worldwide

worldwide

 • Mēs saprotam un cienām, ka jums ir svarīgs jūsu privātums, tādēļ mūsu privātuma saistības sākas ar mūsu četrām privātuma pamatvērtībām: cieņu, uzticību, kaitējuma novēršanu un atbilstību.
 • Jūsu tiešsaistē sniegto personisko informāciju mēs izmantojam un kopīgojam vienīgi tādā veidā, par kuru jūs informējam vai nu šajā politikā un Mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās, vai arī citos mūsu sniegtajos privātuma paziņojumos un saziņā.
 • Lai ierobežotu piekļuvi jūsu tiešsaistē sniegtajai personiskajai informācijai un novērstu tās neparedzētu izmantošanu, mēs izmantojam rīcībpolitiku, tehniskās un fiziskās pārvaldības līdzekļus.
 • Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet mūsu tālāk izklāstīto Interneta privātuma rīcībpolitiku vai sazinieties ar mums.

Pārskatīšanas datums: Maijs 1 2022
Spēkā stāšanās datums: Maijs 1 2022

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ASV), kas ārpus ASV un Kanādas tiek identificēts kā MSD, piedāvā tiešsaistes resursus, kuros pieejama ar veselību, medicīnu un produktiem saistīta informācija un pakalpojumi, kā arī korporatīvie un finanšu jaunumi, ar nodarbinātību un cita ar mūsu biznesu saistīta informācija. Tāpat daži no mūsu tiešsaistes resursiem sniedz iespēju kvalificētiem profesionāļiem veikt mūsu farmaceitisko, vakcīnu un dzīvnieku veselības produktu pasūtījumus, pieteikties grantiem vai piedalīties pētījumos.

Mums ir ļoti svarīga cieņa pret personiskās informācijas privātumu. Mūsu tīmekļa vietnes un citi tiešsaistes resursi, kuros redzama šī privātuma rīcībpolitika („politika”), ir apņēmušās veikt jūsu personiskās informācijas uzturēšanu un aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šo politiku un mūsu Globālo pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitiku, kā arī piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulām. Šī politika attiecas uz personas informāciju (definēta tālāk), kas savākta no mūsu tiešsaistes resursiem un saziņas (tādiem kā tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes (apps), e-pasta un citiem tiešsaistes un lejuplādējamiem rīkiem), kuros norādīta saite uz šo politiku. Šī politika neattiecas uz personisko informāciju, kas savākta bezsaistes resursos un saziņās, izņemot gadījumus, kad šāda personiskā informācija tiek apvienota ar personisko informāciju, ko mēs vai citi mūsu uzdevumā vāc tiešsaistē. Tāpat šī politika neattiecas uz trešo personu tiešsaistes resursiem, uz kuriem mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites, bet kuru saturu vai privātuma praksi mēs nekontrolējam.

Mēs esam saņēmuši TRUSTe Privātuma zīmogu (TRUSTe’s Privacy Seal), kas apliecina, ka ir pārbaudīta šī privātuma paziņojuma un mūsu prakses atbilstība TRUSTe sertifikācijas standartiem. Noteiktās TRUSTe sertifikācijas aptvertās tīmekļa vietnes ir saistītas ar šo politiku un, dažos gadījumos, ar apstiprinātu šīs politikas versiju, kas ievēro tādas pašas vērtības un standartus, kā šajā politikā izklāstītie. Ja jums ir bažas saistībā ar neatrisinātiem privātuma vai datu izmantošanas jautājumiem, kurus neesam apmierinoši atrisinājuši, lūdzu sazinieties ar TRUSTe tiešsaistē vai izmantojot pastu vai faksu. TRUSTe Strīdu risināšanas process ir pieejams tikai angļu valodā.

Mūsu privātuma programma un prakse atbilst APEC Pārrobežu privātuma noteikumu sistēmai un ES-ASV un Šveices-ASV privātuma vairoga platformu ietvariem personiskās informācijas nodošanai no Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šī politika atbilst mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitikai. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo politiku. Gadījumā, ja jums radušies jautājumi saistībā ar šo politiku vai mūsu datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas praksi, lūdzam sazināties ar mums.

