worldwide

worldwide

Vállalatunknál az adatvédelem a bizalommal kezdődik.

2001-ben a Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) vállalat – amely az Egyesült Államokon és Kanadán kívül MSD néven működik – adatvédelmi irodát hozott létre, amelynek feladata, hogy fejlessze és felügyelje a világ minden táján folytatott tevékenységünkkel kapcsolatos globális adatvédelmi programot. Programunk négy adatvédelmi értéken alapul, amelyek biztosítják a felelős elkötelezettség, a kölcsönös kommunikáció és az emberekkel kapcsolatos adatok felhasználásának az alapjait:

 • az egyének titoktartási elvárásainak tiszteletben tartása,
 • a bizalom kiépítése és megőrzése,
 • az adatvédelmi sérelmek megelőzése, és
 • az adatvédelmi jogszabályok betűjének és szellemének való megfelelés az egész világon.

Adatvédelmi programunk az adatvédelem szervezeti számonkérhetősége, az üzleti tevékenységünk működtetéséhez felhasznált adatok jó gazda módjára történő kezelése, a következetes globális adatvédelmi gyakorlatok és normák olyan platformjára épül, amely hagyományaink szerint magas szintű etikai normákat tart fenn üzleti gyakorlataink során, és állandó felügyeletet biztosít annak érdekében, hogy mindig reagálni tudjunk az adatvédelmi elvárások változásaira, miközben a technológia és vállalkozásunk is folyamatosan fejlődik. A programunkra vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el vállalati felelősségvállalásról szóló jelentésünk globális adatvédelmi program fejezetét.

A bizalmon alapuló adatvédelmi megközelítésünk

Mivel úgy véljük, hogy a bizalom kulcsfontosságú adatvédelmi érték, továbbá elengedhetetlen azon vállalati küldetésünkhöz, hogy olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat fedezzünk fel, fejlesszünk és nyújtsunk, amelyek az egész világon életeket mentenek és tesznek jobbá, ezért globális adatvédelmi programunk stratégiája két elsődleges cél köré szerveződik, amelyek a bizalom építését célozzák mindannak során, ahogyan az emberekkel kapcsolatba kerülünk, illetve ahogy az emberekkel kapcsolatos adatokhoz hozzáférünk, azokat felhasználjuk és továbbítjuk az egész világon.

Következetes globális normák

Globális adatvédelmi programunk 2001-es létrehozása óta azon dolgozunk, hogy következetes globális adatvédelmi normákat vezessünk be és tartsunk fenn, annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően kezeljük adatvédelmi és adatbiztonsági kötelezettségeinket minden országban és régióban, és alátámasszuk tanúsítványainkat. Számos adatvédelmi szabályozás és keretrendszer létezett az idők során, és az alábbiakban található egy példálódzó felsorolás a Vállalat múltbeli és jelenlegi szabályrendszereiről és tanúsítványairól (a * az adott szabályozás mellett azt jelenti, hogy már hatálytalan):

 • USA-EU védett adatkikötő (US-EU Safe Harbor) (2001)*
 • USA-Svájc védett adatkikötő (US-Swiss Safe Harbor) (2009)*
 • APEC határokon átívelő adatvédelmi szabályok APEC Cross Border Privacy Rules (2013)
 • EU kötelező erejű vállalati szabályok (EU Binding Corporate Rules) (2016)
 • USA–EU adatvédelmi pajzs egyezmény (US-EU Privacy Shield) (2016)*
 • USA-Svájc adatvédelmi pajzs egyezmény (US-Swiss Privacy Shield) (2018)*
 • EU általános adatvédelmi rendelet (EU General Data Protection Regulation, GDPR) (2018)EU-USA Adatvédelmi Keretrendszer (DPF) program, az Egyesült Királyság kiterjesztése a DPF-hez és a Svájc-USA Adatvédelmi Keretrendszer program (2023)

Minden egyes tanúsítványunk a határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunkon alapul

A Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA vállalat, amely az Egyesült Államokon és Kanadán kívül az MSD márkanéven ismert, adatvédelmi programját tekintve megfelel a határokon átívelő adatvédelmi szabályok rendszerének (CBPRs). További információ a CBPR rendszerről itt található. Tanúsítványunk megtekintéséhez kérjük, tekintse meg a CBPR rendszer könyvtárát. Ha többet szeretne megtudni részvételünk mértékéről, vagy ha adatvédelemre vonatkozó kérdést szeretne benyújtani a BBB Nemzeti Programján, elszámoltathatósági ügynökünkön keresztül, kérjük, kattintson az alábbi hivatalos pecsétre:

Átláthatóság

Tisztában vagyunk vele, hogy bonyolult és nyomasztó lehet az emberek számára annak megértése, hogy a velük kapcsolatos adatokat hányféle különböző módon lehet megfigyelni, érzékelni, gyűjteni, megosztani, felhasználni, elemezni és továbbítani, ezért számos különböző megközelítést alkalmazunk azon célunk elősegítésére, hogy gyakorlatunkat átláthatóvá tegyük mindazok számára, akiknek személyes adatait kezeljük, mind a szabályozó hatóságok és azok megbízottjai számára, akik gyakorlatainkat felülvizsgálják. Néhány jellegzetes példa erre:

 • Online adatvédelem – a sajátInternetes adatvédelmi szabályzatunk leírja azokat a módokat, ahogyan a személyes adatokat online kezeljük;
 • A saját Globális online nyomon követési szabályzat támogatja az Internetes adatvédelmi szabályzatunkat, és leírja azokat a módokat, ahogyan webportáljaink és online szolgáltatásaink sütiket és más online nyomkövető módszereket használnak;
 • Helyzetfüggő értesítések – amelyeket abban az időpontban adunk, amikor Ön szolgáltatásainkat használja vagy azokban részt vesz.
 • Átfogó adatvédelmi értesítések – ezek célja alapos áttekintést adni arról, hogy adatvédelmi gyakorlataink hogyan érintenek adott érdekelteket.

Az érintettek jogai

Ismerje meg az Önt mint érintettet megillető jogokat.

Kérjük, használja ezt a nyomtatványt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatos bármilyen megkereséshez.

Kérdései merülnek fel az adatvédelemmel kapcsolatban?

Írjon nekünk a következő címre:

MSD Pharma Hungary Kft.
Intervet Hungária Ktf

1095 Budapest
Lechner Ödön fasor 10/b

E-mail:dpo_hungary@msd.com