worldwide

worldwide

PODSUMOWANIE NASZEGO ZOBOWIĄZANIA DO ZAPEWNIENIA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

 • Rozumiemy i akceptujemy, że prywatność jest dla ciebie ważna. W związku z tym nasze zobowiązanie do ochrony prywatności opiera się na czterech wartościach: szacunku, zaufaniu, zapobieganiu szkodom i zapewnianiu zgodności z przepisami.
 • Wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe przekazywane przez ciebie w Internecie wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej polityce, naszym zobowiązaniu do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie lub w innych naszych oświadczeniach i informacjach dotyczących prywatności.
 • Stosujemy niniejszą politykę oraz techniczne i fizyczne metody kontroli w celu ogranicze-nia dostępu do informacji osobowych przekazanych przez ciebie w Internecie, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu.
 • Aby zapoznać się ze szczegółami, przeczytaj politykę ochrony prywatności w Internecie (poniżej) lub skontaktuj się z nami.

Data przeglądu: 10 sierpnia 2020 r.
Data wejścia w życie: 10 sierpnia 2020 r.

Firma Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), znana pod nazwą MSD poza granicami USA i Kanady oferuje zasoby internetowe, które obejmują informacje i usługi dotyczące zdrowia, medycyny i produktów, a także informacje firmowe i finansowe, informacje dotyczące zatrudnienia oraz pozostałe informacje dotyczące naszej działalności. Ponadto niektóre z naszych zasobów internetowych umożliwiają wykwalifikowanym specjalistom składanie zamówień na nasze produkty farmaceutyczne i weterynaryjne oraz szczepionki, na ubieganie się o dotacje lub na wzięcie udziału w badaniach.

Poszanowanie prywatności Twoich informacji osobowych jest dla nas bardzo ważne. Nasze strony internetowe oraz inne zasoby internetowe, które odnoszą się do niniejszej polityki ochrony prywatności („polityka”), zobowiązane są do gromadzenia, utrzymywania i zabezpieczania Twoich informacji osobowych zgodnie z prawem, niniejszą polityką oraz naszą globalną polityką transgranicznej ochrony prywatności, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Niniejsza polityka ma zastosowanie do informacji osobowych (zgodnie z definicją poniżej) zgromadzonych przez nasze zasoby i treści internetowe (takie jak strony internetowe, aplikacje mobilne, poczta e-mail i inne narzędzia internetowe oraz narzędzia do pobrania), które zawierają link do niniejszej polityki. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do informacji osobowych gromadzonych przez zasoby i treści w trybie offline, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje osobowe są konsolidowane z informacjami osobowymi, które my albo inni w naszym imieniu gromadzą w Internecie. Niniejsza polityka nie ma również zastosowania do zasobów internetowych osób trzecich, do których nasze strony internetowe mogą odsyłać oraz wobec których nie posiadamy kontroli nad treścią lub praktykami w zakresie ochrony prywatności.

Otrzymaliśmy etykietę prywatności TRUSTe poświadczającą, że niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności oraz nasze praktyki w tym zakresie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z normami certyfikacji TRUSTe. Konkretne strony internetowe zawierają certyfikowany przez TRUSTe odnośnik do niniejszej polityki, a w niektórych przypadkach zatwierdzonej wersji niniejszej polityki, zgodnej z tymi samymi wartościami i normami, które są opisane w niniejszej polityce. Jeśli masz obawę dotyczącą prywatności lub wykorzystania informacji, która wg. ciebie nie została potraktowana w sposób zadowalający, proszę skontaktować się z TRUSTe za pośrednictwem strony internetowej, poczty lub faksu. Proces rozwiązywania sporów TRUSTe jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Nasz program i praktyki w zakresie prywatności są zgodne z zasadami transgranicznej ochrony prywatności APEC oraz Tarczą prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w zakresie przekazywania informacji osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA. Niniejsza polityka jest zgodna z naszą polityką transgranicznej ochrony prywatności. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą politykę.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych, prosimy o kontakt.

* W niniejszej polityce nasze odniesienia do słów „MSD”, „nas”, „my”, „nasz” oznaczają firmę Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), jej następców, podmioty zależne, oddziały i grupy na całym świecie, z wyjątkiem spółek typu joint venture, w których posiadamy udziały.

Jak niniejsza Polityka ochrony prywatności definiuje „informacje osobowe”?

