worldwide

worldwide

В нашата компания поверителността започва с доверието.

През 2001 г. Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, САЩ), която извършва дейност като MSD извън САЩ и Канада, създаде Служба за поверителност, чиято цел е да разработва и да контролира глобална програма за поверителност за нашите дейности по целия свят. Нашата програма се основава на четири ценности за поверителност, които са фундаментите за отговорно ангажиране, взаимодействие и използване на информация за хората:

 • зачитане на индивидуалните очаквания за поверителност,
 • изграждане и запазване на доверието,
 • предотвратяване на щети свързани с поверителността, и
 • спазване на буквата и духа на законите за защита на неприкосновеността и данните в целия свят.

Нашата програма за защита на личните данни е изградена върху платформа за организационна отчетност на поверителността, управление на данните, които използваме за осъществяването на нашия бизнес, последователни глобални практики за поверителност и стандарти, които поддържат традицията ни да спазваме високи етични стандарти в нашите бизнес практики, постоянен контрол, за да гарантираме, че непрекъснато отговаряме на промените в очакванията относно поверителността, тъй като технологиите и нашата бизнес дейност продължават да се развиват. За повече информация относно нашата програма, моля, вижте раздела за глобалната програма за поверителност от нашия доклад за корпоративна отговорност.

Нашият подход за спечелване на доверие относно поверителността

Тъй като вярваме, че доверието е основна ценност за поверителността и е от съществено значение за нашата корпоративна мисия да откриваме, разработваме и предоставяме иновативни продукти и услуги, които спасяват и подобряват животи по целия свят, нашата глобална програма за поверителност е съсредоточена върху две основни цели, които се стремят да изградят доверие в начина, по който се ангажираме с хората и получаваме, използваме и предаваме информация за хората по света.

Устойчиви глобални стандарти

Откакто създадохме нашата глобална програма за поверителност през 2001 г., работим постоянно за прилагане и поддържане на постоянни световни стандарти за поверителност, за изграждане на доверие в това, да управляваме нашите задължения за поверителност и защита на данните в различните държави и региони и да поддържаме нашите сертификати, издадени при следните регулаторно признати рамки за поверителност:

 • Споразумение US-EU Safe Harbor (2001 г.)
 • Споразумение US-Swiss Safe Harbor (2009 г.)
 • Правила за трансгранична поверителност на АТИС (2013 г.)
 • Обвързващи корпоративни правила на ЕС (2016 г.)
 • Щит за неприкосновеност на личните данни САЩ-ЕС (2016 г.)
 • Щит за неприкосновеност на личните данни САЩ –Швейцария (2018 г.)
 • Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (2018 г.)

Всеки от нашите сертификати се основава на нашата Политика с правила за трансгранична поверителност

Прозрачност

Признаваме, че може да е изключително трудно за хората да разберат всички различни начини, по които информацията за тях може да бъде наблюдавана, възприемана, събирана, споделяна, използвана, анализирана и прехвърляна, така че използваме различни подходи, за да подкрепим нашата цел да направим нашите практики прозрачни както за хората, за които обработваме информация, така и за регулаторните органи и техните представители, които преглеждат нашите практики. Основните примери включват:

 • Поверителност в интернет – нашата Политика за поверителност в интернет описва начините, по които обработваме информация за хората онлайн;
 • Hашите ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОСЛЕДЯВАНЕ подпомагат нашата интернет комуникация и описват начините, по които нашите уеб сайтове и онлайн услуги използват „бисквитки“ и други онлайн проследяващи инструменти;
 • Контекстуални известия –предоставяме ги в момента, когато използвате нашите услуги или участвате в тях.
 • Пълни известия за поверителност – тяхната цел е да осигурят цялостна перспектива за това, как нашите практики за поверителност са приложими спрямо конкретни заинтересовани лица.;

Права на субекта на данни

Научете повече за Вашите права като субект на данни.

Моля, използвайте този формуляр за искания относно ваши лични данни, които съхраняваме.

Имате въпроси относно поверителността?

Пишете ни на адрес:

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000
София 1407
България

Имейл:Служба за поверителност