worldwide

worldwide

U našoj kompaniji privatnost se zasniva na poverenju.

Kompanija Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, SAD), koja posluje pod nazivom MSD van SAD-a i Kanade, je otvorila Kancelariju za zaštitu privatnosti 2001. godine kako bi razvila i nadgledala globalni program privatnosti za naše poslovanje širom sveta. Naš program je zasnovan na četiri vrednosti za zaštitu privatnosti koje obezbeđuju temelj za odgovorno angažovanje, interakcije i korišćenje podataka o ljudima:

 • poštovanju očekivanja pojedinaca po pitanju zaštite privatnosti,
 • sticanju i očuvanju poverenja,
 • sprečavanju kršenja zaštite privatnosti i
 • usaglašenosti sa slovom i duhom zakona za zaštitu privatnosti i podataka širom sveta.

Naš program privatnosti temelji se na organizacionoj odgovornosti za zaštitu privatnosti, nadzoru nad podacima koje koristimo kako bismo upravljali našim poslovnim jedinicama, čije je poslovanje dosledno globalnoj praksi privatnosti i standardima koji neguju našu tradiciju očuvanja visokih etičkih standarda u celokupnom našem poslovanju kako bismo osigurali nesmetano usaglašavanje sa promenama vezanim za očekivanja po pitanju privatnosti dok tehnologija i naše poslovanje nastavljaju da se razvijaju. Za više informacija o našem programu, molimo da pogledate odeljak o globalnom programu privatnosti u našem izveštaju o korporativnoj odgovornosti.

Naš pristup poverenju u zaštiti privatnosti

S obzirom na to da verujemo da je poverenje ključna vrednost zaštite privatnosti i esencijalno za misiju naše korporacije da razvija, pronalazi i pruža inovativne proizvode i usluge koje spašavaju i unapređuju živote širom sveta, naša globalna strategija programa privatnosti ima za cilj da razvije poverenje ljudi u način na koji se mi bavimo njima, kako pristupamo, koristimo i prenosimo njihove podatke ma gde se oni nalazili u svetu:

Dosledni globalni standardi

Od kada smo uspostavili naš globalni program privatnosti 2001. godine, radili smo na implementaciji i održavanju doslednih globalnih standarda privatnosti kako bismo obezbedili sigurnost u načinu na koji upravljamo našim obavezama o privatnosti i zaštiti podataka u zemljama i regionima i da podržimo naše sertifikate. Postoji mnogo propisa i okvira privatnosti koji su postojali tokom vremena, a ispod je neiscrpna lista prošlih i aktuelnih propisa i sertifikata Kompanije (* pored propisa znači da više nije primenljiv):

 • US-EU Safe Harbor (2001)*
 • US-Swiss Safe Harbor (2009)*
 • APEC Cross Border Privacy Rules (2013)
 • EU Binding Corporate Rules (2016)
 • US-EU Privacy Shield (2016)*
 • US-Swiss Privacy Shield (2018)*
 • EU General Data Protection Regulation or GDPR (2018)
 • EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) program, the UK Extension to DPF and the Swiss-U.S. Data Privacy Framework program (2023)

Svi naši sertifikati su zasnovani na našoj Politici o prekograničnoj privatnosti podataka.

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, koji ima ime MSD izvan američkog i kanadskog programa za privatnost, opisan u ovoj izjavi o privatnosti, u skladu je sa sistemom Prekograničnih pravila privatnosti (CBPR). Više informacija o CBPR sistemu možete pronaći  ovde.Da biste videli našu certifikaciju, pogledajte  CBPR sistemski direktorijum.Za više informacija o obimu našeg učešća, ili podnošenju  istrage o privatnosti putem BBB Nacionalnih programa,  našeg agenta odgovornosti, kliknite na zvanični pečat ispod:

Transparentnost

Svesni smo da ljudima može biti teško da razumeju različite načine na koje se podaci o njima mogu sagledavati, shvatiti, prikupljati, deliti, koristiti, analizirati i prenositi, pa s toga koristimo razne pristupe kako bismo podržali naš cilj, a to je da naša poslovna praksa bude transparentna kako ljudima čije podatke obrađujemo tako i regulatornim telima i njihovim saradnicima koji proveravaju naše poslovanje. Ključni primeri obuhvataju:

 • Privatnost na internet mreži – naša Politika privatnosti na internetu opisuje načine na koji obrađujemo podatke o ljudima na mreži;
 • Naša Globalna politika za onlajn praćenje i opisuje načine na koje naše veb stranice i usluge na mreži koriste kolačiće, kao i ostale uređaje za praćenje na mreži;
 • Pojašnjenja teksta – obezbeđujemo kada koristite naše usluge ili učestvujete u njima.
 • Važna obaveštenja – objašnjavaju primenu poslovne prakse u zaštiti privatnosti određenih osoba.

Prava osobe čiji se podaci obrađuju

Naučite svoja prava u situaciji kada se vaši podaci obrađuju.

Molim Vas koristite ovaj obrazac za bilo koji zahtev koji se odnosi na Vaše podatke o ličnosti koje mi obrađujemo.

Imate pitanja o privatnosti?

Pišite nam na:

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Omladinskih brigada 90a/1400
11070 Beograd, Srbija

E-pošta:msd_privacy_office@msd.com