worldwide

worldwide

W firmie Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, która prowadzi działalność poza granicami USA i Kanady jako Merck, Sharp & Dohme (MSD),1 nasze zobowiązanie do ochrony prywatności opiera się na naszych czterech wartościach – szacunku, zaufaniu, zapobieganiu szkodom i zapewnianiu zgodności z przepisami. Kiedy gromadzimy informacje za pośrednictwem Internetu, stosujemy naszą Politykę ochrony prywatności w Internecie. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookies stanowi uzupełnienie naszej Polityki ochrony prywatności w Internecie które dostarcza więcej szczegółów na temat rodzajów plików cookies i podobnych technologii wykorzystywanych przez nasze strony internetowe, aplikacje internetowe i inne usługi internetowe (które zbiorczo określamy jako „strony internetowe”) oraz tego, w jaki sposób możesz kontrolować pliki cookies na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Data przeglądu: 10 sierpnia 2020 r.
Data wejścia w życie: 10 sierpnia 2020 r.

Czym jest plik cookie?

Plik cookies (inaczej zwany „ciasteczkiem”) to mały plik danych, zazwyczaj plik tekstowy składający się z liter i cyfr, ustawiony przez nasze strony internetowe (są to tzw. „nasze pliki cookie”) lub inne strony internetowe, które dostarczają treść lub funkcje na stronę internetową, którą przeglądasz (są one nazywane „plikami cookies osób trzecich”). Pliki cookies są przesyłane przez serwery internetowe na nasze strony internetowe lub serwery internetowe treści osób trzecich znajdujących się na naszych stronach internetowych i są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookies umożliwiają stronie internetowej przechowywanie małych bitów informacji na Twoim komputerze i pobieranie tych informacji w późniejszym czasie. W odróżnieniu od plików cookies typu flash, które opisane są poniżej, każdy plik cookies jest unikalny dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz na komputerze lub urządzeniu mobilnym, a więc jeśli otwierasz nasze strony internetowe na wielu urządzeniach lub w wielu przeglądarkach internetowych, nasze strony internetowe ustawią oddzielne pliki cookies na każdym urządzeniu i w każdej przeglądarce.

Inne technologie, które wykonują funkcje podobne do plików cookies, cookies, to:

  • znaczniki pojedynczych pikseli, (znane również jako sygnały nawigacyjne, znaczniki internetowe i czyste pliki GIF) – grafiki, które działają podobnie do plików cookies. Znaczniki te nie są widoczne podczas przeglądania strony internetowej lub poczty e-mail ze względu na ich niewielkie rozmiary.
  • Znaczniki ETag – unikalne wartości stosowane do buforowania strony internetowej, pozwalające na rozpoznanie użytkownika przeglądającego stronę internetową podczas jego kolejnych wizyt.
  • Skrypty – skrypty stanowią kod, który jest osadzony w niektórych z naszych stron internetowych, odpowiedzialny za dostarczanie pewnych informacji na temat Twojej przeglądarki do dostawcy kodu podczas przeglądania tych stron.

Nasze strony internetowe, które korzystają z programu Adobe Flash Player w celu dostarczania treści multimedialnych, takich jak pliki wideo, wykorzystują inne pliki cookies zwane plikami flash cookies,cookies, znane także jako lokalne obiekty udostępnione. Pliki flash cookies są wykorzystywane przez Adobe Flash Player i mogą zawierać nie tylko typ informacji przechowywanych w innych plikach cookies, cookies, lecz także informacje specyficzne dla programu Adobe Flash Player, takie jak miejsce zatrzymania odtwarzania pliku wideo na Twoim urządzeniu. Pliki flash cookies mogą również przechowywać większą ilość informacji niż inne pliki cookies. Różnią się one także od innych plików cookies tym, że mogą udostępniać informacje między różnymi przeglądarkami internetowymi na Twoim urządzeniu.

Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookies pomagają w lepszym, wygodniejszym i spersonalizowanym obsługiwaniu naszych stron internetowych. Pliki cookies pełnią wiele funkcji. Pomagają zapamiętać nazwę użytkownika i jego preferencje, analizują, jak dobrze nasze strony internetowe funkcjonują, oraz pozwalają nam polecić treści, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie. Większość plików cookies identyfikuje przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu zamiast bezpośredniej identyfikacji Ciebie; niemniej jednak, jak opisano poniżej, niektóre pliki cookies mogą być powiązane z innymi informacjami osobowymi, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie.

Wykorzystujemy zarówno tymczasowe pliki cookies (session cookies), które są usuwane z pamięci urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera, jak i trwałe pliki cookies persistent cookies, które są przechowywane na urządzeniu aż do ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przed upływem tego czasu.

