worldwide

worldwide

 • Me mõistame, et teie eraelu puutumatus on teile oluline, ning austame seda, seetõttu lähtub meie eraelu puutumatusega seotud kohustus meie neljast eraelu puutumatuse väärtusest, milleks on austus, usaldusväärsus, kahju tekitamisest hoidumine ja vastavus.
 • Me kasutame ja jagame isikuandmeid, mille olete võrgus kättesaadavaks teinud, ainult viisil, millest teavitame teid kas selles poliitikas, meie kohustuses seoses küpsiste ja eraelu puutumatuse poliitikaga või muudes meie poolt esitatud konfidentsiaalsus-avaldustes ja teadetes.
 • Me kasutame poliitikat, tehnilisi ja füüsilisi kontrollimeetmeid, et piirata juurdepääsu isikuandmetele, mille olete võrgus kättesaadavaks teinud, et vältida nende väärkasutamist.
 • Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge meie eraelu puutumatust internetis käsitleva poliitikaga allpool või võtke meiega ühendust.

Ülevaatamise kuupäev : 1. mai 2022
Jõustumise kuupäev : 1. mai 2022

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), mida teatakse väljaspool USA-d ja Kanadat kui MSD-d, pakub võrguressursse, mis pakuvad tervise, meditsiini ja erinevate toodetega seotud informatsiooni ja teenuseid, nagu ka äri- ja finantsuudiseid ning muud teavet, mis on seotud meie äritegevusega. Sellele lisaks võimaldavad meie võrguressursid kvalifitseeritud spetsialistidel esitada tellimusi meie farmaatsia-, vaktsiini- ja veterinaartoodete hankimiseks, taotleda toetusi või panustada teadusuuringutesse.

Teie isikuandmete kaitse austamine on meile väga tähtis. Meie veebisaidid ja muud võrguressursid, millel on esitatud eraelu puutumatuse poliitika („poliitika“), on pühendunud teid puudutavate isikuandmete kogumisele, säilitamisele ja kaitsmisele kooskõlas seaduste, käesoleva poliitika, meie eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite globaalse poliitika ning kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määrustega. See poliitika laieneb isikuandmetele (nagu määratletud allpool), mis on kogutud meie võrguressurssidest ja suhtlemisest (nagu veebisaidid, mobiilrakendused (äpid), e-post ja muud võrgu- ja allalaaditavad tööriistad), milles on kuvatud link sellele poliitikale. See poliitika ei laiene isikuandmetele, mis on kogutud veebiühenduseta ressurssidest ja suhtlusest, välja arvatud juhtumid, kus sellised isikuandmed on ühendatud isikuandmetega, mida kogume võrgus meie või mida koguvad võrgus meie nimel teised. See poliitika ei laiene ka kolmanda osapoole võrguressurssidele, millega meie veebisaidid võivad olla lingitud, kus me ei saa kontrollida sisu ega selliste ressursside eraelu puutumatust käsitlevaid tavasid.

Me oleme saanud eraelu puutumatuse iseregulatsiooni organisatsiooni TRUSTe eraelu puutumatuse märgise, mis tähendab, et meie tavad on nõuete täitmise suhtes läbi vaadatud kooskõlas TRUSTe sertifitseerimisnõuetega. Teatud veebisaitidel on TRUSTe sertifitseerimis-link sellele poliitikale, ja mõnedel juhtudel selle poliitika heakskiidetud versioonile, mis järgib samu väärtusi ja nõudeid, mida on kirjeldatud selles poliitikas. Kui teil on seoses eraelu puutumatuse või andmekasutusega probleem, mida me ei ole suutnud rahuldavalt lahendada, võtke palun ühendust organisatsiooniga TRUSTe veebi, posti või faksi teel. TRUSTe vaidluste lahendamise menetlus on saadaval ainult inglise keeles.

Meie eraelu puutumatuse programm ja tavad on kooskõlas APEC-i eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite süsteemiga ja USA-ELi ja USA-Šveitsi vahelise andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, mis käsitleb isikuandmete edastamist Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist Ameerika Ühendriikidesse. See poliitika on kooskõlas eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite poliitikaga. Lugege seda poliitikat põhjalikult. Kui teil peaks olema küsimusi selle poliitika või meie andmete kogumise, kasutuse ja avaldamistavade kohta, võtke palun meiega ühendust.

*Selles eraelu puutumatuse poliitikas osutavad viited „MSD“, „meid“, „meie“ ja „meile“ ettevõttele Merck & Co., Inc, selle pärijatele, tütarettevõtetele, allasutustele ja gruppidele üle kogu maailma, välja arvatud ühisettevõtted, mille osaks me oleme.

Kuidas määratletakse selles eraelu puutumatuse poliitikas „isikuandmeid“?

Termin „isikuandmed“, nagu seda on kasutatud selles poliitikas, viitab mis tahes andmetele seoses tuvastatud või tuvastatava üksikisikuga, kaasa arvatud andmed, mis tuvastavad üksikisiku või mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, tema asukoha kindlaksmääramiseks või temaga kontakteerumiseks.

Kuidas me kogume isikuandmeid veebis?

Kuidas me kogume isikuandmeid veebis? Me kogume isikuandmeid veebis veebisaitide või muude võrguressursside kaudu. Me pakume ka võrguressursse koostöös teiste võrguteenuste pakkujatega, kellelt võime saada selliste ressursside kasutajate isikuandmeid. Neid võrgukoostöö programme reguleeritakse lepingutega, mis nõuavad isikuandmete asjakohast kaitsmist. Üksikisikud võivad saada juurdepääsu meie veebisaitide paljudele osadele ja võrguressurssidele ilma isikuandmeid avaldamata. Kolm meetodit, mida kasutame isikuandmete kogumiseks võrgus, on järgmised:

 1. Teie poolt esitatavad andmed: me kogume isikuandmeid ja muid andmeid, mida võite olla sisestanud vormidesse ja andmeväljadesse meie veebisaitidel või võrguressurssides. Selline teave võib muu hulgas sisaldada kontaktandmeid (nagu teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutaja ID ja parool), sünnikuupäev, tööalane taust, kogemused, tegevused, oskused, eelistused, hobid ja huvid. Me võime koguda ka teie terviseteavet, mille esitate, vastates meie küsimustele ja osaledes meie uuringutes või kasutades meie poolt pakutavaid võrgupõhiseid ja allalaaditavaid tervisega seotud tööriistu. Mõned meie veebisaidid võimaldavad kasutajatel esitada tellimusi, nt vaktsiinidele ja veterinaartoodetele. Need veebisaidid võivad koguda krediitkaardi andmeid nende tellimuste töötlemiseks.
 2. Teave avalikest või kolmandate osapoolte allikatest: me võime koguda isikuandmeid tervishoiutöötajate kohta, kes registreeruvad meie veebisaitidel avalikest või kolmandate osapoolte allikatest, et kinnitada oma identiteeti või tööalast tausta. Kui kliendid kasutavad krediitkaarti tellimuse esitamiseks meie veebisaitidel, kinnitame krediitkaardi andmete õigsust koostöös finants- või krediidiasutustega. Mõningatel juhtudel võime täiendada oma olemasolevaid andmebaase kolmandatelt osapooltelt saadud andmetega. Osa nendest andmetest võivad olla isikuandmed, nt postiaadressi muutust puudutav teave.
 3. Teie arvutist või teistest elektroonilistest seadmetest kogutud teave: me kogume teavet teie arvuti või teiste elektrooniliste seadmete kohta, kui külastate meie veebisaite ja kasutate võrguressursse. See teave võib sisaldada teie IP-aadressi, internetiteenuse pakkujat (ISP), domeeninime, brauseri tüüpi, teie päringu kuupäeva ja kellaaega, mille registreerimiseks on kasutatud jälgimistehnoloogiat, nagu küpsiseid, ühepiksliseid silte, välkküpsiseid (lokaalsed ühiskasutusega objektid), kohalikku mälu, Etag-silte ja skripte. Kui lahkute Ameerika Ühendriikides mis tahes meie veebilehelt ilma registreeritud kasutajaks saamata, võime kasutada seoses kolmandate isikutega küpsiseid, et saata teie arvutisse või muudesse elektroonilistesse seadmetesse reklaame, tuletamaks teile meelde meie veebilehte, mida viimati külastasite. Täiendavat teavet küpsiste ja selle kohta, kuidas saate neid hallata, leiate meie küpsiste ja eraelu puutumatuse poliitikaga seotud kohustusest. Kui kasutate meie veebisaitidele ja võrguressurssidele juurdepääsuks või meie mobiilsete rakenduste või teenuste allalaadimiseks mobiilseadet, on võimalik, et me kogume ka teavet teie seadme kohta, nagu teie seadme ID ja seadme tüüp, samuti teie seadme kasutusandmed ja teiepoolne mobiilsete veebisaitide ja teiste mobiilsete ressursside kasutus.

  Me võime kasutada teisi ettevõtteid e-kirjade edastamiseks meie nimel või reklaamide kuvamiseks teistel veebisaitidel. Me ei halda jälgimistehnoloogiaid, mida need ettevõtted kasutavad. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas saate hallata kolmandate osapoolte poolt teostatavat jälgimist, leiate meie küpsiste ja eraelu puutumatuse poliitikaga seotud kohustusest.

Miks me kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid?

 1. Üldiselt: me kogume isikuandmeid võrgus, et võimaldada üksikisikutel registreeruda, kohandada ja isikupärastada meie teatud võrguressursse ja -suhtlust. Me kasutame võrgus kogutud teavet, et pakkuda tooteid, teenuseid ja funktsioone ja teisi ressursse, mida üksikisikud on tellinud, näiteks õppekirjandust ja seotud teavet meie äritegevuse, meiliprogrammide, tööriistade, küsitluste, küsimustike ja uuringute kohta. Me analüüsime võrgus kogutud isikuandmeid, et määrata kindlaks ja pakkuda täiendavaid teenuseid ja reklaame, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda. Me hindame teatud võrguressursside ja -suhtluse kasutamist ainult mittetuvastatava või koondteabe abil. Me võime kasutada isikuandmeid, et auditeerida meie võrguressursse vastavusnõuete täitmise, volitatud juurdepääsu tagamise ja turvalisuse suhtes.
 2. Sotsiaalmeedia: sotsiaalmeedia ressursid võrgus on interaktiivsed tööriistad, mis tavaliselt võimaldavad teil teistega koostööd teha ja andmeid jagada. Mõnedeks sotsiaalmeedia ressursside näideteks on muu hulgas sotsiaalvõrgud, arutelupaneelid, teadetetahvlid, blogid, vikikeskkonnad ja viitamisfunktsioonid veebisaidi sisu ja tööriistade jagamiseks sõprade ja kolleegidega. Me võime koguda teilt isikuandmeid, et võimaldada teil kasutada võrgus sotsiaalmeedia ressursse, mida aeg-ajalt pakume. On võimalik, et võimaldame teil ka kasutada võrgus sotsiaalmeedia ressursse, et postitada isikuandmeid või jagada neid teistega. Te peaksite hoolikalt kaaluma, millist teavet enda kohta otsustate teistega jagada, kui kasutate sotsiaalmeedia ressursse. Me esitame täiendava hoiatuse ja valikud selle kohta, kuidas isikuandmeid meie veebisaitidel ja teistes võrguressurssides, mis pakuvad või kasutavad sotsiaalmeediat, kogutakse, kasutatakse ja avaldatakse.

  Mõned meie veebisaidid kasutavad sisselogimisteenuseid, nagu Facebook Connect või Open ID. Need teenused autendivad teie identiteedi ja pakuvad teile võimalust teatud isikuandmete jagamiseks meiega, nagu teie nimi ja e-posti aadress, et eeltäita registreerimis- ja muid sisselogimisvorme. Teenused nagu Facebook Connect annavad teile võimaluse postitada teavet teie Facebooki profiili lehel teie tegevuste kohta meie saitidel, mis kasutavad seda teenust, et saaksite jagada oma tegevusi teistega oma võrgus.

 3. Mobiilne andmetöötlus: mõned meie veebisaidid ja võrguressursid on spetsiaalselt loodud kasutamiseks mobiilsetes andmetöötlusseadmetes. Mõned meie veebisaitide mobiilsed versioonid nõuavad sellele veebisaidile sisselogimist teie kasutajakonto kaudu. Informatsioon selle veebisaidi mobiilse versiooni kasutamise kohta teie poolt seotakse teie kasutajakontoga. Mõned meie veebisaidid ja võrguressursid võimaldavad teil laadida alla rakenduse (äpi), vidina või muu tööriista, mida saate kasutada oma mobiil- või muus andmetöötlusseadmes. Mõned nendest rakendustest võivad salvestada informatsiooni teie mobiil- või muus seadmes. Need seadmed võivad edastada isikuandmeid meile või teistele, kes töötavad meie heaks, võimaldamaks teile juurdepääsu oma kasutajakontole või võimaldamaks meil jälgida, kuidas neid tööriistu kasutatakse, nt kui sageli neid kasutatakse ja milliseid funktsioone eelistatakse. On võimalik, et mõned nendest rakendustest võimaldavad teil saata e-postiga rakendusest aruandeid ja muud teavet. Me võime kasutada meile edastatud isiklikku või mittetuvastatavat teavet nende rakenduste täiustamiseks, uute tööriistade arendamiseks, teenuste kvaliteedi parandamiseks ja muudel eesmärkidel, mida on kirjeldatud selles poliitikas või teistes teadetes, mida esitame.

  Kui kasutate mõne meie rakenduse vanemat versiooni, võib see sisaldada funktsioone rakenduse kasutusviiside hindamiseks, milleks edastatakse teie seadmes rakenduse kasutamist puudutavad andmed, nt milliseid funktsioone kasutatakse kõige rohkem, analüütikateenuste pakkujale Flurryle. Kui te ei soovi, et Flurry jälgiks, kuidas kasutate rakendust oma seadmes, saate jälgimisest keelduda.

Kas me koondame isikuandmeid?

Lähtuvalt kirjeldatud eesmärkidest ja kooskõlas käesolevas poliitikas kehtestatud standarditega ja teiste kohaldatavate isikuandmete puutumatust käsitlevate ja avaldatud teadetega, ühendame ja kasutame mõnedel juhtudel isikuandmeid, mida üksikisikud jagavad meiega erinevate teenuste ja kanalite kaudu, nt telefon, uuringud, veebisaidid ja muud võrguressursid ja muu võrgusuhtlus, et parandada meie poolt pakutavate teenuste kvaliteeti.

Mis valikud on teil seoses sellega, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame teie isikuandmeid?

Teil on neli valikukategooriat. Need hõlmavad alljärgnevat.

 1. Isikuandmeid ei koguta: te võite otsustada mitte esitada meile oma isikuandmeid võrgus, jättes sisestamata isikuandmed vormi või andmeväljale meie veebisaitidel ja mitte kasutades isikupärastatud teenuseid, mida pakutakse meie võrguressurssides. Ent mõned meie võrguressursid on saadaval ainult üksikisikutele, kes esitavad oma isikuandmed või kasutavad isikupärastatud teenuseid.
 2. Piirangud ja võimalused, mis puudutavad kasutamist ja avaldamist teistel eesmärkidel: on võimalik, et mõned meie võrguressursid küsivad teie luba teie isikuandmete kasutamiseks ja avaldamiseks, et lisada teid meie kontaktide loendisse, et võimaldada teil ühineda meie kontaktiloendi või sotsiaalmeedia ressursiga ja meil määrata kindlaks ja pakkuda täiendavaid teenuseid ja reklaame, mis võivad meie arvates vastata teie huvidele. Te saate piirata oma isikuandmete kasutamist, tähistades või tühjendades ruudu valikute kõrval, mis esitati siis, kui sisestasite neid andmeid, või mida me võime teile pakkuda tulevikus. Sellele lisaks võite muuta oma suhtluseelistusi (nt varem teile saadetud teadetest loobumine), võttes meiega ühendust aadressil, mis on teile kõige sobivam.
 3. Jälgimist puudutavad piirangud ja valikud: meie võrguressursid, mis kasutavad jälgimistehnoloogiaid, nt küpsiseid, et pidada meeles teie isiklikke eelistusi ja valikuid, võimaldamaks teil valida, kas lubate meil kasutada selliseid tehnoloogiaid teie meelespidamiseks või teile täiendavate teenuste pakkumiseks, tähistades või tühjendades ruudu registreerimisel esitatud valikute kõrval või kui sisestate isikuandmeid vormidesse ja andmeväljadele. Kui lahkute Ameerika Ühendriikides mis tahes meie veebilehelt ilma registreeritud kasutajaks saamata, võime kasutada seoses kolmandate isikutega küpsiseid, et saata teie arvutisse või muudesse elektroonilistesse seadmetesse reklaame, tuletamaks teile meelde meie veebilehte, mida viimati külastasite. Meie võrguressursid ei piira jälgimistehnoloogiate mittetuvastatavat kasutamist üksikisikutest kasutajate puhul. Üksikisikutest kasutajad saavad hallata teatud jälgimistehnoloogiaid, nt küpsiseid, enamikust veebibrauseritest. Mõned veebibrauserid võimaldavad teil piirata või keelata küpsiste kasutamist üksikutel veebisaitidel. Mõned brauserid võimaldavad teil valida küpsiste sätted kõigile veebisaitidele, mida külastate. Kui olete mures küpsiste tehnoloogia kasutamise pärast, tutvuge palun meie küpsiste ja eraelu puutumatuse poliitikaga seotud kohustusega, et saada täiendavat teavet küpsiste ja nende haldamise viiside kohta. Kui soovite keelata reklaamide toimivuse jälgimise, saate seda teha, järgides alltoodud valikuid.

  Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas keelata jälgimine teatud veebibrauserites ja mobiilseadmetes, külastage veebisaiti http://allaboutdnt.com/.

 4. Suhtlus e-posti teel: te võite saada meilt valikulisi meile ja teisi teateid, registreerudes selleks või tellides neid meie veebisaitidelt või teistest võrguressurssidest. Kui te ei soovi neid valikulisi e-kirju saada, saate nendest keelduda, külastades veebisaiti või teisi võrguressursse, kus te tellijaks registreerusite, kui seda võimalust pakutakse, ja värskendada oma e-posti teel suhtluse eelistusi, või järgida tellimuse tühistamise või e-posti teel suhtlusest loobumise juhiseid, mis on toodud meie poolt saadetud e-kirjas. Saate ka e-kirjadest keelduda, võttes ühendust aadressil, mis on teile kõige sobivam. Kui te ei soovi meile kinnitada, kas olete lugenud meie poolt teile saadetud teatud e-kirju, võite keelata e-posti teel suhtluse jälgimise, keeldudes nende e-kirjade edaspidisest saamisest, kasutades selleks ühte eelkirjeldatud viisi. Mõnedel juhtudel ei saa me e-kirjade jälgimist välja lülitada ja saadame teile ikkagi e-kirju.

Kui otsustate rääkida oma sõbrale mõnest meie veebisaidist või võrguressursist, kasutades meie e-posti viitamisfunktsioone, pakume teile taustteavet selle kohta, kuidas need funktsioonid kasutavad isikuandmeid. Üldiselt ei salvesta meie e-posti viitamisfunktsioonid nende üksikisikute nimesid ega e-posti aadresse, kellele saadate meie veebisaitide või võrguressursside linke.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmetele pääseb juurde Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), kaasa arvatud selle sidusettevõtted, üksused ja grupid kogu maailmas ning üksikisikud ja organisatsioonid, kes kasutavad isikuandmeid ainult meie heaks ja meie juhiste kohaselt. Isikuandmete kasutamine ja avaldamine väliste üksikisikute ja organisatsioonide poolt, kes tegutsevad meie nimel, allub lepingutele, mis nõuavad isikuandmete asjakohasel viisil kaitsmist. Teie isikuandmeid kasutatakse ja avaldatakse meie poolt ning meie nimel töötavate üksikisikute ja organisatsioonide poolt viisil, mis on kooskõlas käesoleva poliitikaga, teiste kohaldatavate isikuandmete puutumatust käsitlevate avaldustega või nagu seda on selgesõnaliselt lubanud või nõudnud seadused, eeskirjad ja määrused.

Kas me jagame isikuandmeid kolmandate osapooltega?

Üldiselt me ei müü ega jaga teie isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud käesolevas poliitikas ja teistes isikuandmete puutumatust käsitlevates avaldustes; ent võib tekkida olukordi, kus me võime ärilistel põhjustel langetada otsuse oma äritegevuse reorganiseerimiseks või võõrandamiseks müümise, ühinemise või ülevõtmise kaudu. Selliste asjaolude korral võidakse jagada isikuandmeid tegelike või võimalike ostjatega. Me nõuame kirjalikku kinnitust selle kohta, et sellistel asjaoludel kaitstakse isikuandmeid asjakohasel viisil. Kooskõlas meie eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite globaalse poliitikaga jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, kaasa arvatud teie e-posti aadress, aruandlusnõuete täitmiseks riigiasutuste ees, pädeva kohtu otsusest tulenevate kohtumenetluse nõuete täitmiseks ja muul viisil sellises ulatuses, mida on nõudnud või selgesõnaliselt lubanud kohaldatav seadusandlus. Välja arvatud käesolevas poliitikas või meie eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite globaalse poliitikas sätestatud juhtudel, ei jagata teie isikuandmeid ilma teie loata.

Kuidas me kindlustame isikuandmete kaitse?

Me võtame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid vastavalt nende tundlikkusele, kui neid kogutakse ja edastatakse teie arvuti või seadme ja meie võrguressursside ja -serverite vahel ja ka selleks, et kaitsta meie hallatavaid isikuandmeid volitamata kasutamise, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest. Teie vastutate isiklikult oma võrgujuurdepääsuks vajalike paroolide ja nendega seotud pääsukoodide säilitamise eest.

Kuidas me kaitseme laste eraelu puutumatust?

Üldiselt ei ole meie veebisaidid ja võrguressursid suunatud lastele ja enamik meie pakutud võrguteenustest on mõeldud 18-aastastele või vanematele isikutele. Kui seadusega on lubatud ravimeid puudutavad teabenõuded, peavad lastele kasutamiseks mõeldud ravimite kohta teavet nõudvad isikud olema 18-aastased või vanemad.

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt, kes on alla 13-aastased. Kui olete lapsevanem või hooldaja, kellele on saanud teatavaks, et oleme kogunud andmeid teie lapselt, pöörduge palun eraelu kaitse ameti poole andmete eemaldamise taotlemiseks.

Aeg-ajalt võivad meie veebisaidid ja muud võrguressursid pakkuda valikulisi funktsioone lastele. Kui pakume neid funktsioone, võtame asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist on lapsevanemalt kontrollitaval viisil saadud teadev nõusolek.

Kuidas saan juurdepääsu oma isikuandmetele ja kuidas saan neid parandada?

Selleks, et saada juurdepääsu teie kohta võrgus kogutud andmetele ja hoida neid andmeid täpsete, täielike ja ajakohastena või taotleda nende kustutamist, võite pöörduda meie poole aadressil, mis on teile kõige sobivam. Mõnel juhul ei pruugi me olla võimelised teie teatud isikuandmeid kustutama, kui oleme seaduse või määruse alusel kohustatud neid säilitama või peame jätkama teie nõutud teenuse haldamist, samuti juhtudel, kui peame tagame teie eelistuste austamise või muudel vajalikel ärieesmärkidel. Te saate ka värskendada oma isikuandmeid võrgus, kui sellist võimalust pakutakse, muutes andmeid, mille olete varem sisestanud vormidesse ja andmeväljadele meie veebisaitidel. Kui see on lubatud seaduse või eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite poliitikaga, on teie isikuandmetele juurdepääsemise ja nende parandamise õigus piiratud, kui see põhjustaks järgmist: takistaks meie võimet tagada vastavus eetilistele ja õiguslikele kohustustele; õigusnõuete uurimist, esitamist või kaitsmist, tooks kaasa kolmandat osapoolt puudutavate isikuandmete avaldamise või lepingu rikkumise või ärialaste saladuste või muu ärisaladuse alla kuuluva teabe, mis kuulub meile või kolmandale osapoolele, avaldamise.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Üldiselt säilitame isikuandmeid niikaua, kui see on mõistlikult vajalik konkreetse ärieesmärgi jaoks või eesmärkidel, mille jaoks neid koguti, ning teiepoolse meie veebisaitide, rakenduste ja muude asjakohaste veebipõhiste tööriistade kasutamise kestuse jooksul. On võimalik, et teatud juhtudel peame säilitama andmeid pikema aja vältel, kui meie ärile rakenduvad ajapõhised seadused või määrused, näiteks piirangute korrale või muudele vajalikele ärieesmärkidele kohaldatavad eeskirjad. Kui see on võimalik, püüame andmed anonümiseerida või eemaldada mittevajalikud identifikaatorid kirjetelt, mida hoitakse algsest säilitusperioodist kauem.

Mis on meie kontaktaadress eraelu puutumatusega seotud küsimustes?

Kui teil peaks olema küsimusi selle poliitika või meie andmete kogumis-, kasutamis- ja avaldamistavade kohta, saate võtta ühendust MSD globali eraelu kaitse ametiga e-posti teel või aadressil, mis on teile kõige sobivam. Aadresside loend on saadaval võrguaadressil http://www.msd.com/contact/contacts.html . Kui meie poole pöördute, märkige ära veebisaidi või muu teie poolt kasutatud võrguressursi, kus te isikuandmeid esitasite, nimetus ja teie poolt esitatud andmete iseloom. Me teeme mõistlikke pingutusi selleks, et vastata 20 tööpäeva jooksul või kiiremini teie võimalikele päringutele, küsimustele ja probleemidele, mis puudutavad juurdepääsu võrgus teie kohta kogutud isikuandmetele või teie isikuandmete kasutamist meie poolt.

Me võime võtta teiega ühendust järelteabe saamiseks ja teie päringu jagamiseks teiste üksikisikutega meie ettevõttes või nendega, kes töötavad meie heaks ja vastutavad teie päringu teemaga seotud ülesannete täitmise eest. Välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või meie eraelu puutumatuse piiriüleste reeglite poliitika, ei saa me tagada vastamist küsimustele või kommentaaridele, mis ei ole seotud selle poliitika või meie eraelu puutumatuse tavadega.

Kuidas teate, kas oleme seda poliitikat värskendanud?

Võime seda poliitikat aeg-ajalt uuendada. Me jätame endale õiguse seda eraelu puutumatuse avaldust oma äranägemisel muuta, täiendada või kärpida. Kui otsustame seda poliitikat muuta, postitame muudatused sellel veebisaidil, et teaksite alati, millist teavet kogume, kuidas võime seda teavet kasutada ja kas avaldame seda kellelegi. Kui poliitikas tehtud muudatused on olulised, on võimalik, et postitame ka teate veebisaidile www.www.msdprivacy.com enne muudatuse jõustumiskuupäeva või teatud juhtudel teavitame muudatustest e-posti teel. Seda poliitikat värskendati viimati 30. aprillil 2018.