worldwide

worldwide

 • Mēs saprotam un cienām, ka jums ir svarīgs jūsu privātums, tādēļ mūsu privātuma saistības sākas ar mūsu četrām privātuma pamatvērtībām: cieņu, uzticību, kaitējuma novēršanu un atbilstību.
 • Jūsu tiešsaistē sniegtos personas datus mēs izmantojam un dalāmies ar to vienīgi tādā veidā, par kuru jūs informējam vai nu šajā politikā un Mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās, vai arī citos mūsu sniegtajos privātuma paziņojumos un saziņā.
 • Lai ierobežotu piekļuvi jūsu tiešsaistē sniegtajiem personas datiem un novērstu to neparedzētu izmantošanu, mēs izmantojam rīcībpolitiku, tehniskās un fiziskās pārvaldības līdzekļus.
 • Lai uzzinātu vairāk, skatiet mūsu tālāk izklāstīto Interneta privātuma rīcībpolitiku vai sazinieties ar mums.

Pārskatīšanas datums: 2023. gada 14. augusts
Spēkā stāšanās datums: 2023. gada 14. augusts

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ASV), kas ārpus ASV un Kanādas tiek identificēts kā MSD, piedāvā tiešsaistes resursus, kuros pieejama ar veselību, medicīnu un produktiem saistīta informācija un pakalpojumi, kā arī korporatīvie un finanšu jaunumi, ar nodarbinātību un cita ar mūsu biznesu saistīta informācija. Tāpat daži no mūsu tiešsaistes resursiem sniedz iespēju kvalificētiem profesionāļiem veikt mūsu farmaceitisko, vakcīnu un dzīvnieku veselības produktu pasūtījumus, pieteikties grantiem vai piedalīties pētījumos.

Mums ir ļoti svarīgi ievērot personas datu privātumu. Mūsu tīmekļa vietnes un citi tiešsaistes resursi, kuros redzama šī privātuma rīcībpolitika (“politika”), ir apņēmušās vākt, uzturēt un aizsargāt jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šo politiku un mūsu Globālo pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitiku, kā arī piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulām. Šī politika attiecas uz personas datiem (definēti tālāk), kas savākti mūsu tiešsaistes resursos un saziņā (piemēram, tīmekļa vietne, mobilās lietotnes, e-pasta ziņojumos un citos tiešsaistes un lejuplādējamos rīkos), kuros norādīta saite uz šo politiku. Šī politika neattiecas uz personas datiem, kas savākti bezsaistes un saziņas resursos, izņemot gadījumus, kad šādus personas datus apvieno ar personas datiem, kurus mēs vai citi mūsu uzdevumā vāc tiešsaistē. Tāpat šī politika neattiecas uz trešo personu tiešsaistes resursiem, uz kuriem mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites, bet kuru saturu vai privātuma praksi mēs nekontrolējam.

Mūsu privātuma programma un prakse atbilst ES saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem (BCR), APEC pārrobežu privātuma noteikumu sertifikācijai un mūsu pašsertifikācijas sistēma ES un ASV Datu privātuma regulējuma (Data Privacy Framework, DPF) programma, DPF paplašinājums Apvienotajai Karalistei, kā arī Šveices un ASV regulējums. Datu privātuma regulējuma programmai personas datu pārsūtīšanai no Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices un Apvienotās Karalistes, kā arī no Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības dalībvalstīm (attiecīgi) uz (cita starpā) uz ASV. Šī politika atbilst mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitikai. Rūpīgi izlasiet šo politiku. Gadījumā, ja jums radušies jautājumi par šo politiku vai mūsu datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas praksi, lūdzam sazināties ar mums.

Kā minēts šajā Privātuma politikā, atsauces uz “MSD”, “mums”, “mēs” un “mūsu” nozīmē Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ASV, tā pārņēmējus, meitasuzņēmumus, nodaļas un grupas visā pasaulē, izņemot kopuzņēmumus, kuros mūsu uzņēmums ir puse.

