worldwide

worldwide

В нашата компания поверителността започва с доверието.

През 2001 г. Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, САЩ), която извършва дейност като MSD извън САЩ и Канада, създаде Служба за поверителност, чиято цел е да разработва и да контролира глобална програма за поверителност за нашите дейности по целия свят. Нашата програма се основава на четири ценности за поверителност, които са фундаментите за отговорно ангажиране, взаимодействие и използване на информация за хората:

 • зачитане на индивидуалните очаквания за поверителност,
 • изграждане и запазване на доверието,
 • предотвратяване на щети свързани с поверителността, и
 • спазване на буквата и духа на законите за защита на неприкосновеността и данните в целия свят.

Нашата програма за защита на личните данни е изградена върху платформа за организационна отчетност на поверителността, управление на данните, които използваме за осъществяването на нашия бизнес, последователни глобални практики за поверителност и стандарти, които поддържат традицията ни да спазваме високи етични стандарти в нашите бизнес практики, постоянен контрол, за да гарантираме, че непрекъснато отговаряме на промените в очакванията относно поверителността, тъй като технологиите и нашата бизнес дейност продължават да се развиват. За повече информация относно нашата програма, моля, вижте раздела за глобалната програма за поверителност от нашия доклад за корпоративна отговорност.

Нашият подход за спечелване на доверие относно поверителността

Тъй като вярваме, че доверието е основна ценност за поверителността и е от съществено значение за нашата корпоративна мисия да откриваме, разработваме и предоставяме иновативни продукти и услуги, които спасяват и подобряват животи по целия свят, нашата глобална програма за поверителност е съсредоточена върху две основни цели, които се стремят да изградят доверие в начина, по който се ангажираме с хората и получаваме, използваме и предаваме информация за хората по света.

Последователни глобални стандарти

Откакто създадохме нашата глобална програма за поверителност през 2001 г., ние работихме за прилагането и поддържането на последователни глобални стандарти за поверителност, за да осигурим увереност за това как управляваме задълженията си за поверителност и защита на данните в различните държави и региони и да подкрепим нашите сертификати. Има много разпоредби и рамки за поверителност, които са съществували с течение на времето, а по-долу е даден неизчерпателен списък на миналите и настоящите разпоредби и сертификати на компанията (* до регламент означава, че вече не е приложим):

 • Сфера на неприкосновеност на личния живот между САЩ и ЕС (2001 г.)*
 • Безопасно пристанище между САЩ и Швейцария (2009)*
 • Правила за трансгранична поверителност на APEC (2013 г.)
 • Обвързващи корпоративни правила на ЕС (2016 г.)
 • Щит за личните данни в отношенията между САЩ и ЕС (2016 г.)*
 • Щит за поверителност между САЩ и Швейцария (2018)*
 • Общ регламент за защита на данните на ЕС или GDPR (2018)
 • Програмата за рамка за поверителност на данните между ЕС и САЩ (DPF), разширяването на Обединеното кралство до DPF и швейцарско-американската програма Рамкова програма за защита на личните данни (2023 г.)

Всеки от нашите сертификати се основава на нашата Политика с правила за трансгранична поверителност

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, която има търговско наименование MSD извън програмата за поверителност на САЩ и Канада, описана в настоящата декларация за поверителност, спазва системата за трансгранични правила за поверителност (CBPRs). Повече информация за системата CBPR можете да намерите тук. За да видите нашата сертификация, моля, вижте директорията на системата CBPR. За повече информация относно обхвата на нашето участие или  за да изпратите запитване за поверителност чрез BBB National Programs, нашия агент за отчетност, моля, кликнете върху официалния печат по-долу:

Прозрачност

Признаваме, че може да е изключително трудно за хората да разберат всички различни начини, по които информацията за тях може да бъде наблюдавана, възприемана, събирана, споделяна, използвана, анализирана и прехвърляна, така че използваме различни подходи, за да подкрепим нашата цел да направим нашите практики прозрачни както за хората, за които обработваме информация, така и за регулаторните органи и техните представители, които преглеждат нашите практики. Основните примери включват:

 • Поверителност в интернет – нашата Политика за поверителност в интернет описва начините, по които обработваме информация за хората онлайн;
 • Hашите ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОСЛЕДЯВАНЕ подпомагат нашата интернет комуникация и описват начините, по които нашите уеб сайтове и онлайн услуги използват „бисквитки“ и други онлайн проследяващи инструменти;
 • Контекстуални известия –предоставяме ги в момента, когато използвате нашите услуги или участвате в тях.
 • Пълни известия за поверителност – тяхната цел е да осигурят цялостна перспектива за това, как нашите практики за поверителност са приложими спрямо конкретни заинтересовани лица.;

Права на субекта на данни

Научете повече за Вашите права като субект на данни.

Моля, използвайте този формуляр за искания относно ваши лични данни, които съхраняваме.

Имате въпроси относно поверителността?

Пишете ни на адрес:

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000
София 1407
България

Имейл:Служба за поверителност