Określenie „informacje osobowe” stosowane w niniejszej polityce odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym danych identyfikujących osobę fizyczną lub które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji, ustalenia lokalizacji, śledzenia lub kontaktu z osobą fizyczną.

W jaki sposób gromadzimy informacje osobowe w Internecie?

Gromadzimy informacje osobowe w Internecie za pośrednictwem stron internetowych oraz innych zasobów. Oferujemy również zasoby internetowe we współpracy z innymi dostawcami usług internetowych, od których możemy otrzymywać informacje osobowe ich użytkowników. Współpraca taka jest regulowana przez umowy, które zawierają wymóg odpowiedniego sposobu ochrony informacji osobowych. Osoby fizyczne mogą korzystać z wielu sekcji naszych stron i zasobów internetowych bez konieczności ujawniania jakichkolwiek informacji osobowych. Istnieją trzy metody, które stosujemy do gromadzenia informacji osobowych w Internecie:

 1. Informacje, które podajesz: gromadzimy informacje osobowe i inne dane, które możesz wprowadzić w formularzach lub polach danych na naszych stronach i zasobach internetowych. Informacje te mogą obejmować między innymi informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator użytkownika i hasło), datę urodzenia oraz informacje dotyczące wykonywanego zawodu, doświadczenia, działalności, umiejętności, preferencji, hobby lub zainteresowań. Możemy również gromadzić informacje dotyczące stanu Twojego zdrowia, które podajesz, odpowiadając na nasze pytania i ankiety lub korzystając z internetowych narzędzi dotyczących zdrowia, które udostępniamy do pobrania. Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają użytkownikom składanie zamówień, np. na nasze szczepionki lub produkty weterynaryjne. Strony te mogą gromadzić informacje o karcie kredytowej w celu realizacji zamówień.
 2. Informacje z publicznych źródeł informacji lub od osób trzecich: : możemy gromadzić informacje osobowe pracowników służby zdrowia, którzy zarejestrują się na naszych stronach internetowych z publicznych źródeł informacji lub od osób trzecich, w celu weryfikacji ich kwalifikacji i tożsamości. W przypadku gdy klienci korzystają z karty kredytowej w celu złożenia zamówienia na naszych stronach internetowych, weryfikujemy ważność karty kredytowej w instytucjach finansowych lub kredytowych. W niektórych przypadkach możemy poszerzyć nasze istniejące bazy danych użytkowników o informacje otrzymane od osób trzecich. Niektóre z tych informacji mogą obejmować dane osobowe, takie jak informacje o zmianie adresu pocztowego.
 3. Informacje zgromadzone z Twojego komputera lub innego urządzenia elektronicznego: gromadzimy informacje o Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym w momencie, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe bądź korzystasz z naszych zasobów internetowych. Informacje te mogą obejmować adres IP, dostawcę usługi Internetu (ISP), nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania oraz informacje dostarczone przez technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, znaczniki pojedynczych pikseli, lokalne obiekty udostępnione (Flash), lokalne przechowywanie, znaczniki ETag i skrypty. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku gdy opuścisz jedną z naszych witryn internetowych bez rejestracji, możemy we współpracy z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam na Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, aby przypomnieć Ci o naszej witrynie internetowej, którą wcześniej odwiedziłeś(-aś). Proszę zapoznać się z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobów, w jaki można je kontrolować. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego w celu odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych zasobów internetowych bądź pobierania naszych aplikacji mobilnych lub usług, możemy również gromadzić informacje o urządzeniu, takie jak identyfikator i typ urządzenia, a także informacje na temat użytkowania urządzenia oraz korzystania z naszych mobilnych stron internetowych i innych zasobów mobilnych.

  Możemy korzystać z usług innych firm w celu prowadzenia komunikacji e-mailowej w naszym imieniu lub umieszczania naszych reklam na innych stronach internetowych. Nie kontrolujemy technologii śledzenia stosowanych przez inne firmy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak można kontrolować śledzenie informacji przez osoby trzecie, prosimy zapoznać się z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie.

Dlaczego gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe?

