worldwide

worldwide

V naší společnosti začíná ochrana osobních údajů důvěrou.

V roce 2001 jsme ve společnosti Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), která mimo USA a Kanadu působí jako společnost MSD, zřídili útvar pro ochranu osobních údajů, aby vyvíjel globální program ochrany osobních údajů pro naše provozovny po celém světě a dohlížel na něj. Náš program se zakládá na čtyřech hodnotách ochrany osobních údajů, které stanoví základy zodpovědného zapojení, spolupráce a používání informací o lidech:

 • respekt pro očekávání každého jednotlivce ve věci ochrany osobních údajů,
 • budování a zachování důvěry,
 • předcházení narušení soukromí a
 • dodržování litery i ducha zákonů v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů po celém světě.

Náš program ochrany osobních údajů je založen na platformě odpovědnosti organizace za ochranu osobních údajů, správcovství údajů, které používáme ke svému podnikání, na jednotných celosvětových postupech a standardech v oblasti ochrany osobních údajů, které pokračují v naší tradici dodržování vysokých etických standardů napříč našimi obchodními postupy, a na průběžném dohledu, aby bylo zajištěno, že neustále reagujeme na změny očekávání v oblasti ochrany osobních údajů spolu s tím, jak se nadále vyvíjejí technologie i naše podnikání. Další informace o našem programu naleznete v části naší zprávy o firemní odpovědnosti věnované ochraně osobních údajů.

Náš přístup k důvěře v oblasti osobních údajů

Jelikož se domníváme, že důvěra je základní hodnotou ochrany osobních údajů a hraje zásadní roli v poslání naší společnosti objevovat, vyvíjet a poskytovat inovativní výrobky a služby, které zachraňují a zlepšují životy lidí po celém světě, soustřeďuje se strategie našeho globálního programu ochrany osobních údajů na dva hlavní cíle, které usilují o důvěru v to, jak s lidmi jednáme a jak přistupujeme k informacím o lidech po celém světě, jak je používáme a přenášíme.

Konzistentní globální standardy

Od roku 2001, kdy jsme zavedli náš globální program ochrany osobních údajů, pracujeme na implementaci a dodržování konzistentních globálních standardů ochrany osobních údajů, abychom měli jistotu, jak spravujeme naše povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů v různých zemích a regionech, a abychom podpořili naše certifikace. Existuje mnoho předpisů a rámců o ochraně osobních údajů, které v průběhu času existovaly, a níže je uveden neúplný seznam minulých a současných předpisů a certifikací společnosti (* vedle nařízení znamená, že již není použitelné):

 • Bezpečný přístav mezi USA a EU (2001)*
 • Americko-švýcarský “bezpečný přístav” (2009)*
 • Pravidla přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (2013)
 • Závazná podniková pravidla EU (2016)
 • Štít USA-EU na ochranu soukromí (2016)*
 • Americko-švýcarský štít na ochranu soukromí (2018)*
 • Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli GDPR (2018)
 • Program EU-USA Data Privacy Framework (DPF), rozšíření DPF ve Velké Británii a Švýcarsko-USA Rámcový program ochrany osobních údajů (2023)

Každá z našich certifikací je založena na naší Směrnici pro pravidla pro přeshraniční ochranu osobních údajů

Program na ochranu osobních údajů společnosti Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, která má mimo USA a Kanadu obchodní název MSD, popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem přeshraničních pravidel ochrany osobních údajů (CBPR). Více informací o systému CBPR naleznete zde. Chcete-li zobrazit naši certifikaci, podívejte se do adresáře systému CBPR. Chcete-li získat další informace o rozsahu naší účasti nebo odeslat dotaz týkající se ochrany osobních údajů prostřednictvím národních programů BBB, našeho zástupce pro odpovědnost, klikněte prosím na oficiální pečeť níže:

Transparentnost

Uznáváme, že může být obtížné a zmáhající, aby lidé porozuměli všem různým způsobům týkajícím se toho, jaké informace o nich lze sledovat, vnímat, shromažďovat, sdílet, používat, analyzovat a předávat, takže používáme různé přístupy, jimiž podporujeme náš cíl, aby naše postupy byly transparentní jak pro osoby, o nichž informace zpracováváme, tak i pro regulační orgány a jejich zástupce, kteří naše postupy kontrolují. Mezi hlavní příklady patří:

 • Ochrana soukromí na internetu – naše Směrnice o ochraně osobních údajů na internetu popisuje způsoby, kterými zpracováváme informace o lidech online;
 • Naše  Globální zásady online sledování jsou podporou našich internetových stránek a popisují způsoby, jakým naše webové stránky a online služby používají soubory cookie a další nástroje online sledování;
 • Kontextové poznámky – které uvádíme v okamžiku, kdy naše služby používáte nebo se na nich podílíte.
 • Komplexní oznámení o ochraně osobních údajů – ta jsou určena k zajištění důkladného pohledu na to, jak se naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů týkají konkrétních zainteresovaných stran.

Práva subjektu údajů

Zjistěte si informace o svých právech jakožto subjektu údajů.

Pokud chcete požádat o informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, využijte, prosím, tento formulář.

Máte dotazy o ochraně osobních údajů?

Napište nám na adresu:

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

MSD Czech Republic s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

Intervet s.r.o.
Kancelář ochrany osobních údajů
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail:
DPOCzech@msd.com