worldwide

worldwide

V spoločnosti Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), ktorá vykonáva podnikanie mimo USA a Kanady ako Merck, Sharp & Dohme (MSD),1 sa náš záväzok ohľadne ochrany osobných údajov začína našimi štyrmi hodnotami ohľadne ochrany súkromia – úcta, dôvera, predchádzanie škodám a dodržiavaním predpisov. Keď od vás zhromažďujeme informácie on-line, platí naše vyhlásenie týkajúce sa zásad ohľadne ochrany osobných údajov na internete. Náš záväzok týkajúci sa ochrany osobných údajov pri používaní súborov cookie podporuje naše Zásady na ochranu osobných údajov na internete poskytovaním podrobnejších údajov o typoch súborov cookie a podobných technológií, ktoré používajú naše webové stránky, webové aplikácie a iné on-line služby (ktoré spolu označujeme za „webové služby“), a poskytuje informácie ako môžete kontrolovať súbory cookie vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení.

Dátum kontroly : Júna 5, 2018
Dátum účinnosti : Júna 5, 2018

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý dátový súbor, obvykle textový súbor pozostávajúci z písmen a čísel, ktorý je umiestnený na našich webových lokalitách (tieto sa nazývajú „súbory cookie prvej strany“) alebo iných webových lokalitách, ktoré poskytujú obsah alebo funkcie na webovej stránke, ktorú si pozeráte (tieto sa nazývajú „súbory cookie tretej strany“). Súbory cookie zasielajú webové servery našich webových lokalít alebo webové servery, na ktorých je umiestnený obsah tretej strany obsiahnutý na našich lokalitách a ukladajú sa vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Súbory cookie umožňujú webovým lokalitám, ktoré vytvárajú súbory cookie na ukladanie malých kúskov informácií vo vašom počítači a získavajú tieto informácie neskôr. Na rozdiel od súborov flash cookie, ktoré sú opísané ďalej, je každý súbor cookie jedinečný pre webový prehliadač, ktorý používate na vašom počítači alebo mobilnom zariadení, takže ak navštívite naše webové lokality z viacerých zariadení alebo viacerých webových prehliadačov, naše webové lokality vytvoria samostatné súbory cookie na každom zariadení a pre každý prehliadač.

K ďalším technológiám, ktoré vykonávajú funkcie podobné súborom cookie, patria:

  • jednopixelové značky, ktoré sú tiež známe ako webové majáky, webové značky a čisté súbory GIF sú grafické súbory, ktoré majú podobnú funkciu ako súbory cookie. Značky nie sú viditeľné, keď si prezeráte webovú stránku alebo e-mail pre ich malú veľkosť;
  • značky ETags sú jedinečné hodnoty používané na zachytávanie webových stránok, ktoré umožňujú návštevníkovi webovej lokality, aby bol rozpoznaný pri nasledujúcich návštevách;
  • skripty sú kódy, ktoré sú začlenené do niektorých našich webových stránok a ktoré poskytujú poskytovateľovi kódu určité informácie o vašom webovom prehľadávači, keď navštívite tieto webové stránky.

Naše webové lokality, ktoré používajú prehrávač Adobe Flash Player na zobrazovanie mediálneho obsahu, ako sú video klipy, používajú iné súbory cookie nazývané flash cookie, ktoré sú tiež známe ako lokálne zdieľané objekty. Súbory flash cookie používa prehrávač Adobe Flash Player a môžu obsahovať okrem typu informácií uložených v iných súboroch cookie aj informácie špecifické pre prehrávač Adobe Flash Player, ako napríklad, kde sa video zastavilo pri prehrávaní vo vašom zariadení. Súbory flash cookie dokážu ukladať viac informácií ako ostatné súbory cookie. Súbory cookie sa tiež líšia od ostatných súborov cookie v tom, že dokážu zdieľať informácie medzi rôznymi webovými prehliadačmi na vašom zariadení.

Prečo používame súbory cookie?

Súbory cookie nám pomáhajú, aby bola vaša návšteva webových stránok efektívnejšia a relevantnejšia pre vás. Súbory cookie poskytujú mnohé funkcie. Môžu pomôcť zapamätať si vaše používateľské meno a preferencie, analyzovať, ako vaše webové lokality fungujú a umožniť nám odporučiť obsah, ktorý môže byť podľa nás pre vás najrelevantnejší. Väčšina súborov cookie identifikuje webový prehliadač vášho zariadenia, no nie osobne vás, ako je však opísané ďalej, niektoré súbory cookie môžu byť spojené s inými osobnými informáciami, ktoré od vás alebo o vás. zhromažďujeme

Používame oba súbory session cookie, ktoré sú dočasné súbory cookie, ktoré sa odstraňujú z pamäti vášho zariadenia, keď zatvoríte svoj internetový prehliadač alebo vypnete svoj počítač, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení až do ich expirácie, pokiaľ ich neodstránite skôr.

Súbory session cookie umožňujú našim webovým lokalitám zapamätať si vaše preferencie na našich webových lokalitách počas trvania vašej návštevy na našich webových lokalitách, a až kým nezatvoríte svoj webový prehliadač, ako napríklad keď ste sa identifikovali ako zdravotnícky pracovník alebo občan určitého štátu.

Určité typy trvalých súborov cookie, ktoré označujeme ako analytické súbory cookie, nám umožňujú povedať, či váš internetový prehľadávač bol použitý počas návštevy našich webových lokalít už predtým, ako aj ktoré stránky ste navštívili na našich webových lokalitách. Ak zaregistrujete účet na jednu z našich webových lokalít, trvalé súbory cookie, ktoré označujeme ako registračné súbory cookie, umožníte našim webovým lokalitám, aby si vás zapamätali, keď navštívite naše webové lokality v budúcnosti. Ak ste sa prihlásili na našich webových lokalitách, môžeme spojiť informácie o vás z registračných súborov cookie a analytických súborov cookie na identifikovanie toho, ktoré stránky ste navštívili na našich webových lokalitách.

Aké kategórie súborov cookie používame a aké sú vaše možnosti ich kontroly?

Na našich webových lokalitách sme zatriedili použité súbory cookie do piatich kategórií, aby vám pomohli porozumieť účelom, na ktoré sa používajú, a možnostiam vašej kontroly. Tieto kategórie a možnosti opisujeme ďalej. Mnohé z našich webových lokalít poskytujú nástroje preferencie súborov cookie na priamu kontrolu súborov cookie používaných týmito lokalitami. Nástroj je prístupný pre tieto lokality kliknutím na tlačidlo alebo hlavičku označené názvom „Cookie“ alebo „Preferencie cookie“.

Ak používate najnovšiu verziu webového prehliadača, s výnimkou súborov flash cookie a značiek ETags môžete kontrolovať, ako sa súbory cookie vytvárajú priamo prostredníctvom vášho webového prehliadača. Osobitné pokyny o tom, ako spravovať súbory cookie na základe typu webového prehliadača na vašom zariadení sú k dispozícii tu.

  • Súbory flash cookie sú kontrolované oddelene od ostatných typov súborov cookie, takže hoci ste špecifikovali nastavenia súborov cookie vo vašom webovom prehliadači, ak chcete kontrolovať súbory flash cookie, bude potrebné, aby ste postupovali podľa pokynov uvedených v súbore Adobe na riadenie týchto súborov cookie pomocou jeho správcu nastavení.
  • Značky ETags sú taktiež kontrolované oddelene od súborov flash cookie, iných typov cookie a skriptov. Na odstránenie značiek ETags bude tiež potrebné vyčistiť vyrovnávaciu pamäť vášho webového prehliadača.
  • Skripty sú taktiež kontrolované oddelene od súborov flash cookie, iných typov cookie a značiek ETags. Skripty možno kontrolovať pomocou týchto webových prehliadačov. Ak napríklad používate prehliadač Chrome, môžete kontrolovať skripty tak, že prejdete na kartu Nastavenia vo svojom prehliadači, prejdete dolu na časť Súkromie, kliknete na tlačidlo Nastavenia obsahu a zvolíte si túto možnosť spomedzi možností, ktoré sú k dispozícii v časti JavaScript.

Naše kategórie súborov cookie

Ako sa používajú tieto súbory cookie

Vaše možnosti

Nevyhnutné

(tiež označované ako „Potrebné“ alebo „Striktne nevyhnutné“)

Tieto súbory cookie sú zásadne dôležité na umožnenie služieb, o ktoré ste osobitne požiadali, ako je prístup k bezpečným zónam našich webových lokalít alebo zapamätať si produkty, ktoré ste vložili do nákupného košíka na niektorej z našich lokalít. Tieto súbory session cookie sa ukladajú len dočasne, pokým používate naše webové lokality, a z vášho zariadenia sa odstránia potom, ako zatvoríte svoj prehliadač.

Keďže sú tieto súbory cookie striktne nevyhnutné, aby mohli niektoré z našich webových lokalít fungovať, pričom naše nástroje preferencií súborov cookie vám neumožňujú kontrolovať tieto súbory cookie. Ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby ich neakceptoval, nebudete môcť používať časti našich webových lokalít, ktoré od nich závisia.

Funkčné súbory cookie

(môže sa tiež označovať ako „súbory pre skúsenosti s lokalitou“)

Tieto súbory cookie umožňujú kľúčové funkcie lokality, ako je umožniť našim webovým lokalitám, aby si vás zapamätali ako jedinečného návštevníka a vaše voľby, aby sme mohli zlepšiť vašu skúsenosť na našich webových lokalitách, ako je zapamätanie si vašich jazykových preferencií, krajiny, v ktorej sa nachádzate a toho, či ste zdravotnícky pracovník. Tieto súbory cookie sa tiež používajú na niektorých častiach našich webových lokalít, aby poskytovali služby, o ktoré ste požiadali, ako je sledovanie videa, zahrnutie videa alebo iného obsahu, ktorý poskytujú tretie strany prostredníctvom našich webových lokalít.

Podobne ako v prípade nevyhnutných súborov cookie, naše lokality závisia aj od funkčných súborov cookie, aby mohli zobrazovať obsah a funkcie, o ktoré požiadate, keď používate naše webové lokality. Používaním našich webových lokalít, ktoré používajú tieto typy súborov cookie, súhlasíte, aby sme ich umiestňovali na vaše zariadenie. Používanie týchto súborov cookie viete kontrolovať tak, že si zvolíte neoznačiť určité preferencie ponúkané na našich webových lokalitách, alebo kontrolou týchto súborov cookie prostredníctvom vašich nastavení prehliadača tak, ako je opísané vyššie. Ak nastavíte svoj prehliadač, aby neakceptoval tieto súbory cookie, určité funkcie na našich webových lokalitách nemusia fungovať.

Výkonnostné a analytické súbory cookie

(môžu sa tiež označovať ako prevádzkové)

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať používanie webovej lokality alebo e-mailu, aby sme mohli posúdiť trendy a zlepšiť výkonnosť. Napríklad, či ste už navštívili naše webové lokality predtým, ktoré webové stránky vy alebo iní návštevníci preferujú, koľko jedinečných používateľov navštívi naše webové lokality a koľko príjemcov určitej webovej komunikácie klikne na odkazy na webové lokality v týchto e-mailoch. Pokiaľ nie ste registrovaný používateľ našich webových lokalít a nie ste prihlásený, nemôžeme tieto súbory cookie použiť na vašu identifikáciu. Ak ste prihlásený, môžeme tieto súbory cookie použiť na spojenie vášho používania webových lokalít s informáciami o registrácii alebo inými osobnými údajmi, ktoré sme o vás mohli zhromaždiť.

Niektoré z našich webových lokalít majú nástroje na nastavenie preferencií cookie, ktoré vám umožňujú kontrolovať tieto súbory cookie. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby neakceptoval tieto súbory cookie. Niektoré z týchto súborov cookie nastavujeme my a niektoré nastavujú tretie strany. Tieto nastavenia súborov cookie môžete použiť vo svojom prehliadači, aby ste zablokovali súbory cookie tretej strany bez toho, aby ste ovplyvnili súbory cookie, ktoré nastavíme my.

Reklamné súbory cookie a súbory cookie na krížové sledovanie stránok

Tieto súbory cookie používajú reklamné spoločnosti, aby poskytovali reklamy, ktoré sú relevantné vo vzťahu k vašim záujmom. Môžu ich tiež používať tretie strany na sledovanie toho, ktoré webové lokality navštívite.

Niektoré z našich webových lokalít majú nástroje na nastavenie preferencií cookie, ktoré vám umožňujú kontrolovať tieto súbory cookie. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby neakceptoval tieto súbory cookie tretej strany.

Súbory cookie sociálnych médií

Tieto súbory cookie môžu používať sociálne siete, ako je Facebook, Twitter a YouTube na sledovanie článkov, ktoré zdieľate a sledovanie používateľov sociálnych sietí, keď navštívia naše webové lokality.

Niektoré z našich webových lokalít majú nástroje na nastavenie preferencií cookie, ktoré vám umožňujú kontrolovať tieto súbory cookie. Môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby neakceptoval tieto súbory cookie tretej strany.

Existujú aj iné spôsoby kontroly súborov cookie tretej strany?

Ak by ste chceli zrušiť možnosť vytvárať súbory cookie inými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú e-mailovú komunikáciu v našom mene alebo umiestňujú naše reklamy na iných webových lokalitách, môžete to urobiť pomocou nástrojov uvedených tu:

Ak používate mobilné služby poskytované poskytovateľom analýz, spoločnosťou Flurry, alebo ho využívate v našom mene na sledovanie mobilných služieb, môžete sa rozhodnúť nepoužívať sledovanie spoločnosťou Flurry na stránke:

Ako sa dozviem, či bolo znenie tohto záväzku týkajúceho sa ochrany osobných údajov pri používaní súborov cookie aktualizované?

Tento záväzok môžeme pravidelne aktualizovať. Vyhradzujeme si právo zmeniť, pridať alebo odstrániť časti tohto záväzku podľa vlastného uváženia. Ak sa rozhodneme zmeniť tento záväzok, aktualizovanú verziu zverejníme na stránke https://www.msdprivacy.com. Ak budú zmeny zásadné, zverejníme zmeny pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny.

1 V týchto zásadách naše odkazy na „nás“, „my“ a „náš“ (vo všetkých tvaroch) znamenajú spoločnosť Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), jej právnych nástupcov, pobočky, divízie a skupiny na celom svete okrem spoločných podnikov, ktorých sme stranou.