worldwide

worldwide

 • Ние разбираме и уважаваме факта, че Вашата поверителност е важна за Вас, затова декларацията ни за поверителност започва с нашите четири ценности за поверителност като уважение, доверие, предотвратяване на щети и съответствие.
 • Ние използваме и споделяме лична информация, която предоставяте онлайн, само по начини, които сме Ви съобщили или в настоящата политика, нашата декларация за поверителност за бисквитките, или в други декларации за поверителност и съобщения, които предоставяме.
 • Ние използваме политика, технически и физически проверки, за да ограничим достъпа до лична информация, която предоставяте онлайн, чрез което да предотвратим злоупотребата с нея.
 • За повече подробности, моля, прочетете по-долу нашата Политика за поверителност в интернет или се свържете с нас.

последно обновяване: май 1 2022 г.
в сила от: май 1 2022 г.

В Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, САЩ), която е позната като MSD извън САЩ и Канада, предлага онлайн ресурси, които предоставят здравна, медицинска и продуктова информация и услуги, както и корпоративни и финансови новини, информация за заетост и друга информация, свързана с нашия бизнес. В допълнение, някои от нашите онлайн ресурси позволяват на квалифицираните специалисти да извършват поръчки за наши фармацевтични продукти, ваксини и ветеринарни продукти, да кандидатстват за финансиране или да допринесат за изследователски проучвания.

Спазването на поверителността на Вашата личната информация е много важно за нас. Нашите уеб сайтове и други онлайн ресурси, които показват настоящата политика за поверителност („политика“), са ангажирани да събират, поддържат и гарантират личната информация за Вас в съответствие със законите, тази политика и нашата Глобална политика за управление на трансгранична поверителност, както и приложимите закони, правила и разпоредби. Настоящата политика се отнася до личната информация (както е описано по-долу), събирана от нашите онлайн ресурси и съобщения (като уеб сайтове, имейли от мобилни приложения (приложения), имейл и други онлайн инструменти и свалящи се инструменти), които показват линк към тази политика. Тази политика не се прилага за личната информация, събирана от офлайн ресурси и съобщения, с изключение на случаите, когато такава информация е консолидирана с лична информация, която ние или други от наше име, събираме онлайн. Настоящата политика не се прилага за онлайн ресурси на трети страни, към които може да са свързани наши уеб сайтове, където ние не контролираме съдържанието или практиките за поверителност на такива ресурси.

Ние сме получили печат за поверителност от TRUSTe, обозначаващ че тази декларация за поверителност и нашите практики са били прегледани за съответствие със стандартите за сертификация от TRUSTe. Определени уеб сайтове, сертифицирани от TRUSTe водят към тази политика и в някои случаи – към одобрена версия на тази политика, която се придържа към същите ценности и стандарти, описани в тази политика. Ако имате неразрешен проблем, свързан с поверителността или използването на данни, който не сме разрешили задоволително, моля свържете се с TRUSTe онлайн, по пощата или по факс. Процедурата за разрешаване на спорове на TRUSTe е налична само на английски език.

Нашата програма и практики за поверителност са в съответствие със Трансгранични правила за поверителност на AТИС и рамковите споразумения за Щит за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ и Швейцария-САЩза трансфер на лична информация от Европейската икономическа зона и Швейцария към САЩ. Настоящата политика е в съответствие с нашите Глобални правила за трансгранична поверителност. Моля, прочетете тази политика внимателно. Ако имате въпроси относно настоящата политика или относно събирането на данни, практиките на използване и разкриване от наша страна, моля, свържете се с нас.

*Както е посочено в настоящата Политика за поверителност, препратките към „MSD“, „нас“, „ние“ и „наш“ се отнасят до Merck & Co., Inc. (Rahway, Ню Джърси, САЩ), нейните филиали, дъщерни дружества, подразделения и групи по света, с изключение на съвместните предприятия, в които участваме.

