worldwide

worldwide

 • Megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy személyes adatainak védelme fontos Önnek, ezért adatvédelmi vállalásaink az alábbi négy értéken alapulnak: tisztelet, bizalom, a károkozás megelőzése, valamint az előírások szem előtt tartása.
 • Az Ön által online megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban, A sütikre vonatkozó szabályzatunkban, illetve az egyéb adatvédelmi nyilatkozatainkban és kommunikációinkban foglaltak szerint használjuk fel és osztjuk meg.
 • Az Ön által online megadott személyes adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében szabályzatokat, valamint műszaki és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk.
 • További részletekért kérjük, olvassa el az alábbi Internetes adatvédelmi szabályzatunkat, vagy forduljon hozzánk.

Utolsó felülvizsgálat időpontja: 2022. május 1.
Érvénybelépés időpontja: 2022. május 1.

Az Egyesült Államok és Kanada területén kívül MSD néven ismert Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) által működtetett online források egészségügyi, orvosi, és termékekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat nyújtanak, továbbá vállalati és pénzügyi híreket, állásajánlatokat, valamint az üzletmenetünkkel összefüggő egyéb információkat kínálnak. Emellett egyes online forrásainkon keresztül az arra jogosult szakemberek gyógyszereinkre, oltóanyagainkra és állatgyógyászati készítményeinkre rendeléseket adhatnak le, támogatást igényelhetnek, illetve klinikai vizsgálatokban vehetnek részt.

Az Önre vonatkozó személyes adatok bizalmas jellegének tiszteletben tartása nagyon fontos számunkra. A jelen adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: „szabályzat”) feltüntető weboldalaink és egyéb online forrásaink elkötelezettek az iránt, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályok, jelen szabályzat, illetve az Átfogó, határokon átívelő adatvédelmi szabályzat, valamint az irányadó jogszabályok, szabályok és előírások rendelkezéseinek megfelelően gyűjtsék, tárolják és biztosítsák. Jelen szabályzat minden olyan online forrásainkon és kommunikációinkon (ideértve a weboldalakat, mobilalkalmazásokat, emaileket, valamint az egyéb online és letölthető alkalmazásokat) keresztül gyűjtött – és az alábbiakban ismertetett – személyes adatokra vonatkozik, amelyeken szerepel a jelen szabályzatra mutató hivatkozás. Nem vonatkozik tehát az offline forrásokon és kommunikációkon keresztül gyűjtött személyes adatokra, kivéve, ha e személyes adatok az általunk vagy a nevünkben mások által online módon gyűjtött személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. Jelen szabályzat nem vonatkozik továbbá harmadik felek által üzemeltetett online forrásokra, amelyekre weboldalaink hivatkozást („linket”) tartalmaznak, ugyanis ezek tartalmára, illetve adatvédelmi gyakorlataira semmilyen ráhatásunk nincsen.

Elnyertük a TRUSTe Privacy Seal adatvédelmi címkét, amely azt jelzi, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat és gyakorlataink az elvégzett vizsgálatok alapján megfelelnek a TRUSTe program követelményeinek. A TRUSTe által hitelesített oldalakon szerepel a jelen szabályzatra mutató hivatkozás, illetve bizonyos esetekben a jelen szabályzat jóváhagyott változata, amely megfelel a jelen szabályzatban szereplő értékeknek és követelményeknek. Amennyiben egy adatvédelmi vagy adathasználati kérdésben Ön nem elégedett az Önnek adott válaszunkkal, kapcsolatba léphet a TRUSTe képviselőivel online, postai úton vagy faxon. A TRUSTe vitarendezési (Dispute Resolution) eljárása csak angol nyelven érhető el.

Adatvédelmi programunk és gyakorlataink megfelelnek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) határokon átívelő adatvédelmi szabályrendszerének, valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Svájc és az Egyesült Államok között létrejött, a személyes adatok Európai Unió tagállamai és Svájc területéről az Egyesült Államokba történő továbbításával kapcsolatos adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) egyezmények előírásainak. Jelen szabályzat összhangban van Határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunkkal. Kérjük, hogy a jelen szabályzatot szíveskedjen figyelmesen elolvasni. Amennyiben a jelen szabályzattal vagy adatgyűjtési, felhasználási és átadási gyakorlatainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

*A jelen szabályzat vonatkozásában a „mi”, „minket” és „mienk” a Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) vállalatra, illetve világszerte működő jogutódjaira, leányvállalataira, divízióira és cégcsoportjaira utal, mindazon vegyesvállalatokat kivéve, amelyeknek mi is részesei vagyunk.

Mit takar a „személyes adat” a jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában?

A „személyes adat” fogalom a jelen szabályzat alkalmazásában bármely olyan információra utalhat, amely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik, beleértve a személyt azonosító vagy a személy azonosítására, tartózkodási helyének meghatározására, nyomon követésére, illetve a személlyel való kapcsolatfelvételre használható adatokat.

Hogyan gyűjtünk személyes adatokat online?

A személyes adatokat weboldalakon és egyéb online forrásokon keresztül, online módon gyűjt-jük. Emellett más olyan online szolgáltatókkal együttműködésben is kínálunk online forrásokat, amelyektől az e források felhasználóiról szintén személyes adatokhoz juthatunk. Az effajta online együttműködésekre a személyes adatok megfelelő védelmét előíró szerződések vonatkoznak. A személyek a weboldalaink számos részéhez hozzáférhetnek bármilyen személyes adatok megadása nélkül. Személyes adatokat háromféleképpen gyűjtünk online:

 1. Az Ön által megadott adatok: azokat a személyes adatokat és egyéb információkat gyűjtjük, amelyeket Ön a weboldalainkon, illetve online forrásainkon található nyomtatványokba vagy adatmezőkbe bevisz. Ide tartoznak többek között a kapcsolattartási adatok (pl. az Ön neve, levelezési címe, email címe, telefonszáma, felhasználói azonosítója és jelszava), születési dátumok, valamint a szakmai múltra, munkatapasztalatokra, tevékenységekre, készségekre, preferenciákra, hobbikra és érdeklődési körökre vonatkozó információk. Emellett olyan egészségügyi információkat is gyűjthetünk Önről, amelyek kérdéseinkre, kérdőíveinkre adott válaszaiban szerepelnek, illetve amelyekhez az általunk nyújtott online és letölthető, egészséggel kapcsolatos eszközök Ön általi használatán keresztül férünk hozzá. Néhány weboldalunkon a felhasználók megrendeléseket adhatnak le, többek között oltóanyagokra és állatgyógyászati készítményekre. Ezek az oldalak a rendelések feldolgozásához bankkártyaadatokat gyűjthetnek.
 2. Nyilvános forrásból vagy harmadik féltől származó információ: a nyilvános forrásból vagy harmadik fél által üzemeltetett forrásból weboldalainkra regisztráló egészségügyi szakemberek személyes adatait is gyűjthetjük, szakmai múltuk és személyazonosságuk ellenőrzése céljából. A weboldalainkon rendeléseik leadásához bankkártyát használó ügyfelek esetében a kártyák érvényességét pénzügyi, illetve hitelintézetekkel ellenőrizzük. Meglévő felhasználói adatbázisainkat egyes esetekben harmadik felektől származó információkkal is kiegészíthetjük. Ezen információk személyes adatokat – pl. megváltozott postai címet – is tartalmazhatnak.
 3. Az Ön számítógépéről vagy egyéb elektronikus eszközéről gyűjtött információ: amikor Ön weboldalainkra látogat, vagy online forrásainkat használja, információkat gyűjtünk az Ön számítógépéről, illetve egyéb elektronikus eszközéről. Az effajta adatok közé tartozhat az Ön internetprotokoll-címe (IP-címe), internetszolgáltatójának (ISP) neve, az Ön doménneve, böngészőjének típusa és lekérésének dátuma és időpontja, valamint a nyomon követési technológiák – pl. sütik, pixelcímkék, megosztott helyi objektumok (Flash), helyi tárhely, e-címkék és szkriptek – által szolgáltatott adatok. Az Egyesült Államokban, amennyiben Ön anélkül hagyja el egy weboldalunkat, hogy regisztrált felhasználóvá válna, harmadik felekkel együttműködésben sütiket használhatunk, hogy hirdetéseket juttassunk el az Ön számítógépére vagy más elektronikus készülékére annak érdekében, hogy emlékeztessük Önt a korábban meglátogatott weboldalunkra. A sütikről és kezelésük módjáról bővebben lásd A sütikre vonatkozó szabályzatunkat. Amennyiben Ön mobil eszközt használ weboldalaink és online forrásaink eléréséhez vagy mobilalkalmazásaink és -szolgáltatásaink letöltéséhez, eszközéről is gyűjthetünk információkat, például az eszköz azonosítóját és típusát, továbbá az eszköz használatával, valamint mobiloldalaink és egyéb mobil forrásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatokat. Más cégek szolgáltatásait is igénybe vehetjük, hogy a nevünkben emailes kommuniká­ciót folytassanak, vagy hirdetéseinket más weboldalakon elhelyezzék. Az ilyen cégek által használt nyomon követési technológiákra nincs ráhatásunk. A harmadik felek nyomon követési technológiáinak kezeléséről bővebben lásd A sütikre vonatkozó szabályzatot.

Miért gyűjtünk, használunk és adunk át személyes adatokat?

 1. Általánosságban: online módon azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek személyek részére szükségesek ahhoz, hogy bizonyos online forrásainkra és kommunikációinkra regisztráljanak, valamint ezeket testre szabják és egyediesítsék. Az online módon gyűjtött személyes adatokat a személyek által igényelt termékek, szolgáltatások és funkciók biztosítására – például az üzleti tevékenységünkre vonatkozó oktatási anyagok és kapcsolódó információk, email programok, eszközök, kvízek, kérdőívek és felmérések nyújtására – használjuk fel. Az online módon gyűjtött személyes adatokat olyan további szolgáltatások meghatározására és felkínálása céljából elemezzük, amelyekről úgy véljük, hogy azokat Ön érdekesnek találja. Bizonyos online források és kommunikáció használatát kizárólag nem azonosítható vagy összesített információkkal értékeljük ki. A személyes adatokat emellett felhasználhatjuk online forrásaink megfelelőség, jogosult hozzáférés és biztonságosság szempontjából történő ellenőrzése céljából is.
 2. Közösségi média: az online közösségi médiaforrások olyan interaktív eszközök, amelyek segítségével együttműködhetünk és információkat oszthatunk meg másokkal. Közösségi médiaforrások közé tartoznak a közösségi oldalak, a fórumok, az elektronikus hirdetőtáblák, a blogok, a wikik, illetve azok a hivatkozás funkciók, amelyek segítségével megoszthatjuk barátainkkal vagy kollégáinkkal a honlapok tartalmát vagy eszközeit. Személyes adatokat annak érdekében is gyűjthetünk Önről, hogy lehetővé tegyük Önnek az általunk időközönként esetlegesen elérhetővé tett online közösségi médiaforrások használatát. Ezeken a közösségi médiaforrásokon engedélyezhetjük továbbá Önnek, hogy személyes adatokat tegyen közzé vagy osszon meg másokkal. Közösségi médiaforrások használata során alaposan gondolja át, hogy mely személyes adatok megosztása mellett dönt. A személyes adatok weboldalainkon és egyéb, közösségimédia-funkciókkal rendelkező vagy azokat alkalmazó online forrásainkon történő gyűjtéséről, felhasználásáról és átadásáról további értesítést és opciókat biztosítunk.

