristup i ispravka: umanjili našu sposobnost da se pridržavamo zakonskih ili etičkih obaveza, umanjili našu sposobnost da ispitamo, podnosimo tužbe ili se odbranimo od njih, kada bi oni doveli do otkrivanja ličnih informacija o trećim licima, kršenja ugovora ili otkrivanja poslovnih tajni ili drugih zaštićenih poslovnih informacija koje pripadaju nama ili trećem licu.

Imajte na kumu to da u određenim slučajevima, na primer tokom osluškivanja društvenih mreža, mi nismo originalni izdavač ličnih informacija koje možda prikupljamo. Potrudićemo se da ispoštujemo vaša prava u vezi sa onim što prikupljamo, ali vaša je odgovornost da kontaktirate društvene mreže ili veb-lokaciju i zatražite promenu podataka na nivou izvora, u skladu sa konceptom „prava na zaborav“ koji je dostupan u određenim jurisdikcijama.

Koliko dugo zadržavamo lične informacije?

Uopšteno, lične informacije zadržavamo onoliko dugo koliko je opravdano potrebno za konkretnu poslovnu svrhu ili svrhe u koje su informacije prikupljene i tokom trajanja vašeg korišćenja naših veb lokacija, aplikacija i drugih relevantnih alata na mreži. U nekim slučajevima od nas se može zahtevati da zadržimo informacije duži vremenski period na osnovu zakona ili propisa koji se primenjuju na naše poslovanje, kao što su pravila koja se primenjuju na zastarelost ili u druge neophodne poslovne svrhe. Kada je to moguće, nastojimo da anonimizujemo informacije ili da uklonimo nepotrebne identifikatore iz evidencije koju možda moramo da zadržimo tokom perioda koji prevazilazi izvorni vremenski period.

Koja je naša kontakt adresa za pitanja o privatnosti?

Ukoliko imate pitanja o ovoj politici ili našem prikupljanju informacija, njihovom korišćenju i praksama otkrivanja, možete nam se obratiti putem e-pošte upućene Globalnoj kancelariji za privatnost ili na adresu koja je najrelevantnija za vas. Spisku adresa možete pristupiti onlajn na: http://www.msd.com/contact/contacts.html. Kada nas kontaktirate, molimo vas da navedete naziv veb lokacije ili drugog onlajn resursa koji ste koristili ili kome ste dali lične informacije, kao i prirodu svih informacija koje ste dali. Uložićemo razumne napore da vam hitno odgovorimo u roku od 30 radnih dana ili manje na zahteve, pitanja ili zabrinutosti koje možete imati u vezi sa pristupom ličnim informacijama o sebi koje su prikupljene onlajn ili u vezi sa našim korišćenjem ličnih informacija o vama.

Možemo da vas kontaktiramo da biste nam dali dodatne informacije i možemo vaš upit da podelimo sa drugim pojedincima u okviru naše kompanije ili sa onima koji rade za nas, a koji su odgovorni za funkcije povezane s predmetom vašeg upita. Izuzev kada to zahtevaju zakon ili naša Politika o pravilima o privatnosti prilikom prekograničnog prenosa podataka mi ne možemo da obezbedimo odgovor na pitanja ili komentare u vezi sa temama koje nisu povezane s ovom politikom ili našim praksama u pogledu privatnosti.

U skladu sa programom Okvir za privatnost podataka između EU i SAD (Data Privacy Framework, DPF), njegovim proširenjem za UK i programom Okvir za privatnost podataka između Švajcarske i SAD, posvećeni smo rešavanju pritužbi u vezi sa vašom privatnošću i našim prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih informacija prenetim u Sjedinjene Američke Države. Lica iz Evropske Unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske sa upitima ili pritužbama u vezi sa Štitom privatnosti trebalo bi prvo da stupe u kontakt sa nama slanjem e-pošte našoj Globalnoj kancelariji za privatnost.

Dodatno smo posvećeni tome da nerešene pritužbe u vezi sa privatnošću, u skladu sa programom Okvir za privatnost podataka između EU i SAD (Data Privacy Framework, DPF), njegovim proširenjem za UK i programom Okvir za privatnost podataka između Švajcarske i SAD prosledimo nezavisnom mehanizmu za rešavanje sporova, Uslugama okvira za privatnost podataka, kojim upravljaju nacionalni programi veća Biroa za bolje poslovanje. Ako ne dobijete pravovremenu potvrdu pritužbe ili ako na nju nije odgovoreno na zadovoljavajući način, posetite lokaciju https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers da biste pronašli više informacija i podneli pritužbu. Ova usluga se pruža besplatno.

Ako vaša pritužba u vezi sa programom Okvir za privatnost podataka između EU i SAD (Data Privacy Framework, DPF), njegovim proširenjem za UK i programom Okvir za privatnost podataka između Švajcarske i SAD ne može da se razreši reagovanjem gorenavedenih kanala, u određenim okolnostima možete da zatražite obavezujuću arbitražu za preostale pritužbe koje nisu rešili drugi mehanizmi. Pogledajte https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.

Kako ćete znati da li smo ažurirali ovu politiku?

Ovu politiku možemo periodično da ažuriramo. Zadržavamo pravo da izmenimo, dodamo ili uklonimo delove ove izjave o privatnosti po svom nahođenju. Ako odlučimo da izmenimo ovu politiku, objavićemo te izmene na ovoj lokaciji tako da ćete uvek znati koje informacije prikupljamo, kako možemo da ih koristimo i da li ćemo ih otkrivati bilo kome. Ako izmene koje vršimo u ovoj politici budu materijalne, možemo takođe da objavimo obaveštenje na veb stranici Globalne kancelarije za privatnost pre datuma stupanja na snagu izmena ili, u nekim slučajevima, možemo da dostavimo obaveštenje o izmenama e-poštom.

Ako imate pitanja o ovoj politici ili želite da kontaktirate Kompaniju u vezi bilo kojih drugih pitanja u vezi sa privatnošću, učinite to preko kontakt informacija navedenih na početnoj strani za Privatnost za svoju zemlju/lokaciju na adresi www.msdprivacy.com.