Как настоящата Политика за поверителност определя какво е „лична информация“?

Терминът „лична информация“, използван в настоящата политика, се отнася до всякакви данни относно лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, включително данни, които идентифицират лице или биха могли да се използват за идентифициране, определяне на местоположението, проследяване или връзка с лице.

Как събираме лична информация онлайн?

Ние събираме лична информация онлайн чрез уеб сайтове и други онлайн ресурси. Предлагаме също онлайн ресурси в сътрудничество с други доставчици на онлайн услуги, от които може да получаваме лична информация за потребители на такива ресурси. Тези онлайн сътрудничества се управляват чрез споразумения, които налагат личната информация да бъде подходящо защитена. Лицата могат да получат достъп до много части от нашите уеб сайтове и онлайн ресурси, без да разкриват лична информация. Използваме три начина за събиране на лична информация онлайн:

 1. Информация, която Вие предоставяте: Ние събираме лична информация и други данни, които Вие може да въвеждате във формуляри или полета с данни на нашите уеб сайтове или онлайн ресурси. Такава информация може да включва, но не се ограничава до, информация за контакти (като Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, потребителско име и парола), дата на раждане, професионална информация, опит, дейности, умения, предпочитания, хобита и интереси. Възможно е също да събираме здравна информация за Вас, която предоставяте като отговаряте на наши въпроси и проучвания или при използване на онлайн или свалящи се инструменти, свързани със здравето, които осигуряваме. Някои от нашите уеб сайтове позволяват на потребителите да извършват поръчки, като например за нашите ваксини или ветеринарни продукти. Уеб сайтовете може да събират информация за кредитни карти, с цел обработка на тези поръчки.
 2. Информация от публични източници или източници на трети страни: Може да събираме лична информация за здравни специалисти, които се регистрират на нашите уеб сайтове от публични източници или източници на трети страни, за да проверим техния професионален опит и идентичност. Когато потребителите използват кредитна карта, за да извършат поръчка на нашите уеб сайтове, ние проверяваме валидността на информацията за кредитната карта с финансови или кредитни организации. В някои случаи, може да добавим информация от трети страни към съществуващата ни база данни с потребители. Част от тази информация може да е лична, като промяна на пощенския адрес.
 3. Информация, събирана от Вашия компютър или друго електронно устройство: Ние събираме информация за Вашия компютър или за друго електронно устройство, когато посещавате уеб сайтовете ни и използвате нашите онлайн ресурси. Тази информация може да включва Вашия адрес на интернет протокол (IP), доставчик на интернет услуга (ISP), име на домейн, вида на браузъра, дата и час на Вашата заявка и информация, предоставяна от проследяващи технологии като бисквитки, пиксел-тагове, местни споделяни обекти (Flash), местно хранилище, е-тагове и скриптове. В Съединените щати, ако напуснете някой от нашите уеб сайтове, без да сте регистриран потребител, ние можем да използваме „бисквитки“ във връзка с трети страни, за да показваме реклами на Вашия компютър или на друго електронно устройство, за да Ви напомним за нашия уеб сайт, който сте посетили преди това. Моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитките за повече информация за бисквитките и как можете да ги управлявате. Ако използвате мобилно устройство за достъп до нашите уеб сайтове и онлайн ресурси, или за да сваляте наши мобилни приложения или услуги е възможно също да събираме информация за Вашето устройство като идентификационнен номер на Вашето устройство и вида му, както и използване на информация за устройството и използването от Ваша страна ��а нашите уеб сайтове за мобилни устройства и други мобилни ресурси. Може да използваме други компании за изпращане на имейл съобщения от наше име или за поставяне на реклами на други уеб сайтове. Ние не контролираме проследяващите технологии, използвани от тези други компании. За повече информация относно начина, по които можете да управлявате проследяването от трети страни, моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитките.

Защо събираме, използваме и разкриваме лична информация?