 1. Ogólnie: gromadzimy dane osobowe w Internecie w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić osobom fizycznym rejestrację, dostosowywanie i personalizowanie niektórych naszych zasobów oraz komunikacji internetowych. Wykorzystujemy zgromadzone w Internecie informacje osobowe w celu dostarczenia produktów, usług, funkcji i innych zasobów, o które osoba fizyczna prosiła, np. literatury edukacyjnej i powiązanych informacji na temat naszej działalności, programów do obsługi poczty e-mail, narzędzi, quizów, kwestionariuszy i ankiet. Analizujemy zgromadzone za pośrednictwem Internetu informacje osobowe w celu identyfikacji oraz zaoferowania dodatkowych usług i promocji, które naszym zdaniem mogą się okazać dla ciebie interesujące. Oceniamy korzystanie z niektórych zasobów i komunikacji internetowych wyłącznie przy pomocy pozbawionych elementów identyfikujących lub zbiorczych informacji. Możemy również wykorzystywać informacje osobowe w celu badania naszych zasobów internetowych pod kątem zgodności, autoryzowanego dostępu i bezpieczeństwa.
 2. Media społecznościowe: zasoby internetowych mediów społecznościowych to interaktywne narzędzia, które zazwyczaj umożliwiają współdziałanie i wymianę informacji z innymi użytkownikami. Przykłady zasobów mediów społecznościowych stanowią sieci społecznościowe, fora dyskusyjne, biuletyny elektroniczne, blogi, strony wiki oraz funkcje polecania umożliwiające współdzielenie treści stron internetowych oraz narzędzi z przyjaciółmi oraz współpracownikami. Możemy gromadzić informacje osobowe, aby umożliwić korzystanie z zasobów internetowych mediów społecznościowych, które możemy oferować od czasu do czasu. Możemy również umożliwić korzystanie z zasobów mediów społecznościowych, aby publikować lub udostępniać informacje osobowe innym. Należy dokładnie rozważyć, jakie informacje o sobie chcesz udostępnić innym podczas korzystania z zasobów mediów społecznościowych. Zapewniamy dodatkowe po-wiadomienie i wybór sposobu gromadzenia informacji osobowych, wykorzystywania i ujawniana na naszych stronach internetowych i innych zasobach internetowych, które oferują lub wykorzystują media społecznościowe.

  Niektóre z naszych stron internetowych korzystają z usług sign-in, takich jak Facebook Connect lub dostawca Open ID. Usługi te weryfikują Twoją tożsamość i dają ci możliwość udostępnienia niektórych informacji osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu automatycznego wypełnienia formularzy rejestracyjnych i innych. Usługi, takie jak Facebook Connect, dają możliwość publikowania informacji na swoim profilu na Facebooku dotyczących Twojej aktywności na naszych stronach, które korzystają z tej usługi, dzięki czemu możesz udostępniać swoją aktywność innym w Twojej sieci.

 3. Praca mobilna: niektóre z naszych stron i zasobów internetowych są zaprojektowane specjalnie do wykorzystania na urządzeniach przenośnych. Niektóre wersje mobilne naszych stron internetowych mogą wymagać zalogowania się na konto użytkownika na danej stronie. Informacje na temat Twojego korzystania z mobilnej wersji strony internetowej będą powiązane z Twoim kontem użytkownika. Niektóre z naszych stron i zasobów internetowych pozwalają na pobranie aplikacji, widżetu lub innego narzędzia, z którego można korzystać na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Niektóre z tych aplikacji mogą przechowywać informacje o telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Aplikacje te mogą przekazywać informacje osobowe do nas lub innych osób/podmiotów pracujących dla nas, tak aby umożliwić Tobie dostęp do konta użytkownika lub umożliwić nam śledzenie informacji na temat wykorzystywania narzędzi, np. jak często są one wykorzystywane oraz które funkcje są popularne. Niektóre z tych aplikacji mogą umożliwiać wysyłanie e-mailem raportów i innych informacji z aplikacji. Możemy wykorzystywać informacje osobowe lub informacje pozbawione elementów identyfikujących w celu poprawy tych aplikacji, opracowania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz w inny sposób opisany w niniejszej polityce lub innych naszych powiadomieniach.

  Jeśli korzystasz ze starszej wersji jednej z naszych aplikacji, aplikacja ta może mieć opcję oceny jej wykorzystania, która dokonywana jest poprzez udostępnienie danych dotyczących korzystania z aplikacji na Twoim urządzeniu, takich jak np. informacje o najczęściej stosowanych funkcjach, które są następnie przekazywane do dostawcy usług analitycznych – Flurry. Jeśli nie chcesz, aby Flurry śledziło korzystanie z aplikacji na Twoim urządzeniu, możesz z tego zrezygnować.

