worldwide

worldwide

V naší společnosti začíná ochrana osobních údajů důvěrou.

V roce 2001 jsme ve společnosti Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), která mimo USA a Kanadu působí jako společnost MSD, zřídili útvar pro ochranu osobních údajů, aby vyvíjel globální program ochrany osobních údajů pro naše provozovny po celém světě a dohlížel na něj. Náš program se zakládá na čtyřech hodnotách ochrany osobních údajů, které stanoví základy zodpovědného zapojení, spolupráce a používání informací o lidech:

 • respekt pro očekávání každého jednotlivce ve věci ochrany osobních údajů,
 • budování a zachování důvěry,
 • předcházení narušení soukromí a
 • dodržování litery i ducha zákonů v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů po celém světě.

Náš program ochrany osobních údajů je založen na platformě odpovědnosti organizace za ochranu osobních údajů, správcovství údajů, které používáme ke svému podnikání, na jednotných celosvětových postupech a standardech v oblasti ochrany osobních údajů, které pokračují v naší tradici dodržování vysokých etických standardů napříč našimi obchodními postupy, a na průběžném dohledu, aby bylo zajištěno, že neustále reagujeme na změny očekávání v oblasti ochrany osobních údajů spolu s tím, jak se nadále vyvíjejí technologie i naše podnikání. Další informace o našem programu naleznete v části naší zprávy o firemní odpovědnosti věnované ochraně osobních údajů.

Náš přístup k důvěře v oblasti osobních údajů

Jelikož se domníváme, že důvěra je základní hodnotou ochrany osobních údajů a hraje zásadní roli v poslání naší společnosti objevovat, vyvíjet a poskytovat inovativní výrobky a služby, které zachraňují a zlepšují životy lidí po celém světě, soustřeďuje se strategie našeho globálního programu ochrany osobních údajů na dva hlavní cíle, které usilují o důvěru v to, jak s lidmi jednáme a jak přistupujeme k informacím o lidech po celém světě, jak je používáme a přenášíme.

Důsledné globální standardy

Od doby, kdy jsme v roce 2001 svůj globální program ochrany osobních údajů vytvořili, pracovali jsme na tom, abychom zavedli a dodržovali důsledné globální standardy za účelem ujištění, že se vypořádáváme se svými povinnostmi v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů napříč zeměmi a regiony, a abychom podpořili naši certifikaci v souladu s následujícími právními rámci v oblasti ochrany údajů a soukromí uznávanou regulačními orgány:

 • „Bezpečný přístav“ USA–EU (US-EU Safe Harbor) (2001)
 • „Bezpečný přístav“ USA–Švýcarsko (US-Swiss Safe Harbor) (2009)
 • Pravidla pro přeshraniční ochranu osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules) (2013)
 • Závazná firemní pravidla pro EU (EU Binding Corporate Rules) (2016)
 • Štít EU–USA na ochranu soukromí (US-EU Privacy Shield) (2016)
 • Štít USA–Švýcarsko na ochranu soukromí (US-Swiss Privacy Shield) (2018)
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR (EU General Data Protection Regulation, GDPR) (2018)

Každá z našich certifikací je založena na naší Směrnici pro pravidla pro přeshraniční ochranu osobních údajů

Transparentnost

Uznáváme, že může být obtížné a zmáhající, aby lidé porozuměli všem různým způsobům týkajícím se toho, jaké informace o nich lze sledovat, vnímat, shromažďovat, sdílet, používat, analyzovat a předávat, takže používáme různé přístupy, jimiž podporujeme náš cíl, aby naše postupy byly transparentní jak pro osoby, o nichž informace zpracováváme, tak i pro regulační orgány a jejich zástupce, kteří naše postupy kontrolují. Mezi hlavní příklady patří:

 • Ochrana soukromí na internetu – naše Směrnice o ochraně osobních údajů na internetu popisuje způsoby, kterými zpracováváme informace o lidech online;
 • Naše  Globální zásady online sledování jsou podporou našich internetových stránek a popisují způsoby, jakým naše webové stránky a online služby používají soubory cookie a další nástroje online sledování;
 • Kontextové poznámky – které uvádíme v okamžiku, kdy naše služby používáte nebo se na nich podílíte.
 • Komplexní oznámení o ochraně osobních údajů – ta jsou určena k zajištění důkladného pohledu na to, jak se naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů týkají konkrétních zainteresovaných stran.

Práva subjektu údajů

Zjistěte si informace o svých právech jakožto subjektu údajů.

Pokud chcete požádat o informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, využijte, prosím, tento formulář.

Máte dotazy o ochraně osobních údajů?

Napište nám na adresu:

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

MSD Czech Republic s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

Intervet s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail:
DPOCzech@msd.com