 1. В повечето случаи: Ние събираме лична информация онлайн, когато е необходимо, за да може дадено лице да се регистрира и персонализира определени наши онлайн ресурси и съобщения. Ние използваме лична информация, събирана онлайн, за да предоставяме продукти, услуги, функции и други ресурси, които лицата са заявили; например, образователна литература и информация, свързана с нашия бизнес, имейл програми, инструменти, тестове, въпросници и проучвания. Ние анализираме личната информация, събирана онлайн, за да определим и предложим допълнителни услуги и промоции, които смятаме, че биха били интересни за Вас. Ние оценяваме използването на някои онлайн ресурси и съобщения само с обобщена информация, която не може да доведе до идентифициране. Може също да използваме лична информация при одит на нашите онлайн ресурси за съответствие, оторизиран достъп и сигурност.
 2. Социални медии: Онлайн ресурсите на социалните медии са интерактивни инструменти, които Ви дават възможност да работите съвместно и да споделяте информация с други. Някои примери за ресурси на социални медии включват социални мрежи, платформи за обсъждане, платформи за съобщения, блогове, уикита и функции с препратки за споделяне на съдържание на уеб сайтове и инструменти с приятел или колега. Ние събираме лична информация от Вас, за да Ви позволим да използвате онлайн ресурси на социални мрежи, които можем да предлагаме периодично. Можем също да Ви позволим да използвате тези ресурси на социални мрежи, за да публикувате или споделяте лична информация с другите. Трябва внимателно да прецените каква информация за Вас ще изберете да споделите с другите, когато използвате ресурси на социални мрежи. Ние предоставяме допълнително уведомление и избор за начина, по който се събира, използва и разкрива лична информация на нашите уеб сайтове и други онлайн ресурси, които предлагат или използват социални мрежи.

  Някои от нашите уеб сайтове използват услуги за вписване, като Facebook Connect или доставчик на Open ID. Тези услуги ще удостоверят самоличността Ви и ще предоставят възможност за споделяне на определена лична информация с нас, като Вашето име и имейл адрес, за автоматично попълване на регистрации и други форми за вписване. Услуги като Facebook Connect Ви дават възможност да публикувате информация във Вашия Facebook профил за Вашите дейности на нашите сайтове, които използват тази услуга, така че Вие да можете да споделяте своите дейности с останалите членове на Вашата мрежа.

 3. Мобилни компютърни устройства: Някои от нашите уеб сайтове и онлайн ресурси са предназначени специално за използване върху мобилни компютърни устройства. Някои мобилни версии на нашите уеб сайтове могат да изискват да се впишете с потребителския си профил за този уеб сайт. Информацията относно използването от Ваша страна на мобилната версия на уеб сайта ще бъде свързана с потребителския Ви профил. Някои наши уеб сайтове и онлайн ресурси позволяват да се свалят приложения, приставки или други инструменти, които можете да използвате на мобилното си устройство или друго компютърно устройство. Някои от тези приложения могат да съхраняват информация на Вашето мобилно или друго устройство. Тези приложения могат да предават лична информация към нас или други, които работят за нас, за да можете да получите достъп до Вашия потребителски профил или да можем да проследяваме как се използват тези инструменти, като колко често се използват и кои функции са предпочитани. Някои от тези приложения могат да Ви позволят да изпращате по имейл доклади и друга информация от приложението. Ние можем да използваме лична информация или такава, която не позволява идентификация, предавана към нас, за да усъвършенстваме тези приложения, да развиваме нови инструменти, за подобряване на качеството или за друго, описано в настоящата политика или в други съобщения, които предоставяме.

  Ако използвате по-стара версия на някое от нашите приложения, то може да разполага с функционалност за оценка на начина на използването му като разрешава данните за използването от Ваша страна на приложението върху Вашето устройство да бъдат предавани на Flurry – доставчик на услуги за анализ. Ако не желаете Flurry да проследява използването от Ваша страна на приложението върху устройството Ви, можете да се отпишете.

