worldwide

worldwide

Kontrolor podataka odgovoran za prikupljanje I obradu vaših ličnih podataka je prikazan u narednom tekstu:

  • Merck Sharp and Dohme d.o.o.Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Srbija

1. Pravni osnov za obradu podataka: Lične podatke obrađujemo u svrhe koje su opisane u našoj Politici o zaštiti privatnosti.

Pravni osnovi za obradu ličnih podataka obuhvata obradu koja je:

  • (i) potrebna za izvršenje ugovora između vas i MSD-ija čiji su podaci navedeni u prethodnom tekstu;
  • (ii) potrebna da bi vam pružili usluge koje zahtevate i kako bismo vas identifikovali i potvrdili vaš identitet tako da možete da koristite naše veb stranice;
  • (iii) potrebna da bi se pridržavali zakonskih zahteva (na primer, važećih pravila računovodstva i kako bismo dostavili izveštaje telima za sprovođenje zakona);
  • (iv) potrebna za legitimnu poslovnu svrhu, na primer: da upravljamo odnosom sa vama, osiguramo bezbednosnu zaštitu, poboljšamo naše veb stranice i proizvode i usluge ili zbog regulatornih zahteva kao što su farmakovigilanca;
  • (v) na osnovu vašeg pristanka kada je relevantno i potrebno prema lokalnim propisima (na primer, da vas obavestimo o našim proizvodima i uslugama i pružimo vam marketinške informacije).

U situaciji kada je to primenjivo, vaš pristanak može biti naknadno povučen kada upotrebite mehanizam koji je naveden u porukama koje primite ili kada kontaktirate Globalnu kancelariju za zaštitu privatnosti. Naknadno povlačenje vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka koji ste dali pre njegovog povlačenja.

U nekim slučajevima, od vas se može tražiti da nam dostavite lične podatke kako je opisano u ovom dokumentu da bismo vam mogli pružiti sve naše proizvode i usluge i kako biste vi mogli koristiti nesmetano naše veb stranice.

2. Međunarodno prenošenje ličnih podataka:

Vaši lični podaci mogu biti objavljeni po potrebi entitetima kompanije MSD i trećim stranama lociranim u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama van Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (“EEP”), uključujući države koje ne pružaju isti nivo zaštite podataka koji pruža vaša država. Implementirali smo odgovarajuće mehanizme bezbednosti i usaglašenosti kako bismo osigurali zaštitu vaših ličnih podataka po potrebi i poštovanje vaših prava, kao što su: Obavezna korporativna pravila (OKP), Sertifikati po osnovu Sporazuma o zaštiti privatnosti između SAD/EU & SAD/Švajcarske ili ugovorne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila EU. Pored navedenog, primaoci vaših ličnih podataka obavezuju se na dužnost poverljivosti putem pravno obavezujućih okvira. Više informacija o ovim merama i vašim pravima koje one pružaju možete dobiti kontaktiranjem Globalne kancelarije za zaštitu privatnosti.

3. Profilisanje i automatsko donošenje odluka:

Obavestićemo vas kada implementiramo mehanizme za profilisanje kako bismo prilagodili podatke koje smo vam pružili ili kada koristimo tehnologije automatskog donošenja odluka kako bismo podržali naše aktivnosti na obradi podataka. Više informacija o logici za donošenje takve odluke možete dobiti kontaktiranjem Globalne kancelarije za zaštitu privatnosti. Možete iskoristiti i svoje pravo na prigovor ili zahtevati od eksperta kompanije MSD da revidira takvu odluku.

4. Vaša prava:

Pored prava na pristup ili korekciju podataka, imati pravo prema važećem zakonu i na prigovor ili da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, brisanje i prenosivost vaših ličnih podataka. Molim Vas koristite ovaj obrazac za bilo koji zahtev koji se odnosi na Vaše podatke o ličnosti koje mi obrađujemo.

Link za Globalnu kancelariju za zaštitu privatnost se može koristiti i za podnošenje upita i/ili podnošenje pritužbi vezano za obradu ličnih podataka ili ostvarivanje određenih prava koja pružaju OKP kompanije MSD kao što je navedeno u našoj .

Ako vas dodatno zabrinjava naša upotreba vaših ličnih podataka ili naš odgovor na ostvarenje vaših prava, imate mogućnost da podnesete pritužbu svom lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili lokalnom nadležnom sudu.