Czy konsolidujemy informacje osobowe?

Zgodne z określonymi celami i ustalonymi standardami w ramach niniejszej polityki i innymi obowiązującymi oświadczeniami o ochronie prywatności, które zostały przekazane, w niektórych przypadkach możemy konsolidować i wykorzystywać informacje osobowe udostępniane nam przez osoby fizyczne poprzez różne usługi i kanały, takie jak telefon, ankiety, strony internetowe oraz inne zasoby i komunikacje internetowe w celu poprawy jakości usług, które oferujemy.

Jaki masz wybór, jeżeli chodzi o gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych?

Masz cztery działania do wyboru. Należą do nich:

 1. Niepodawanie swoich informacji osobowych: możesz zrezygnować z podawania nam jakichkolwiek informacji osobowych w Internecie poprzez niewprowadzanie żadnych informacji osobowych w formularzach lub polach danych na naszych stronach internetowych oraz niekorzystanie ze spersonalizowanych usług udostępnionych przez nasze zasoby internetowe. Jednak niektóre z naszych zasobów internetowych są dostępne tylko dla osób, które podadzą swoje informacje osobowe lub które korzystają ze spersonalizowanych usług.
 2. Ograniczenia i możliwości w zakresie wykorzystania i ujawniania informacji w innych celach: niektóre z naszych zasobów internetowych mogą poprosić o pozwolenie na wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji osobowych w celu dodania cię do naszej listy kontaktów, umożliwienia ci rejestracji w katalogu lub zasobach portalu społecznościowego, identyfikacji i zaoferowania dodatkowych usług i promocji, które według nas mogą być dla ciebie interesujące. Możesz ograniczyć wykorzystanie swoich informacji osobowych, zaznaczając lub odznaczając opcje udostępniane w czasie, kiedy wprowadzasz takie informacje, lub które możemy zaoferować ci w przyszłości. Ponadto możesz zmienić swoje preferencje komunikacyjne (takie jak rezygnacja z komunikacji, na którą wcześniej została wyrażona zgoda), pisząc do nas na wybrany adres.
 3. Ograniczenia i opcje śledzenia: nasze zasoby internetowe, które korzystają z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, w celu zapamiętania Twoich preferencji i wyborów, umożliwiają ci wybór tego, czy zgadzasz się na wykorzystanie tych technologii w celu zapamiętania cię jako użytkownika lub zaoferowania ci dodatkowych usług poprzez zaznaczenie lub odznaczenie opcji udostępnionych podczas rejestracji, lub w momencie, gdy wprowadzasz informacje osobowe w formularzach lub polach danych. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku gdy opuścisz jedną z naszych witryn internetowych bez rejestracji, możemy we współpracy z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie do wyświetlania reklam na Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, aby przypomnieć Ci o naszej witrynie internetowej, którą wcześniej odwiedziłeś(-aś). Nasze zasoby internetowe nie ograniczają pozbawionego elementów identyfikujących wykorzystania technologii śledzenia dla poszczególnych użytkowników. Poszczególni użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z niektórych technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, z poziomu większości przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki internetowe pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie wykorzystania plików cookie dla poszczególnych stron internetowych. Inne przeglądarki pozwalają na wybór ustawień plików cookie dla wszystkich stron internetowych, które odwiedzasz. Jeśli masz wątpliwości co do wykorzystania technologii plików cookie, zapoznaj się z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki można je kontrolować. Jeśli chcesz zrezygnować z funkcji śledzenia w celach reklamowych, możesz to zrobić, wykonując następujące opcje udostępnione przez:

  Więcej informacji o tym, jak wyłączyć funkcję śledzenia dla niektórych przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych, można znaleźć na stronie http://allaboutdnt.com/.

