worldwide

worldwide

W naszej spółce ochrona prywatności zaczyna się od zaufania.

W 2001 roku spółka Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Stany Zjednoczone), która prowadzi działalność pod nazwą MSD poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, powołała Biuro ds. prywatności, aby rozwijać i nadzorować globalny program ochrony prywatności obejmujący naszą działalność na całym świecie. Nasz program opiera się na czterech wartościach związanych z ochroną prywatności, które tworzą podstawę dla odpowiedzialnego zaangażowania, interakcji i wykorzystania informacji o osobach:

 • szacunek dla indywidualnych oczekiwań w zakresie ochrony prywatności;
 • budowa i utrzymanie zaufania;
 • zapobieganie naruszeniom prywatności oraz
 • zgodność z literą i duchem prawa dotyczącego prywatności i ochrony danych na całym świecie.

Nasz program ochrony prywatności został stworzony w oparciu o platformę organizacyjnej odpowiedzialności za ochronę prywatności, zarządzanie danymi, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej działalności biznesowej, spójność globalnych praktyk i standardów w zakresie ochrony prywatności będących nośnikiem naszej tradycji przestrzegania najwyższych standardów etycznych w naszych praktykach biznesowych oraz ciągły nadzór gwarantujący naszą odpowiedź na zmiany w oczekiwaniach dotyczących ochrony prywatności wraz z rozwojem technologii i naszej działalności biznesowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu, proszę zapoznać się z częścią dotyczącą globalnego programu ochrony prywatności w naszym sprawozdaniu dotyczącym społecznej odpowiedzialności spółki.

Nasze podejście do zaufania w obszarze ochrony prywatności

Z tego względu, iż wierzymy, że zaufanie stanowi główną wartość w obszarze ochrony prywatności niezbędną w naszej korporacyjnej misji odkrywania, opracowywania i dostarczania innowacyjnych produktów i usług ratujących i poprawiających jakość życia na całym świecie, nasza strategia globalnego programu ochrony prywatności koncentruje się na dwóch głównych celach, których zadaniem jest wzbudzać zaufanie poprzez sposób, w jaki angażujemy się w interakcje z ludźmi oraz w jaki uzyskujemy dostęp, wykorzystujemy i przesyłamy informacje dotyczące osób na całym świecie.

Spójne światowe standardy

Od czasu ustanowienia naszego globalnego programu ochrony prywatności w 2001 r. pracujemy nad wdrożeniem i utrzymaniem spójnych globalnych standardów ochrony prywatności, abyzapewnić gwarację co do tego, w jaki sposób zarządzamy naszymi zobowiązaniami w zakresie prywatności i ochrony danych w różnych krajach i regionach oraz wspierać nasze certyfikaty. Istnieje wiele przepisów i ram dotyczących prywatności, które istniały na przestrzeni czasu, a poniżej znajduje się lista niewyczerpująca wszystkich byłych i obecnych przepisów i certyfikatów Spółki (* obok rozporządzenia oznacza, że nie ma ono już zastosowania):

 • Safe Harbor USA-UE (2001)*
 • Amerykańsko-szwajcarska ” Safe Harbor ” (2009)*
 • Przepisy APEC dotyczące prywatności w wymiarze transgranicznym (2013 r.)
 • Wiążące reguły korporacyjne UE (2016 r.)
 • Tarcza Prywatności USA-UE (2016)*
 • Tarcza Prywatności USA-Szwajcaria (2018)*
 • O`gólne rozporządzenie UE o ochronie danych lub RODO (2018)
 • Program Europejskich Ram Ochrony Danych Osobowych (DPF), brytyjskie rozszerzenie na DPF oraz szwajcarsko-amerykański Program ramowy dotyczący ochrony danych osobowych (2023)

Wszystkie nasze certyfikaty zostały uzyskane w oparciu o naszą Politykę dotyczącą transgranicznych zasad prywatności.

Firma Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, której nazwa handlowa MSD znajduje się poza programem ochrony prywatności Stanów Zjednoczonych i Kanady, opisanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, przestrzega systemu transgranicznych zasad ochrony prywatności (CBPR). Więcej informacji na temat systemu CBPR można znaleźć tutaj. Aby zapoznać się z naszą certyfikacją, zapoznaj się z katalogiem systemu CBPR. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu naszego uczestnictwa lub złożyć zapytanie dotyczące prywatności za pośrednictwem BBB National Programs, naszego Agenta ds. Odpowiedzialności, kliknij oficjalną pieczęć poniżej:

Przejrzystość

Zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie zróżnicowanych sposobów, w jakie można obserwować, rozumieć, zbierać, udostępniać, wykorzystywać, analizować i przesyłać informacje danych osób, może być dla nich trudne i przytłaczające, dlatego wykorzystujemy szereg rozwiązań, aby wspierać nasz cel przejrzystej komunikacji naszych praktyk zarówno osobom, o których informacje przetwarzamy, jak i organom regulacyjnym i ich przedstawicielom kontrolującym nasze praktyki. Główne przykłady takich rozwiązań to:

 • Ochrona prywatności w Internecie – nasza Polityka ochrony prywatności w Internecie opisuje sposoby, w jakie przetwarzamy informacje dotyczące osób online;
 • Nasze Globalna polityka dotycząca śledzenia w internecie wspiera naszą Politykę ochrony prywatności w Internecie i opisuje sposoby, w jakie nasze witryny internetowe i usługi internetowe wykorzystują pliki cookies i inne internetowe technologie śledzenia;
 • Powiadomienia kontekstowe – które przekazujemy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług lub w nich uczestniczysz;
 • Wyczerpujące powiadomienia dotyczące ochrony prywatności – ich zadaniem jest dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy nasze praktyki ochrony prywatności w odniesieniu do konkretnych interesariuszy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Poznaj przysługujące Ci prawa jako osobie, której dane dotyczą.

Proszę użyć tego formularza do wszelkich wniosków związanych z Państwa danymi osobowymi będącymi w naszym posiadaniu.

Masz pytania dotyczące ochrony prywatności?

Napisz do nas na adres:

MSD Polska Sp.zo.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


Intervet Sp.zo.o.
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wyślij nam wiadomość e-mail:
DPOPoland@msd.com