Обединяваме ли лична информация?

В съответствие с определените цели и зададени стандарти в тази политика и други приложими уведомления относно поверителността, които сме предоставили, в някои случаи ние консолидираме и използваме лична информация, която лицата споделят с нас посредством различни услуги и канали, като телефон, проучвания, уеб сайтове и други онлайн ресурси и съобщения, с цел усъвършенстване качеството на услугите, които предлагаме.

Какви възможности имате в избора си как да събираме, използваме и разкриваме лична информация за Вас?

Разполагате с избор измежду четири категории. Те включват:

 1. Събиране на информация, която не е лична: Можете да изберете да не ни предоставяте лична информация онлайн като изберете да не въвеждате лична информация във формуляри или полета с данни на нашите уеб сайтове, или като не използвате персонализирани услуги, предоставени за Вас чрез нашите онлайн ресурси. Въпреки това, някои от нашите онлайн ресурси са на разположение само за лица, които предоставят лична информация, или които използват персонализирани услуги.
 2. Ограничения и възможности относно използването и разкриването за други цели: Някои наши онлайн ресурси може да изискват Вашето разрешение за използване и разкриване на лична информация за Вас, с цел да бъдете добавен/а към нашите списъци за контакти, да Ви разрешим да се впишете в директория или източник на социална мрежа и да определим и предложим допълнителни услуги и промоции, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Можете да ограничите използването на лична информация за Вас, поставяйки или премахвайки отметка върху дадена опция, когато въвеждате тази информация или информация, която можем да Ви предложим в бъдеще. В допълнение, можете да променяте предпочитанията си за съобщения (като да се отпишете от съобщения, които по-рано сте заявили), свързвайки се с нас на най-подходящия за Вас адрес.
 3. Ограничения и възможности за проследяване: Нашите онлайн ресурси, които използват проследяващи технологии като бисквитки за запаметяване на Вашите лични предпочитания и избори, Ви позволяват да избирате дали искате ние да използваме такива технологии, за да Ви запомняме или да Ви предоставяме допълнителни услуги, като поставите или премахнете отметка върху предоставените опции при регистрацията или когато въвеждате лична информация във формуляри или полета с данни. В Съединените щати, ако напуснете някой от нашите уеб сайтове, без да сте регистриран потребител, ние може да използваме „бисквитки“ във връзка с трети страни, за да показваме реклами на Вашия компютър или на друго електронно устройство, за да Ви напомним за нашия уеб сайт, който сте посетили преди това. Нашите онлайн ресурси не ограничават използването на проследяващи технологии за индивидуални потребители, ако те не водят до тяхната идентификация. Индивидуалните потребители могат да управляват използването на определени проследяващи технологии като бисквитки в повечето интернет браузъри. Някои интернет браузъри Ви позволяват да ограничите или забраните използването на бисквитки за индивидуални уеб сайтове. Други браузъри Ви позволяват да изберете настройки на бисквитки за всички уеб сайтове, които посещавате. Ако сте загрижени относно използването на технологии с бисквитки, моля, вижте нашата Декларация за поверителност за бисквитки за повече информация относно бисквитките и как можете да ги управлявате. Ако желаете да се отпишете от проследяване за рекламни цели, можете да го направите от следните предоставени възможности:

  За повече информация относно начина да забраните проследяването за определени уеб браузъри и мобилни устройства, посетете http://allaboutdnt.com/.

