worldwide

worldwide

Ve společnosti Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), která je mimo USA a Kanadu známa jako MSD, je naše poslání ochraňovat a zlepšovat životy lidí rozšířeno na respektování Ve společnosti Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, která mimo Spojené státy americké a Kanadu1 podniká pod názvem MSD, začíná náš závazek ochrany osobních údajů našimi čtyřmi hodnotami ochrany osobních údajů: respektem, důvěrou, předcházením škodám a dodržováním předpisů. Když od vás získáváme údaje online, platí naše Globální zásady ochrany osobních údajů na internetu. Tyto zásady poskytují více podrobností o typech souborů cookie a dalších technologiích pro online sledování, které naše webové stránky, webové aplikace, e-maily a další online služby používají (na něž společně odkazujeme jako na „webové stránky“), a o tom, jak můžete ovládat jejich používání ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.soukromí a ochranu osobních údajů.

Datum poslední revize:  10. září 2020

Datum účinnosti:          10. září 2020

Co je technologie sledování?

Technologie sledování je mechanismus, který umožňuje webovým stránkám sledovat a měřit chování uživatelů a jejich zájem pro více účelů. Některé jsou nezbytné pro provoz a fungování internetu, výkonnostní opatření, vyrovnávání zatížení nebo údržbu; jiné poskytují uživateli služby pro přizpůsobení založené na kontextu a chování, další mohou být také použity pro marketingové účely a profilování.

Na internetu existují různé typy technologií online sledování, které jsou shrnuty níže.  Nejběžnější dnešní technologie online sledování se nazývá „soubory cookie“.  Tyto zásady obecně platí pro všechny typy technologií online sledování, včetně souborů cookie.  Všechna pravidla a postupy uvedené v tomto předpisu platí obdobnými způsoby pro tyto další technologie, i když je použit výraz „soubory cookie“.

Cookie je malý datový soubor, obvykle textový soubor složený z písmen a číslic, umístěný buď našimi weby (označováno jako „vlastní soubory cookie“) nebo jinými weby, které poskytují obsah nebo funkce na stránce, kterou prohlížíte (označováno jako „soubory cookie třetí strany“). Soubory cookie odesílají webové servery pro naše stránky nebo webové servery pro externí obsah poskytovaný na našich stránkách a jsou uloženy ve vašem počítači nebo zařízení. Vaše zařízení může být mimo jiné osobní počítač, mobilní zařízení, osobní asistent nebo chytrá televize připojená k internetu.

Soubory umožňují webu, který je vytvořil, ukládat do vašeho počítače malé kousky informací a následně tyto informace opět získávat. Na rozdíl od souborů flash cookie, jimž se věnujeme níže, je každý soubor cookie specifický pro prohlížeč, který na svém počítači nebo mobilním zařízení používáte, takže pokud naše webové stránky navštěvujete z různých zařízení nebo z různých prohlížečů, naše webové stránky vytvoří pro každé zařízení a každý prohlížeč zvláštní soubory cookie.

K dalším technologiím, které plní podobné funkce jako soubory cookie, patří:

  • Jednopixelové měřicí kódy, rovněž označované jako webové signály, webové značky nebo prázdné GIFy, jsou grafické soubory s obdobnou funkcí jako soubory cookie. Při prohlížení webové stránky nebo e-mailu nejsou tyto značky vzhledem ke své malé velikosti viditelné. Webové signály fungují tak, že odesílají informace spolu s požadavkem na webový server spolu s obrázkem.
  • Značky ETag jsou jedinečné hodnoty používané k ukládání stránky do mezipaměti, které umožňují rozpoznání návštěvníka stránek při další návštěvě.
  • Skripty představují kód zapracovaný do některých našich webových stránek, který při návštěvě těchto stránek dává poskytovateli kódu určité informace o vašem webovém prohlížeči.

Naše webové stránky, které k poskytování mediálního obsahu, jako jsou videoklipy, využívají přehrávač Adobe Flash Player, používají jiný typ souborů cookie označovaný jako flash cookie, známý také jako místní sdílený objekt. Soubory flash cookie využívá přehrávač Adobe Flash Player a mohou obsahovat nejen typ informací uložený v jiných souborech cookie, ale také informace specifické pro Adobe Flash Player, například kde skončilo přehrávání videa na zařízení. Soubory flash cookie také dokážou ukládat více informací než jiné soubory cookie. Od jiných souborů cookie se soubory flash cookie liší také tím, že dokážou informace sdílet mezi různými webovými prohlížeči na vašem zařízení.  Soubory flash cookie používáme pouze k vylepšení uživatelského prostředí, když dodáváme bohatý obsah, jako jsou videoklipy.  Uživatelé, kteří chtějí tyto typy souborů cookie zakázat, tak mohou učinit tak, jak je popsáno níže.  Nepoužíváme technologie otisků prstů.  

Proč používáme soubory cookie nebo jiné technologie sledování?

Jak bylo vysvětleno výše, technologie sledování, jako jsou soubory cookie, se používají pro různé účely, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek pro ostatní, kteří nám pomáhají zlepšovat vaše prostředí a přizpůsobovat vám poskytnutý obsah. Soubory cookie mohou plnit řadu funkcí. Mohou přispívat k tomu, aby si stránka pamatovala vaše uživatelské jméno a předvolby, analyzují výkony našich webových stránek a umožňují nám doporučit vám obsah, o němž se domníváme, že pro vás bude nejužitečnější.  Většina souborů cookie rozpoznává webový prohlížeč na vašem zařízení, a nikoli vás osobně. Jak je však popsáno níže, některé soubory cookie mohou být propojeny na jiné osobní údaje, které od vás nebo o vás shromažďujeme.

Využíváme jak relační soubory cookie, které jsou z paměti vašeho zařízení smazány v okamžiku, kdy zavřete webový prohlížeč nebo vypnete počítač, tak i trvalé soubory cookie, které jsou na vašem zařízení uloženy, dokud nevyprší jejich platnost (pokud je dříve nesmažete).

Relační soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si vaše předvolby na našich webech po dobu vaší návštěvy na těchto webech, dokud nezavřete prohlížeč, například jestli jste uvedli, že jste zdravotnický pracovník nebo obyvatel určité země.

Některé typy trvalých souborů cookie nám umožňují zjistit, zda byl webový prohlížeč na vašem zařízení již dříve použit k návštěvě našich webových stránek a které konkrétní stránky jste tam navštívili. Pokud si na některých našich stránkách zaregistrujete uživatelský účet, trvalé soubory cookie, které označujeme jako registrační soubory cookie, umožní našim webům pamatovat si vás osobně, když naše stránky v budoucnu navštívíte. Když se na některé naše stránky přihlásíte, můžeme zkombinovat informace o vás z registračních a analytických souborů cookie k určení, které stránky našich webů jste už navštívili. Pokud ve Spojených státech opustíte některý z našich webů, aniž byste se stali registrovaným uživatelem, můžeme používat soubory cookie ve spojení s třetími stranami k zobrazování reklam na vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení, abychom vás informovali o webu, který jste předtím navštívili.

Jaké kategorie souborů cookie používáme a jaké máte možnosti je řídit?

Soubory cookie, které naše weby používají, jsme rozdělili do pěti kategorií, abychom vám pomohli pochopit účely, k nimž se používají, a jaké máte možnosti je omezit. Tyto kategorie sledování a vaše volby pro jejich řízení popisujeme níže. Řada našich webů poskytuje nástroj pro nastavení předvoleb týkajících se souborů cookie, kde můžete přímo nastavit omezení pro soubory cookie používané na těchto webech. Nástroj je na těchto webech dostupný po kliknutí na tlačítko nebo pruh označený „Cookies“ nebo „Cookie Preferences“ (Předvolby souborů cookie).

Jiné typy sledovacích technologií jsou řízeny jinak než soubory cookie.  Ty lze shrnout následovně:

  • Soubory flash cookie se ovládají odděleně od ostatních typů souborů cookie, takže i když jste ve svém webovém prohlížeči nastavili soubory cookie, chcete-li omezit používání souborů flash cookie, musíte postupovat podle návodu vydaného společností Adobe pro nastavení těchto souborů cookie pomocí nástroje Správce nastavení.
  • Také soubory ETag se ovládají odděleně od souborů flash cookie, jiných typů souborů cookie a skriptů. Chcete-li odstranit soubory ETag, musíte také vymazat mezipaměť webového prohlížeče.
  • Také skripty se ovládají odděleně od souborů flash cookie, jiných typů souborů cookie a souborů ETag. Skripty je možné řídit z některých webových prohlížečů. Pokud například používáte Chrome, můžete omezení skriptů nastavit tak, že v prohlížeči přejdete na záložku Nastavení, sjedete dolů na položku Soukromí, kliknete na tlačítko Nastavení obsahu a vyberete z možností nabízených pod částí JavaScript.
Naše kategorie souborů cookieJak tyto soubory cookie používámeVaše volby
Naprosto nezbytné
(rovněž lze označit jako „povinné“ nebo „povinné“)
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na akce, které jste provedli a které odpovídají žádosti o služby, jako je nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů.    Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné údaje.Vzhledem k tomu, že jsou tyto soubory cookie naprosto nezbytné k fungování některých našich webů, naše nástroje pro nastavení předvoleb týkajících se souborů cookie je neumožňují omezit. Pokud nastavíte prohlížeč tak, aby je nepřijímal, nebudete moci používat ty části našich webových stránek, které jsou na nich závislé.
Funkční
(lze také označit jako „pro lepší prostředí webu“)
Tyto soubory cookie umožňují webu poskytovat vylepšené funkce a přizpůsobení. Můžeme je nastavit my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby jsme na naše stránky přidali.    Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně. Stejně jako v případě naprosto nezbytných souborů cookie jsou naše weby na funkčních souborech cookie závislé při poskytování obsahu a funkcí, které při používání našich webových stránek požadujete.  Používání těchto souborů cookie můžete řídit tím, že se rozhodnete nezvolit určité předvolby nabízené na našich webových stránkách nebo jejich nastavením v prohlížeči tak, jak je popsáno výše. Soubory cookie třetích stran mohou být použity pro účely ověřování nebo vyvažování serverů, ale nikoli pro marketingové účely.  Pokud prohlížeč nastavíte tak, aby tyto soubory cookie neakceptoval, některé funkce na našich webových stránkách nemusí fungovat.
Výkonnostní
(mohou být také označovány jako „provozní“)
Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našeho webu. Pomáhají nám zjišťovat, které stránky jsou nejoblíbenější a nejméně oblíbené, a poskytují informace, jak se návštěvníci pohybují na tomto webu. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou souhrnné a proto anonymní. Pokud uživatelé nepovolí tyto soubory cookie, nebudeme vědět, kdy uživatelé navštívili náš web, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.Tam, kde místní zákony vyžadují nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, naše weby začlenily nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, které poskytují výrazné upozornění o používání souborů cookie na webu a umožňují vám zapínat nebo vypínat používání souborů cookie. Některé z těchto souborů cookie nastavujeme my, jiné třetí strany.      
 Cílené (mohou být také označovány jako „reklamní“)  Tyto soubory cookie mohou být nastaveny prostřednictvím našeho webu našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou využívat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazení relevantní reklamy na jiných webech.    Neukládají se přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, budete mít méně cílenou reklamu. Tam, kde místní zákony vyžadují nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, naše weby začlenily nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, které poskytují výrazné upozornění o používání souborů cookie na webu a umožňují vám zapínat nebo vypínat používání souborů cookie.
Sociální médiaTyto soubory cookie nastavuje řada služeb sociálních médií, které jsme na web přidali, abychom vám umožnili sdílet náš obsah s vašimi přáteli a sítěmi. Jsou schopny sledovat váš prohlížeč na jiných webech a vytvořit profil vašich zájmů. To může ovlivnit obsah, návrhy a zprávy, které uvidíte na jiných webech, které navštívíte.    Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, pravděpodobně nebudete moci tyto nástroje pro sdílení používat nebo zobrazovat.Tam, kde místní zákony vyžadují nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, naše weby začlenily nástroje pro nastavení předvoleb ohledně souborů cookie, které poskytují výrazné upozornění o používání souborů cookie na webu a umožňují vám zapínat nebo vypínat používání souborů cookie.

Jak můžete soubory cookie spravovat?

Možnosti, které mají koncoví uživatelé k dispozici pro správu předvoleb souborů cookie, jsou uvedeny v tabulce výše.  Některé soubory cookie, jako jsou nezbytně nutné a funkční soubory cookie, jsou vždy zapnuty.  Další soubory cookie, jako jsou výkonnostní nebo cílené soubory cookie a soubory cookie sociálních médií, konfiguruje koncový uživatel.  V mnoha zemích používáme nástroje pro předvolby souborů cookie, abychom usnadnili konfiguraci a volby koncových uživatelů.  Tyto nástroje se v případě použití zobrazí zřetelně při první návštěvě uživatele, kdykoliv vymažete mezipaměť souborů cookie nebo kdykoliv prostřednictvím čelního tlačítka Panel cookie.  V jiných zemích se koncoví uživatelé mohou rozhodnout blokovat soubory cookie v nastavení prohlížeče nebo jak je popsáno níže.

V souladu se zákony a předpisy vaší země (včetně evropské směrnice o ochraně osobních údajů e-Privacy, GDPR a dalších platných národních zákonů) mohou soubory cookie jiné než nezbytně nutné a funkční soubory cookie vyžadovat váš aktivní souhlas.

Většina webových prohlížečů umožňuje uživatelům spravovat předvolby pro soubory cookie.  Pokud si nastavíte prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal, možná nebudete moci používat některé části našich webových stránek, které závisí na nezbytně nutných a funkčních souborech cookie.

Existují jiné způsoby, jak řídit soubory cookie třetích stran a další technologie sledování?

Pokud chcete zakázat nebo omezit soubory cookie umístěné jinými společnostmi, které naším jménem zasílají e-mailové zprávy nebo umísťují naše reklamy na jiné internetové stránky, můžete to udělat dle možností nabízených těmito organizacemi:

U mobilních zařízení uživatelé obvykle konfigurují předvolby sledování buď během počátečního nastavení jednotlivých aplikací, nebo v rámci samotné aplikace po instalaci.  V některých případech můžeme využívat mobilní služby poskytované námi nebo naším jménem, které používají poskytovatele analytických služeb Flurry ke sledování používání těchto mobilních služeb, můžete sledování společností Flurry zakázat na adrese:

Některé webové prohlížeče obsahují funkce „Nesledovat“.  Většina těchto funkcí, pokud je zapnutá, odesílá signál nebo předvolby na weby, které navštěvujete, což znamená, že si nepřejete být sledováni („signál DNT“).  Jak je uvedeno v průběhu celých těchto zásad, zavázali jsme se poskytovat vám smysluplné volby ohledně informací shromážděných na našich webových stránkách pro účely třetích stran, a proto vám poskytujeme různé mechanismy pro odhlášení popsané v našem panelu souborů cookie všude, kde se používá.  Kromě toho, když nasadíme panel cookie, je navržen tak, aby identifikoval signál DNT iniciovaný prohlížečem a použil jej na nastavení souborů cookie podle vašich předvoleb.  Navzdory našemu nejlepšímu úsilí to však nemusí fungovat u všech prohlížečů.  Použití nastavení banneru se soubory cookie zajistí, že se vaše předvolby budou odpovídajícím způsobem odrážet. 

Navzdory výše popsaným ochranným prvkům platí, že ať už nasadíme panel cookie nebo ne, v současné době nerozpoznáváme signály DNT iniciované prohlížečem ani na ně přímo nereagujeme.

Jak zjistím, zda byly tyto globální zásady online sledování aktualizovány?

Zásady můžeme pravidelně aktualizovat v reakci na měnící se zákony, předpisy a postupy v rámci odvětví. Vyhrazujeme si právo části těchto zásad dle vlastního uvážení měnit, doplňovat a odstraňovat. Pokud se tyto zásady rozhodneme změnit, zveřejníme aktualizovanou verzi na stránkách www.msdprivacy.com. V případě podstatných změn tyto změny zveřejníme dříve, než nabydou účinnosti.

1Všude v této směrnici se výrazy „my“, „nás“, „náš“ apod. rozumí společnost Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), její právní nástupci, dceřiné společnosti, divize a skupiny po celém světě, kromě společných podniků, jichž se účastníme.