worldwide

worldwide

 • Ние разбираме и уважаваме факта, че Вашата поверителност е важна за Вас, затова декларацията ни за поверителност започва с нашите четири ценности за поверителност: уважение, доверие, предотвратяване на щети и съответствие.
 • Ние използваме и споделяме лична информация, която предоставяте онлайн, само по начини, които Ви съобщаваме в настоящата политика, в нашата декларация за поверителност за бисквитките, или в други декларации за поверителност и съобщения, които предоставяме.
 • Ние използваме политика, технически и физически проверки, за да ограничим достъпа до лична информация, която предоставяте онлайн, чрез което да предотвратим злоупотребата с нея.
 • За повече подробности прочетете по-долу нашата Политика за поверителност в интернет или се свържете с нас.

Последно обновяване: 14 Август 2023
В сила от: 14 Август 2023

В Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), която е позната като MSD извън САЩ и Канада, предлага онлайн ресурси, които предоставят здравна, медицинска и продуктова информация и услуги, както и корпоративни и финансови новини, информация за заетост и друга информация, свързана с бизнеса ни. В допълнение, някои от онлайн ресурсите ни дават възможност на отговарящите на условията специалисти да подават поръчки за нашите фармацевтични продукти, ваксини и ветеринарни продукти, да кандидатстват за финансиране или да допринесат за изследователски проучвания.

Спазването на поверителността по отношение на личната информация е много важно за нас. Нашите уебсайтове и други онлайн ресурси, в които е показана настоящата политика за поверителност („политиката“), имат за цел да събират, поддържат и гарантират личната информация за Вас в съответствие със законите, тази политика и Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност, както и приложимите закони, правила и разпоредби. Настоящата политика се отнася за личната информация (както е определена по-долу), събирана от нашите онлайн ресурси и съобщения (като уебсайтове, мобилни приложения (приложения), имейли и други онлайн инструменти и инструменти с възможност за изтегляне), които показват връзка към политиката. Тази политика не се прилага за личната информация, събирана от офлайн ресурси и съобщения, с изключение на случаите, когато такава информация е обединена с лична информация, която ние, или други от наше име, събираме онлайн. Настоящата политика не се прилага и за онлайн ресурси на трети страни, към които може да са свързани наши уебсайтове, където ние не контролираме съдържанието или практиките за поверителност на такива ресурси.

Нашата програма и практики за поверителност са в съответствие със задължителните фирмени правила на ЕС и системата от Правила за трансгранична поверителност на AТИС. за предаване на лична информация от Европейската икономическа зона и Швейцария, както и от държавите – членки на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (респективно) към Съединените щати, наред с други места. Настоящата политика е в съответствие с Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност. Моля, прочетете я внимателно. Ако имате въпроси относно настоящата политика или събирането на данни, практиките на използване и разкриване на информация от наша страна, моля, свържете се с нас.

Както се посочва в настоящата Политика за поверителност, препратките към „MSD“, „нас“, „ние“ и „наш“ се отнасят за Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), нейните филиали, дъщерни дружества, подразделения и групи по света, с изключение на съвместните предприятия, в които имаме участие.

Как настоящата Политика за поверителност определя какво е „лична информация“?

Терминът „лична информация“, използван в настоящата политика, се отнася за всякакви данни относно лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, включително данни, които идентифицират лице или биха могли да се използват за идентифициране, определяне на местоположението, проследяване на поведението или предпочитанията на лице или свързване с него.

Как събираме лична информация онлайн?

Събираме лична информация онлайн чрез уебсайтове и други онлайн ресурси. Предлагаме също онлайн ресурси в сътрудничество с други доставчици на онлайн услуги, от които може да получаваме лична информация за потребителите на такива ресурси. Тези онлайн сътрудничества се управляват чрез споразумения, които налагат личната информация да бъде подходящо защитена. Лицата могат да получат достъп до много от частите на нашите уебсайтове и онлайн ресурси, без да разкриват лична информация. Използваме три начина за събиране на лична информация онлайн:

