worldwide

worldwide

В Merck & Co., Inc., Rahway, Ню Джърси, САЩ, която има търговско наименование MSD извън САЩ и Канада,1 нашата Декларация за поверителност започва с четирите ни ценности за поверителност – уважение, доверие, предотвратяване на щети и съответствие. Когато събираме информация от Вас онлайн, се прилага нашата Глобална политика за поверителност в интернет. Тази Политика предоставя повече подробности относно видовете бисквитки и други технологии за онлайн проследяване, които нашите уеб сайтове, уеб приложения, имейли и други онлайн услуги използват (което ние наричаме общо „уеб сайтове“), както и относно това как можете да управлявате тяхната употреба на Вашия компютър или мобилно устройство.

Дата на последно преразглеждане:  май 1 2022 г.

Дата на влизане в сила:         май 1 2022 г.

Нашите категории бисквитки Как се използват тези бисквитки Вашият избор
Абсолютно необходими
(може да се наричат още „Задължителни“)
Тези бисквитки са необходими, за да функционира уеб сайтът, и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се задават само в отговор на действия, предприети от Вас, които се състоят в заявяване на услуги, като настройване на Вашите предпочитания за поверителност, влизане на сайта или попълване на формуляри.    Можете да настроите своя браузър да блокира или предупреждава за тези бисквитки, но тогава някои части от сайта няма да работят.  Тези бисквитки не съхраняват никаква информация, разкриваща самоличността. Тъй като тези бисквитки са абсолютно необходими за работата и функционирането на някои наши уеб сайтове, нашите инструменти за задаване на предпочитания за бисквитките не Ви разрешават да ги управлявате. Ако настроите своя браузър да не ги приема, няма да можете да използвате разделите от нашите уеб сайтове, които зависят от тях.
Функционални
(може да се нарича още „Преживяване на сайта“)
Тези бисквитки позволяват на уеб сайта да предоставя подобрена функционалност и персонализация. Те може да бъдат зададени от нас или от доставчици трета страна, чиито услуги сме добавили на нашите страници.    Ако не позволите тези бисквитки, тогава някои или всички услуги могат да не функционират правилно.  Нашите сайтове зависят както от абсолютно необходимите бисквитки, така и от функционалните бисквитки, за да предоставят съдържание и функции, които заявявате при използване на нашите уеб сайтове.  Можете да управлявате използването на тези бисквитки или като изберете да не задавате определени предпочитания, предложени на нашите уеб сайтове, или като ги управлявате чрез настройките на Вашия браузър, както е описано по-горе. Бисквитки на трети страни могат да бъдат използвани за възможностите за удостоверяване или балансиране на сървъри, но не и за маркетингови цели.  Ако настроите своя браузър да не приема тези бисквитки, определени функционалности на нашите уеб сайтове може да не работят.
Ефективност
(може да се наричат още „Оперативни“)
Тези бисквитки ни позволяват да броим източниците на посещения и трафик, така че да можем да измерим и подобрим ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и най-малко популярни и да видим колко посетители се придвижват из сайта.    Цялата информация, събрана от тези бисквитки, е обобщена и съответно анонимна. Ако потребителите не позволят тези бисквитки, ние няма да знаем кога те са посетили нашия сайт и няма да можем да наблюдаваме неговата ефективност. Там, където местното законодателство изисква инструменти за задаване на предпочитания за бисквитките, нашите уеб сайтове съдържат инструмент за задаване на предпочитания за бисквитките, който предоставя ясно известие за използването на бисквитки на сайта и Ви дава възможността да изключите или включите използването на бисквитки.   Някои от тези бисквитки са настроени от нас, а други – от трети страни.      
 Таргетиране (може да се нарича още „Рекламиране“)   Тези бисквитки могат да бъдат зададени през нашия сайт от нашите рекламни партньори. Те могат да бъдат използвани от тези дружества за изграждане на профила на Вашите интереси и за показване на подходящи реклами на други сайтове.    Те не съхраняват непосредствено лична информация, но се базират на уникално идентифициране на Вашия браузър и интернет устройство. Ако не позволите тези бисквитки, ще срещате по-слабо таргетирани реклами.  Там, където местното законодателство изисква инструменти за задаване на предпочитания за бисквитките, нашите уеб сайтове съдържат инструмент за задаване на предпочитания за бисквитките, който предоставя ясно известие за използването на бисквитки на сайта и Ви дава възможността да изключите или включите използването на бисквитки.
Социални медии Тези бисквитки се задават от редица услуги на социални медии, които сме добавили на сайта, за да Ви позволим да споделяте съдържание със своите приятели и в своите среди. Те са в състояние да проследят Вашия браузър през други сайтове и да изградят профил на Вашите интереси. Това може да се отрази на съдържанието, предложенията и съобщенията, които виждате на други сайтове, които посещавате.    Ако не позволите тези бисквитки, може да не сте в състояние да използвате или да виждате тези инструменти за споделяне. Там, където местното законодателство изисква инструменти за задаване на предпочитания за бисквитките, нашите уеб сайтове съдържат инструмент за задаване на предпочитания за бисквитките, който предоставя ясно известие за използването на бисквитки на сайта и Ви дава възможността да изключите или включите използването на бисквитки.

 

Как можете да управлявате бисквитките?

 

Вариантите, които крайните потребители имат за управление на предпочитанията за бисквитки, са изброени в таблицата по-горе.  Някои бисквитки, като абсолютно необходимите и функционалните, са винаги включени.  Други бисквитки, като тези за ефективност, таргетиране и социални медии, подлежат на конфигуриране от страна на крайния потребител.  В много държави ние поставяме инструменти за задаване на предпочитания за бисквитките, за да улесним конфигурирането и избора на крайния потребител.  Там, където са използвани, тези инструменти се появяват на видно място при първото посещение на потребителя, всеки път, когато изтриете кеша за бисквитки, или всеки път чрез бутон на панела за бисквитките на видно място.  В други държави крайните потребители могат да изберат да блокират бисквитките в настройките на своите браузъри или както е описано по-долу.

В зависимост от законите и разпоредбите във Вашата държава (включително европейската директива за електронната поверителност, ОРЗД и други приложими национални закони) бисквитки, различни от абсолютно необходимите и функционалните, може да се нуждаят от активно съгласие.

Повечето уеб браузъри позволяват на потребителите да управляват предпочитанията си за бисквитките.  Ако настроите своя браузър да не приема бисквитки, може да не сте в състояние да използвате някои раздели на нашите уеб сайтове, които зависят от абсолютно необходимите и функционалните бисквитки.

Има ли и други начини за управление на бисквитки и други технологии за проследяване на трети страни?

 

Ако желаете да се отпишете или да ограничите бисквитките, настроени от други компании, които изпращат имейл съобщения от наше име или поставят наши реклами на други уеб сайтове, можете да го направите като следвате възможностите, предоставени от:

  • Network Advertising Initiative на: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
  • European Interactive Digital Advertising Alliance на: http://youronlinechoices.eu
  • TRUSTe preference manager на: http://preferences-mgr.truste.com
  • Някои добавки за браузъра могат също да предоставят функционалности за управление на технологиите за проследяване.  Проверете вашите разширения на браузъра, за да разберете кои са налични за Вашия браузър и как да ги инсталирате.

На мобилните устройства потребителите обикновено конфигурират своите предпочитания относно проследяването по време на първоначалното настройване на отделните приложения или в самите приложения след инсталирането им.  В някои случаи можем да наемаме мобилни услуги, предоставяни от нас или от наше име, които използват доставчик на анализи Flurry за проследяване на използването на мобилни услуги. Можете да се отпишете от проследяването от Flurry на:

Някои интернет браузъри имат вградена функция „Без проследяване“.  Когато са включени, повечето от тези функции изпращат сигнал или предпочитание до уеб сайта, който посещавате, като посочват, че Вие не желаете да бъдете проследявани (сигнал „Без проследяване“).  Както е отразено в настоящата Политика, ние се стремим да Ви осигурим значим избор по отношение на информацията, събирана на нашия уеб сайт за целите на трети страни, ето защо ние осигуряваме разнообразни механизми за избор, описани в панела за бисквитките, където са разположени.  Освен това там, където сме разположили панел за бисквитките, той е проектиран да разпознава сигнал „Без проследяване“, изпращан от браузъра, и да го прилага към настройките за бисквитките съгласно Вашите предпочитания.  Но независимо от нашите усилия, това може да не работи за всички браузъри.  Използването на настройките от банера на бисквитките ще гарантира, че Вашите предпочитания са правилно отразени. 

Независимо от защитните мерки, описани по-горе, и независимо дали за Вашия пазар сме поставили панел за бисквитките, или не, в момента не разпознаваме и не отговаряме директно на сигналите „Без проследяване“, изпращани от браузъра.

Как да разбера дали тази Глобална политика за онлайн проследяване е актуализирана?

 

Можем да актуализираме периодично настоящата Политика в отговор на променящите се закони, разпоредби и практики в отрасъла. Запазваме си правото да променяме, добавяме или премахваме по наше усмотрение части от тази Политика. Ако решим да променим тази Политика, ще публикуваме актуализираната версия на www.msdprivacy.com. Ако промените са съществени, ще ги публикуваме преди датата на влизането им в сила.


1 В тази политика, „нас“, „ние“ и „наш“ означава Merck & Co., Inc. (Rahway, Ню Джърси, САЩ), нейните филиали, дъщерни дружества, подразделения и групи по света, с изключение на съвместните предприятия, в които участваме.