*Šīs Privātuma rīcībpolitikas ietvaros atsauces uz „MSD”, „mēs” un „mūsu” nozīmē Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ASV), tās tiesību pārņēmējus, meitas uzņēmumus, filiāles un grupas visā pasaulē, izņemot kopuzņēmumus, kuru daļa mēs esam.

Kā šajā Privātuma politikā tiek definēta „personiskā informācija”?

Šīs rīcībpolitikas ietvaros termins „personiskā informācija” attiecas uz jebkādiem datiem, kas saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, ieskaitot datus, ar kuriem tiek identificēta fiziska persona vai kuri var tikt izmantoti, lai identificētu, atrastu, izsekotu fizisku personu vai sazinātos ar to.

Kā mēs vācam personisko informāciju tiešsaistē?

Personisko informāciju mēs tiešsaistē vācam tīmekļa vietnēs un citos tiešsaistes resursos. Tāpat mēs piedāvājam tiešsaistes resursus sadarbībā ar citiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, no kuriem mēs varam saņemt personisko informāciju par šo resursu lietotājiem. Šāda sadarbība tiešsaistē notiek saskaņā ar līgumiem, kuros tiek pieprasīta nepieciešamā personiskās informācijas aizsardzība. Fiziskas personas var piekļūt daudzām mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem, neatklājot nekādu personisko informāciju. Ir trīs veidi, kādos mēs tiešsaistē vācam personisko informāciju:

 1. jūsu sniegtā informācija: Mēs vācam personisko informāciju un citus datus, ko jūs varat ievadīt mūsu tīmekļa vietņu vai tiešsaistes resursu anketās vai datu laukos. Šāda informācija var ietvert, bet var neaprobežoties ar kontaktinformāciju (tādu kā jūsu vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, lietotāja ID un parole), dzimšanas datums, profesionālā kvalifikācija, pieredze, aktivitātes, spējas, preferences, hobiji un intereses. Tāpat mēs varam vākt veselības datus, ko sniedzat, atbildot uz mūsu jautājumiem un aptaujām vai izmantojot mūsu piedāvātos ar veselību saistītos tiešsaistes un lejuplādējamos rīkus. Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm lietotāji var izvietot pasūtījumus, piemēram, mūsu vakcīnām un dzīvnieku veselības produktiem. Šādās tīmekļa vietnēs var tikt vākta pasūtījumu apstrādei nepieciešamā kredītkartes informācija.
 2. Informācija no publiskajiem vai trešo personu informācijas avotiem: Mēs varam vākt personisko informāciju par veselības aprūpes profesionāļiem, kuri mūsu tīmekļa vietnēs reģistrējas no publiskiem vai trešo personu informācijas avotiem, lai pārbaudītu to profesionālo kvalifikāciju un identitāti. Ja klienti, veicot pasūtījumu mūsu tīmekļa vietnē, izmanto kredītkarti, pie finanšu vai kredītiestādēm mēs pārbaudām kredītkartes informācijas patiesumu. Dažos gadījumos mūsu esošās lietotāju datubāzes mēs varam papildināt ar no trešajām personām saņemtu informāciju. Daļa no šīs informācijas var būt personiska informācija, tāda kā pasta adreses maiņa.
 3. Informācija, kas tiek savākta no jūsu datora vai citām elektroniskām ierīcēm: Mēs vācam informāciju par jūsu datoru vai citām elektroniskām ierīcēm, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai lietojat mūsu tiešsaistes resursus. Šāda informācija var ietvert jūsu interneta protokola (IP) adresi, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), domēna vārdu, pārlūkprogrammas tipu, jūsu pieprasījuma datumu un laiku un informāciju, kas sniegta ar izsekošanas tehnoloģijām, tādām kā sīkdatnes, viena pikseļa tagi (single-pixel tags), vietēji kopīgoti objekti (Flash), vietējā datu glabātuve, ETagi un skripti. Amerikas Savienotajās Valstīs, ja jūs atstājat vienu no mūsu tīmekļa vietnēm, nekļūstot par reģistrētu lietotāju, mēs varam izmantot sīkdatnes kopā ar trešajām personām, lai pielāgotu reklāmas jūsu datorā vai citā elektroniskā ierīcē, kas atgādinātu par jūsu iepriekš apmeklēto tīmekļa vietni. Plašāku informāciju par sīkdatnēm un to, kā varat tās pārvaldīt, skatiet Mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās. Ja piekļuvei mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem vai mūsu mobilo lietojumprogrammu vai pakalpojumu lejupielādei izmantojat mobilu ierīci, mēs varam arī savākt informāciju par jūsu ierīci, tādu kā jūsu ierīces ID un ierīces tips, kā arī lietošanas informāciju par jūsu ierīci un to, kā jūs lietojat mūsu mobilās tīmekļa vietnes un citus mobilos resursus.