 4. Имейл съобщения: Можете да изберете да получавате имейли по избори други съобщения от нас като се впишете или абонирате за тези съобщения на нашите уеб сайтове и други онлайн ресурси. Ако не желаете да получавате имейл съобщения, можете да се отпишете като посетите уеб сайта или други онлайн ресурси, където сте се абонирали, ако са налични, както и да актуализирате избора си за имейл съобщения или можете да следвате инструкциите за отписване в имейл съобщенията, които получавате от нас. Също така можете да се отпишете, като се свържете с нас на най-подходящия за Вас адрес. Ако не желаете да ни потвърждавате, че сте прочели определени имейл съобщения, които сме Ви изпратили, можете да се отпишете от проследяването на имейл съобщенията като се отпишете от получаването на тези имейл съобщения чрез един от описаните по-горе начини. В някои случаи, няма да имаме възможност да изключим имейл проследяването и все още ще Ви изпращаме съобщения. Ако изберете да кажете на приятел за някои от нашите уеб сайтове или онлайн ресурси като използвате нашите функции за имейл препращане, ние ще предоставим контекстна информация за начина, по който тези функции използват лична информация. Като цяло нашите функции за имейл препращане не съхраняват имената или имейл адресите на лица, към които изпращате линкове към нашите уеб сайтове или онлайн ресурси.

Кой ще има достъп до лична информация за Вас?

Достъп до личната информация за Вас ще има Merck & Co., Inc. (Rahway, Ню Джърси, САЩ), включително нейните дъщерни дружества, подразделения и групи по света и лица и организации, които използват лична информация само за и по наши указания. Използването и разкриването на лична информация от външни лица и организации, работещи от наше име се управлява чрез споразумения, които налагат личната информация да бъде подходящо защитена. Личната информация за Вас ще се използва и ще се разкрива само от нас и лицата и организациите, работещи от наше име, в съответствие с тази политика, други приложими уведомления за поверителност, както изрично e разрешено или се изисква от приложимите закони, правила и разпоредби.

Споделяме ли лична информация с трети страни?

Като цяло, ние не продаваме и не споделяме лична информация за Вас, освен както е описано в тази политика и други приложими уведомления за поверителност, въпреки че могат да възникнат обстоятелства, при които по бизнес причини можем да решим да реорганизираме или преотстъпим нашия бизнес чрез продажба, сливане или придобиване. При тези обстоятелства, личната информация може да бъде споделена с настоящи и бъдещи купувачи. Ние ще получим писмени гаранции, че личната информация ще бъде подходящо защитена при тези обстоятелства. В съответствие с нашата глобална Политика за управление на трансгранична поверителност си запазваме правото да разкриваме лична информация за Вас, включително имейл адрес, за докладване пред правителствени органи, страни в съответни съдебни производства, както е разпоредено от съответния съд и иначе доколкото се изисква или когато е изрично разрешено от приложимия закон. С изключение на изложеното в тази политика или нашата глобална Политика за управление на трансгранична поверителност, личната информация за Вас няма да бъде споделяна по друг начин без Вашето разрешение.

Как защитаваме личната информация?

Ще предприемем разумни стъпки за защита на личната информация, според нейната чувствителност, тъй като тя се събира и предава между Вашия компютър или устройство и нашите онлайн ресурси и сървъри, както и да защитим получената лична информация, която съхраняваме, от неоторизиран достъп, разкриване, изменение или разрушаване. Ваша лична отговорност е да защитите паролите си и свързани кодове за достъп до нашите онлайн ресурси.

Как защитаваме поверителността на деца?

Като цяло, нашите уеб сайтове и онлайн ресурси не са насочени към деца и повечето от онлайн услугите, които предлагаме са предназначени за лица, които са на възраст 18 или повече години. Когато искането на информация за лекарство е разрешено от закона, лицата, които искат информация за лекарства, предписани за употреба при деца, трябва да бъдат на възраст 18 или повече години.

Ние не събираме умишлено лична информация от деца под 13 години. Ако сте родител или настойник, който е наясно, че сме събрали информация за Вашето дете, моля, свържете се с Отдел Поверителност, за да поискате да бъде премахната.

Периодично, някои наши уеб сайтове и други онлайн ресурси може да предоставят допълнителни функции за деца. Когато предоставяме тези функции, ще предприемем подходящи стъпки, за да гарантираме, че е получено съгласие на родител и то е проверено, преди да събираме, използваме или разкриваме лична информация за деца.

Как мога да получа достъп и коригирам лична информация за себе си?

За да получите достъп до лична информация за Вас, събирана онлайн и тя да бъде поддържана точна, пълна и актуална, или, за да поискате да бъде изтрита, можете да се свържете с нас на най-подходящия за Вас адрес. В някои случаи, когато, по силата на закон или разпоредба, сме задължени да задържаме информация или да продължим да управляваме услуга, която сте заявили, или да гарантираме, че зачитаме Вашите предпочитания, или за други необходими бизнес цели, може да не успеем да изтрием определена лична информация за Вас. Къдетето е разрешено, можете също да актуализирате лична информация за Вас онлайн като промените информацията, която сте въвели по-рано във формуляри или полета с данни на нашите уеб сайтове. Когато е разрешено от закона или от нашата Политика за управление на трансгранична поверителност, способността Ви да получите достъп и коригирате лична информация ще бъде ограничена, когато достъпът и коригирането би: възпрепятствало способността ни да отговорим на законово или етично задължение; възпрепятствало способността ни да разследваме, подадем или защитим правни искове; довело до разкриване на лична информация за трета страна; довело до нарушение на договор, разкриване на търговски тайни или друга фирмена информация, която принадлежи на нас или трета страна.

Колко време съхраняваме личната информация?

Като цяло съхраняваме лична информация за разумно необходимия период за определени бизнес цели или цели, за които тя е била събирана и продължителността на Вашето използване на нашите уеб сайтове, приложения и други подходящи онлайн инструменти. В някои случаи, може да се наложи да съхраняваме информация за по-продължителен период въз основа на законите или разпоредби, които са приложими към нашата дейност, като например приложимите правила за давност или за други необходими бизнес цели. Когато е възможно, ние целим да направим информацията анонимна или да премахнем ненужните идентификатори от записите, които може да се наложи да съхраняваме за по-продължителни периоди от първоначалния период на съхранение.

Какъв е нашият адрес за контакти относно въпроси, свързани с поверителността?

Ако имате въпроси относно тази политика или събирането на информация от наша страна, практиките за използване и разкриване, можете да се свържете с нас чрез имейл до Отдел Поверителност на MSD Global или на най-подходящия за Вас адрес http://www.msd.com/contact/contacts.html. Можете да получите достъп до този списък с адреси онлайн на http://www.msd.com/contact/contacts.html. Когато се свързвате с нас, моля, отбележете името на уеб сайта или друг онлайн ресурс, който сте използвали или на който сте предоставили лична информация, както и естеството на информацията, която сте предоставили. Ще положим разумни усилия да отговорим своевременно до 20 работни дни или по-малко на запитвания, въпроси и проблеми, които може да имате относно достъпа до лична информация за Вас, събирана онлайн или използването на лична информация за Вас от наша страна.

Може да се свържем с Вас за допълнителна информация и може да споделим Вашето запитване с други лица в нашата компания или работещи за нас, които са отговорни за дейности, свързани с предмета на запитването. С изключение на случаите, когато това се изисква от закона или от нашата Политика за управление на трансгранична поверителност, не можем да гарантираме отговор на въпроси или коментари относно теми, които не са свързани с тази политика или нашите практики за поверителност.

Как ще разберете дали сме актуализирали настоящата политика?

Възможно е да актуализираме тази политика периодично. Запазваме си правото да променяме, добавяме или премахваме части от тази Декларация за поверителност по собствено усмотрение. Ако решим да променим тази политика, ще публикуваме съответните промени на този сайт, така че винаги ще знаете каква информация събираме, как може да използваме тази информация и дали ще я разкриваме. Ако промените, които направим в тази политика са съществени, също може да публикуваме уведомление на уеб сайта www.www.msdprivacy.com преди датата на влизане в сила на промяната или в някои случаи, може да изпратим уведомление за промяната по имейл. Тази политика беше актуализирана последно на 30 април 2018 г.