Kā šajā Privātuma politikā tiek definēti “personas dati”?

Termins “personas dati”, ko izmanto šajā politikā, attiecas uz visiem datiem, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, tostarp datiem, kas identificē personu vai kurus var izmantot, lai identificētu, atrastu, sazinātos vai izsekotu personas uzvedību vai vēlmes.

Kā mēs vācam personiskos datus tiešsaistē?

Mēs vācam personas datus tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietnes un citus tiešsaistes resursus. Tāpat mēs piedāvājam tiešsaistes resursus sadarbībā ar citiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem mēs varam saņemt personas datus, kas attiecas šo resursu lietotājiem. Šāda sadarbība tiešsaistē notiek saskaņā ar līgumiem, kuros tiek pieprasīta nepieciešamo personas datu aizsardzība. Fiziskas personas var piekļūt daudzām mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem, neatklājot nekādus personas datus. Ir trīs veidi, kādos mēs tiešsaistē vācam personas datus:

 1. Jūsu sniegtā informācija: Mēs vācam personas un citus datus, ko jūs varat ievadīt mūsu tīmekļa vietņu vai tiešsaistes resursu anketās vai datu laukos. Šāda informācija var ietvert, bet var neaprobežoties ar kontaktinformāciju (tādu kā jūsu vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, lietotāja ID un parole), dzimšanas datums, profesionālā kvalifikācija, pieredze, aktivitātes, spējas, preferences, hobiji un intereses. Tāpat mēs varam vākt veselības datus, ko sniedzat, atbildot uz mūsu jautājumiem un aptaujām vai izmantojot mūsu piedāvātos ar veselību saistītos tiešsaistes un lejuplādējamos rīkus. Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm lietotāji var izvietot pasūtījumus, piemēram, mūsu vakcīnām un dzīvnieku veselības produktiem. Šādās tīmekļa vietnēs var tikt vākta pasūtījumu apstrādei nepieciešamā kredītkartes informācija. Šāda informācija tiks atbilstoši aizsargāta un netiks glabāta ilgāk, nekā nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.
 2. Informācija no publiskajiem vai trešo personu informācijas avotiem: varam vākt personas datus, kas attiecas uz veselības aprūpes profesionāļiem, kuri mūsu tīmekļa vietnēs reģistrējas, izmantojot publiskos vai trešo personu informācijas avotus, lai pārbaudītu to profesionālo kvalifikāciju un identitāti. Ja klienti, veicot pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē, izmanto kredītkarti, pie finanšu vai kredītiestādēm mēs pārbaudām kredītkartes informācijas patiesumu. Dažos gadījumos mūsu esošās lietotāju datubāzes mēs varam papildināt ar no trešajām personām saņemtu informāciju. Daļa no šīs informācijas var būt personas dati, piemēram, pasta adreses maiņa.

  Mēs varam arī vākt jūsu personas datus no publiska interneta avota, izmantojot tā saukto sociālo mediju klausīšanos. Sociālo mediju piemēri ir sociālie tīkli; kopienas, forumi un ziņojumu dēļi; emuāru veidošana, mikroblogošana un video emuāru veidošana; “wiki” raksti; sociālās grāmatzīmes; un raidieraksti.

 3. Informācija, kas tiek savākta no jūsu datora vai citām elektroniskām ierīcēm: Mēs vācam informāciju par jūsu datoru vai citām elektroniskām ierīcēm, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai lietojat mūsu tiešsaistes resursus. Šāda informācija var ietvert jūsu interneta protokola (IP) adresi, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), domēna vārdu, pārlūkprogrammas tipu, jūsu pieprasījuma datumu un laiku un informāciju, kas sniegta ar izsekošanas tehnoloģijām, tādām kā sīkdatnes, viena pikseļa tagi, vietēji kopīgoti objekti (Flash), vietējā datu glabātuve, vienību birkas un skripti. Amerikas Savienotajās Valstīs, ja jūs atstājat vienu no mūsu tīmekļa vietnēm, nekļūstot par reģistrētu lietotāju, mēs varam izmantot sīkdatnes kopā ar trešajām personām, lai pielāgotu reklāmas jūsu datorā vai citā elektroniskā ierīcē, kas atgādinātu par jūsu iepriekš apmeklēto tīmekļa vietni. Plašāku informāciju par sīkdatnēm un to, kā varat tās pārvaldīt, skatiet Mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās. Ja piekļuvei mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem vai mūsu mobilo lietojumprogrammu vai pakalpojumu lejupielādei izmantojat mobilu ierīci, mēs varam arī savākt informāciju par jūsu ierīci, tādu kā jūsu ierīces ID un ierīces tips, kā arī lietošanas informāciju par jūsu ierīci un to, kā jūs lietojat mūsu mobilās tīmekļa vietnes un citus mobilos resursus.

  Mēs varam izmantot citus uzņēmumus, lai tie mūsu vārdā nodrošinātu e-pasta saziņu vai izvietotu mūsu reklāmas citās tīmekļa vietnēs. Pārskatiet šo trešo personu privātuma politikas, lai iepazītos ar to praksi. Detalizētāku informāciju par to, kā pārvaldīt trešo personu veikto izsekošanu, skatiet mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās.

Kādēļ mēs vācam, izmantojam un izpaužam personas datus?

 1. Vispārīgi:Mēs tiešsaistē vācam personas datus, kas nepieciešami, lai dotu iespēju fiziskām personām reģistrēties, pielāgotu un personalizētu konkrētus mūsu tiešsaistes resursus un saziņas. Tiešsaistē savāktos personas datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu fizisko personu pieprasītos produktus, pakalpojumus un iespējas, un citus resursus; piemēram, izglītojošo literatūru un saistīto informāciju par mūsu biznesu, e-pasta programmām, rīkiem, konkursiem, anketām un aptaujām. Mēs analizējam tiešsaistē savāktos personas datus, lai identificētu un piedāvātu papildu pakalpojumus un dalību akcijās, ja uzskatām, ka tā jūs varētu interesēt. Dažus tiešsaistes resursus un saziņu mēs izvērtējam tikai pēc neidentificējamas vai apkopotas informācijas. Tāpat mēs varam izmantot personas datus, lai veiktu mūsu tiešsaistes resursu atbilstības, piekļuves pilnvaru un drošības auditu.
 2. Sociālie saziņas līdzekļi: Tiešsaistes sociālo saziņas līdzekļi resursi ir interaktīvi rīki, kas parasti sniedz jums iespēju sadarboties ar citiem un kopīgot informāciju. Sociālo saziņas līdzekļu resursu piemēri ir sociālie tīkli, diskusiju paneļi, paziņojumu dēļi, emuāri, “wiki” raksti, atsauces funkcijas, lai ar draugiem vai kolēģiem kopīgotu tīmekļa lapu saturu un rīkus. Mēs varam vākt jūsu personas datus, lai jums sniegtu iespēju izmantot sociālo saziņas līdzekļu resursus, kurus mēs varētu laiku pa laikam piedāvāt. Tāpat mēs varam sniegt jums iespēju izmantot šos sociālo saziņas līdzekļu resursus, lai publicētu vai kopīgotu personas datus. Jums rūpīgi jāizvērtē, kādu savu informāciju vēlaties kopīgot ar citiem, izmantojot sociālo saziņas līdzekļu resursus. Mēs nodrošinām papildu paziņojumu un izvēles par to kādi personas dati tiks vākti, izmantoti un izpausti mūsu tīmekļa lapās un citos tiešsaistes resursos, kuri piedāvā vai izmanto sociālos saziņas līdzekļus.