 1. Информация, която Вие предоставяте: Събираме лична информация и други данни, които е възможно да въвеждате във формуляри или полета с данни на нашите уебсайтове или онлайн ресурси. Такава информация може да включва, но не се ограничава до, информация за контакт (като Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, потребителско име и парола), дата на раждане, професионална информация, опит, дейности, умения, предпочитания, хобита и интереси. Възможно е също да събираме здравна информация за Вас, която предоставяте като отговаряте на наши въпроси и проучвания или при използване на онлайн инструменти или такива с възможност за изтегляне, свързани със здравето, които осигуряваме. Някои от нашите уебсайтове дават възможност на потребителите да подават поръчки, като за ваксините или ветеринарните ни продукти. Уебсайтовете може да използват външни акредитирани трети страни (напр. за онлайн проверки на кредитни карти, управлявани от финансови или кредитни организации) или директно да събират информация за кредитни карти, с цел обработка на тези поръчки. Тази информация ще бъде защитена по подходящи начин и няма да се съхранява по-дълго от необходимото за предоставяне на услугата.
 2. Информация от публични източници или източници на трети страни: Може да събираме лична информация за здравни специалисти, които се регистрират в нашите уебсайтове от публични източници или източници на информация на трети страни, за да проверим техните професионални качества и идентичност. Когато потребителите използват кредитна карта, за да подадат поръчка на нашите уебсайтове, ние проверяваме валидността на информацията за кредитната карта при финансови или кредитни организации. В някои случаи, може да добавим информация от трети страни към съществуващите ни бази данни. Част от тази информация може да е лична, като например промяна на пощенския адрес.

  Възможно е също така да събираме лична информация за Вас от публични източници в интернет посредством така нареченото наблюдение на социалните медии. Примерите за социални медии включват дейност в социални мрежи; общности, форуми и дискусионни групи; блогове, микроблогове и видеоблогове; уики страници; сайтове за социални отметки и подкаст емисии.

 3. Информация, събирана от Вашия компютър или друго електронно устройство: Събираме информация за Вашия компютър или за друго електронно устройство, когато посещавате уебсайтовете ни и използвате нашите онлайн ресурси. Тази информация може да включва Вашия IP адрес, доставчик на интернет услуги (ISP), име на домейн, вид на браузъра, дата и час на заявката Ви и информация, предоставяна от проследяващи технологии като бисквитки, пикселни маркери, местни споделяни обекти (Flash), местно хранилище, е-тагове и скриптове. В Съединените щати, ако напуснете някой от уебсайтовете ни, без да сте се регистрирали като потребител, може да използваме „бисквитки“ във връзка с трети страни, за да показваме реклами на Вашия компютър или друго електронно устройство, с които да Ви напомняме за уебсайта ни, който сте посетили преди това. Моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитките за повече информация за „бисквитките“ и как можете да ги управлявате. Ако използвате мобилно устройство за достъп до уебсайтовете и онлайн ресурсите ни или за изтегляне на мобилните ни приложения или услуги, възможно е да събираме и информация за устройството Ви, като идентификационния номер и вида му, както и информация за използване за устройството и използването от Ваша страна на мобилните уебсайтове и другите ни мобилни ресурси. Може да използваме други компании за изпращане на имейл съобщения от наше име или за поставяне на рекламите ни на други уебсайтове. Моля, прегледайте правилата за поверителност на тези трети страни, за да се запознаете с техните практики. За повече информация относно начина, по който можете да управлявате проследяването от трети страни, моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитките..

Защо събираме, използваме и разкриваме лична информация?

 1. В повечето случаи: Събираме лична информация онлайн, когато е необходимо, за да може дадено лице да се регистрира и персонализира определени наши онлайн ресурси и съобщения. Използваме личната информация, събирана онлайн, за да предоставяме продукти, услуги, функции и други ресурси, които лицата са заявили; например образователна литература и сродна информация за нашия бизнес, имейл програми, инструменти, тестове, въпросници и проучвания. Анализираме личната информация, събирана онлайн, за да определим и предложим допълнителни услуги и промоции, които смятаме, че биха били интересни за Вас. Оценяваме използването на някои онлайн ресурси и съобщения само с обобщена информация, която не може да доведе до идентифициране. Може също да използваме лична информация при одит на нашите онлайн ресурси за съответствие, оторизиран достъп и сигурност.
 2. Социални медии: Онлайн ресурсите на социалните медии са интерактивни инструменти, които обикновено Ви дават възможност да работите съвместно и да споделяте информация с други. Някои примери за ресурси на социални медии включват социални мрежи, платформи за обсъждане, платформи за съобщения, за бюлетини, блогове, уики страници и функции за препратки за споделяне на уеб съдържание и инструменти с приятел или колега. Може да събираме лична информация от Вас, за да Ви дадем възможност да използвате онлайн ресурси на социални медии, които е възможно да предлагаме периодично. Може също да Ви дадем възможност да използвате тези ресурси на социални медии, за да публикувате или споделяте лична информация с другите. Трябва внимателно да прецените каква информация за Вас и други лица, като колеги, приятели, клиенти или пациенти, ще решите да споделяте с другите, когато използвате ресурси на социалните мрежи. Ние предоставяме допълнително уведомление и възможности за избор за начина, по който се събира, използва и разкрива лична информация на уебсайтовете ни и другите ни онлайн ресурси, които предлагат или използват социални медии.

  Някои от уебсайтовете ни използват услуги за вписване, като Facebook Connect или доставчик на Open ID. Тези услуги ще удостоверят самоличността Ви и ще предоставят възможност за споделяне на определена лична информация с нас, като Вашето име и имейл адрес, за автоматично попълване на регистрационни и други формуляри за вход. Услуги като Facebook Connect Ви дават възможност да публикувате информация в профила си във Facebook за дейностите си в нашите сайтове, които използват тази услуга, така че да можете да споделяте дейностите си с други в използваната от Вас мрежа.

  Наблюдението на социални медии е процесът, чрез който определяме и оценяваме какво се казва в интернет за дадена компания, лице, продукт или марка. Ще събираме само уместна, достатъчна и ненадхвърляща необходимото лично информация, която е обществено достояние. Поради естеството на социалните медии може да не сме в състояние да идентифицираме лицето, което е публикувало събираното от нас оригинално съдържание. Ако лична информация бъде събрана и предстоящото ѝ обработване надхвърля първоначалното Ви намерение при публикуване на съдържанието, ще бъдат положени усилия в разумна степен, за да бъдете уведомени възможно най-бързо. Имайте предвид, че в някои случаи може да не е възможно да получим и потвърдим данните Ви за контакт при наличната информация. Полагането на усилия в разумна степен може да изисква идентифициране на данните Ви за контакт от платформата на социалната медия, ако е възможно, или от публикацията. Нещо повече, ще положим усилия в разумна степен, за да Ви осигурим механизъм, чрез който да се откажете от обработване на данните Ви или да упражните правата си съгласно нашата политика и приложимите разпоредби.

  Събираме също така лична информация от публичния домейн за съобщаване на нежелани реакции, за да изпълняваме изискванията си за фармакологична бдителност. Основанието за този вид събиране на лична информация е изискването за спазване на правно задължение. При тези обстоятелства не е необходимо да имаме съгласие от Ваша страна, но ще Ви изпратим известие като част от правилата и процедурите ни за фармакологична бдителност.

 3. Мобилни компютърни устройства: Някои от уебсайтовете и онлайн ресурсите ни са предназначени специално за използване на мобилни компютърни устройства. Някои мобилни версии на уебсайтовете ни може да изискват да се впишете с потребителския си профил за съответния уебсайт. Информацията за използването от Ваша страна на мобилната версия на уебсайта ще бъде свързана с потребителския Ви профил. Някои наши уебсайтове и онлайн ресурси Ви дават възможност да изтегляте приложения, приставки или други инструменти, които можете да използвате на мобилното си устройство или друго компютърно устройство. Някои от тези приложения може да съхраняват информация на Вашето мобилно или друго устройство. Тези приложения може да предават лична информация към нас или други, които работят за нас, за да можете да получавате достъп до потребителския си профил или да можем да проследяваме как се използват тези инструменти, като например колко често се използват и кои функции са предпочитани. Някои от тези приложения може да Ви дават възможност да изпращате по имейл доклади и друга информация от приложението. Възможно е да използваме лична информация или такава, която не позволява идентифициране, предавана към нас, за да усъвършенстваме тези приложения, да разработваме нови инструменти, за подобряване на качеството или за друго, описано в настоящата политика или в други предоставяни от нас съобщения. Тези приложения обикновено не предават лична информация, различна от описаната по-горе неповерителна лична информация. В случай че това предаване на информация е необходимо за предоставяне на услугите, заявени от Вас в приложението, ще изпратим известие и възможност за избор за разрешаване на обработването в допълнение към всички уместни права за достъп, коригиране и заличаване, както се изисква от настоящата политика и приложимото законодателство.

