worldwide

worldwide

Mūsu uzņēmumā privātums sākas ar uzticamību.

Uzņēmums Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ASV), kas darbojas kā MSD ārpus ASV un Kanādas, 2001. gadā izveidoja Privātuma biroju, lai izstrādātu un pārraudzītu globālo privātuma programmu, kas pārvalda mūsu darbību visā pasaulē. Mūsu programma balstās uz četrām privātuma vērtībām, kas nodrošina pamatu atbildīgai iesaistīšanai, mijiedarbībai un cilvēku informācijas izmantošanai:

 • indivīda privātuma gaidu ievērošana;
 • uzticības veidošana un saglabāšana;
 • kaitējuma privātumam novēršana un
 • atbilstība privātuma un datu aizsardzības tiesību aktiem visā pasaulē.

Mūsu privātuma programma balstās uz organizatorisku atbildību attiecībā uz privātumu, uzņēmējdarbības pārvaldībā izmantojamo datu pārvaldību, konsekventu globālās privātuma prakses un standartu pielietošanu ar nolūku ievērot augstus ētikas standartus visā mūsu uzņēmējdarbības praksē, kā arī attiecībā uz nepārtrauktu uzraudzību ar nolūku nodrošināt turpmāku reaģēšanu uz privātuma gaidu izmaiņām atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un līdztekus mūsu uzņēmējdarbības attīstībai. Plašāku informāciju par mūsu programmu skatiet globālās privātuma programmas sadaļu mūsu korporatīvās atbildības ziņojumā.

Mūsu pieeja privātuma uzticamībai

Mēs uzskatām, ka uzticamība ir privātuma pamatvērtība un uzticamībai ir būtiska nozīme mūsu uzņēmuma uzdevumā, lai atklātu, attīstītu un piedāvātu inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas glābtu dzīvības un uzlabotu dzīves apstākļus visā pasaulē, tāpēc mūsu globālās privātuma programmas stratēģija ir vērsta uz diviem galvenajiem mērķiem, kuru nolūks ir veicināt uzticamību tam, kā mēs sadarbojamies ar cilvēkiem un piekļūstam, lietojam un pārsūtām informāciju par cilvēkiem visā pasaulē.

Konsekventa globālo standartu lietošana

Kopš izveidojām globālo privātuma programmu 2001. gadā, esam strādājuši, lai ieviestu un ievērotu konsekventus globālos privātuma standartus. Tādējādi mēs apstiprinām, ka izpildām savas privātuma un datu aizsardzības saistības dažādās valstīs un reģionos un nodrošinām mūsu atbilstību zemāk norādītajām privātuma sistēmām, kuras atzīst regulatori.

 • ASV un ES drošā patvēruma platforma (US-EU Safe Harbor) (2001. gads)
 • ASV un Šveices drošā patvēruma platforma (US-Swiss Safe Harbor) (2009. gads)
 • APEC pārrobežu privātuma noteikumi (APEC Cross Border Privacy Rules) (2013. gads)
 • ES saistošie korporatīvie noteikumi (EU Binding Corporate Rules) (2016. gads)
 • ASV un ES privātuma vairoga platforma (US-EU Privacy Shield) (2016. gads)
 • ASV un Šveices privātuma vairoga platforma (US-Swiss Privacy Shield) (2018. gads
 • ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) (EU General Data Protection Regulation, GDPR) (2018. gads)

Katra mūsu sertifikācija ir balstīta uz pārrobežu privātuma noteikumu politiku

Pārredzamība

Mēs apzināmies, ka cilvēkiem var būt sarežģīti un apgrūtinoši saprast visus veidus, kādos informāciju par viņiem var iegūt, uztvert, savākt, kopīgot, izmantot, analizēt un pārsūtīt, tāpēc mēs izmantojam dažādas pieejas, lai sasniegtu mūsu mērķi un nodrošinātu, ka mūsu darbība ir pārredzama gan cilvēkiem, kuru informāciju mēs apstrādājam, gan arī regulatoriem un to pārstāvjiem, kuri pārbauda mūsu darbību. Galvenie piemēri ir norādīti zemāk.

 • Tiešsaistes privātums: mūsu interneta privātuma politika apraksta veidus, kādos apstrādājam informāciju par cilvēkiem tiešsaistē.
 • Mūsu Globālā tiešsaistes izsekošanas politika uzlabo mūsu interneta izmantošanu un apraksta veidus, kādos mūsu vietnes un tiešsaistes pakalpojumi izmanto sīkdatnes un citus tiešsaistes identifikatorus.
 • Kontekstuālie paziņojumi: tos mēs sniedzam tad, kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai piedalāties tajos.
 • Visaptveroši paziņojumi par privātumu: tie ir paredzēti, lai sniegtu visaptverošu pārskatu par to, kā mūsu privātuma prakses attiecas uz konkrētām ieinteresētajām personām.

Datu subjektu tiesības (tikai ES)

Uzziniet par savām tiesībām, kas jums ir kā datu subjektam.

Lūdzu izmantojiet šo formu attiecībā uz jebkuru pieprasījumu par personas datiem, kas ir mūsu rīcībā.

Vai radās jautājumi par privātumu?

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Rakstiet mums:
Skanstes iela 50A
Rīga LV-1013 Latvia

E-pasts:

dpo.Latvia@merck.com

Privātuma birojs