Tymczasowe pliki cookies pozwalają naszym stronom internetowym na zapamiętanie Twoich preferencji dotyczących korzystania z naszych stron internetowych w czasie, kiedy je przeglądasz, i do przechowywania ich do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Preferencje te mogą dotyczyć np. tego, czy określiłeś siebie jako pracownika służby zdrowia, czy jako mieszkańca danego kraju.

Niektóre rodzaje trwałych plików cookies, cookies, nazywane plikami analitycznymi, pozwalają nam zweryfikować, czy przeglądarka internetowa Twojego urządzenia została już wcześniej wykorzystana do odwiedzenia naszych stron internetowych oraz które sekcje naszych stron internetowych były wówczas przez ciebie odwiedzane. Jeśli zarejestrujesz konto na jednej z naszych stron internetowych, trwałe pliki cookies, cookies, nazywane plikami rejestracyjnymi, pozwalają naszym stronom na zapamiętanie ciebie do czasu wizyt na tych stronach w przyszłości. Jeśli zalogujesz się na nasze strony internetowe, możemy połączyć informacje o Tobie z plikami rejestracyjnymi i analitycznymi w celu identyfikacji, które sekcje naszych stron internetowych były wcześniej przez ciebie odwiedzane.

Jakie kategorie plików cookies wykorzystujemy i jakie masz możliwości ich kontroli?

Pliki cookies wykorzystywane przez nasze strony internetowe są pogrupowane w pięć kategorii, aby pomóc w zrozumieniu celów, dla których są one wykorzystywane, oraz dostępnych opcji ich kontrolowania. Kategorie i opcje te są przedstawione poniżej. Wiele z naszych stron internetowych dostarcza narzędzia do ustawienia preferencji korzystania z plików cookies. Narzędzie to jest dostępne na danej stronie po kliknięciu przycisku lub banera oznaczonego „pliki cookie” lub „preferencje korzystania z plików cookie”.

Z wyjątkiem plików flash cookies i znaczników ETag, jeśli korzystasz z najnowszej wersji przeglądarki internetowej, możesz kontrolować ustawienia plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu kontrolowania plików cookies w zależności od typu przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu są dostępne tutaj.

  • Pliki flash cookies są kontrolowane oddzielnie od innych rodzajów plików cookies, cookies, więc nawet pomimo pewnych ustawień kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej musisz postąpić zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Adobe dotyczącymi zarządzania plikami cookies poprzez jego Menedżera ustawień.
  • Znaczniki ETag są również kontrolowane oddzielnie od plików flash cookies, cookies, innych typów plików cookies i skryptów. W celu usunięcia znaczników ETag należy także wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
  • Skrypty są również kontrolowane oddzielnie od plików flash cookies, cookies, innych typów plików cookies i znaczników ETag. Skrypty mogą być kontrolowane z poziomu niektórych przeglądarek internetowych. Jeśli na przykład korzystasz z przeglądarki Chrome, możesz kontrolować skrypty, przechodząc do zakładki ustawień, przewijając w dół do Prywatności, klikając przycisk Ustawienia treści i wybierając jedną z opcji dostępnych pod pozycją JavaScript.

Nasze kategorie plików cookie

Jak rodzaje plików cookies są wykorzystywane

Twój wybór

Niezbędne

(mogą również być określane jako „niezbędne” lub „ściśle niezbędne”)

Pliki te są niezbędne do włączenia usług takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów naszych stron internetowych lub zapamiętanie produktów umieszczonych w koszyku na niektórych z naszych stron. Tego typu tymczasowe pliki cookies są przechowywane tylko na czas korzystania z naszych stron internetowych i są usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Ponieważ pliki te są absolutnie niezbędne dla działania niektórych z naszych stron interneto-wych, nasze narzędzia do ustawiania preferencji związanych z plikami cookies nie pozwolą Tobie na kontrolowanie tych plików. Jeśli nie zaakceptujesz plików cookies w swojej przeglądarce, nie będziesz w stanie skorzystać z sekcji naszych stron, które wykorzystują te pliki.

Odpowiedzialne za funkcjonalność

(mogą również być określane jako „odpowiedzialne za obsługę strony”)

Pliki te umożliwiają podstawową funkcjonalność strony, taką jak pozwolenie naszym stronom internetowym na zapamiętanie ciebie jako unikalnego użytkow-nika oraz Twoich wyborów w taki sposób, abyśmy mogli dostosować do ciebie obsługę naszych stron internetowych poprzez takie elementy jak zapamiętywanie preferowanego języka, kraj, w którym się znajdujesz, oraz informację, czy jesteś pracownikiem służby zdrowia. Pliki te są również wykorzystywane w niektórych sekcjach naszych stron internetowych w celu świadczenia usług, takich jak oglądanie filmów, w tym plików wideo i innych treści, które są dostarczane przez osoby trzecie za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Tak jak w przypadku niezbędnych plików cookies nasze strony są uzależnione od plików cookies odpowiedzialnych za funkcjonalność w celu dostarczania treści i funkcji, z których chcesz skorzystać na naszych stronach internetowych. Używając naszych stron internetowych, które wykorzystują pliki cookies, cookies, wyrażasz zgodę na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu. Możesz kontrolować wykorzystanie tych plików, wybierając odznaczenie pewnych preferencji oferowanych na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem ustawień przeglądarki, jak opisano powyżej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę, by nie akceptowała plików cookies, cookies, niektóre funkcje na naszych stronach internetowych mogą nie działać.

Odpowiedzialne za wydajność i analizę

(mogą również być określane jako „operacyjne”)

Pliki te pozwalają nam analizować korzystanie ze strony internetowej lub poczty e-mail, dzięki czemu możemy mierzyć trendy i poprawiać ich wydajność. Na przykład otrzymujemy informacje o tym, czy odwiedzałeś nasze strony internetowe wcześniej, jakie strony Ty i inni użytkownicy preferujecie, ilu unikalnych użytkowników odwiedzało nasze strony internetowe oraz ilu odbiorców poczty elektronicznej kliknęło link strony internetowej w wiadomości e-mail. Dopóki nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na naszych stronach internetowych i się nie zalogujesz, nie możemy użyć tych plików cookies w celu Twojej identyfikacji. Jeśli jesteś zalogowany, możemy wykorzystać te pliki cookies, cookies, by połączyć informacje o Twoim korzystaniu z naszych stron internetowych z informacjami rejestracyjnymi lub innymi Twoimi danymi osobowymi, które możemy gromadzić.

Niektóre z naszych stron internetowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzystania z tych plików cookies, cookies, pozwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, by nie akceptowała tych plików cookies. Niektóre z plików cookies są ustawione przez nas, a niektóre przez osoby trzecie. Możesz skorzystać z ustawień plików cookies w przeglądarce, aby wybrać opcję blokowania plików cookies od osób trzecich bez wpływu na pliki cookies, cookies, które zostały ustawione przez nas.

Odpowiedzialne za reklamę i śledzenie między wieloma stronami

Pliki te są wykorzystywane przez firmy reklamowe do wyświetlania reklam, ukierunkowanych pod kątem Twoich zainteresowań. Mogą one być również wykorzystane przez osoby trzecie do śledzenia odwiedzanych przez ciebie stron internetowych.

Niektóre z naszych stron internetowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzystania z tych plików cookies, cookies, pozwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała tego typu plików od osób trzecich.

Odpowiedzialne za obsługę mediów społecznościowych

Te pliki mogą być wykorzystywane przez portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i YouTube w celu śledzenia treści, które udostępniasz, oraz śledzenia użytkowników portali społecznościowych, w czasie gdy odwiedzają oni nasze strony internetowe.

Niektóre z naszych stron internetowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzystania z tych plików cookies, cookies, pozwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała tego typu plików od osób trzecich.

Czy istnieją inne sposoby kontrolowania plików cookies osób trzecich?

Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookies ustawionych przez osoby trzecie, które wysyłają pocztę e-mail w naszym imieniu lub umieszczają nasze reklamy na innych stronach internetowych, możesz to zrobić, postępując według następujących opcji udostępnionych przez:

Jeśli korzystasz z usług mobilnych świadczonych przez lub w naszym imieniu, które korzystają z dostawcy narzędzi do analityki Flurry w celu śledzenia korzystania z usług mobilnych, możesz zrezygnować z funkcji śledzenia przez Flurry na stronie:

Skąd będę wiedzieć, czy niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookies nie zostało zaktualizowane?

Możemy aktualizować niniejsze zobowiązanie okresowo. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego Zobowiązania według naszego uznania. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszego zobowiązania, opublikujemy zaktualizowaną wersję na www.www.msdprivacy.com. Jeśli zmiany są istotne, opublikujemy je przed datą ich wejścia w życie.

Niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookies obowiązuje od: 1 lipca 2016 r.

1 W niniejszej polityce odniesienia do słów „nas”, „my”, „nasz” oznaczają firmę Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), jej następców, podmioty zależne, oddziały i grupy na całym świecie, z wyjątkiem spółek typu joint venture, w których posiadamy udziały.