 4. Komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail: możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie opcjonalnej poczty e-mail lub innych powiadomień od nas, zapisując się na subskrypcję tych informacji na naszych stronach internetowych lub w innych zasobach internetowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać opcjonalnej poczty e-mail, możesz z niej zrezygnować, odwiedzając stronę internetową lub inne miejsce internetowe, gdzie wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie takich informacji, jeśli jest to możliwe, i zaktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail lub możesz postąpić zgodnie z instrukcjami wypisania się ze subskrypcji informacji otrzymywanych od nas. Możesz również zrezygnować, pisząc do nas na wybrany adres Jeśli nie chcesz potwierdzać przeczytania danych informacji wysłanych przez nas za pośrednictwem poczty e-mail, możesz zrezygnować z opcji śledzenia komunikacji elektronicznej poprzez rezygnację z otrzymywania poczty e-mail w całości, korzystając z jednej z metod opisanych powyżej. W niektórych przypadkach nie będzie można wyłączyć śledzenia komunikacji e-mail i informacje nadal będą wysyłane do ciebie.

Jeśli zdecydujesz się powiadomić znajomego o jednej z naszych stron internetowych lub zasobach internetowych za pomocą naszych funkcji wysyłania rekomendacji e-mailem, zapewnimy kontekstowe informacje o tym, jak funkcje te wykorzystują informacje osobowe. Zgodnie z ogólną zasadą nasze funkcje wysyłania rekomendacji e-mailem nie przechowują imienia i nazwiska ani adresu e-mail użytkowników, do których wysyłasz linki do naszych stron lub zasobów internetowych.

Kto będzie miał dostęp do Twoich informacji osobowych?

Twoje informacje osobowe będą dostępne dla Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), w tym jej podmiotów zależnych, działów i grup na całym świecie, a także osób i organizacji, które korzystają z informacji osobowych, wyłącznie na nasze zlecenie i pod naszym kierunkiem. Wykorzystywanie i ujawnianie informacji osobowych przez osoby i organizacje zewnętrzne działające w naszym imieniu jest regulowane przez umowy, które zawierają wymóg odpowied-niego sposobu ochrony informacji osobowych. Twoje informacje osobowe będą wykorzystywane i ujawniane przez nas oraz osoby i organizacje działające w naszym imieniu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą polityką, innymi obowiązującymi powiadomieniami o ochronie prywatności oraz w sposób wyraźnie dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji.

Czy udostępniamy Twoje informacje osobowe osobom trzecim?

Zgodnie z ogólną zasadą nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce i innych stosownych powiadomieniach dotyczących prywatności; jednakże może wystąpić sytuacja, w której możemy, ze względów gospodarczych, zdecydować się na reorganizację lub zbycie naszej działalności poprzez sprzedaż, połączenie lub nabycie. W tych okolicznościach informacje osobowe mogą być udostępniane rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. W takim przypadku uzyskamy pisemne gwarancje, że informacje osobowe będą chronione w odpowiedni sposób. Zgodnie z naszą globalną polityką transgranicznej ochrony prywatności, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji osobowych, w tym adresu e-mail, w ramach zgłoszenia do władz rządowych, osobom w odpowiednich postępowaniach sądowych upoważnionym przez trybunał lub sąd, oraz w inny sposób stosownie do wymogów obowiązującego prawa lub wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce oraz naszej globalnej polityce transgranicznej ochrony prywatności, Twoje informacje osobowe nie będą w inny sposób udostępniane bez Twojej zgody.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony informacji osobowych, zgodnie ze stopniem ich wrażliwości, podczas ich gromadzenia i przesyłania między Twoim komputerem lub urządzeniem a naszymi zasobami internetowymi i serwerami, a także w celu ochrony informacji osobowych przez nas przechowywanych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnych kopii haseł i powiązanych kodów dostępu do naszych zasobów internetowych.

W jaki sposób chronimy prywatność dzieci?

Zgodnie z ogólną zasadą nasze strony internetowe i zasoby internetowe nie są przeznaczone dla dzieci. Większość usług internetowych, które oferujemy, jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej 18 lat. W przypadku gdy wnioski o informacje o lekach są dozwolone na mocy przepisów obowiązującego prawa, osoby, które chcą uzyskać informacje o leku przeznaczonym dla dzieci, muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat.

Nie gromadzimy świadomie informacji osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który posiada wiedzę o gromadzeniu przez nas informacji osobowych od Twojego dziecka, prosimy o kontakt z biurem ds. ochrony prywatności w celu usunięcia tych danych.

Od czasu do czasu niektóre z naszych stron internetowych i innych zasobów internetowych mogą oferować opcjonalne funkcje dla dzieci. W przypadku gdy takie funkcje są oferowane, podejmiemy odpowiednie kroki w celu uzyskania zweryfikowanej zgody rodziców przed jakimkolwiek gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem informacji osobowych dzieci.

Jak mogę uzyskać dostęp i dokonać korekty moich informacji osobowych?

W celu uzyskania dostępu do Twoich informacji osobowych zgromadzonych w Internecie, a także zachowania ich dokładności, kompletności i aktualności lub w celu ich usunięcia, możesz napisać do nas na wybrany adres. W niektórych przypadkach, gdy mamy prawny lub regulacyjny obowiązek przechowywania informacji, przechowywanie informacji jest niezbędne w celu kontynuacji świadczenia żądanych usług, musimy uwzględnić Twoje preferencje lub w innych niezbędnych celach biznesowych, możemy nie być w stanie usunąć pewnych dotyczących Ciebie informacji osobowych. Tam, gdzie jest to oferowane, możesz aktualizować swoje informacje osobowe w Internecie, modyfikując informacje, które wcześniej wprowadziłeś(-aś) w formularzach lub polach danych na naszych stronach internetowych. W sytuacji gdy zezwala na to prawo i nasza polityka transgranicznej ochrony prywatności, możliwość dostępu i korekty informacji osobowych będzie ograniczona, jeżeli dostęp i korekta spowodowałyby: utrudnienie wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub etycznych, utrudnienie zbadania, wysunięcia lub obrony przed roszczeniem prawnym, ujawnienie informacji osobowych osoby trzeciej, doprowadziłyby do naruszenia umowy lub ujawnienia tajemnic handlowych, lub innych poufnych informacji handlowych należących do nas lub osoby trzeciej.

Jak długo przechowujemy Twoje informacje osobowe?

Generalnie przechowujemy informacje osobowe tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne dla konkretnych celów biznesowych lub celów, dla których zostały one zgromadzone oraz przez okres użytkowania przez Ciebie naszych witryn internetowych, aplikacji i innych istotnych narzędzi internetowych. W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu na mocy przepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie do naszej działalności biznesowej, takich jak stosowne zasady dotyczące okresu przedawnienia, lub do innych niezbędnych celów biznesowych. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się dokonywać anonimizacji danych lub usuwać niepotrzebne elementy identyfikujące z zapisów, które mogą być nam potrzebne do utrzymania w okresach dłuższych niż pierwotnie zakładany okres ich przechowywania.

Jaki jest nasz adres do kontaktu w kwestiach prywatności?

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej polityki lub gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres globalnego biura ds. ochrony prywatności MSD lub na wybrany adres. Możesz uzyskać dostęp do tej listy adresów na stronie internetowej http://www.msd.com/contact/contacts.html. W celu kontaktu z nami prosimy zanotować nazwę strony internetowej lub innego z zasobów internetowych, którego użyłeś(-aś) lub na którym podałeś(-aś) informacje osobowe, a także charakter wszelkich podanych informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 20 dni roboczych lub w krótszym okresie na Twoje prośby, pytania lub wątpliwości dotyczące dostępu do informacji osobowych zgromadzonych w Internecie lub ich wykorzystania.

Możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji uzupełniających oraz możemy udostępnić Twoje zapytanie innym osobom z naszej firmy lub pracującym dla nas, które są odpowiedzialne za funkcje związane z przedmiotem Twojego zapytania. Oprócz przypadków, gdy wymaga tego prawo lub polityka transgranicznej ochrony prywatności nie możemy zagwarantować odpowiedzi na pytania lub komentarze dotyczące tematów niezwiązanych z niniejszą polityką bądź naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności.

W jaki sposób informujemy o aktualizacji niniejszej polityki?

Możemy aktualizować niniejszą politykę okresowo. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego oświadczenia w sprawie prywatności według swojego uznania. Jeśli zdecydujemy się dokonać zmian w niniejszej polityce, opublikujemy te zmiany na tej stronie, tak aby zawsze było wiadomo, jakie dane gromadzimy, jak możemy je wykorzystywać oraz czy będziemy je komuś udostępniać. Jeśli dokonane zmiany w niniejsze polityce są istotne, możemy również zamieścić ogłoszenie na stronie internetowej www.www.msdprivacy.com przed dniem wejścia w życie zmian lub, w niektórych przypadkach, możemy poinformować o zmianach za pośrednictwem poczty e-mail. Polityka ta została ostatnio zaktualizowana w dniu 30 kwietnia 2018 r..