  Mēs varam izmantot citus uzņēmumus, lai tie mūsu vārdā nodrošinātu e-pasta saziņu vai izvietotu mūsu reklāmas citās tīmekļa vietnēs. Mēs nekontrolējam šādu citu uzņēmumu izmantotās izsekošanas tehnoloģijas. Detalizētāku informāciju par to, kā varat pārvaldīt trešo personu veikto izsekošanu, lūdzu skatiet mūsu Sīkdatņu privātuma saistībās.

Kādēļ mēs vācam, izmantojam un izpaužam personisko informāciju?

 1. Vispārīgi:Mēs tiešsaistē vācam personisko informāciju, kas nepieciešama, lai dotu iespēju fiziskām personām reģistrēties, pielāgotu un personalizētu konkrētus mūsu tiešsaistes resursus un saziņas. Tiešsaistē savākto informāciju mēs izmantojam, lai nodrošinātu fizisko personu pieprasītos produktus, pakalpojumus un iespējas, un citus resursus; piemēram, izglītojošo literatūru un saistīto informāciju par mūsu biznesu, e-pasta programmām, rīkiem, konkursiem, anketām un aptaujām. Mēs analizējam tiešsaistē savākto personisko informāciju, lai identificētu un piedāvātu papildu pakalpojumus un dalību akcijās, ja uzskatām, ka tā jūs varētu interesēt. Dažus tiešsaistes resursus un saziņu mēs izvērtējam tikai pēc neidentificējamas vai apkopotas informācijas. Tāpat mēs varam izmantot personisko informāciju, lai veiktu mūsu tiešsaistes resursu atbilstības, piekļuves pilnvaru un drošības auditu.
 2. Sociālie saziņas līdzekļi: Tiešsaistes sociālo saziņas līdzekļi resursi ir interaktīvi rīki, kas parasti sniedz jums iespēju sadarboties ar citiem un kopīgot informāciju. Sociālo saziņas līdzekļu resursu piemēri ir sociālie tīkli, diskusiju paneļi, paziņojumu dēļi, emuāri, „wiki” raksti, atsauces funkcijas, lai ar draugiem vai kolēģiem kopīgotu tīmekļa lapu saturu un rīkus. Mēs varam vākt jūsu personisko informāciju, lai jums sniegtu iespēju izmantot sociālo saziņas līdzekļu resursus, kurus mēs varētu laiku pa laikam piedāvāt. Tāpat mēs varam sniegt jums iespēju izmantot šos sociālo saziņas līdzekļu resursus, lai publicētu vai kopīgotu personisko informāciju. Jums rūpīgi jāizvērtē, kādu savu informāciju vēlaties kopīgot ar citiem, izmantojot sociālo saziņas līdzekļu resursus. Mēs nodrošinām papildu paziņojumu un izvēles par to kāda personiskā informācija tiks vākta, izmantota un izpausta mūsu tīmekļa lapās un citos tiešsaistes resursos, kuri piedāvā vai izmanto sociālos saziņas līdzekļus.

  Dažās mūsu tīmekļa vietnēs izmanto pieteikšanās pakalpojumus, tādus kā Facebook Connect vai Open ID sniedzēju. Šie pakalpojumi autentificēs jūsu identitāti un piedāvās jums iespēju kopīgot ar mums noteiktu personisko informāciju, tādu kā jūsu vārdu un e pasta adresi, lai iepriekš aizpildītu reģistrācijas un citas pieteikšanās veidlapas. Tādi pakalpojumi kā Facebook Connect nodrošina jums iespēju publicēt jūsu Facebook profila lapā informāciju par jūsu darbībām mūsu vietnēs, kurās tiek izmantots šis pakalpojums, lai jūs varētu kopīgot informāciju par savām darbībām ar citiem jūsu tīklā.

 3. Mobilā skaitļošana: Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem ir īpaši radītas lietošanai mobilajās skaitļošanas ierīcēs. Dažās mūsu tīmekļa vietņu mobilajās versijās no jums var prasīt pieteikšanos ar jūsu tās tīmekļa vietnes lietotāja kontu. Informācija par to, kā lietojat tīmekļa vietnes mobilo versiju tiks piesaistīta jūsu lietotāja kontam. Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un tiešsaistes resursiem sniedz jums iespēju lejuplādēt lietotni (app), logrīku (widgets) vai citu rīku, ko varat izmantot savā mobilajā vai citā skaitļošanas ierīcē. Dažas no šīm lietotnēm var saglabāt informāciju jūsu mobilajā vai citā ierīcē. Šādas lietotnes var nosūtīt personisko informāciju mums vai citiem, kuri strādā ar mums, lai sniegtu jums iespēju piekļūt savam lietotāja kontam vai izsekot kā šie rīki tiek izmantoti, piemēram, cik bieži tie tiek lietoti un kuras funkcijas tiek biežāk izmantotas. Dažas no šīm lietotnēm var sniegt jums iespēju sūtīt no lietotnes e-pasta ziņojumus un citu informāciju. Mēs varam izmantot mums nosūtīto personisko vai neidentificējamo informāciju, lai uzlabotu šīs lietotnes, izstrādātu jaunus rīkus, uzlabotu kvalitāti, kā arī citiem nolūkiem, atbilstoši šajā Politikā vai citos mūsu sniegtajos paziņojumos ietvertajam aprakstam. Ja izmantojat kādas mūsu lietotnes vecāku versiju, lietotnē var būt funkcionalitāte tās lietošanas novērtēšanai, iespējojot datu nosūtīšanu analītisko pakalpojumu sniedzējam – Flurry – par to, kā savā ierīcē jūs izmantojat lietotni, piemēram, kuras funkcijas jūs izmantojat visvairāk. Ja nevēlaties, lai Flurry izsekotu, kā jūs lietojat lietotnes savā ierīcē, jūs varat opt-out atteikties.

Vai mēs apkopojam personisko informāciju?

Atbilstoši šajā politikā un citos attiecīgajos sniegtajos privātuma paziņojumos noteiktajiem nolūkiem un standartiem, dažos gadījumos sniegto pakalpojumu uzlabošanas vajadzībām mēs apkopojam un izmantojam personisko informāciju, ko fiziskās personas ar mums kopīgojušas, izmantojot dažādus pakalpojumus un kanālus, tādus kā tālrunis, aptaujas, tīmekļa vietnes un citi tiešsaistes resursi un saziņa, lai uzlabotu mūsu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Kādas ir jūsu izvēles iespējas tanī, kā mēs vācam, izmantojam un izpaužam jūsu personisko informāciju?

jums ir četras izvēles kategorijas. Tās ir:

 1. Personiska informācija netiek vākta: Izvēloties neievadīt nekādu personisko informāciju mūsu tīmekļa vietņu veidlapās vai datu laukos, un neizmantojot nekādus mūsu tiešsaistes resursu piedāvātos personalizētos pakalpojumus, jūs varat izvēlēties nesniegt mums nekādu personisko informāciju tiešsaistē. Tomēr daži no mūsu tiešsaistes resursiem ir pieejami vienīgi fiziskām personām, kuras sniedz personisko informāciju vai kuras izmanto personalizētos pakalpojumus.
 2. Ierobežojumi un izvēles varianti attiecībā uz izmantošanu un izpaušanu citos nolūkos: Daži mūsu tiešsaistes resursi var lūgt jūsu atļauju izmantot un atklāt jūsu personisko informāciju, lai pievienotu jūs mūsu kontaktu sarakstiem, sniegtu jums iespēju pievienot sevi katalogam vai sociālā saziņas līdzekļa resursam, un noteiktu un piedāvātu papildu pakalpojumus un dalību akcijās, kuras mūsuprāt varētu jūs interesēt. Jūsu personiskās informācijas izmantošanu varat ierobežot, atzīmējot un atceļot piedāvātos izvēles variantus informācijas ievadīšanas laikā vai mums vēlāk nākotnē izsakot jums piedāvājumus. Turklāt jūs varat mainīt savas saziņas preferences (tādas kā atteikšanās no saziņas, kuru iepriekš pieprasījāt), sazinoties ar mums jums visvairāk attiecošajā adresē .
 3. Izsekošanas ierobežojumi un izvēles varianti: : Mūsu tiešsaistes resursi, kuri izmanto tādas izsekošanas tehnoloģijas kā sīkdatnes, lai atcerētos jūsu personiskās preferences un izvēles, sniedz jums iespēju izvēlēties, reģistrācijas brīdī vai brīdī, kad tiek ievadīta personiskā informācija anketās vai datu laukumos, atzīmējot vai atceļot piedāvātās opcijas, vai vēlaties, lai mēs izmantotu šādas tehnoloģijas, lai atcerētos jūs vai sniegtu jums papildu pakalpojumus. Amerikas Savienotajās Valstīs, ja jūs atstājat vienu no mūsu tīmekļa vietnēm, nekļūstot par reģistrētu lietotāju, mēs varam izmantot sīkdatnes kopā ar trešajām personām, lai pielāgotu reklāmas jūsu datorā vai citā elektroniskā ierīcē, kas atgādinātu par jūsu iepriekš apmeklēto tīmekļa vietni. Mūsu tiešsaistes resursi neierobežo individuālu lietotāju neidentificētu izsekošanas tehnoloģiju izmantošanu. Vairumā interneta pārlūkprogrammu individuālie lietotāji var kontrolēt kā tiek lietotas noteiktas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, . Dažas interneta pārlūkprogrammas jums ļauj atsevišķās tīmekļa vietnēs ierobežot vai atspējot sīkdatņu izmantošanu. Citas pārlūkprogrammas atļauj jums izvēlēties sīkdatņu iestatījumus visām jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm. Ja esat norūpējies par sīkdatņu tehnoloģijas izmantošanu, lūdzu skatiet Mūsu sīkdatņu privātuma saistības, kur sniegta detalizēta informācija par sīkdatnēm un to kā tās pārvaldīt. Ja vēlaties atteikties no izsekošanas reklāmas nolūkos, to iespējams izdarīt ar piedāvātājām izvēles iespējām, ko nodrošina:

  Plašāka informācija par to kā atspējot izsekošanu dažādos tīmekļa pārlūkos un mobilajās ierīcēs ir pieejama http://allaboutdnt.com/.

 4. E-pasta saziņa : Pierakstoties vai parakstoties uz šādu saziņu mūsu tīmekļa vietnēs un citos tiešsaistes resursos, jūs varat izvēlēties saņemt no mums izvēles e-pastu un citu saziņu. Ja nevēlaties saņemt izvēles e-pasta saziņu, varat atteikties, apmeklējot tīmekļa vietni vai citus tiešsaistes resursus, kuros parakstījāties, kur tas ir iespējams, un atjaunot jūsu e-pasta saziņas izvēles, vai arī varat sekot parakstīšanās atcelšanas vai atteikšanās no e-pasta instrukcijām no mums saņemtajā e-pasta saziņā. Tāpat varat atteikties sazinoties ar mums jums visvairāk attiecošajā adresē . Ja nevēlaties, lai pārliecināmies, ka esat izlasījis noteiktu mūsu jums nosūtītu e-pasta ziņu, jūs, izmantojot kādu no iepriekš aprakstītajiem veidiem, varat pilnīgi atteikties no e-pasta saziņas izsekošanas un atteikties no šādu e-pasta ziņojumu saņemšanas. Dažos gadījumos mēs nespēsim izslēgt e-pasta izsekošanu un turpināsim sūtīt ziņas.

Ja izvēlaties, izmantojot mūsu e-pasta ieteikšanas iespējas, pastāstīt draugam par kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai tiešsaistes resursiem, mēs sniegsim kontekstuālu informāciju par to, kā šīs iezīmes izmanto personisko informāciju. Vispārīgi mūsu e-pasta ieteikšanas funkcija neuzglabā to personu vārdus vai e-pasta adreses, kurām sūtāt saites uz mūsu tīmekļa vietnēm vai tiešsaistes resursiem.

Kas var piekļūt personiskajai informācijai par jums?

Jūsu personiskajai informācijai varēs piekļūt Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ASV), ieskaitot tās meitas uzņēmumus, filiāles un grupas visā pasaulē un fiziskās personas un organizācijas, kuras personisko informāciju izmanto tikai un vienīgi mūsu vajadzībām un mūsu uzdevumā. Mūsu uzdevumā strādājošo ārējo darbinieku un organizāciju tiesības izmantot un izpaust personisko informāciju nosaka līgumi, kuros tiek pieprasīta atbilstoša personiskās informācijas drošība. Jūsu personisko informāciju izmantosim un izpaudīsim vienīgi mēs un mūsu labā strādājošās personas un organizācijas atbilstoši šai politikai, saskaņā ar citiem attiecināmiem privātuma paziņojumiem un tādā apmērā, kādā to pieprasa vai skaidri atļauj piemērojamie tiesību akti, noteikumi un regulas.

Vai personisko informāciju mēs kopīgojam ar trešajām personām?

Parasti jūsu personisko informāciju mēs nepārdodam vai nekopīgojam, izņemot šajā politikā un citos privātuma paziņojumos noteiktajos gadījumos, tomēr var rasties apstākļi, kuros uzņēmējdarbības apsvērumu dēļ mēs varam nolemt par mūsu uzņēmējdarbības reorganizāciju vai sadali pārdošanas, apvienošanās vai pārpirkšanas ceļā. Šādos apstākļos personiskā informācija var tikt kopīgota ar faktiskajiem vai potenciālajiem pircējiem. Mēs saņemsim rakstisku apliecinājumu, ka šādos apstākļos personiskā informācija tiks atbilstoši aizsargāta. Saskaņā ar Globālo pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitiku, mēs paturam tiesības atklāt jūsu personisko informāciju, tostarp e-pasta adresi, valsts iestādēm un tiesvedībā iesaistītajām pusēm, kad to tieši pieprasa un uzdod tiesa vai tribunāli tādā apmērā, kādā to pieprasa vai skaidri atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja vien šajā politikā vai mūsu Globālajā pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitikā, nav noteikts citādi, jūsu personiskā informācija nekā citādi netiks kopīgota bez jūsu piekrišanas.

Kā mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju?

Mēs darīsim visu iespējamo, lai ievērojot tās sensitivitāti aizsargātu jūsu personisko informāciju, kad tā tiek vākta un pārraidīta starp jūsu datoru vai ierīci un mūsu tiešsaistes resursiem un serveriem, kā arī, lai aizsargātu personisko informāciju, kas ir mūsu rīcībā, no neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Jūsu privāta atbildība ir sargāt jūsu paroļu kopijas un ar tām saistītos piekļuves kodus mūsu tiešsaistes resursiem.

Kā mēs nodrošinām bērnu privātuma aizsardzību?

Parasti mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes resursi nav orientēti uz bērniem, un lielākā daļa no mūsu piedāvātajiem tiešsaistes pakalpojumiem ir paredzēti personām, kam ir 18 un vairāk gadu. Ja tiesību aktos ir atļauts pieprasīt informāciju par zālēm, personām, kas varētu pieprasīt informāciju par medikamentiem, kuri ir paredzēti bērnu lietošanai, ir jābūt 18 un vairāk gadus vecām.

Mēs apzināti nevācam personisko informāciju par bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Ja esat aizgādnis vai viens no vecākiem, kam zināms, ka esam vākuši informāciju par jūsu bērnu, lūdzu sazinieties ar Privātuma biroju un pieprasiet informācijas dzēšanu.

Laiku pa laikam dažas no mūsu tīmekļa vietnēm un citi tiešsaistes resursi var piedāvāt izvēles funkcijas bērniem. Kad mēs piedāvājam šādas funkcijas, mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka pirms bērnu personiskās informācijas vākšanas, izmantošanas vai izpaušanas tiek saņemta apstiprināma vecāku piekrišana.

Kā es varu piekļūt savai personiskajai informācijai un to precizēt?

Lai piekļūtu par sevi tiešsaistē savāktajai personiskajai informācijai un uzturētu to pareizu, pilnīgu un aktuālu vai lai pieprasītu informācijas dzēšanu, varat sazināties ar mums, izmantojot jums visvairāk attiecošo adresi. Dažos gadījumos, ja mums ir jāsaglabā informācija saskaņā ar tiesību aktiem vai regulām vai lai turpinātu pārvaldīt jūsu pieprasīto pakalpojumu, lai nodrošinātu, ka mēs ievērojam jūsu preferences, vai arī ja informācija ir nepieciešama citos uzņēmējdarbības nolūkos, iespējams, mēs nevarēsim dzēst noteiktu personisko informāciju par jums. Kad to piedāvā, jūs varat savu personisko informāciju aktualizēt tiešsaistē, veicot izmaiņas informācijā, kuru iepriekš ievadījāt mūsu tīmekļa vietņu anketās vai datu laukos. Ja to atļauj tiesību akti vai mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitika, jūsu iespējas piekļūt personiskajai informācijai un labot to būs ierobežotas, ja piekļuve un labošana: ierobežotu mūsu spējas pildīt juridiskas vai ētikas saistības, apdraudētu mūsu iespējas veikt izmeklēšanu un spējas pieteikt vai aizstāvēt juridiskas prasības, novestu pie trešo personu personiskās informācijas izpaušanas, izraisītu līguma pārkāpumu vai novestu pie mūsu vai trešajai personai piederoša komercnoslēpuma vai citas personīgas komerciālas informācijas izpaušanas.

Cik ilgi mēs glabājam personisko informāciju?

Parasti personisko informāciju mēs glabājam tik ilgi, cik tas pamatoti nepieciešams konkrētam uzņēmējdarbības mērķim vai mērķiem, kam tā tika vākta, un tik ilgi, kamēr jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un citus atbilstošus tiešsaistes rīkus. Dažos gadījumos mums var tikt uzdots glabāt informāciju ilgāk, pamatojoties uz likumiem vai noteikumiem, kas attiecas uz mūsu uzņēmējdarbību, piemēram, piemērojamajiem noteikumiem par noilgumu, vai citiem uzņēmējdarbības mērķiem. Kad vien tas iespējams, mēs cenšamies anonimizēt informāciju vai noņemt nevajadzīgos identifikatorus no ierakstiem, kurus mums var būt nepieciešams uzglabāt ilgāk par sākotnēji paredzēto uzglabāšanas laiku.

Kāda ir mūsu kontaktadrese jautājumiem, kas ir saistīti ar privātumu?

Gadījumā, ja jums ir radušies jautājumi par šo politiku vai mūsu informācijas vākšanas, izmantošanas un atklāšanas praksi, varat sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz MSD Globālo Privātuma biroju vai jums ērtāko adresi. Šim adrešu sarakstam varat piekļūt tiešsaistē http://www.msd.com/contact/contacts.html. Sazinoties ar mums, lūdzu norādiet tīmekļa lapu vai citu tiešsaistes resursu, kuru izmantojāt, sniedzot personisko informāciju, kā arī jūsu sniegtās informācijas raksturu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nekavējoties 20 darba dienu vai īsākā laikā atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, jautājumiem un bažām, kas jums varētu būt saistībā ar piekļuvi jūsu tiešsaistē savāktajai personiskajai informācijai vai to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju.

Mēs varam sazināties ar jums, lai pārbaudītu jūsu informāciju un varam kopīgot jūsu pieprasījumu ar citām mūsu uzņēmumā vai mūsu labā strādājošajām personām, kuras ir atbildīgas par funkcionalitāti, kas saistīta ar jūsu pieprasījuma priekšmetu. Izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesību akti vai mūsu Pārrobežu privātuma noteikumu rīcībpolitika, mēs nevaram garantēt atbildi uz jautājumiem vai komentāriem par tēmām, kas nav saistītas ar šo politiku vai mūsu privātuma praksi.

Kā jūs zināsit, ka esam atjauninājuši šo politiku?

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku. Mēs paturam tiesības mainīt, pievienot vai dzēst daļas no šī privātuma paziņojuma pēc mūsu ieskatiem. Ja mēs nolemsim mainīt šo politiku, mēs publicēsim izmaiņas šajā vietnē, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju mēs apkopojam, kā mēs varētu izmantot šo informāciju un vai mēs to kādam izpaudīsim. Ja mūsu politikā ieviestās izmaiņas ir būtiskas, mēs varam arī pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās publicēt paziņojumu tīmekļa lapā www.www.msdprivacy.com vai, dažos gadījumos, paziņojumu par izmaiņām varam nosūtīt e-pastā.
Pēdējās izmaiņas šajā rīcībpolitikā ieviestas 2018. gada 30. aprīlī..