worldwide

worldwide

Στην εταιρεία μας, το απόρρητο ξεκινά από την εμπιστοσύνη.

Το 2001, η Merck & Co., Inc. (Rahway, Νιου Τζέρσι, ΗΠΑ), η οποία λειτουργεί ως MSD εκτός ΗΠΑ και Καναδά, ίδρυσε ένα Γραφείο Απορρήτου με στόχο τη ανάπτυξη και την επίβλεψη ενός παγκόσμιου προγράμματος απορρήτου για τις επιχειρήσεις της σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε τέσσερις αξίες απορρήτου, οι οποίες θέτουν τις βάσεις για υπεύθυνη συμμετοχή, αλληλεπιδράσεις και χρήση δεδομένων των προσώπων:

 • στον σεβασμό των ατομικών προσδοκιών απορρήτου,
 • στην ενίσχυση και διατήρηση της εμπιστοσύνης,
 • στην πρόληψη βλαβών απορρήτου και
 • στη συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της παγκόσμιας νομοθεσίας απορρήτου και προστασίας των δεδομένων.

Το πρόγραμμα απορρήτου είναι ενσωματωμένο σε μια πλατφόρμα οργανωτικής λογοδοσίας απορρήτου, διαχείρισης των δεδομένων που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, συνεπών παγκοσμίων πρακτικών και προτύπων απορρήτου, που συνεχίζουν την παράδοσή μας για εφαρμογή υψηλών ηθικών προτύπων στις επιχειρηματικές μας πρακτικές, και τη συνεχή επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες απορρήτου, καθώς συνεχίζει να εξελίσσεται η τεχνολογία και η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά μας, παρακαλούμε να ανατρέξτε στην ενότητα του παγκόσμιου προγράμματος απορρήτου.

Η Προσέγγισή Μας Για Την Εμπιστοσύνη Απορρήτου

Καθώς πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική αξία του απορρήτου και απαραίτητη για την αποστολή της εταιρείας μας να ανακαλύπτει, να δημιουργεί και να παρέχει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που σώζουν και βελτιώνουν ζωές σε όλο τον κόσμο, η στρατηγική μας για το παγκόσμιο πρόγραμμα απορρήτου επικεντρώνεται σε δύο βασικούς στόχους που σκοπεύουν στην προώθηση εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε πρόσβαση, χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε πληροφορίες για τα πρόσωπα σε όλο τον κόσμο.

Συνεπή παγκόσμια πρότυπα

Από τότε που καθιερώσαμε το παγκόσμιο πρόγραμμα απορρήτου μας το 2001, εργαζόμαστε για την εφαρμογή και τη διατήρηση συνεπών παγκόσμιων προτύπων απορρήτου για την παροχή διασφάλισης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις υποχρεώσεις απορρήτου και προστασίας δεδομένων σε όλες τις χώρες και περιοχές και για την υποστήριξη των πιστοποιήσεών μας. που Mε την πάροδο του χρόνου έχουν υπάρξει πολλοί κανονισμοί και πλαίσια απορρήτου και παρακάτω παρατίθεται μια μη εξαντλητική λίστα των προηγούμενων και τρεχόντων κανονισμών και πιστοποιήσεων της Εταιρείας (ο * δίπλα σε έναν κανονισμό σημαίνει ότι δεν ισχύει πλέον):

 • Ασφαλής λιμένας ΗΠΑ-ΕΕ (2001)*
 • Ασφαλής λιμένας ΗΠΑ-Ελβετίας (2009)*
 • Διασυνοριακοί κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής της APEC (2013)
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της ΕΕ (2016)
 • Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ (2016)*
 • Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΗΠΑ-Ελβετίας (2018)*
 • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ ή GDPR (2018)
 • Πρόγραμμα πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (DPF), η επέκταση του Ηνωμένου Βασιλείου στο DPF και το πρόγραμμα Ελβετίας-ΗΠΑ Πρόγραμμα πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (2023)

Κάθε πιστοποίησή μας βασίζεται στην Πολιτική Κανόνων Διασυνοριακού Απορρήτου της εταιρείας.

Merck &; Co., Inc., Rahway, NJ, ΗΠΑ, έχει εμπορική επωνυμία MSD σε ότι αφορά στο πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά. Το πρόγραμμα  το οποίο περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται με το σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CBPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα CBPR μπορείτε να βρείτε εδώ. Για να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στον Κατάλογο συστήματος CBPR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της συμμετοχής μας ή για να υποβάλετε μια ερώτηση απορρήτου μέσω του BBB National Programs, του Accountability Agent μας, κάντε κλικ στην επίσημη σφραγίδα παρακάτω:

Διαφάνεια

Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο και δυσανάλογο για τον κόσμο να γίνουν κατανοητοί όλοι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να παρατηρηθούν, να ανιχνευθούν, να συλλεχθούν, να κοινοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν, να αναλυθούν και να διαβιβαστούν τα δεδομένα αναφορικά με τα πρόσωπα. Γι’ αυτό, χρησιμοποιούμε ποικίλες προσεγγίσεις για να υποστηρίξουμε τον στόχο μας που είναι να καθιστάμε τις πρακτικές μας διαφανείς τόσο στα πρόσωπα τα δεδομένα των οποίων επεξεργαζόμαστε, όσο και στις ρυθμιστικές αρχές και τους υπαλλήλους τους που εξετάζουν τις πρακτικές μας. Μερικά βασικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Διαδικτυακό Απόρρητο – Η Πολιτική Διαδικτυακού Απορρήτου της εταιρείας περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα των προσώπων στο διαδίκτυο.
 • Η Παγκόσμια πολιτική διαδικτυακής παρακολούθησης υποστηρίζει την παρουσία μας στο διαδίκτυο και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι ιστότοποι και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν τα cookies και άλλους ηλεκτρονικούς ιχνηλάτες.
 • Ενημερώσεις βάσει περιεχομένου – που παρέχουμε τη στιγμή που χρησιμοποιείτε ή συμμετέχετε στις υπηρεσίες μας.
 • Αναλυτικές Ενημερώσεις απορρήτου – που αποσκοπούν στην παροχή λεπτομερούς προοπτικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ισχύουν οι πρακτικές μας απορρήτου για συγκεκριμένους ενδιαφερομένους.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (μόνο για την ΕΕ)

Εδώ παρατίθεται η αναλυτική ενημέρωση απορρήτου μας

Μάθετε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε.

Έχετε απορίες σχετικά με το απόρρητο;

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

HUMAN HEALTH Merck Sharp & Dohme ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63
17456 Άλιμος
Αθήνα

Email:Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ANIMAL HEALTH Intervet Hellas Α.Ε.
Αγίου Δημητρίου 63
17456 Άλιμος
Αθήνα

Intervet Hellas SA
63, Agiou Dimitriou str.,
17455 Alimos, Greece

Email:Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων