worldwide

worldwide

Meie ettevõttes algab privaatsus usaldusest.

2001. aastal asutas Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), mis tegutseb väljaspool USA-d ja Kanadat MSD-na, privaatsusbüroo, et arendada ning jälgida privaatsusprogrammi ülemaailmsete toimingute puhul. Meie programm põhineb neljal eraelu puutumatuse väärtustel, mis on alus vastutustundlikule tegevusele, suhtlemisele ja inimeste kohta käiva teabe kasutamisele:

 • eraelu puutumatuse austamine,
 • usalduse suurendamine ja säilitamine,
 • privaatsuse rikkumise ennetamine ja
 • vastavus ülemaailmsete eraelu puutumatuse ja andmekaitsealaste õigusaktide teksti ja vaimuga.

Meie privaatsusprogramm põhineb organisatsiooni vastutusel privaatsuse kohta, oma äritegevuse korraldamiseks kasutatavate andmete haldamisel, järjepidevate ülemaailmsete privaatsuspõhimõtete ja standardite, mis jätkavad meie traditsioone kõrgete eetiliste standardite järgimise tagamiseks kogu meie äritegevuses, järgimisel ja pideval järelevalvel, tagamaks, et reageerime jätkuvalt privaatsuse ootustes toimuvatele muudatustele, sest tehnoloogia ja meie äri on pidevas muutumises. Lisateavet meie programmi kohta leiate meie ettevõtte vastutuse aastaaruande ülemaailmse privaatsuse programmi osast.

Meie lähenemine eraelu puutumatusele

Kuna me arvame, et usaldus on peamine privaatsuse väärtus ja oluline osa meie ettevõtte missioonist, arendamaks ning pakkumaks uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mis päästavad ja parandavad elusid üle maailma, on meie ülemaailmse privaatsusprogrammi strateegia keskendunud kahele põhieesmärgile, mis taotlevad usalduse juhtimist selles, kuidas me inimestega suhtleme ning kuidas me kasutame, edastame ja saame ligipääsu inimeste kohta käivale teabele üle kogu maailma.

Järjepidevad ülemaailmsed standardid

Alates oma ülemaailmse privaatsusprogrammi loomisest 2001. aastal, oleme töötanud selle nimel, et rakendada ja järgida järjepidevaid ülemaailmseid privaatsusstandardeid, et pakkuda kindlust selle kohta, kuidas haldame oma privaatsus- ja andmekaitsekohustusi kõigis riikides ja piirkondades, ning toetada meie sertifikaate. Aja jooksul on eksisteerinud palju privaatsuseeskirju ja -raamistikke ning allpool on mitteammendav loetelu ettevõtte varasematest ja praegustest eeskirjadest ja sertifikaatidest (* määruse kõrval tähendab, et see pole enam kohaldatav):

 • USA ja ELi vaheline Safe Harbor (2001)*
 • USA-Šveitsi Safe Harbor (2009)*
 • APECi piiriülesed privaatsuseeskirjad (2013)
 • ELi siduvad kontsernisisesed eeskirjad (2016)
 • USA-ELi andmekaitseraamistik Privacy Shield (2016)*
 • USA-Šveitsi andmekaitseraamistik Privacy Shield (2018)*
 • EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (2018)
 • ELi-USA andmekaitseraamistiku (DPF) programm, Ühendkuningriigi laiendus DPF-ile ja Šveitsi-USA Andmekaitseraamistiku programm (2023)

Kõik meie sertifikaadid põhinevad meie piiriüleste eraelu puutumatuse eeskirjadel.

Merck &; Co., Inc., Rahway, NJ, USA, millel on väljaspool USAd ja Kanadat kaubanimi MSD, selles privaatsusavalduses kirjeldatud privaatsusprogramm järgib piiriüleste privaatsuseeskirjade süsteemi (CBPR). Lisateavet CBPR-süsteemi kohta leiate siit. Meie sertifikaadi vaatamiseks vaadake CBPR-i süsteemikataloogi. Meie osalemise ulatuse kohta lisateabe saamiseks või privaatsuspäringu esitamiseks BBB riiklike programmide, meie aruandekohustuse agendi kaudu klõpsake alloleval ametlikul pitseril:

Läbipaistvus

Me mõistame, et inimestel võib olla keeruline mõista ja hoomamata kõiki neid viise, kuidas nende teavet saab jälgida, tajuda, koguda, jagada, kasutada, analüüsida ja edasi anda, nii et me kasutame eri lähenemisviise, et toetada meie eesmärki muuta meie tegevused läbipaistvaks nii inimestele, kelle teavet me töötleme, kui ka reguleerivatele asutustele ja nende esindajatele, kes meie tegevuskavasid läbi vaatavad. Peamised näited on järgmised:

 • Võrgukeskkonna privaatsus – meie Interneti-privaatsuseeskirjad kirjeldavad, kuidas me töötleme inimeste kohta käivat teavet Internetis.
 • Meie Ülemaailmsed elektroonilise jälgimise tegevuspõhimõtted kirjeldab, kuidas meie veebisaidid ja veebiteenused kasutavad küpsiseid ning muid online-jälgijaid.
 • Kontekstuaalsed teated – neid näete, kui kasutate või võtate osa meie teenustest.
 • Põhjalik privaatsusteave – põhjalik ülevaade selle kohta, kuidas kehtivad meie eraelu puutumatuse eeskirjad konkreetsete sidusrühmade jaoks.

Andmesubjekti õigused

Lisateave õiguste kohta andmesubjektina.

Palun kasutage seda vormi taotluste jaoks seoses isikuandmetega, mida teie kohta säilitame.

Kas teil tekkis küsimusi privaatsuse kohta?

Kirjutage meile aadressil:
Merck Sharp & Dohme OÜ

A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia

E-post:
dpo.eesti@merck.com