  Egyes weboldalaink bejelentkezési szolgáltatásokat – pl. Facebook Connect vagy OpenID – használnak. Ezek a szolgáltatások hitelesítik az Ön személyazonosságát és lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy bizonyos személyes adatait – pl. nevét és email címét – megossza velünk, amelyek így a regisztrációs és egyéb feliratkozási űrlapokban előre kitöltésre kerülnek. A Facebook Connecthez hasonló szolgáltatások lehetővé teszik Önnek, hogy saját Facebook oldalán információkat posztoljon a szolgáltatást használó weboldalainkon folytatott tevékenységeiről, így ezekről ismerősei is értesülhetnek.

 3. Mobil eszközök: egyes weboldalaink és online forrásaink kifejezetten mobil eszközökön történő használatra vannak tervezve. Weboldalaink mobilverzióin előfordulhat, hogy az adott weboldalhoz tartozó felhasználói azonosítóval be kell jelentkeznie. A weboldal mobilverziójának Ön általi használatára vonatkozó információk az Ön felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Egyes weboldalaink és online forrásaink lehetőséget biztosítanak Önnek mobil vagy egyéb számítástechnikai eszközön használható alkalmazások (appok), minialkalmazások (widgetek) és egyéb programok letöltésére. Ezen alkalmazások némelyike információkat tárolhat az Ön mobil, vagy egyéb eszközén. Az ilyen alkalmazások személyes adatokat továbbítanak felénk, vagy a nekünk dolgozó harmadik feleknek, hogy Önnek lehetősége legyen hozzáférni felhasználói fiókjához, illetve, hogy nyomon követhessük e programok használatának módját, többek között használatuk gyakoriságát, valamint a leginkább preferált funkcionalitásokat. Néhány ilyen alkalmazás lehetővé teheti Önnek, hogy az alkalmazásból emailen keresztül jelentéseket, illetve egyéb információkat továbbítson. A felénk továbbított személyes, vagy azonosításra nem használható adatokat ezen alkalmazások tökéletesítésére, új programok fejlesztésére, a minőség javítására, illetve a jelen szabályzatban és az általunk közzétett egyéb értesítésekben rögzítettek szerint használhatjuk fel.

  Ha valamely alkalmazásunk régebbi verzióját használja, az alkalmazás lehetőséget biztosíthat az Ön használati adatainak – pl. melyek az Ön által leggyakrabban használt funkciók – értékelés céljából a Flurry analitikai szolgáltató felé történő továbbítására. Ha nem szeretné, hogy a Flurry nyomon követhesse az alkalmazás használatát az Ön eszközén, lehetősége van leiratkozni.

Összekapcsoljuk-e a személyes adatokat?

Az általunk kínált szolgáltatások minőségének javítása érdekében, a jelen szabályzatban és az egyéb megadott vonatkozó adatvédelmi értesítésekben azonosított célok és meghatározott szabványok céljaival összhangban, néhány esetben összekapcsoljuk és felhasználjuk a személyek által a különféle szolgáltatásokon és csatornákon – pl. telefonon, felméréseken, weboldalakon és egyéb online forrásokon és kommunikációkon – keresztül velünk megosztott személyes adatokat.

Milyen választási lehetőségei vannak az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő gyűjtésének, felhasználásának és átadásának módjával kapcsolatban?

Ön négy lehetőség közül választhat. Ezek a következők:

 1. Személyes adatok gyűjtésének letiltása: azzal, hogy a weboldalainkon szereplő nyomtatványokba vagy adatmezőkbe nem visz be semmilyen személyes adatot, illetve, hogy az online forrásaink által biztosított, személyre szabott szolgáltatásokat nem veszi igénybe, Ön dönthet amellett, hogy online módon nem ad meg nekünk semmiféle személyes adatot. Mindazonáltal, online forrásaink némelyike kizárólag az olyan személyek számára érhető el, akik személyes adatot adnak meg, illetőleg, akik személyre szabott szolgáltatásokat vesznek igénybe.
 2. A nyomon követésre vonatkozó korlátozások és lehetőségek: az olyan nyomon követési technológiákat alkalmazó, személyes preferenciáinak és választásainak megjegyzését szolgáló online forrásaink, mint amilyenek a sütik is, lehetővé teszik az Ön számára, hogy a regisztráció során, vagy személyes adatainak nyomtatványokba, illetve adatmezőkbe történő bevitele alkalmával megadott lehetőségek bejelölésével vagy bejelölésének eltávolításával eldöntse, hogy alkalmazzuk-e ezeket a technológiákat az Ön megjegyzésére, vagy további szolgáltatások nyújtására. Az Egyesült Államokban, amennyiben Ön anélkül hagyja el egy weboldalunkat, hogy regisztrált felhasználóvá válna, harmadik felekkel együttműködésben sütiket használhatunk, hogy hirdetéseket juttassunk el az Ön számítógépére vagy más elektronikus készülékére annak érdekében, hogy emlékeztessük Önt a korábban meglátogatott weboldalunkra. Online forrásaink nem korlátozzák az egyéni felhasználókra vonatkozó nyomon követési technológiák nem azonosítható módon történő alkalmazását. Az egyéni felhasználók a legtöbb böngészőn keresztül irányíthatják bizonyos nyomon követési technológiák, például a sütik alkalmazását. Néhány böngésző lehetővé teszi az Ön számára, hogy a sütik használatát egyedi weboldalakon korlátozza vagy letiltsa. Más böngészőknél lehetőség van arra, hogy az Ön által látogatott valamennyi weboldalra vonatkozóan módosítsa a sütik beállításait. Amennyiben a süti technológia alkalmazásával kapcsolatban aggályai vannak, kérjük, szíveskedjen elolvasni a sütiket és kezelésük módját ismertető, A sütikre vonatkozó szabályzatunk című dokumentumot.
 3. Ha le szeretné tiltani a hirdetési célú nyomon követési technológiákat, keresse fel az alábbi leiratkozási oldalakat:

  Az egyes böngészők és mobil eszközök nyomon követésének letiltásáról további információkért látogasson el a http://allaboutdnt.com/ weboldalra.

 4. Email kommunikáció: Ön dönthet amellett, hogy emailben opcionális hírleveleket és egyéb kommunikációkat kapjon tőlünk. Ehhez nem kell mást tennie, mint feliratkoznia weboldalainkon és egyéb online forrásainkon. Amennyiben nem kíván opcionális emaileket kapni tőlünk, a leiratkozáshoz látogasson el arra a weboldalra vagy adott esetben egyéb online felületre, ahol eredetileg feliratkozott, és frissítse az emailekre vonatkozó beállításait, vagy kövesse a tőlünk kapott emailekben szereplő leiratkozási útmutatásokat. Leiratkozhat továbbá úgy is, hogy az Önnek leginkább megfelelő elérhetőségünkön kapcsolatba lép velünk. Amennyiben nem szeretné, hogy meg tudjuk állapítani, elolvasta-e az Önnek küldött emailjeinket, a fenti módok valamelyikén leiratkozhat emailjeinkről, és egyúttal azok nyomon követéséről. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk leállítani az emailek nyomon követését és leveleinket Ön továbbra is megkapja.

Ha Ön emailes ajánlási rendszerünk segítségével szeretné felhívni barátai figyelmét valamely weboldalunkra vagy online forrásunkra, személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az adott ajánlás által használt személyes adatokkal kapcsolatban. Általánosságban elmondható, hogy emailes ajánlási rendszerünk nem tárolja azon személyek nevét és email címét, akiknek Ön weboldalainkra vagy online forrásainkra mutató hivatkozásokat küld.

Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz ki fér hozzá?

Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz a Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA) – beleértve annak világszerte található leányvállalatait, divízióit és cégcsoportjait is –, valamint azok a személyek és szervezetek férhetnek hozzá, akik/amelyek a személyes adatokat kizárólag a mi javunkra és utasításaink alapján használják fel. A személyes adatoknak a nevünkben eljáró külső személyek és szervezetek általi felhasználására és átadására a személyes adatok megfelelő védelmét előíró szerződések vonatkoznak. Az Önre vonatkozó személyes adatokat mi, valamint a nevünkben eljáró személyek és szervezetek kizárólag olyan módon használják fel és adják át, amely összhangban áll a jelen szabályzattal, egyéb vonatkozó adatvédelmi értesítésekkel, valamint az irányadó jogszabályok, szabályok és előírások kifejezetten megengedő rendelkezéseivel, illetve kötelező előírásaival.

Megosztjuk-e a személyes adatokat harmadik felekkel?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat általában – a jelen szabályzatban és egyéb vonatkozó adatvédelmi értesítésekben foglalt esetek kivételével – nem értékesítjük, és nem osztjuk meg. Mindazonáltal felmerülhetnek olyan körülmények, amikor üzleti okokból úgy dönthetünk, hogy működésünket eladás, egyesülés vagy felvásárlás útján újraszervezzük vagy felszámoljuk. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a tényleges vagy reménybeli ügyfelekkel megosztásra kerülnek személyes adatok. Írásbeli biztosítékokat szerzünk be arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok ilyen körülmények esetén kellő védelemben részesüljenek. A Globális, határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban fenntartjuk a jogot arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat az irányadó jogszabályok kifejezetten megengedő rendelkezései vagy kötelező előírásai szerinti mértékben, valamint az eljáró bíróság határozatának eleget téve, kormányzati hatóságoknak, illetve a jogi eljárásokban érintett feleknek kiadjuk. A jelen szabályzatban, illetve a Globális, határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak kivételével az Önre vonatkozó személyes adatokat semmilyen más esetben nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

A személyes adatok gyűjtésénél és az Ön számítógépéről vagy eszközéről a mi online forrásainkra, illetve szervereinkre történő átvitelénél az adatok érzékenységének megfelelő, ésszerűen indokolt lépéseket teszünk megóvásuk, valamint annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatokat a jogosulatlan közléstől, átadástól, módosítástól vagy megsemmisítéstől megóvjuk. Az Ön személyes felelőssége, hogy az online forrásainkra vonatkozó jelszavak és kapcsolódó hozzáférési kódok Önnél lévő másolatainak biztonságáról gondoskodjon.

Hogyan védjük a gyermekek adatait?

Weboldalaink és online forrásaink általában nem gyermekeknek szólnak, és a legtöbb általunk kínált online szolgáltatás 18. életévüket betöltött személyek számára lett tervezve. Amennyiben egy gyógyszerre vonatkozó tájékoztatáskéréseket a jogszabályok megengedik, gyermekgyógyászati javallatban alkalmazott gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatást kizárólag 18. életévüket betöltött személyek kérhetnek.

13. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait tudatosan nem gyűjtjük. Amennyiben Önnek szülőként vagy gyámként tudomására jut, hogy gyermekétől adatokat gyűjtöttünk, azok törlését az Adatvédelmi irodánknál kérvényezheti.

Egyes weboldalaink és egyéb online forrásaink időről időre kínálhatnak gyermekek számára készült, opcionális tartalmakat. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy igazolható módon megszerezzük a szülők beleegyezését, mielőtt a gyermekektől személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy kiadására kerülne sor.

Hogyan férhet hozzá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, és azokat hogyan javíthatja ki?

Az Önről online módon gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáférés, valamint azok pontosságának, teljességének és naprakész voltának megőrzése érdekében az Önnek leginkább megfelelő elérhetőségünkön felveheti velünk a kapcsolatot. Egyes esetekben bizonyos Önre vonatkozó személyes adatokat nem tudunk törölni, amennyiben az személyes adatok megőrzését jogszabály vagy előírás teszi kötelezővé számunkra, illetve ha azok megőrzése egy Ön által igényelt szolgáltatás felügyeletéhez vagy az Ön preferenciáinak teljesítéséhez, vagy más üzleti célokhoz szükséges. Ahol ezt felajánljuk, ott emellett Ön online módon is frissítheti az Önre vonatkozó személyes adatokat azáltal, hogy weboldalainkon módosítja a nyomtatványokba és adatmezőkbe korábban bevitt információkat. Amennyiben a jogszabályok vagy határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunk megengedi, az Ön személyes adatokhoz való hozzáférési és helyesbítési lehetősége korlátozott lesz, ha a hozzáférés és helyesbítés: gátolná egy jogi vagy etikai kötelezettség teljesítésére vonatkozó képességünket, gátolná a jogszerű igények kivizsgálására, támasztására vagy az ezekkel szembeni védekezésre vonatkozó képességünket, harmadik félre vonatkozó személyes adatok átadását eredményezné, illetve szerződésszegéshez, üzleti titkok vagy valamely minket vagy egy harmadik felet illető egyéb bizalmas üzleti információ felfedéséhez vezetne.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat általában addig őrizzük meg, amíg az a gyűjtésüket előíró konkrét üzleti cél vagy célok érdekében észszerűen szükséges, valamint weboldalaink, alkalmazásaink és egyéb releváns online eszközök használatának időtartamára. Előfordulhat azonban, hogy hosszabb ideig is kötelesek vagyunk megőrizni adatokat az üzleti tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok vagy előírások alapján, mint például az alkalmazandó elévülési szabályok miatt, illetve más szükséges üzleti célokból. Amikor csak lehetséges, az eredeti megőrzési időn túl is megőrzendő adatokat igyekszünk anonimizálni és eltávolítani belőlük a felesleges azonosítókat.

Mi a kapcsolattartási címünk adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén?

Ha a jelen szabályzattal vagy adatgyűjtési, -felhasználási és -átadási gyakorlatainkkal kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, forduljon emailben az MSD globális adatvédelmi irodához, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az Önnek leginkább megfelelő elérhetőségünkön. Elérhetőségeink listáját a http://www.msd.com/contact/contacts.html oldalon találja. Ha felveszi velünk a kapcsolatot, kérjük, szíveskedjen feltüntetni a weboldal vagy az egyéb olyan online forrás nevét, amelyet használt, vagy amelyen a személyes adatait megadta, valamint az Ön által megadott információk jellegét. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok online gyűjtésére vagy felhasználására irányuló esetleges kéréseire, kérdéseire vagy aggályaira 20 vagy kevesebb munkanapon belül válaszoljunk.

További részletekért felkereshetjük Önt, valamint kérését megoszthatjuk a vállalatunkon belül, illetve nekünk dolgozó, az Ön kérésének témaköréhez kapcsolódó területekért felelős személyekkel. A jelen szabályzathoz, illetve az adatvédelmi gyakorlatainkhoz nem kapcsolódó témákra vonatkozó kérdések vagy észrevételek megválaszolását nem tudjuk garantálni, kivéve, ha azt jogszabályok vagy a Határokon átívelő adatvédelmi szabályzatunk írja elő.

Honnan tudhatja Ön meg, hogy a jelen szabályzatot frissítettük?

Jelen szabályzatot rendszeres időközönként frissíthetjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat egyes részeit saját belátásunk szerint módosítsuk, kiegészítsük, illetve eltávolítsuk. Amennyiben a jelen szabályzat módosítása mellett döntünk, az ilyen változtatásokat ezen a weboldalon közzétesszük, így Ön mindig tudni fogja, hogy mely személyes adatokat gyűjtjük, azokat hogyan használhatjuk fel, és hogy azokat bárki számára átadjuk-e. Számottevő változtatásokról a hatálybalépésük előtt tájékoztatót tehetünk közzé a www.www.msdprivacy.com weboldalon, illetve egyes esetekben a változtatásokról emailben értesíthetjük az érintetteket. Jelen szabályzat legutóbbi frissítésének dátuma: 2018. április 30.