  Dažās mūsu tīmekļa vietnēs izmanto pieteikšanās pakalpojumus, tādus kā Facebook Connect vai Open ID sniedzēju. Šie pakalpojumi autentificēs jūsu identitāti un piedāvās jums iespēju kopīgot ar mums noteiktus personas datus, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu un e pasta adresi, lai iepriekš aizpildītu reģistrācijas un citas pieteikšanās veidlapas. Tādi pakalpojumi kā Facebook Connect nodrošina jums iespēju publicēt jūsu Facebook profila lapā informāciju par jūsu darbībām mūsu vietnēs, kurās tiek izmantots šis pakalpojums, lai jūs varētu kopīgot informāciju par savām darbībām ar citiem jūsu tīklā.

  Sociālo mediju klausīšanās ir process, kurā mēs identificējam un novērtējam, kas par uzņēmumu, indivīdu, produktu vai zīmolu tiek teikts internetā. Mēs apkoposim tikai atbilstošus, piemērotus un ne pārāk plaši pieejamus personas datus. Sociālo saziņas līdzekļu būtības dēļ mums var nebūt iespējams identificēt personu, kas ievietojusi mūsu apkopoto oriģinālo saturu. Ja personas dati tiek vākti un apstrādāti ārpus sākotnējā nolūka satura publicēšanas laikā, tiks pieliktas saprātīgas pūles, lai jums par to paziņotu, tiklīdz tas būs praktiski iespējams. Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos var nebūt iespējams savākt un pārbaudīt jūsu kontaktinformāciju, ņemot vērā pieejamo informāciju. Saprātīgi centieni varētu ietvert jūsu kontaktinformācijas noteikšanu sociālo mediju platformā, ja iespējams, vai ziņojumā. Turklāt mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai nodrošinātu jūs ar mehānismu, ar kuru jūs varat atteikties no mūsu datu apstrādes vai izmantot savas tiesības, kā to prasa mūsu politika un piemērojamie noteikumi.

  Mēs arī apkopojam personas datus no publiskā domēna nevēlamu notikumu ziņošanas nolūkos, lai izpildītu mūsu farmakovigilances atbilstības prasības. Šāda veida personas datu vākšanas pamatojums ir prasība par juridisko saistību izpildi. Šādos apstākļos jūsu piekrišana nav nepieciešama, taču mēs jums sniegsim paziņojumu saskaņā ar mūsu farmakovigilances politikām un procedūrām.

 3. Mobilā skaitļošana: Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem ir īpaši radītas lietošanai mobilajās skaitļošanas ierīcēs. Dažās mūsu tīmekļa vietņu mobilajās versijās no jums var prasīt pieteikšanos ar jūsu tās tīmekļa vietnes lietotāja kontu. Informācija par to, kā lietojat tīmekļa vietnes mobilo versiju tiks piesaistīta jūsu lietotāja kontam. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem sniedz jums iespēju lejuplādēt lietotni, logrīku vai citu rīku, ko varat izmantot savā mobilajā vai citā skaitļošanas ierīcē. Dažas no šīm lietotnēm var saglabāt informāciju jūsu mobilajā vai citā ierīcē. Šādas lietotnes var nosūtīt personas datus mums vai citiem, kuri strādā ar mums, lai sniegtu jums iespēju piekļūt savam lietotāja kontam vai izsekot kā šie rīki tiek izmantoti, piemēram, cik bieži tie tiek lietoti un kuras funkcijas tiek biežāk izmantotas. Dažas no šīm lietotnēm var sniegt jums iespēju sūtīt no lietotnes e-pasta ziņojumus un citu informāciju. Mēs varam izmantot mums nosūtītos personas vai neidentificējamos datus, lai uzlabotu šīs lietotnes, izstrādātu jaunus rīkus, uzlabotu kvalitāti, kā arī citiem nolūkiem, atbilstoši šajā Politikā vai citos mūsu sniegtajos paziņojumos ietvertajam aprakstam. Šīs lietojumprogrammas parasti nepārsūta personas datus, izņemot iepriekš aprakstītos, kā arī sensitīvu personas datus. Gadījumā, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, lai sniegtu jūsu pieteikumā pieprasītos pakalpojumus, mēs nodrošināsim paziņojumu un izvēli atļaut šādu apstrādi papildus visām attiecīgajām piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesībām, kā to pieprasa šī politika un piemērojamie tiesību akti.