Обединяваме ли лична информация?

В съответствие с определените цели и зададените стандарти в тази политика и други приложими съобщения за поверителност, които сме предоставили, в някои случаи обединяваме и използваме лична информация, която лицата споделят с нас посредством различни услуги и канали, като телефон, проучвания, уебсайтове и други онлайн ресурси и съобщения, с цел подобрим качеството на услугите, които предлагаме. Евентуалните дейности за обединяване на данни обхващат различните категории субекти на данни, за които се отнася политиката. Това включва служители, изпълнители, здравни специалисти, пациенти и доставчици.

Какви възможности имате в избора си как да събираме, използваме и разкриваме лична информация за Вас?

Разполагате с избор измежду четири категории. Те включват:

 1. Събиране на информация, която не е лична: Може да решите да не ни предоставяте лична информация онлайн, като изберете да не въвеждате лична информация във формуляри или полета с данни на нашите уебсайтове или като не използвате персонализирани услуги, предоставяни чрез онлайн ресурсите ни. Въпреки това, някои от онлайн ресурсите ни изискват потребителите да се идентифицират, за да използват персонализирани услуги или разширени функции, които не са налице без предоставяне на такива данни.
 2. Ограничения и възможности относно използването и разкриването за други цели: Някои наши онлайн ресурси може да изискват Вашето разрешение за използване и разкриване на лична информация за Вас, с цел да бъдете добавени към списъците ни за контакти, да получите възможност да се впишете в директория или ресурс на социална медия и да определим и предложим допълнителни услуги и промоции, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Можете да ограничите използването на лична информация за Вас, като поставите или премахнете отметки за опциите, предоставени при въвеждане на тази информация или които можем да Ви предложим в бъдеще. В допълнение, можете да променяте предпочитанията си за съобщения (като се откажете от съобщения, които по-рано сте заявили), като използвате връзката за отказ в електронните ни съобщения или като се свържете с нас на най-подходящия за Вас адрес..
 3. Ограничения и възможности за проследяване: Моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитките за информация за начините, по които използваме технологиите за проследяване онлайн, и възможностите за избор, с които разполагате.
 4. Маркетингови съобщения по имейл: Може да решите да получавате незадължителни маркетингови имейли и други съобщения от нас, като се регистрирате или се абонирате за тези съобщения на уебсайтовете ни или другите онлайн ресурси. Ако не желаете да получавате незадължителните имейл съобщения, можете да се откажете, като посетите уебсайта или другите онлайн ресурси, в които сте се абонирали (където са налице), и актуализирате избраните от Вас опции, или може да изпълните инструкциите за прекратяване на абонамента или за отказ в имейл съобщенията, които получавате от нас. Може да се откажете, като се свържете с нас на най-подходящия за Вас адрес. Ако не желаете да потвърждаваме дали сте прочели определени имейл съобщения, които сме Ви изпратили, може да се откажете от проследяване на имейл съобщения, като се откажете изобщо от получаването на тези имейл съобщения чрез един от подходите, описани по-горе.

Там, където е разрешено по закон, ако решите да кажете на приятел за един от уебсайтовете или онлайн ресурсите ни, като използвате функциите ни за препоръка чрез имейл, ще предоставим информация за това как тези функции използват личната информация. Като цяло, функциите ни за препоръка чрез имейл не съхраняват имената или имейл адресите на лицата, на които сте изпратили връзки към уебсайтовете или онлайн ресурсите ни.

Кой ще има достъп до лична информация за Вас?

Достъп до личната информация за Вас ще има Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA, включително нейните дъщерни дружества, подразделения и групи по света и лица и организации, които използват лична информация само за и по наши указания. Използването и разкриването на лична информация от външни лица и организации, работещи от наше име, се урежда от споразумения, които налагат личната информация да бъде подходящо защитена. Личната информация за Вас ще се използва и ще се разкрива само от нас и лицата и организациите, работещи от наше име, в съответствие с тази политика, други приложими съобщения за поверителност, данни с контролиран достъп при необходимост – както изрично e разрешено или се изисква от приложимите закони, правила и разпоредби.

Споделяме ли лична информация с трети страни?

Като цяло, ние не продаваме и не споделяме лична информация за Вас, освен както е описано в тази политика и други приложими съобщения за поверителност, въпреки че могат да възникнат обстоятелства, при които по бизнес причини може да решим да реорганизираме или преотстъпим нашия бизнес чрез продажба, сливане или придобиване. При тези обстоятелства личната информация може да бъде споделена с действителни или вероятни купувачи. Ще получим писмени гаранции, че личната информация ще бъде подходящо защитена при тези обстоятелства. В съответствие с Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност си запазваме правото да разкриваме лична информация за Вас, включително имейл адрес, за докладване пред правителствени органи, страни в съответни съдебни производства, както е разпоредено от съответния съд и иначе, доколкото се изисква или е изрично разрешено от приложимото законодателство. С изключение на изложеното в тази политика или Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност, личната информация за Вас няма да бъде споделяна по друг начин без Вашето разрешение.

Как защитаваме личната информация?

Ще предприемем разумни стъпки за защита на личната информация, според нейната чувствителност, тъй като тя се събира и предава между Вашия компютър или устройство и нашите онлайн ресурси и сървъри, както и да защитим получената лична информация, която съхраняваме, от неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване. Ваша лична отговорност е да защитите паролите си и свързаните кодове за достъп до нашите онлайн ресурси.

Как защитаваме поверителността на деца?

Като цяло, нашите уебсайтове и онлайн ресурси не са насочени към деца и повечето от онлайн услугите, които предлагаме, са предназначени за лица, които са на възраст от 18 или повече години. Когато искането на информация за лекарство е разрешено от закона, лицата, които искат информация за лекарства, предписани за употреба при деца, трябва да бъдат на възраст 18 или повече години.

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 13 години или, в съответствие с местните закони, без да сме получили проверимо съгласие от родител преди събирането ѝ. Ако сте родител или настойник, който е разбрал, че сме събирали информация за детето му, моля, свържете се с отдела за глобална сигурност, за да поискате да бъде премахната.

Понякога някои наши уебсайтове и други онлайн ресурси може да предоставят допълнителни функции за деца. Когато предоставяме тези функции, ще предприемем подходящи стъпки, за да сме сигурни, че е получено съгласие на родител и то може да бъде проверено, преди да събираме, използваме или разкриваме лична информация от деца.

Как мога да получа достъп и коригирам лична информация за себе си?

За да получите достъп до лична информация за Вас, събирана онлайн, и тя да бъде точна, пълна и актуална, или, за да поискате да бъде заличена, може да се свържете с нас на най-подходящия за Вас аадрес. Може да се свържете с нас чрез отдела за глобална поверителност.В някои случаи, когато, по силата на закон или разпоредба, сме задължени да задържаме информация или да продължим да управляваме услуга, която сте заявили, или да гарантираме, че зачитаме предпочитанията Ви, или за други необходими бизнес цели, може да не успеем да заличим определена лична информация за Вас. Където е разрешено, може също да актуализирате лична информация за Вас онлайн, като промените информацията, която сте въвели по-рано във формуляри или полета с данни на нашите уебсайтове. Когато е разрешено от закона или от Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност, способността Ви да получавате достъп и коригирате лична информация ще бъде ограничена, когато достъпът и коригирането би: възпрепятствало способността ни да отговорим на законово или етично задължение; възпрепятствало способността ни да разследваме, подаваме или защитаваме правни искове; довело до разкриване на лична информация за трета страна; довело до нарушение на договор, разкриване на търговски тайни или друга собствена фирмена информация, която принадлежи на нас или трета страна.

Имайте предвид, че в определени случаи, като при наблюдение на социалните медии, ние не сме първоначалния издател на лична информация, която може да събираме. Ще направим най-доброто, за да спазим правата Ви за това какво събираме, но Ваша е отговорността за свързване със социалните медии или уебсайт, за да поискате изменение на данни на ниво източник, както се изисква от концепцията за правото „да бъдеш забравен“, което е налице в някои юрисдикции.

Колко време съхраняваме личната информация?

Като цяло съхраняваме лична информация за разумно необходимия период за конкретните бизнес цели или цели, за които е била събирана, и продължителността на използването от Ваша страна на нашите уебсайтове, приложения и други подходящи онлайн инструменти. В някои случаи може да се наложи да съхраняваме информация за по-продължителен период въз основа на законите или разпоредбите, които са приложими към нашата дейност, като например приложимите правила за давност или за други необходими бизнес цели. Когато е възможно, ние целим да направим информацията анонимна или да премахнем ненужните идентификатори от записите, които може да се наложи да съхраняваме за по-продължителни периоди от първоначалния период на съхранение.

Какъв е нашият адрес за контакти относно въпроси, свързани с поверителността?

Ако имате въпроси относно тази политика или събирането на информация от наша страна, практиките за използване и разкриване, може да се свържете с нас чрез имейл до отдела за глобална поверителност.или на най-подходящия за Вас адрес. Можете да получите достъп до този списък с адреси онлайн на адрес http://www.msd.com/contact/contacts.html .. Когато се свързвате с нас, моля, отбележете името на уебсайта или другите онлайн ресурси, които сте използвали или за които сте предоставили лична информация, както и естеството на предоставената от Вас информация. Ще положим разумни усилия да отговорим своевременно в срок от 30 работни дни или по-малко на запитвания, въпроси и проблеми, които може да имате относно достъпа до лична информация за Вас, събирана онлайн или използването на лична информация за Вас от наша страна.

Може да се свържем с Вас за допълнителна информация и може да споделим Вашето запитване с други лица в нашата компания или работещи за нас, които са отговорни за дейности, свързани с предмета на запитването. С изключение на случаите, когато това се изисква по закон или от Глобалната ни политика за управление на трансграничната поверителност, не можем да гарантираме отговор на въпроси или коментари относно теми, които не са свързани с тази политика или нашите практики за поверителност.

В съответствие с принципите на Щита за личните данни ние се ангажираме да решаваме жалбите, свързани с поверителността Ви и събирането и използването от наша страна на личната Ви информация, прехвърляна в Съединените щати съгласно Щита за лични данни. Лица от Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария със запитвания или жалби във връзка с Щита за личните данни трябва първо да се свържат с нас чрез имейл до нашия отдел за глобална поверителност.

В допълнение сме поели ангажимент да препращаме нерешените жалби по Щита за личните данни във връзка с поверителността до независим механизъм за решаване на спорове, BBB NATIONAL PROGRAMS. Ако не получите своевременно потвърждение на жалбата си или ако тя не е обработена задоволително, моля, посетете https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/за повече информация или за да подадете жалба. Тази услуга Ве се предоставя безплатно.

ко жалбата Ви по Щита за личните данни не може да бъде решена чрез горните канали, при определени условия имате право да използвате правно обвързващ арбитраж за някои останали искове, нерешени чрез други механизми за обезщетяване. Вижте Приложение 1 към Щита за личните данни на адрес https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Как ще разберете дали сме актуализирали настоящата политика?

Възможно е да актуализираме тази политика периодично. Запазваме си правото да променяме, добавяме или премахваме части от тази Декларация за поверителност по собствено усмотрение. Ако решим да променим тази политика, ще публикуваме съответните промени на този сайт, така че винаги ще знаете каква информация събираме, как може да използваме тази информация и дали ще я разкриваме. Ако промените, които направим в тази политика, са съществени, може да публикуваме уведомление и на уеб страницата на отдела за глобална сигурност преди датата на влизане в сила на промяната или в някои случаи може да изпратим уведомление за промяната по имейл.

Ако имате въпроси за тази политика или желаете да се свържете с Компанията по повод на други въпроси, свързани с поверителността, моля, свържете се, като използвате информацията за контакт на началната страница за поверителност за държавата/местоположението си на адрес msdprivacy.com.