worldwide

worldwide

Στη Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ΗΠΑ, με εμπορική επωνυμία MSD, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εκτός ΗΠΑ και Καναδά1, η δέσμευσή μας περί ιδιωτικού απορρήτου ξεκινά με τις τέσσερις αξίες μας περί ιδιωτικού απορρήτου, δηλαδή τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη συμμόρφωση και την πρόληψη ζημιών. Κατά τη συλλογή των στοιχείων σας ηλεκτρονικά, ισχύει η Παγκόσμια Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου στο Διαδίκτυο. Αυτή η Πολιτική παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των cookies και άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούν οι ιστότοποί μας, οι διαδικτυακές εφαρμογές, τα email και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες μας (στις οποίες αναφερόμαστε συλλογικά ως «ιστότοποι») και πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 02 Αυγ 2022

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 02 Αυγ 2022

Τι είναι η τεχνολογία παρακολούθησης;

Η τεχνολογία παρακολούθησης είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στον ιστότοπο να παρακολουθεί και να μετρά τη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον των χρηστών για πολλαπλούς σκοπούς. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη διαδικτυακή λειτουργία, τις μετρήσεις απόδοσης, την εξισορρόπηση φορτίου ή τη συντήρηση. Ορισμένα άλλα παρέχουν υπηρεσίες στον χρήστη για προσαρμογή βάσει περιεχομένου και συμπεριφοράς, ενώ άλλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και κατάρτισης προφίλ.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαδικτυακών τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, όπως συνοψίζονται παρακάτω. Η πιο κοινή τεχνολογία διαδικτυακής παρακολούθησης που χρησιμοποιείται σήμερα ονομάζεται «Cookies». Η παρούσα πολιτική έχει σκοπό να ισχύει ευρέως για όλους τους τύπους διαδικτυακών τεχνολογιών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των Cookies. Όλοι οι κανόνες και οι πρακτικές που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο ισχύουν με παρόμοιους τρόπους για αυτές τις άλλες τεχνολογίες, ακόμη και αν χρησιμοποιείται ο όρος «cookies».

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, συνήθως ένα αρχείο κειμένου που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς, που αποθηκεύεται είτε από τους ιστότοπούς μας (αυτά ονομάζονται «cookies πρώτου μέρους») είτε από άλλους ιστότοπους που παρέχουν το περιεχόμενο ή τα χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα που προβάλλεται (αυτά ονομάζονται «cookies τρίτου μέρους»). Τα cookies στέλνονται από τους διαδικτυακούς διακομιστές για τους ιστότοπούς μας ή από τους διαδικτυακούς διακομιστές για το περιεχόμενο ενός τρίτου μέρους που παρέχεται στους ιστότοπούς μας και αποθηκεύονται στη κινητή σας συσκευή. Η συσκευή σας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κινητή συσκευή, ένας προσωπικός βοηθός ή μια διαδικτυακά συνδεδεμένη έξυπνη τηλεόραση (smart TV).

Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο που διαμόρφωσε το cookie να αποθηκεύει μικρές ποσότητες πληροφοριών στη συσκευή σας και να τις επαναφέρει αργότερα. Σε αντίθεση με τα flash cookies, τα οποία περιγράφουμε παρακάτω, κάθε cookie είναι μοναδικό στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, γι’ αυτό αν επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας από πολλαπλές συσκευές ή πολλαπλά προγράμματα περιήγησης, οι ιστότοποί μας θα αποθηκεύσουν cookies ξεχωριστά σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Άλλες τεχνολογίες που πραγματοποιούν λειτουργίες όπως τα cookies περιλαμβάνουν:

 • Τα single-pixel tags, που είναι γνωστά ως εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων, ετικέτες διαδικτύου και «διαφανή» GIFs (clear GIFs), είναι γραφικά που λειτουργούν όπως τα cookies. Τα tags δεν είναι ορατά όταν βλέπετε μία ιστοσελίδα ή email λόγω του μικρού τους μεγέθους. Λειτουργούν στέλνοντας πληροφορίες μαζί με το αίτημα στον διαδικτυακό διακομιστή με την εικόνα.
 • Τα ETags είναι μοναδικές τιμές που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή (cache) μνήμη μιας ιστοσελίδας και επιτρέπουν την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπου σε μετέπειτα επισκέψεις.
 • Οι δέσμες ενεργειών είναι ενσωματωμένοι κωδικοί σε μερικές από τις ιστοσελίδες μας, που παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας στον πάροχο του κώδικα όταν επισκέπτεστε αυτές τις ιστοσελίδες.
 • Τα flash cookies, επίσης γνωστά ως τοπικά κοινόχρηστα στοιχεία, χρησιμοποιούνται από το Adobe Flash Player και μπορεί να περιέχουν όχι μόνο αποθηκευμένες πληροφορίες σε άλλα cookies, αλλά και συγκεκριμένες πληροφορίες στο Adobe Flash Player, όπως σε ποιο σημείο σταμάτησε η αναπαραγωγή ενός βίντεο στη συσκευή σας. Τα flash cookies είναι επίσης ικανά να αποθηκεύουν περισσότερες πληροφορίες από άλλα cookies. Τα flash cookies διαφέρουν από άλλα cookies ως προς το ότι μπορούν να κοινοποιούν πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούμε Flash Cookies μόνο για να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη όταν παρέχουμε εμπλουτισμένο περιεχόμενο, όπως βίντεο κλιπ. Οι χρήστες που θέλουν να απενεργοποιήσουν αυτούς τους τύπους cookies μπορούν να το κάνουν όπως περιγράφεται παρακάτω.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τεχνολογίες δακτυλικού αποτυπώματος.

Όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή για κινητά ή μία συσκευή, χρησιμοποιούμε εργαλεία συλλογής δεδομένων για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την χρήση και την αλληλεπίδραση που έχετε με την εφαρμογή για κινητά, όπως τον τύπο λειτουργικού συστήματος, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τομέα και άλλες ρυθμίσεις του συστήματος, ερωτήματα αναζήτησης, την ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεται η συσκευή κινητού ή το tablet, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τα μεταδεδομένα και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για την θέση της συσκευής κινητού ή του tablet που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην εφαρμογή για κινητά («Δεδομένα τοποθεσίας»).

 • Τα Δεδομένα Τοποθεσίας περιλαμβάνουν: (i) την τοποθεσία της συσκευής κινητού ή του tablet που προέρχεται από την χρήση GPS ή WiFi, (ii) τη διεύθυνση IP της συσκευής κινητού ή του tablet ή τη διεύθυνση στο ίντερνετ για πρόσβαση στις Υπηρεσίες, και (iii) άλλες πληροφορίες που κατέστησαν διαθέσιμες από χρήστη ή άλλους που υποδεικνύουν την τρέχουσα ή προηγούμενη θέση του χρήστη όπως πληροφορίες γεωγραφικής σήμανσης περιεχομένου σε φωτογραφίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν μία συγκεκριμένη εφαρμογή συλλέγει ακριβή Δεδομένα τοποθεσίας.
 • Τα Διαφημιστικά ID, όπως Apple IDFA (Αναγνωριστικό για διαφημιστές) ή GAID (Google Advertising ID) είναι μοναδικά, επαναφερόμενα από τον χρήστη αναγνωριστικά για διαφήμιση. Αποτελούν ένα τυχαίο αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί από την Apple ή την Google στη συσκευή ενός χρήστη, και όχι από εμάς. Τα αναγνωριστικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές για κινητά ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης;

Όπως εξηγείται παραπάνω, οι τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως τα cookies, χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί ποικίλλουν από τους απολύτως απαραίτητους που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου, έως άλλους που βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο που σας παρέχεται. Τα cookies μπορεί να εκτελούν πολλές λειτουργίες. Σας βοηθούν στην επανάκτηση του ονόματος χρήστη και των προτιμήσεών σας, αναλύουν την απόδοση των ιστότοπών μας, και μας επιτρέπουν να σας προτείνουμε περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι σας αφορά. Τα περισσότερα cookies αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας και όχι εσάς προσωπικά, ωστόσο, όπως περιγράφεται παρακάτω, μερικά cookies μπορεί να συνδεθούν με άλλες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από ή σχετικά με εσάς.

Χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας, που είναι προσωρινά cookies τα οποία σβήνονται από τη μνήμη της συσκευής σας όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή τη συσκευή σας και μόνιμα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέχρι να λήξουν, εκτός αν προηγουμένως τα διαγράψετε.

Τα cookies συνεδρίας επιτρέπουν στους ιστότοπούς μας να θυμούνται τις προτιμήσεις ιστοτόπου σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα, αν έχετε δηλώσει ότι είστε επαγγελματίας υγείας ή κάτοικος μίας συγκεκριμένης χώρας.

Μερικοί τύποι μόνιμων cookies μάς επιτρέπουν να γνωρίζουμε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιήθηκε για επίσκεψη στους ιστότοπούς μας προγενέστερα, καθώς και ποιες σελίδες επισκεφθήκατε. Αν κάνετε εγγραφή λογαριασμού σε έναν από τους ιστότοπούς μας, τα μόνιμα cookies, τα οποία ονομάζουμε και cookies εγγραφής (registration cookies), επιτρέπουν στους ιστότοπούς μας να σας θυμούνται προσωπικά κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Αν συνδεθείτε σε έναν από τους ιστότοπούς μας, μπορεί να συγκρίνουμε πληροφορίες για εσάς από τα cookies εγγραφής και τα cookies ανάλυσης για να ταυτοποιήσουμε ποιες σελίδες έχετε επισκεφθεί στους ιστότοπούς μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν εξέλθετε από έναν ιστότοπό μας χωρίς να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies σε συνδυασμό με τρίτους για την προβολή διαφημίσεων στη συσκευή, για να σας υπενθυμίσουμε τον ιστότοπό μας τον οποίο είχατε επισκεφτεί προηγουμένως. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies και για σκοπούς μέτρησης.

Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούμε και ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τον έλεγχό τους;

Έχουμε ομαδοποιήσει τα cookies που χρησιμοποίησαν οι ιστότοποί μας σε πέντε κατηγορίες, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται και τις επιλογές σας σχετικά με τον έλεγχό τους. Παρακάτω περιγράφουμε αυτές τις κατηγορίες παρακολούθησης καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές σας για να τις ελέγχετε. Στις περισσότερες χώρες, οι χρήστες στους ιστοτόπους μας μπορούν να υποδείξουν τη συναίνεσή τους για την χρήση διαμορφώσιμων cookies χρησιμοποιώντας το εργαλείο προτιμήσεων cookies όπου μπορούν να επιλέξουν «Αποδοχή όλων» ή «Εξατομίκευση» των επιλογών τους. Όπου χρησιμοποιούνται, αυτά τα εργαλεία θα εμφανίζονται σε εμφανή θέση κατά την πρώτη επίσκεψη ενός χρήστη, όποτε διαγράφετε την προσωρινή μνήμη (cache) των cookies ή οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός εμφανούς κουμπιού Cookie Panel. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ένα χρήστης μπορεί εύκολα να ορίσει και να διαχειριστεί τις προτιμήσεις του για cookies.

Σε χώρες όπου δεν έχει αναπτυχθεί το εργαλείο προτιμήσεων cookies, οι τελικοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν να αποκλείσουν τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις για τα cookies. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην αποδέχεται cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες ενότητες των ιστότοπών μας που εξαρτώνται από τα Απολύτως Απαραίτητα cookies και τα cookies Λειτουργικότητας.

Οι κατηγορίες μας για τα Cookies Πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα cookies Οι επιλογές σας
Απολύτως απαραίτητα
(μπορεί επίσης να αναφέρονται ως «Απαιτούμενα»)
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς και οι οποίες αποτελούν αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου, η σύνδεση ή η συμπλήρωση εντύπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα μέρη του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Εφόσον αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ορισμένων ιστότοπών μας, τα εργαλεία προτίμησης cookies δεν σας επιτρέπουν να τα ελέγχετε. Αν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να μην τα αποδέχεται, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ενότητες των ιστότοπών μας που εξαρτώνται από αυτά.
Λειτουργικότητας
(μπορεί επίσης να αναφέρονται ως «Εμπειρία ιστότοπου»)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορεί να ορίζονται από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων οι υπηρεσίες έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Όπως και με τα Απολύτως Απαραίτητα cookies, οι ιστότοποί μας εξαρτώνται από τα cookies Λειτουργικότητας με σκοπό τη διανομή περιεχομένου και λειτουργιών που ζητάτε εσείς όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση αυτών των cookies είτε επιλέγοντας να μην ορίσετε συγκεκριμένες προτιμήσεις που βρίσκετε στους ιστότοπούς μας, είτε ρυθμίζοντας αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα cookies τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή τις δυνατότητες εξισορρόπησης διακομιστή, αλλά όχι για σκοπούς μάρκετινγκ. Αν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην αποδεχθεί αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποια χαρακτηριστικά στους ιστότοπούς μας.
Απόδοσης
(μπορεί επίσης να αναφέρονται ως «Λειτουργικά»)
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές κυκλοφορίας, ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι οι περισσότερο και οι λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς περιηγούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συλλογικές και συνεπώς είναι ανώνυμες. Εάν οι χρήστες δεν επιτρέπουν αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε οι χρήστες έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή του. Όπου τα εργαλεία προτιμήσεων cookies απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία, οι ιστότοποί μας έχουν ενσωματώσει εργαλεία προτιμήσεων cookies που παρέχουν εμφανή ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, και σας παρέχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη χρήση των cookies. Μερικά από αυτά τα cookies καθορίζονται από εμάς και μερικά από τρίτα μέρη.      
 Στόχευσης (μπορεί επίσης να αναφέρονται ως «Διαφήμισης»)   Αυτά τα cookies μπορεί να ρυθμιστούν μέσω του ιστότοπού μας από τους συνεργάτες μας διαφήμισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας και να σας εμφανίσουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν απευθείας προσωπικές πληροφορίες, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής του διαδικτύου. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα βλέπετε λιγότερες στοχευμένες διαφημίσεις. Όπου τα εργαλεία προτιμήσεων cookies απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία, οι ιστότοποί μας έχουν ενσωματώσει εργαλεία προτιμήσεων cookies που παρέχουν εμφανή ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, και σας παρέχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη χρήση των cookies.
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης Αυτά τα cookies ορίζονται από μια σειρά υπηρεσιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο, προκειμένου να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους και να καταρτίζουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο, τις προτάσεις και τα μηνύματα που βλέπετε σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να δείτε αυτά τα εργαλεία κοινοποίησης. Όπου τα εργαλεία προτιμήσεων cookies απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία, οι ιστότοποί μας έχουν ενσωματώσει εργαλεία προτιμήσεων cookies που παρέχουν εμφανή ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, και σας παρέχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη χρήση των cookies.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι ελέγχου των cookies τρίτων μερών και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης;

Αν επιθυμείτε να μην αποδέχεστε ή να περιορίσετε τα cookies που αποθηκεύονται από άλλες εταιρείες οι οποίες αποστέλλουν email εκ μέρους μας ή κοινοποιούν τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις επιλογές που παρέχονται από:

 • Network Advertising Initiative στο: https://optout.networkadvertising.org/
 • Ευρωπαϊκή Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης (European Interactive Digital Advertising Alliance) στο: http://youronlinechoices.eu (εάν βρίσκεστε στην Ε.Ε.)
 • Η σελίδα αυτορυθμιστικού αποκλεισμού της Digital Advertising Alliance (DAA) στη διεύθυνση: https://optout.aboutads.info/ και η σελίδα λήψης «AppChoices» με βάση την εφαρμογή για κινητά στη διεύθυνση: https://youradchoices.com/appchoices
 • Ορισμένα πρόσθετα προγράμματος περιήγησης μπορεί επίσης να παρέχουν λειτουργίες διαχείρισης τεχνολογιών παρακολούθησης. Συμβουλευτείτε τις επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε ποιες είναι διαθέσιμες για το πρόγραμμα περιήγησής σας και πώς να τις εγκαταστήσετε.
 • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Apple IDFA είναι ο αποκλεισμός. Οι εφαρμογές που θέλουν να προσπελάσουν αυτό το αναγνωριστικό θα σας βοηθήσουν να το επιλέξετε. Το IDFA μπορεί να γίνει επανέλθει χειροκίνητα.
 • Για το GAID, να αποκλείετε στις εφαρμογές Google Play.

Για κινητές συσκευές, οι χρήστες συνήθως διαμορφώνουν τις προτιμήσεις παρακολούθησής τους είτε κατά την αρχική ρύθμιση μεμονωμένων εφαρμογών είτε εντός της ίδιας της εφαρμογής μετά την εγκατάσταση. Εάν δεν θέλετε να συλλέγουμε Δεδομένα τοποθεσίας από την συσκευή κινητού σας, διαγράψτε την εφαρμογή για κινητά ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας στη συσκευή ή το tablet σας. Να σημειωθεί ότι απενεργοποιώντας τη ρύθμιση τοποθεσίας μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητά σας να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες λειτουργίες «Do Not Track» (Δεν γίνεται παρακολούθηση). Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες, όταν ενεργοποιούνται, στέλνουν ένα σήμα ή μια προτίμηση στους ιστότοπους που επισκέπτεστε, υποδεικνύοντας ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθείστε («Σήμα DNT»). Όπως αντικατοπτρίζεται στην παρούσα Πολιτική, δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ουσιαστικές επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται στον ιστότοπό μας για σκοπούς τρίτων μερών, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε ποικίλους μηχανισμούς εξαίρεσης οι οποίοι περιγράφονται στο cookie panel, όπου έχει αναπτυχθεί. Επιπλέον, όπου αναπτύσσουμε ένα cookie panel, είναι σχεδιασμένο για να αναγνωρίζει ένα Σήμα DNT που ενεργοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης και να το εφαρμόζει στις ρυθμίσεις cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ωστόσο, παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας, αυτό μπορεί να μην λειτουργεί σε όλα τα προγράμματα περιήγησης. Η χρήση των ρυθμίσεων του cookie banner θα διασφαλίσει ότι οι προτιμήσεις σας αντικατοπτρίζονται κατάλληλα.

Παρά τα είδη προστασίας που περιγράφηκαν παραπάνω, είτε αναπτύσσουμε ένα cookie panel είτε όχι στην αγορά σας, προς το παρόν δεν αναγνωρίζουμε και δεν ανταποκρινόμαστε απευθείας στα σήματα DNT που εκκινούνται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Πώς θα ξέρω εάν έχει ενημερωθεί αυτή η Παγκόσμια Πολιτική Διαδικτυακής Παρακολούθησης;

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική περιοδικά ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές των νόμων, κανονισμών και των πρακτικών του κλάδου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τμήματα αυτής της Πολιτικής κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική, θα αναρτήσουμε την ενημερωμένη έκδοση στο www.msdprivacy.com. Αν οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, θα τις αναρτήσουμε πριν την ημερομηνία ισχύος της αλλαγής.


1 Παντού στην παρούσα πολιτική η αναφορά σε «εμάς», «εμείς» και «δικός/ή/ό μας» θα εννοεί τη Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, ΗΠΑ), τους διαδόχους της, τις θυγατρικές της, τα τμήματα και τις ομάδες της σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξαίρεση τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουμε.