worldwide

worldwide

SİZE ÇEVİRİM İÇİ GİZLİLİK TAAHHÜDÜMÜZÜN ÖZETİ

 • Gizliliğinizin sizin için önemli olduğunu anlıyor ve buna saygı duyuyoruz ve bu nedenle gizlilik taahhüdümüz dört gizlilik değerimiz olan saygı, güven, zararın önlenmesi ve uygunluk ile başlamaktadır.
 • Çevirim içi olarak sağladığınız kişisel bilgileri yalnızca ya Global Çevirim içi İzleme Politikamızda veya sağladığımız diğer gizlilik beyanlarında ve iletişimlerde sözünü ettiğimiz şekillerde kullanırız ve paylaşırız.
 • Çevirim içi olarak sağladığınız kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek için onlara erişimi sınırlandırmak üzere politika, teknik ve fiziksel denetimler kullanırız.
 • Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki İnternet Gizlilik Politikamızı okuyun veya bizi arayın.

İncelenme Tarihi: 01 Ocak 2023
Geçerlilik Tarihi: 01 Ocak 2023

ABD ve Kanada dışında ticari adı MSD olarak bilinen Merck & Co., Inc,. Rahway, NJ, ABD şirketi sağlık, tıp ve ürün ile ilgili bilgiler ve hizmetler ve ayrıca kurumsal ve mali haberler, istihdam ve işimiz ile ilgili başka bilgiler veren çevirim içi kaynaklar sağlamaktadır. Ayrıca, çevirim içi kaynaklarımızın bazıları yeterliliğe sahip uzmanların farmasötik, aşı ve hayvan sağlığı ürünleri ısmarlamasına, hibeler için başvuruda bulunmasına veya araştırma çalışmalarına katkıda bulunmasına olanak vermektedir.

Sizin hakkınızdaki kişisel bilgilere saygı göstermek bizim için çok önemlidir. Web sitelerimiz ve bu gizlilik politikasını (“politika”) gösteren diğer çevirim içi kaynaklarımız hakkınızdaki kişisel bilgileri yasaya, bu politikaya ve Global Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamıza ve ayrıca geçerli yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde toplamaya, muhafaza etmeye ve güvene almaya bağlılık gösterir.. Bu politika çevirim içi kaynaklarımızdan ve bu politikaya bir bağlantı gösteren iletişimlerden (web siteleri, mobil uygulamalar (app’ler), e-posta ve diğer çevirim içi ve indirilebilen araçlar gibi) toplanan kişisel bilgiler (aşağıda tanımlanan şekilde) için geçerlidir. Bu politika, söz konusu kişisel bilgilerin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza başkaları tarafından toplanan kişisel bilgiler ile bütünleştirilmiş olduğu durumlar dışında, çevirim dışı kaynaklardan ve iletişimlerden toplanan kişisel bilgiler için geçerli değildir. Bu politika aynı zamanda web sitelerimizin bağlantı içerebileceği ve söz konusu kaynakların içeriğini veya gizlilik uygulamalarını bizim kontrol etmediğimiz üçüncü taraf çevirim içi kaynaklar için de geçerli değildir.

Gizlilik programımız ve uygulamalarımız, Avrupa Ekonomik Alanından ve İsviçre’den, aynı zamanda Asya-Pasifik Ekonomik Kuruluşu üye devletlerinden (sırasıyla) başka yerlere ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kişisel bilgilerin aktarılması bakımından AB Bağlayıcı Kurumsal kurallarına (BCR) ve APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları sistemine uygundur. Bu politika Global Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamız ile tutarlıdır. Lütfen bu politikayı dikkatle okuyun. Bu politika veya bizim veri toplama, kullanma ve açıklama uygulamalarımız hakkında sorularınız olması halinde lütfen bizi arayın.

Bu Gizlilik Politikasında değinilen şekilde “MSD”, “bize”, “biz” ve “bizim”, taraf olduğumuz ortak girişimler hariç olmak üzere Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ABD, dünyanın çeşitli yerlerindeki ardılları, iştirakleri, bölümleri ve grupları anlamına gelir.

BU Gizlilik Politikası “kişisel bilgiyi” nasıl tanımlamaktadır?

Bu politika boyunca kullanılan şekli ile “kişisel bilgi” terimi bir bireyi tanımlayan veya bir bireyi tanımlamak, yerini belirlemek, bir bireyle iletişim kurmak veya bir bireyin davranışlarını veya tercihlerini izlemek için kullanılabilen veriler dahil olmak üzere tanımlanmış veya tanımlanabilir bir birey ile ilgili her türlü veri için geçerlidir.

Çevirim içi şekilde nasıl kişisel bilgi topluyoruz?

Çevirim içi şekilde kişisel bilgileri web siteleri ve diğer çevirim içi kaynaklar vasıtası ile toplarız. Ayrıca başka çevirim içi hizmet tedarikçileri ile işbirliği içinde çevirim içi kaynaklar da sağlıyoruz ve bunlardan da söz konusu kaynakların kullanıcıları hakkında kişisel bilgi alabiliriz. Bu çevirim içi işbirliği faaliyetleri kişisel bilgilerin uygun şekilde korunmasını gerektiren sözleşmelerin hükmü altındadır. Bireyler hiçbir kişisel bilgi açıklamadan web sitelerimizin ve çevirim içi kaynaklarımızın birçok bölümüne erişebilir. Çevirim içi şekilde kişisel bilgi toplamak için kullandığımız üç yöntem vardır:

 1. Sizin sağladığınız bilgiler: : Web sitelerimizde ve çevirim içi kaynaklarımızda formlara veya veri alanlarına girebileceğiniz kişisel bilgileri ve diğer verileri toplarız. Bu gibi bilgiler bir sınırlandırma olmaksızın iletişim bilgileri (adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz gibi), doğum tarihi, mesleki kimlik belgeler, deneyimler, faaliyetler, beceriler, tercihler, hobiler ve ilgi alanları bilgilerini içerebilir. Ayrıca, sorularınız ve anketlerimize yanıt vererek veya verdiğimiz çevrimiçi ve indirilebilir sağlık ile ilgili araçların kullanımı yoluyla sizin hakkınızda sağladığımız sağlık bilgilerini işleme amacı ile ilgili olarak da toplayabiliriz. Web sitelerimizin bazıları kullanıcıların aşılarımız ve hayvan sağlığı ürünlerimiz için olduğu gibi sipariş verebil-mesini sağlamaktadır. Bu web siteleri, harici akredite üçüncü taraflar (yani, finans veya kredi kuruluşları tarafından yönetilen çevrimiçi kredi kartı kontrolü) kullanabilir veya bu siparişleri işlemek için doğrudan kredi kartı bilgilerini toplayabilir. Bu tür bilgiler uygun şekilde güvence altına alınacak ve hizmetin sağlanması için gerekenden daha uzun süre saklanmayacaktır.
 2. Herkese açık veya üçüncü taraf bilgi kaynaklarından alınan bilgiler: Web sitelerimize kayıt yaptıran sağlık hizmeti çalışanları hakkında, kendilerinin mesleki kimlik belgelerini ve kimliklerini doğrulamak üzere herkese açık veya üçüncü taraf bilgi kaynaklarından kişisel bilgi toplayabiliriz. Müşteriler web sitelerimizde bir sipariş vermek için bir kredi kartı kullandığı zaman kredi kartının geçerli olduğunu mali veya kredi kartı kuruluşlarından doğrularız. Bazı durumlarda, mevcut kullanıcı veri tabanlarımızı üçüncü taraflardan alınan bilgiler ile büyütebiliriz. Bu bilgilerin bazıları posta adresi bilgilerinin değişmesi gibi kişisel bilgi olabilir.

  Ayrıca sosyal medya dinleme olarak bilinen yolla herkese açık İnternet kaynağından sizinle ilgili kişisel bilgiler toplayabiliriz. Sosyal medya örnekleri arasında sosyal ağlar; topluluklar, forumlar ve mesaj panoları; blog oluşturma, mikroblog oluşturma ve vlog oluşturma; wikiler; sosyal imleme ve podcast’lar.

 3. Bilgisayarınızdan veya diğer elektronik cihazlarınızdan toplanan bilgiler: Web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz veya çevirim içi kaynaklarımızı kullandığınız zaman bilgisayarınız veya diğer elektronik cihazlarınız hakkında bilgi toplarız. Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adresinizi, İnternet Hizmet Sağlayıcınızı (ISP), alan adını, tarayıcı türünü, talebinizin tarihini ve saatini ve çerezler, tek piksel etiketler, yerel paylaşma nesneleri (Flash), yerel depolama,E-etiketler ve komutlar gibi izleme teknolojileri tarafından sağlanan bilgileri içerebilir. Birleşik Devletler’de web sitelerimizden birisini kayıtlı kullanıcı haline gelmeksizin terk ettiğiniz zaman, daha önce ziyaret etmiş olduğunuz web sitemizi size hatırlatmak üzere bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazlarınıza reklamlar göndermek için üçüncü taraflar ile birlikte çerezler kullanabiliriz. Çerezler ve onları nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Global Çevirim içi İzleme Politikamıza bakın. Web sitelerimize erişmek ve çevirim içi kaynaklarımızı kullanmak veya mobil uygulamalarımızı veya hizmetlerimizi indirmek için mobil bir cihaz kullandığınız zaman da cihazınız hakkında, cihaz kimliği ve cihaz türü ve ayrıca cihazınız ve mobil web sitelerimizi ve diğer mobil kaynaklarımızı kullanımınız hakkındaki kullanım bilgileri gibi bilgiler toplarız. Bizim adımıza e-posta iletişimleri gönderilmesi veya başka web sitelerinde bizim reklamlarımızın verilmesi için başka şirketleri kullanabiliriz. Uygulamalarına aşina olmak için lütfen bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarını inceleyin. Üçüncü taraflarca izlenmeyi nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Global Çevirim içi İzleme Politikamıza bakın.

Kişisel bilgileri neden toplar, kullanır ve açıklarız?

 1. Genel olarak: : Bireylerin çevirim içi kaynaklarımızın ve iletişimlerimizin bazılarına kayıt olmasına, bunları özelleştirmesine ve kişiselleştirmesine olanak vermek için gereken şekilde çevirim içi olarak kişisel bilgi toplarız. Çevirim içi olarak toplanan kişisel bilgileri ürünler, hizmetler ve özellikler ve bireylerin talep etmiş olduğu başka kaynaklar sağlamak için kullanırız; örneğin eğitim literatürü ve işimiz hakkında ilgili bilgiler, e-posta programları, araçlar, sınavlar, soru formları ve anketler. Çevirim içi olarak toplanan kişisel bilgileri ilginç bulabileceğinize inandığımız ilave hizmetleri ve tanıtımları belirlemek ve sağlamak için analiz ederiz. Çevirim içi kaynakların ve iletişimlerin bazılarının kullanımını yalnızca tanımlanamayacak veya toplu duruma getirilmiş bilgiler ile değerlendiririz. Kişisel bilgileri aynı zamanda çevirim içi kaynaklarımızı uygunluk, yetkili erişim ve güvenlik bakımından denetlemek için de kullanabiliriz.
 2. Sosyal Medya: Çevirim içi sosyal medya kaynakları tipik olarak başka kişiler ile işbirliği yapmanızı ve bilgi paylaşmanızı sağlayan etkileşimli araçlardır. Sosyal medya kaynaklarının bazı örnekleri arasında sosyal ağlar, tartışma panoları, bülten panoları, bloglar, wiki’ler ve web sitesi içeriğini ve araçlarını bir arkadaş veya meslektaş ile paylaşmayı sağlayan yönlendirme işlevleri bulunmaktadır. Zaman zaman sağlayabileceğimiz çevirim içi sosyal medya kaynaklarını kullanabilmeniz için sizden kişisel bilgi toplayabiliriz. Ayrıca bu sosyal medya kaynaklarını kişisel bilgi açıklamak veya başka kişiler ile paylaşmak için kullanmanıza olanak verebiliriz. Sosyal medya kaynaklarını kullanırken başka kişiler ile kendiniz ve iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız, müşteriler veya hastalar hakkında hangi bilgileri paylaşmak istediğinizi dikkatle düşünmelisiniz. Sosyal medya olanağı sağlayan veya onları kullanan web sitelerimizde ve diğer çevirim içi kaynaklarımızda kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve açıklandığı hakkında ilave bildirim ve seçenekler sağlarız.

  Web sitelerimizin bazıları Facebook Connect veya OpenID sağlayıcısı gibi oturum açma hizmetleri kullanmaktadır. Bu hizmetler kimliğinizi doğrular ve kayıt yaptırma ve başka oturum açma bilgilerini önceden doldurmak üzere bizim ile adınız ve eposta adresiniz gibi bazı kişisel bilgileri paylaşmanız seçeneğini sağlar. Facebook Connect gibi hizmetler faaliyetlerinizi ağınızdaki başka kişiler ile paylaşabilmeniz için bu hizmeti kullanan sitelerimizdeki faaliyetleriniz hakkında Facebook profili sayfanızda bilgi açıklama seçeneği sağlar.

  Sosyal medya dinleme, bir şirket, birey, ürün ya da marka hakkında İnternet üzerinde nelerin söylendiğini tespit ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz süreçtir. Yalnızca amaca uygun, yeterli ve halka aşırı açık olmayan kişisel bilgileri toplayacağız. Sosyal Medyanın doğası gereği, topladığımız orijinal içeriği yayınlayan kişiyi tanımlamamız mümkün olmayabilir. Kişisel bilgiler toplanırsa ve içeriği yayınladığınızda asıl amacın ötesinde işlenirse, mümkün olan en kısa sürede size bildirimde bulunmak için makul çaba gösterilecektir. Bazı durumlarda, mevcut bilgiler göz önüne alındığında iletişim bilgilerinizi toplamanız ve doğrulamanız mümkün olmayabilir. Makul çaba, mümkünse sosyal medya platformundan ya da paylaşım içinden iletişim bilgilerinizi tespit etmeyi içerebilir. Ayrıca, size veri işlememizi devre dışı bırakmanız veya politikamız ve geçerli yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde haklarınızı kullanmanız için bir mekanizma sağlamak üzere makul seviyede çaba göstereceğiz.

  Ayrıca, farmakovijilans uyumluluk gerekliliklerimizi yerine getirmek için advers olay raporlama amacıyla kamuya açık alandan kişisel bilgiler topluyoruz. Bu tür kişisel bilgilerin toplanmasının temeli, yasal bir yükümlülüğü yerine getirme açısından bir gerekliliktir. Bu durumlarda, sizden onay almanız gerekmez, ancak farmakovijilans politikalarımızın ve prosedürlerimizin bir parçası olarak size bildirimde bulunacağız. Bu durumlarda, sizden onay almanız gerekmez, ancak farmakovijilans politikalarımızın ve prosedürlerimizin bir parçası olarak size bildirimde bulunacağız.

 3. Mobil Bilgi İşlem: Web sitelerimizin ve çevirim içi kaynaklarımızın bazıları mobil bilgi işlem cihazlarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Web sitelerimizin bazı sürümleri o web sitesi için kullanıcı hesabınız ile giriş yapmanızı gerektirebilir. Web sitesinin mobil sürümünü kullanmanız hakkındaki bilgiler kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilecektir. Web sitelerimizin ve çevirim içi kaynaklarımızın bazıları mobil veya başka bilgi işlem ciha-zınızda kullanabileceğiniz bir uygulama (app), simge veya başka bir araç indirmenize olanak verir. Bu uygulamaların bazıları mobil veya başka bilgi işlem cihazınızda bilgi depolayabilir. Kullanıcı hesabınıza erişmenize veya bu araçların hangi sıklıkta kullanıl-dığı veya hangi özelliklerin tercih edildiği gibi kullanılma şeklini izlememize olanak vermek için bu uygulamalar bize veya bizim için çalışan başkalarına kişisel bilgi iletebilir. Bu uygulamaların bazıları uygulamadan e-posta ile raporlar ve başka bilgiler göndermenize olanak verebilir. Bize iletilen kişisel veya tanımlanamayacak bilgileri bu uygula-maları iyileştirmek için, yeni araçlar geliştirmek için, kalite geliştirme amacı ile ve bu Politikada ve sağladığımız başka bildirimlerde açıklanan diğer şekillerde kullanabiliriz. Bu uygulamalar genellikle yukarıda açıklananlar dışında kişisel bilgileri veya hassas kişisel bilgileri iletmez. Başvuruda talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için bu tür aktarımların gerekli olması durumunda, bu politika ve geçerli yasaların gerektirdiği şekilde tüm ilgili erişim, düzeltme ve silme haklarına ek olarak bu tür işlemlere izin vermek için bildirim ve seçenek sunacağız.

Kişisel bilgileri birleştiriyor muyuz?

Belirlenmiş olan amaçlar ve bu politikada ve sağlanan daha başka geçerli gizlilik bildirimlerinde belirtilen standartlar ile tutarlı şekilde, bazı durumlarda, bireylerin telefon, anketler, web siteleri ve diğer çevirim içi kaynaklar ve iletişimler gibi çeşitli hizmetler ve kanallar vasıtası ile bize verdiği kişisel bilgileri sağladığımız hizmetlerin kalitesini iyileştirmek amacı ile birleştiririz ve kullanırız. Potansiyel veri birleştirme faaliyetleri, bu politikanın geçerli olduğu farklı veri konusu kategorilerine yayılır. Buna çalışanlar, yükleniciler, Sağlık Görevlileri, hastalar veya satıcılar dahildir.

Hakkınızdaki kişisel bilgileri toplama, kullanma ve açıklama şeklimiz ile ilgili hangi seçenekleriniz vardır?

Dört kategori halinde seçeneğiniz vardır. Bunlar şunları içermektedir: Kişisel bilgi toplanmaması:

 1. Kişisel bilgi toplanmaması: Web sitelerimizdeki bir forma veya veri alanına hiç bir kişisel bilgi girmemeyi seçerek ve çevirim içi kaynaklarımız tarafından sağlanan hiç bir kişiselleştirilmiş hizmeti kullanmayarak bize çevirim içi şekilde hiç bir kişisel bilgi vermemeyi seçebilirsiniz. Ancak çevirim içi kaynaklarımızın bazıları kişiselleştirilmiş hizmetleri veya bu tür veriler olmadan kullanılamayacak gelişmiş özellikleri kullanmak için kullanıcıların kendilerini tanıtmalarını gerektirir.
 2. Başka amaçlar için kullanımlar ve açıklamalar hakkındaki sınırlandırmalar ve seçenekler: : Çevirim içi kaynaklarımızın bazıları sizi iletişim listelerimize ekleyebilmek, kendinizi bir dizinde veya bir sosyal medya kaynağında göstermenize olanak vermek ve ilginç bulabileceğinize inandığımız ilave hizmetleri ve tanıtımları belirlemek ve sağlamak için hakkınızdaki kişisel bilgileri kullanmak ve açıklamak üzere sizden izin isteyebilir. Hakkınızdaki kişisel bilgileri girdiğiniz sırada sağlanan veya ileride sağlayabileceğimiz seçenekleri işaretleyerek veya işareti kaldırarak söz konusu bilgilerin kullanılmasını sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca elektronik iletişimlerimizde sağlanan devre dışı bırakma bağlantısını kullanarak veya size en uygun olan adresten bizim ile iletişim kurarak iletişim tercihlerinizi (daha önce istemiş olduğunuz iletişimleri tercih dışı bırakmak gibi) değiştirebilirsiniz.
 3. İzleme hakkındaki sınırlandırmalar ve seçenekler: Çevirim içi izleme teknolojilerini nasıl kullandığımız ve sahip olduğunuz seçenekler ile ilgili bilgi almak için lütfen Global Çevirim içi İzleme Politikamıza
 4. bakın.
 5. Eposta pazarlama iletişimleri: Web sitelerimizde ve diğer çevirim içi kaynaklarımızda isteğe bağlı pazarlama epostası ve diğer iletişimler için kayıt yaptırarak veya abone olarak bizden bunları almayı seçebilirsiniz. İsteğe bağlı eposta iletişimleri almak istememeniz halinde abone olduğunuz web sitesini veya mevcut ise diğer çevirim içi kaynakları ziyaret edebilir ve eposta iletişimleri seçimlerinizi tercih dışı bırakabilir veya güncelleyebilirsiniz veya bizden aldığınız eposta iletişimindeki abonelikten çıkma veya tercih dışı bırakma talimatlarını izleyebilirsiniz. Ayrıca size en uygun olan adresten bizim ile iletişim kurarak tercih dışı bırakabilirsiniz. Size göndermiş olduğumuz bazı eposta iletişimlerini okumuş olup olmadığınızı teyit etmemizi istememeniz halinde yukarıda açıklanan yaklaşımlardan birisini kullanarak bu eposta iletişimlerini almayı tamamen tercih dışı bırakmak sureti ile eposta iletişimlerinin izlenmesini tercih dışı bırakabilirsiniz. adresten bizim ile iletişim kurarak tercih dışı bırakabilirsiniz. Size göndermiş olduğumuz bazı eposta iletişimlerini okumuş olup olmadığınızı teyit etmemizi istememeniz halinde yukarıda açıklanan yaklaşımlardan birisini kullanarak bu eposta iletişimlerini almayı tamamen tercih dışı bırakmak sureti ile eposta iletişimlerinin izlenmesini tercih dışı bırakabilirsiniz.
 6. Kanunların izin verdiği ölçüde, eposta tavsiye özelliklerimizi kullanarak bir arkadaşa web sitelerimizin veya çevirim içi kaynaklarımızın birisinden söz etmek istediğiniz takdirde bu özelliklerin kişisel bilgileri nasıl kullandığı hakkında size bilgi vereceğiz. Genel olarak, eposta tavsiye özelliklerimiz, web sitelerimizin veya çevirim içi kaynaklarımızın bağlantısını gönderdiğiniz bireylerin adlarını veya eposta adreslerini depolamaz.

Hakkınızdaki kişisel bilgilere kimler erişim sahibi olacaktır?

Hakkınızdaki kişisel bilgilere Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ABD ve onun dünyanın çeşitli yerlerindeki iştirakleri, bölümleri ve gurupları ve kişisel bilgileri yalnızca bizim için ve bizim talimatımıza göre kullanan bireyler ve kuruluşlar erişim sahibi olacaktır (örneğin; satıcılar veya hizmet sağlayıcıları. Kişisel bilgilerin bizim adımıza hareket eden dış bireyler ve kuruluşlar tarafından kullanılması ve açıklanması kişisel bilgilerin gerekli şekilde korunmasını gerektiren sözleşmeler tarafından düzenlenmektedir. Hakkınızdaki kişisel bilgiler yalnızca bizim tarafımızdan ve bizim adımıza çalışan bireyler ve kuruluşlar tarafından bu politika, geçerli diğer gizlilik bildirimleri, veriler ile tutarlı olarak, gerektiğinde erişim kontrollü şekilde ve geçerli yasaların, kuralların ve düzenlemelerin gerektirdiği şekilde kullanılacak ve açıklanacaktır.

Kişisel bilgileri üçüncü taraflara veriyor muyuz?

Genel olarak, bu politikada ve sağlanan daha başka geçerli gizlilik bildirimlerinde belirtilen şekil dışında, hakkınızdaki kişisel bilgileri satmayız veya paylaşmayız ancak iş nedenleri ile şirketimizi satış, birleşme veya elde etme yolu ile yeniden yapılandırmaya veya elden çıkarmaya karar verdiğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kişisel bilgiler gerçek veya muhtemel müşterilere verilebilir. Bu gibi durumlarda kişisel bilgilerin gereken şekilde korunması için yazılı güvenceler alacağız. Global Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamız, ile tutarlı şekilde, eposta adresiniz dahil olmak üzere hakkınızdaki kişisel bilgileri devlet makamlarına, ilgili hukuki işlemlerde yetkili mahkeme veya heyet tarafından yetki verilmiş taraflara ve başka bir durumda geçerli yasanın gerekli tuttuğu veya açık şekilde yetki verdiği ölçüde rapor etme hakkını saklı tutuyoruz. Bu politikada veya Global Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamızda belirtilmiş olanlar dışında, hakkınızdaki kişisel bilgiler sizin izniniz olmadan başka bir şekilde paylaşılmayacaktır.

Kişisel bilgileri nasıl güvene alıyoruz?

Elimizde bulunan kişisel bilgileri yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya imha karşısında korumak için olduğu kadar, kişisel bilgiler bilgisayarınız veya cihazınız ile çevirim içi kaynaklarımız ve sunucularımız arasında toplanırken ve iletilirken onları korumak için duyarlılıklarına uygun şekilde makul önlemler alacağız. Çevirim içi kaynaklarımız için şifrelerinizin ve ilgili erişim kodlarınızın kopyalarını güvene almak sizin kişisel sorumluluğunuzdur.

Çocukların gizliliğini nasıl koruyoruz?

Genel olarak, web sitelerimiz ve çevirim içi kaynaklarımız çocuklara yöneltilmiş değildir ve sağladığımız çevirim içi hizmetlerin çoğunluğu 18 yaşında veya daha büyük olan bireyler için tasarlanmıştır. Bir ilaç hakkında bilgi talebinde bulunmaya yasa ile izin verilen durumlarda, çocuklarda kullanım için belirtilen bir ilaç hakkında bilgi talep eden bireyler 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

13 yaşından küçük olan çocuklardan bilerek veya yerel yasalara göre, toplama öncesinde doğrulanabilir ebeveyn izni alınmadan, kişisel bilgi toplamayız. Çocuğunuzdan bilgi toplandığı hakkında bilgisi olan bir ebeveyn veya veli olmanız durumunda bunların kaldırılmasını talep etmek için lütfen Global Gizlilik Ofisi ile görüşün.

Zaman zaman, web sitelerimizin ve diğer çevirim içi kaynaklarımızın bazıları çocuklar için seçenekler sağlayabilir. Bu özellikleri sağlamamız halinde çocuklardan kişisel bilgi toplanması, kullanılması veya açıklanması öncesinde teyit edilebilir şekilde ebeveyn onayı alınmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağız.

Hakkımdaki kişisel bilgilere nasıl ulaşabilirim, bunları düzeltebilirim veya silebilirim?

eksiksiz ve güncel durumda tutmak veya silinmesini istemek için size en uygun olan adresten bizim ile iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda Global Gizlilik Ofisimiz üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bazı durumlarda, yasa veya düzenleme gereği bilgileri elde tutmamız veya talep etmiş olduğunuz bir hizmeti yönetmeye devam etmemiz veya tercihlerinize uymamızı sağlamamız gerektiği zaman veya daha başka zorunlu iş amaçları ile hakkınızdaki kişisel bilgilerin bazılarını silmemiz olanaklı olmayabilir. Ayrıca, olanak sağlandığı takdirde, web sitelerimizde formlara veya veri alanlarına daha önce girmiş olduğunuz bilgileri değiştirerek de hakkınızdaki kişisel bilgileri çevirim içi şekilde güncelleştirebilirsiniz. Yasa veya Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamız tarafından izin verilen durumlarda, kişisel bilgilere erişmek ve bunları düzeltmek şunlara yol açtığı zaman bu erişim ve düzeltme olanağınız sınırlandırılacaktır: yasal veya etik bir yükümlülüğe uyma olanağımızın engellenmesi, hukuki talepleri soruşturma, hukuki talepte bulunma veya bu bakımdan savunma yapma olanağımızın engellenmesi, üçüncü bir taraf hakkındaki kişisel bilgilerin açıklanmasına yol açılması, bir sözleşmenin ihlaline veya bize veya üçüncü bir tarafa ait olan ticari sırların veya özel mülkiyetteki başka bilgilerin açıklanmasına yol açılması.

Sosyal medya dinleme gibi bazı durumlarda, toplayabileceğimiz kişisel bilgilerin ilk yayıncısı olmadığımızı unutmayın. Topladığımız bilgilerle ilgili haklarınızı onurlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak bazı yargı alanlarında bulunan “unutulma hakkı” kavramının gerektirdiği şekilde kaynak düzeyinde veri değişikliği talep etmek için sosyal medya veya web sitesi ile iletişime geçmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Kişisel bilgileri ne süre elde tutuyoruz?

Genel olarak, kişisel bilgileri bunların toplanmış olduğu söz konusu iş amacı veya amaçları için makul şekilde ihtiyaç duyulduğu sürece ve web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve diğer ilgili çevirim içi araçlarımızı kullandığınız süre boyunca elde tutarız. Bazı durumlarda, sınırlandırmalar tüzüğü hakkındaki kurallar gibi bizim işimiz bakımından geçerli yasalar veya düzenlemeler temelinde veya başka zorunlu iş amaçları ile bilgileri daha uzun süre elde tutmamız gerekebilir. Olanaklı olduğu zaman, ilk elde tutma döneminin ötesindeki süreler boyunca muhafaza etmemiz gerekebilecek bilgileri isimsiz duruma getirmeyi veya bu kayıtlardan gereksiz tanımlayıcıları kaldırmayı hedefleriz.

Gizlilik soruları için iletişim adresimiz nedir?

Bu politika veya bizim veri toplama, kullanma ve açıklama uygulamalarımız hakkında sorularınız olması halinde Global Gizlilik Ofisine eposta göndererek veya size en uygun olan adresten bizim ile iletişim kurabilirsiniz. Bu adresler listesine şurada erişebilirsiniz: https://www.msd.com/contact-us/worldwide-locations/. Bizim ile iletişim kurduğunuz zaman lütfen kullandığınız veya kişisel bilgi verdiğiniz web sitesinin veya diğer çevirim içi kaynağın adını ve verdiğiniz tüm bilgilerin özelliğini belirtin. Sizin hakkınızda çevirim içi şekilde toplanan kişisel bilgilere erişim veya hakkınızdaki kişisel bilgilerin kullanımı ile ilgili taleplere, sorulara veya endişelere 30 işgünü veya daha kısa süre içinde hızla tanıt vermek için makul bir çaba harcayacağız.

Bilgilerin takibi için sizin ile iletişime geçebiliriz ve sorgunuzu şirketimizin içindeki veya sorgunuzun konusu ile ilgili görevlerden sorumlu olan bizim için çalışan başka bireylere iletebiliriz. Yasa veya Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Politikamız tarafından gerekli tutulan durumlar dışında, bu politika veya gizlilik uygulamalarımız ile ilgisi olmayan konular hakkındaki sorulara veya görüşlere bir yanıt verilmesini sağlayamayız.

Bu politikayı güncelleyip güncellemediğimizi nasıl öğrenirsiniz?

Bu politikayı periyodik şekilde güncelleyebiliriz. Bu gizlilik beyanının kısımlarında onun öngördüğü şekilde değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bu politikayı değiştirmeye karar vermemiz durumunda hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi ve başka bir kişiye açıklayıp açıklamayacağımızı bilmeniz için bu değişiklikleri sitede yayınlayacağız. Politikada yaptığımız değişikliklerin maddi olması durumunda ayrıca, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden önce Global Gizlilik Ofisi web sayfasında bir bildirim yayınlayabiliriz veya bazı durumlarda değişiklik bildirimini e-posta ile sağlayabiliriz.

Bu politika hakkında sorularınız varsa veya gizlilikle ilgili diğer sorularınız için Şirket ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen ülkenizin/bulunduğunuz konumun msdprivacy.com adresindeki Gizlilik ana sayfasında bulunan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.