worldwide

worldwide

בחברה שלנו, הפרטיות מתחילה באמון.

בשנת 2001, חברת .Merck & Co., Inc (הממוקמת ראהווי, ניו ג’רזי, ארה”ב), המוכרת מחוץ לארה”ב וקנדה בשם MSD, ייסדה מחלקה לענייני פרטיות, במטרה לפתח ולנהל תכנית פרטיות בינלאומית לצורכי פעילות החברה ברחבי העולם. התוכנית מבוססת על ארבעה ערכי פרטיות המהווים תשתית לביצוע התקשרות, אינטראקציות ושימוש במידע על אנשים באופן אחראי:

 • מתן כבוד לציפייה של הפרט לפרטיות
 • בנייה ושימור של אמון
 • מניעת פגיעה בפרטיות
 • עמידה בדרישות דיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע ברחבי העולם ככתבם וכלשונם

תכנית הפרטיות שלנו מושתת על אחריות ארגונית לפרטיות, ניהול המידע שבו אנו משתמשים לצורכי החברה שלנו, התנהלות וסטנדרטים בינלאומיים יציבים בנושאי פרטיות (התואמים את המסורת שלנו של פעולה לפי סטנדרטים גבוהים של אתיקה בכל ההתנהלות העסקית שלנו) ופיקוח תמידי על מנת לוודא ששינויים בציפייה לפרטיות מקבלים מענה בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והחברה שלנו. לפרטים נוספים אודות התוכנית שלנו, אנא עיינו בדו”ח האחריות התאגידית שלנו בחלק הנוגע לתוכנית הפרטיות הבינלאומית.

הגישה שלנו לאמון בפרטיות

אנו מאמינים שאמון הוא ערך מרכזי בכל הנוגע לענייני פרטיות, והוא חיוני לייעוד שלנו כתאגיד לגלות, לפתח ולספק מוצרים ושירותים חדשניים, המצילים ומשפרים חיים ברחבי העולם. לכן האסטרטגיה שלנו בתוכנית הפרטיות הבינלאומית מתמקדת בשני יעדים עיקריים, שמטרתם ליצור אמון באופן שבו אנו יוצרים קשרים עם אנשים ובאופן שבו אנו מקבלים גישה, משתמשים ומעבירים מידע בנוגע לאנשים ברחבי העולם:

סטנדרטים בינלאומיים יציבים

מאז שייסדנו את מדיניות הפרטיות הבינלאומית שלנו בשנת 2001, פעלנו ליישום וקיום סטנדרטים בינלאומיים של פרטיות. זאת על מנת לספק בטוחה לעניין קיום המחויבות שלנו בנושאי פרטיות ואבטחת מידע בכל המדינות והאזורים וכדי להיות מוסמכים במסגרת הסדרי הפרטיות שלהלן המוכרים על ידי רגולטורים:

 • הסדר Safe Harbor (נמל מבטחים) (2001) שבין ארה”ב לאיחוד האירופי
 • הסדר Safe Harbor (נמל מבטחים) (2009) שבין ארה”ב לשווייץ
 • כללי פרטיות חוצי-גבולות של הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה – האוקיינוס השקט (2013)
 • כללים תאגידיים מחייבים באיחוד האירופי (2016)
 • הסדר מגן הפרטיות ‏[Privacy Shield] (2016) שבין ארה”ב לאיחוד האירופי
 • הסדר מגן הפרטיות [Privacy Shield] (2018) שבין ארה”ב לשווייץ
 • הרגולציה הכללית לאבטחת מידע באיחוד האירופי (GDPR) (2018)

כל אחת מההסמכות מבוססת על מדינות כללי הפרטיות חוצת הגבולות שלנו.

שקיפות

אנו יודעים שיכול להיות קשה ומבלבל להבין את הדרכים השונות שבהן ניתן לצפות, להבין, לאסוף, לשתף, להשתמש, לנתח ולהעביר מידע, ולכן אנו עושים שימוש במגוון אמצעים על-מנת שהתנהלותנו תהיה שקופה, הן עבור האנשים שאודותיהם אנו מעבדים מידע והן בעיני הרגולטורים ונציגיהם אשר בוחנים את התנהלותנו. בין הדוגמאות המרכזיות לאמצעים אלו ניתן למנות:

 • פרטיות באינטרנט – במדיניות הפרטיות שלנו באינטרנט מתוארות הדרכים שבהן אנו מעבדים מידע בנוגע לאנשים באינטרנט;
 • קובצי Cookie – מדיניות מעקב מקוון גלובלית תומכת באינטרנט שלנו ומתוארות בה הדרכים שבהן אתרי האינטרנט והשירותים המקוונים שלנו עושים שימוש בקובצי Cookie ובאמצעי מעקב מקוונים אחרים;
 • התראות הניתנות בהקשר ספציפי – התראות הניתנות בעת השימוש או ההשתתפות בשירותים שלנו.
 • התראות מקיפות בענייני פרטיות – מטרתן היא להעניק פרספקטיבה מלאה בנוגע לאופן שבו התנהלותנו בנושאי הפרטיות משפיעה על בעלי עניין ספציפיים;

זכויות נשוא המידע (האדם שעליו נאסף מידע) (האיחוד האירופי בלבד)

למידע נוסף בנוגע לזכויותיך לגבי המידע אודותיך

נא מלאו טופס זה כדי להגיש בקשה בעניין המידע האישי שלכם ששמור על-ידי החברה.

יש לך שאלות בנוגע לנושאי פרטיות?

כתוב אלינו לכתובת:
Privacy Office
UG4B-24
351 N. Sumneytown Pike
North Wales, PA 19454

אימייל:
המשרד לענייני פרטיות