worldwide

worldwide

Mūsų įmonėje privatumas prasideda nuo pasitikėjimo.

2001 m. „Merck & Co., Inc.“ (Rahway, Naujasis Džersis, JAV), už JAV ir Kanados ribų veikianti kaip MSD, įsteigė Privatumo biurą, siekdama sukurti ir prižiūrėti pasaulinę privatumo programą, skirtą mūsų veiklai visame pasaulyje. Mūsų programa yra pagrįsta keturiomis privatumo vertybėmis, kurios sudaro atsakingo įsitraukimo, sąveikos ir informacijos apie žmones naudojimo pagrindą:

 • pagarba asmeniniams privatumo lūkesčiams,
 • pasitikėjimo kūrimu ir išlaikymu,
 • kelio žalai, susijusiai su privatumu užkirtimu ir
 • privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų visame pasaulyje laikymusi tiek pagal raidę, tiek pagal dvasią.

Mūsų privatumo programa yra pagrįsta organizacine atskaitomybe dėl privatumo, duomenų, kuriuos naudojame savo verslui valdyti, valdymu, nuoseklia pasauline privatumo praktika ir standartais, įtvirtinančiais mūsų tradiciją laikytis aukštų etikos standartų visoje mūsų verslo praktikoje, ir nuolatine priežiūra, kuri užtikrina, kad ir toliau reaguosime į privatumo lūkesčių pokyčius tęsiantis technologijų ir mūsų verslo plėtrai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų programą, žr. mūsų korporatyvinės atsakomybės ataskaitos pasaulinės privatumo programos skyrių.

Mūsų požiūris į pasitikėjimą privatumu

Manome, jog pasitikėjimas yra pagrindinė privatumo vertybė ir yra labai svarbus mūsų verslo misijai – atrasti, kurti ir teikti novatoriškus produktus bei paslaugas, kurie gelbėja ir gerina gyvenimus visame pasaulyje. Todėl mūsų pasaulinės privatumo programos strategija yra orientuota į du pagrindinius tikslus, kuriais siekiame gauti žmonių pasitikėjimą, susijusį su tuo, kaip užmezgame su jais ryšius ir kaip prieiname, naudojame ir perduodame informaciją apie žmones visame pasaulyje.

Nuoseklūs pasauliniai standartai

Nuo 2001 m., kai įkūrėme savo pasaulinę privatumo programą, stengėmės įdiegti nuoseklius pasaulinius privatumo standartus ir jų laikytis, siekdami užtikrinti, kad tinkamai valdome savo įsipareigojimus dėl privatumo ir duomenų apsaugos visose šalyse ir regionuose, ir pritaikyti savo sertifikatus pagal šias reguliavimo institucijų pripažintas privatumo sistemas:

 • JAV ir ES saugus uostas (US-EU Safe Harbor) (2001 m.)
 • JAV ir Šveicarijos saugus uostas (US-Swiss Safe Harbor) (2009 m.)
 • APEC tarptautinės privatumo taisyklės (APEC Cross Border Privacy Rules) (2013 m.)
 • ES įmonėms privalomos taisyklės (EU Binding Corporate Rules) (2016 m.)
 • JAV ir ES privatumo skydas (US-EU Privacy Shield) (2016 m.)
 • JAV ir Šveicarijos privatumo skydas (US-Swiss Privacy Shield) (2018 m.)
 • ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) (EU General Data Protection Regulation, GDPR) (2018 m.)

Kiekvienas iš mūsų sertifikatų yra pagrįstas mūsų Tarptautinių privatumo taisyklių politika

Skaidrumas

Pripažįstame, kad žmonėms gali būti sunku ir painu suvokti visus įvairius būdus, kaip jų informacija gali būti stebima, nuspėjama, kaupiama, dalijama, naudojama, analizuojama ir perduodama, todėl taikome įvairius metodus siekdami, kad mūsų veiksmai būtų skaidrūs tiek žmonėms, kurių informaciją apdorojame, tiek reguliavimo institucijoms ir jų atstovams, kurie peržiūri mūsų praktiką. Pagrindiniai pavyzdžiai:

 • Privatumas internete – mūsų Interneto privatumo politika nurodo, kaip tvarkome informaciją apie žmones internete.
 • Slapukai – mūsų Pasaulinė sekimo internete politika papildo mūsų Interneto privatumo politika ir nurodo, kaip mūsų svetainės ir internetinės paslaugos naudoja slapukus ir kitas internetines stebėjimo priemones.
 • Kontekstiniai pranešimai – juos teikiame tuo metu, kai naudojate arba dalyvaujate mūsų paslaugose.
 • Išsamūs privatumo pranešimai – skirti išsamiai supažindinti su tuo, kaip mūsų privatumo politika taikoma konkrečioms suinteresuotosioms šalims.

Duomenų subjekto teisės (tik ES)

Sužinokite apie savo, kaip duomenų subjekto, teises.

Prašome naudoti šią formą visiems prašymams, susijusiems su jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

Turite klausimų apie privatumą?

Rašykite mums adresu:

UAB „Merck Sharp & Dohme“
Kestučio 59/27, Vilnius
Lietuva

El. paštas:
dpo.Lietuva@merck.com