Vai mēs apkopojam personas datus?

Atbilstoši šajā politikā un citos attiecīgajos sniegtajos privātuma paziņojumos noteiktajiem nolūkiem un standartiem, dažos gadījumos sniegto pakalpojumu uzlabošanas vajadzībām mēs apkopojam un izmantojam personas datus, ar kuriem fiziskās personas ar mums ir dalījušās, izmantojot dažādus pakalpojumus un kanālus, piemēram, tālruni, aptaujas, tīmekļa vietnes un citus tiešsaistes resursus un saziņu, lai uzlabotu mūsu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Iespējamās datu apkopošanas darbības attiecas uz dažādām datu subjektu kategorijām, uz kurām attiecas šī politika. Tas ietver darbiniekus, līgumslēdzējus, veselības aprūpes profesionāļus, pacientus vai pārdevējus.

Kādas ir jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā mēs vācam, izmantojam un izpaužam jūsu personas datus?

Pieejamas ir četras izvēles kategorijas. Tās ir:

 1. Personas dati netiek vākti: Izvēloties neievadīt nekādus personas datus mūsu tīmekļa vietņu veidlapās vai datu laukos, un neizmantojot nekādus mūsu tiešsaistes resursu piedāvātos personalizētos pakalpojumus, jūs varat izvēlēties nesniegt mums nekādus personas datus tiešsaistē. Tomēr daži no mūsu tiešsaistes resursiem ir pieejami vienīgi fiziskām personām, kuras sniedz personas datus vai kuras izmanto personalizētos pakalpojumus.
 2. Ierobežojumi un izvēles varianti attiecībā uz izmantošanu un izpaušanu citos nolūkos: Daži mūsu tiešsaistes resursi var lūgt jūsu atļauju izmantot un atklāt jūsu personas datus, lai pievienotu jūs mūsu kontaktu sarakstiem, sniegtu jums iespēju pievienot sevi katalogam vai sociālā saziņas līdzekļa resursam, un noteiktu un piedāvātu papildu pakalpojumus un dalību akcijās, kuras mūsuprāt varētu jūs interesēt. Jūsu personas datu izmantošanu varat ierobežot, atzīmējot un atceļot piedāvātos izvēles variantus datu ievadīšanas laikā vai mums vēlāk nākotnē izsakot jums piedāvājumus. Turklāt jūs varat mainīt savas saziņas preferences (piemēram, atteikties no iepriekš pieprasītās saziņas), izmantojot mūsu elektroniskajos paziņojumos norādīto atteikšanās saiti vai saziņai ar mums izmantojot jums piemērotāko adresi.
 3. Izsekošanas ierobežojumi un izvēles varianti: Lai iegūtu informāciju par to, kā mēs izmantojam tiešsaistes izsekošanas tehnoloģijas, un jūsu izvēles iespējas skatiet mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās.
 4. Tirgvedības paziņojumi, izmantojot e-pastu: jūs varat izvēlēties saņemt no mums izvēles tirgzinības e-pastus un citus paziņojumus, piesakoties mūsu tīmekļa vietnēs un citos tiešsaistes resursos vai abonējot šos paziņojumus. Ja nevēlaties saņemt izvēles e-pasta saziņu, varat atteikties, apmeklējot tīmekļa vietni vai citus tiešsaistes resursus, kuros parakstījāties, kur tas ir iespējams, un atjaunot jūsu e-pasta saziņas izvēles, vai arī varat sekot parakstīšanās atcelšanas vai atteikšanās no e-pasta instrukcijām no mums saņemtajā e-pasta saziņā. Tāpat varat atteikties, saziņai ar mums izmantojot jums piemērotāko adresēJa nevēlaties, lai pārliecināmies, ka noteikta mūsu nosūtīts e-pasta paziņojums ir izlasīts, jūs, izmantojot kādu no iepriekš aprakstītajiem veidiem, varat pilnībā atteikties no e-pasta paziņojumu izsekošanas un atteikties no šādu e-pasta paziņojumu saņemšanas.

Ja izvēlēsieties pastāstīt draugam par kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai tiešsaistes resursiem, izmantojot mūsu e-pasta ieteikšanas funkcijas, mēs sniegsim informāciju par to, kā šīs funkcijas izmanto personas datus, ja tas ir atļauts ar likumu. Vispārīgi mūsu e-pasta ieteikšanas funkcija neuzglabā to personu vārdus vai e-pasta adreses, kurām sūtāt saites uz mūsu tīmekļa vietnēm vai tiešsaistes resursiem.

Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Jūsu personas dati būs pieejami Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ASV, tostarp tās meitasuzņēmumiem, nodaļām un grupām visā pasaulē, kā arī personām un organizācijām, kas izmanto personas datus tikai mūsu mērķiem un mūsu norādījumiem (piemēram, pārdevēji vai pakalpojumu sniedzēji). Mūsu uzdevumā strādājošo ārējo darbinieku un organizāciju tiesības izmantot un izpaust personas datus nosaka līgumi, kuros tiek pieprasīta atbilstoša personas datu drošība. Jūsu personas datus izmantosim un izpaudīsim vienīgi mēs un mūsu labā strādājošās personas un organizācijas atbilstoši šai politikai, saskaņā ar citiem attiecināmiem privātuma paziņojumiem un tādā apmērā, kādā to pieprasa vai skaidri atļauj piemērojamie tiesību akti, noteikumi un regulas.

Vai mēs dalāmies ar personas datiem ar trešajām personām?

Parasti mēs nepārdodam un nedalāmies ar jūsu personas datiem, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā politikā un citos piemērojamos paziņojumos par konfidencialitāti, tomēr var rasties apstākļi, kad uzņēmējdarbības apsvērumu dēļ mēs varam nolemt reorganizēt vai atsavināt savu uzņēmumu pārdošanas, apvienošanās vai iegādes ceļā. Šādos apstākļos personas datus var kopīgot ar faktiskajiem vai potenciālajiem pircējiem. Mēs saņemsim rakstisku apliecinājumu, ka šādos apstākļos personas dati tiks atbilstoši aizsargāti. Saskaņā ar Globālo pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitiku, mēs paturam tiesības atklāt jūsu personas datus, tostarp e-pasta adresi, valsts iestādēm un tiesvedībā iesaistītajām pusēm, kad to tieši pieprasa un uzdod tiesa vai tribunāli tādā apmērā, kādā to pieprasa vai skaidri atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja vien šajā politikā vai mūsu Globālajā pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitikā nav noteikts citādi jūsu personas dati netiks kopīgoti bez jūsu piekrišanas.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs veiksim pamatotas darbības, lai aizsargātu jūsu personas datus saskaņā ar tās sensitivitāti, tos vācot un nosūtot starp jūsu datoru vai ierīci un mūsu tiešsaistes resursiem un serveriem, kā arī, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošos personas datus pret neatļautu piekļuvi, atklāšanu, izmainīšanu vai iznīcināšanu. Jūsu privāta atbildība ir sargāt jūsu paroļu kopijas un ar tām saistītos piekļuves kodus mūsu tiešsaistes resursiem.

Kā mēs nodrošinām bērnu privātuma aizsardzību?

Kopumā mūsu vietnes un tiešsaistes resursi nav paredzēti bērniem, un lielākā daļa mūsu piedāvāto tiešsaistes pakalpojumu ir paredzēti personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja tiesību aktos ir atļauts pieprasīt informāciju par zālēm, personām, kas varētu pieprasīt informāciju par medikamentiem, kuri ir paredzēti bērnu lietošanai, ir jābūt 18 un vairāk gadus vecām.

Mēs apzināti nevācam personas datus bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, vai saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, ja pirms vākšanas nav saņemta pārbaudāma vecāku piekrišana. Ja esat aizgādnis vai viens no vecākiem, kam zināms, ka esam vākuši informāciju par jūsu bērnu, sazinieties ar mūsu Privātuma biroju un pieprasiet informācijas dzēšanu.

Laiku pa laikam dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un citi tiešsaistes resursi var piedāvāt izvēles funkcijas bērniem. Kad mēs piedāvājam šādas funkcijas, mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka pirms bērnu personiskās informācijas vākšanas, izmantošanas vai izpaušanas tiek saņemta apstiprināma vecāku piekrišana.

Kā es varu piekļūt, labot vai dzēst manus personas datus?

Lai piekļūtu tiešsaistē savāktajiem jūsu personas datiem un lai tie būtu precīzi, pilnīga un aktuāla vai pieprasītu dzēšanu, varat sazināties ar mums, izmantojot jums piemērotāko adresi. Varat arī sazināties ar mums MSD Globālajā Privātuma birojā. Dažos gadījumos, ja mums ir jāsaglabā informācija saskaņā ar tiesību aktiem vai regulām vai lai turpinātu pārvaldīt jūsu pieprasīto pakalpojumu, lai nodrošinātu, ka mēs ievērojam jūsu preferences, vai arī ja informācija ir nepieciešama citos uzņēmējdarbības nolūkos, iespējams, mēs nevarēsim dzēst noteiktus jūsu personas datus. Kad to piedāvā, jūs varat savus personas datus aktualizēt tiešsaistē, mainot datus, kurus iepriekš ievadījāt mūsu tīmekļa vietņu anketās vai datu laukos. Ja to atļauj tiesību akti vai mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitika, jūsu iespējas piekļūt personas datiem un labot tos būs ierobežotas, ja piekļuve un labošana: ierobežotu mūsu spējas pildīt juridiskas vai ētikas saistības, apdraudētu mūsu iespējas veikt izmeklēšanu un spējas pieteikt vai aizstāvēt juridiskas prasības, novestu pie trešo personu personas datu izpaušanas, izraisītu līguma pārkāpumu vai novestu pie mūsu vai trešajai personai piederoša komercnoslēpuma vai citas personīgas komerciālas informācijas izpaušanas.

Ņemiet vērā, ka dažos gadījumos, piemēram, klausoties sociālos saziņas līdzekļus, mēs neesam personas datu, ko varam vākt, sākotnējie publicētāji. Mēs darīsim visu iespējamo, lai ievērotu jūsu tiesības attiecībā uz to, ko mēs apkopojam, taču jūsu pienākums ir sazināties ar sociālo mediju vai vietni, lai pieprasītu datu modifikāciju avota līmenī, kā to prasa dažās jurisdikcijās pieejamā koncepcija “tiesības tikt aizmirstam”.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Parasti mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams konkrētajam uzņēmējdarbības mērķim vai mērķiem, kādiem tie tika vākti, un kamēr jūs izmantojat mūsu vietnes, lietotnes un citus attiecīgos tiešsaistes rīkus. Dažos gadījumos mums var tikt uzdots glabāt informāciju ilgāk, pamatojoties uz likumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz mūsu uzņēmējdarbību, piemēram, piemērojamajiem noteikumiem par noilgumu, vai citiem uzņēmējdarbības mērķiem. Kad vien tas iespējams, mēs cenšamies anonimizēt informāciju vai noņemt nevajadzīgos identifikatorus no ierakstiem, kurus mums var būt nepieciešams uzglabāt ilgāk par sākotnēji paredzēto uzglabāšanas laiku.

Kāda ir mūsu kontaktadrese ar privātumu saistīto jautājumu nosūtīšanai?

Ja jums ir jautājumi par šo politiku vai mūsu datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas praksi, varat sazināties ar mums, izmantojot Globālā privātuma biroja e-pasta adresi vai jums piemērotāko adresi. Šis adrešu saraksts ir pieejams tiešsaistē vietnē http://www.msd.com/contact/contacts.html. Sazinoties ar mums, norādiet tīmekļa lapu vai citu tiešsaistes resursu, kuru izmantojāt, sniedzot personas datus, kā arī jūsu sniegto datu raksturu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nekavējoties 30 darba dienu vai īsākā laikā atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un bažām, kas jums varētu būt saistībā ar piekļuvi jūsu tiešsaistē savāktajiem personas datiem vai to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.

Mēs varam sazināties ar jums, lai pārbaudītu jūsu informāciju un varam dalīties ar jūsu pieprasījumu ar citām mūsu uzņēmumā vai mūsu labā strādājošajām personām, kuras ir atbildīgas par funkcionalitāti, kas saistīta ar jūsu pieprasījuma priekšmetu. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesību akti vai mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitika,

Saskaņā ar mēs nevaram garantēt atbildi uz jautājumiem vai komentāriem par tēmām, kas nav saistītas ar šo politiku vai mūsu privātuma praksi. ES un ASV Datu privātuma regulējuma (Data Privacy Framework, DPF) programma, DPF paplašinājums Apvienotajai Karalistei, kā arī Šveices un ASV regulējums. Datu privātuma regulējuma principiem, mēs apņemamies atrisināt sūdzības par jūsu privātumu un jūsu personas datu vākšanu vai izmantošanu, kas nosūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Šveices personām, kurām ir jautājumi vai sūdzības saistībā ar privātuma vairoga principiem, vispirms jāsazinās ar mums, izmantojot mūsu MSD Globālā Privātuma biroja e-pasta adresi.

Mēs arī esam apņēmušies izskatīt neatrisinātas sūdzības par konfidencialitāti saskaņā ar ES un ASV Datu privātuma regulējuma (Data Privacy Framework, DPF) programma, DPF paplašinājums Apvienotajai Karalistei, kā arī Šveices un ASV regulējums. Datu privātuma regulējuma programmas principiem par neatkarīga strīdu izšķiršanas mehānismu, Datu privātuma regulējuma pakalpojumiem, ko pārvalda BBB nacionālās programmas. Ja nesaņemat savlaicīgu apstiprinājumu par savu sūdzību vai ja jūsu sūdzība nav apmierinoši izskatīta, apmeklējiet vietni https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, lai iegūtu vairāk informācijas un iesniegtu sūdzību. Šis pakalpojums jums tiek sniegts bez maksas.

Ja jūsu ES un ASV Datu privātuma regulējuma (Data Privacy Framework, DPF) programma, DPF paplašinājums Apvienotajai Karalistei, kā arī Šveices un ASV regulējums. Privātuma regulējuma programmas sūdzību nevar atrisināt, izmantojot iepriekš minētos kanālus, noteiktos apstākļos varat vērsties pie saistošas šķīrējtiesas attiecībā uz dažām atlikušajām prasībām, kuras nav atrisinātas ar citiem tiesiskās aizsardzības mehānismiem. Skat. https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Kā jūs zināsiet, ka esam atjauninājuši šo politiku?

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku. Mēs paturam tiesības mainīt, pievienot vai dzēst daļas no šī privātuma paziņojuma pēc mūsu ieskatiem. Ja mēs nolemsim mainīt šo politiku, mēs publicēsim izmaiņas šajā vietnē, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju mēs apkopojam, kā mēs varētu izmantot šo informāciju, un vai mēs to kādam izpaudīsim. Ja mūsu politikā ieviestās izmaiņas ir būtiskas, mēs varam arī pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās publicēt paziņojumu MSD Globālajā Privātuma biroja tīmekļa vietnē vai, dažos gadījumos, paziņojumu par izmaiņām varam nosūtīt e-pasta ziņojumā.

Ja jums ir jautājumi par šo politiku vai vēlaties sazināties ar uzņēmumu par citiem ar privātumu saistītiem jautājumiem, sazinieties, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta jūsu valsts/atrašanās vietas Privātuma mājaslapā www.www.msdprivacy.com.