worldwide

worldwide

 • Mes suprantame, kad Jūsų privatumas Jums yra svarbus ir tai gerbiame, todėl savo privatumo įsipareigojimus pradedame nuo keturių privatumo vertybių: pagarba, pasitikėjimas, apsauga nuo žalos ir reikalavimų laikymasis.
 • Mes naudojame Jūsų internetu pateiktus asmens duomenis ir dalijamės jais taip, kaip nurodome šioje politikoje, mūsų Slapukų privatumo įsipareigojimuose arba kituose savo pateiktuose privatumo pareiškimuose ir pranešimuose.
 • Taikome bendrovės politiką, technines ir fizines kontrolės priemones siekiant apriboti prieigą prie asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate internetu, kad jie nebūtų naudojami netinkamai.
 • Jei norite daugiau informacijos, prašome skaityti toliau pateiktą mūsų Interneto privatumo politiką arba kreiptis į mus.

Peržiūros data: 2023 m. sausio 1 d.
Įsigaliojimo data: 2023 m. sausio 1 d.

„Merck & Co., Inc.“ (Rahway, NJ, JAV), už JAV ir Kanados ribų žinoma kaip MSD, siūlo interneto išteklius, teikiančius su sveikata, medicina ir produktais susijusią informaciją bei paslaugas, taip pat bendrovės ir finansines naujienas, įdarbinimo ir kitą su mūsų veikla susijusią informaciją. Be to, kai kuriuose mūsų interneto ištekliuose kvalifikuoti specialistai gali pateikti užsakymus dėl mūsų farmacinių, vakcinų ir gyvūnų sveikatos produktų, prašyti dotacijų arba prisidėti prie mokslinių tyrimų.

Pagarba Jūsų asmens duomenų privatumui mums yra labai svarbi. Mūsų svetainės ir kiti interneto ištekliai, kuriuose pateikta ši privatumo politika (politika) yra įsipareigoję rinkti, tvarkyti ir apsaugoti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus, šią politiką ir mūsų Pasaulinę tarptautinio privatumo taisyklių politiką, taip pat taikomus įstatymus, teisės aktus ir taisykles. Ši politika taikoma asmens duomenims (apibrėžta toliau), surinktiems iš mūsų interneto išteklių ir ryšių (pvz., svetainių, mobiliųjų programų (programėlių), el. pašto ir kitų interneto ir atsisiunčiamųjų priemonių), kuriuose pateikta nuoroda į šią politiką. Ši politika netaikoma asmens informacijai, renkamai iš ne interneto išteklių ir ryšių, išskyrus atvejus, kai tokie asmens duomenys sujungiami su asmens duomenimis, kuriuos mes renkame ar kiti mūsų vardu renka internetu. Ši politika taip pat netaikoma trečiųjų šalių interneto ištekliams, į kuriuos gali būti nuorodos iš mūsų svetainių ir kurių turinio ar privatumo praktikos mes nekontroliuojame.

Mūsų privatumo programa ir praktika atitinka EU Privalomąsias bendrovės taisykles (PBT) ir APEC tarptautinio privatumo taisyklių sistemą, skirtą asmens duomenims perduoti iš Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos bei Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo (APEC) narių (atitinkamai) į Jungtines Amerikos Valstijas bei kitas vietas. Ši politika atitinka mūsų Tarptautinio privatumo taisyklių politiką. Prašome atidžiai perskaityti šią politiką. Jeigu turėtumėte klausimų apie šią politiką ar mūsų duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, prašome kreiptis į mus.

Kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, „MSD“, „mus“, „mes“, „mūsų“ ir kitos šio įvardžio formos reiškia „Merck & Co., Inc.“ (Rahway, NJ, JAV), jos teisių perėmėjus, dukterines bendroves, padalinius ir grupes visame pasaulyje, išskyrus bendrąsias įmones, kurių narė esame.

Kaip šioje Privatumo politikoje apibrėžiami asmens duomenys?

Šioje politikoje vartojamu terminu „asmens duomenys“ vadinami bet kokie duomenys, apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima, įskaitant asmens tapatybę atskleidžiančius duomenis arba duomenis, kurie gali būti panaudoti asmens tapatybei nustatyti, jį rasti, atsekti ar į jį kreiptis.

Kaip renkame asmens duomenis internetu?

Asmens duomenys renkami svetainėse ir kitais interneto ištekliais. Mes taip pat siūlome interneto išteklius bendradarbiaudami su kitais interneto paslaugų teikėjais, iš kurių galime gauti tokių išteklių vartotojų asmens duomenis. Tokį bendradarbiavimą internetu reglamentuoja sutartys, kuriose reikalaujama tinkamai saugoti asmens duomenis. Asmenys gali patekti į daugelį mūsų svetainių puslapių neatskleisdami jokių asmens duomenų. Asmens duomenys internetu renkami trimis būdais.

 1. Jūsų teikiami duomenys. Mes renkame asmens ir kitus duomenis, kuriuos galite įvesti mūsų svetainių formose ar duomenų laukeliuose ar interneto ištekliuose. Tokie duomenys gali būti (bet neapsiribojant) kontaktinė informacija (pvz., Jūsų vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, vartotojo vardas ir slaptažodis), gimimo data, profesinės kvalifikacijos duomenys, patirtis, veikla, įgūdžiai, parinktys, laisvalaikio užsiėmimai ir interesai. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų sveikatą, kurią teikiate atsakydami į mūsų klausimus ir apklausas arba naudodamiesi mūsų teikiamomis interneto ir atsisiunčiamosiomis su sveikata susijusiomis priemonėmis. Kai kuriose mūsų svetainėse vartotojai gali teikti užsakymus, pvz., dėl mūsų vakcinų ir gyvūnų sveikatos produktų. Šios svetainės gali naudotis išorinių akredituotų trečiųjų šalių informacija (pvz., kredito kortelės duomenų pagrįstumą tikrina finansų arba kredito organizacijos) arba tiesiogiai rinkti kredito kortelių duomenis, skirtus tiems užsakymams apdoroti. Tokią informacija saugosime tinkamai ir nelaikysime ilgiau, nei reikia paslaugai suteikti.
 2. Informacija iš viešųjų arba trečiųjų šalių informacijos šaltinių. Mes galime rinkti sveikatos priežiūros specialistų, kurie registruojasi mūsų svetainėse, asmens duomenis iš viešųjų arba trečiųjų šalių informacijos šaltinių, kad patikrintume jų profesinės kvalifikacijos duomenis arba tapatybę. Kai klientai naudojasi kredito kortele teikdami užsakymus mūsų svetainėse, mes tikriname kredito kortelės duomenų pagrįstumą su finansų arba kredito organizacijomis. Kai kuriais atvejais mes galime pildyti savo turimas vartotojų duomenų bazes duomenimis iš trečiųjų šalių. Kai kurie iš šių duomenų gali būti asmens duomenys, pvz., pašto adreso informacijos pasikeitimas.

  Mes galime rinkti Asmens duomenis apie jus iš viešų interneto šaltinių naudodamiesi vadinamuoju socialinių medijų „klausymu“. Socialinių medijų pavyzdžiai apima socialinius tinklus, bendruomenių platformas, forumus ir komentarų skiltis; tinklaraščius, mikrotinklaraščius ir vaizdo tinklaraščius; vartotojų kuriamas enciklopedijas; socialinius adresynus ir tinklalaides.

 3. Iš Jūsų kompiuterio ir kitų elektroninių įrenginių renkama informacija. Kai lankotės mūsų svetainėse ir naudojatės mūsų interneto ištekliais, mes renkame informaciją apie Jūsų kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį. Ši informacija gali būti Jūsų interneto protokolo (IP) adresas, interneto paslaugų teikėjo (ISP) domeno pavadinimas, naršyklės tipas, Jūsų prašymo data ir laikas bei informacija, kurią teikia sekimo technologijos, pvz., slapukai, vieno taško žymenys, vietiniai bendrieji objektai („Flash“), vietinės atmintinės, „Etags“ ir skriptai. JAV, jei uždarote vieną iš mūsų svetainių netapę registruotu naudotoju, naudodami slapukus kartu su trečiosiomis šalimis mes galime rodyti reklamą jūsų kompiuteryje ar kitame elektroniniame įrenginyje siekdami priminti apie mūsų svetainę, kurioje lankėtės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos galite valdyti skaitykite mūsų Slapukų privatumo įsipareigojimuose. Jeigu prieigai prie mūsų svetainių ir interneto išteklių arba mūsų mobiliųjų programėlių ar paslaugų atsisiuntimui naudojatės mobiliuoju įrenginiu, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį, pvz., įrenginio ID ir rūšį, taip pat naudojimo informaciją apie įrenginį, Jūsų naudojimąsi mūsų mobiliosiomis interneto svetainėmis ir kitais mobiliaisiais ištekliais.

  Galime naudotis kitomis bendrovėmis, kad mūsų vardu siųstų el. pašto pranešimus arba dėtų mūsų reklamą į kitas svetaines. Mes nevaldome šių kitų bendrovių naudojamų sekimo technologijų. Daugiau informacijos apie tai, kaip galite valdyti trečiųjų šalių sekimą, skaitykite mūsų Slapukų privatumo įsipareigojimuose.

Kodėl renkame, naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis?

 1. Bendrosios nuostatos. Internetu mes renkame informaciją, kuri yra būtina norint asmenims suteikti galimybę registruotis, pritaikyti ir suasmeninti tam tikrus mūsų interneto išteklius ir ryšio priemones. Internetu surinktą informaciją naudojame produktams, paslaugoms ir funkcijoms bei kitiems asmenų prašomiems ištekliams teikti; pvz., tai gali būti mokomoji literatūra ir susijusi informacija apie mūsų veiklą, el. pašto programos, priemonės, apklausos, klausimynai ir tyrimai. Mes analizuojame internetu surinktus asmens duomenis, kad nustatytume ir pasiūlytume papildomų paslaugų ir reklamos, kuriuos manome gali Jus sudominti. Mes vertiname naudojimąsi kai kuriais interneto ištekliais ir ryšiais tik rinkdami tapatybės neatskleidžiančią arba apibendrintą informaciją. Asmens duomenis taip pat galime naudoti norėdami patikrinti savo interneto išteklių atitiktį, įgaliotą prieigą ir saugumą.
 2. Socialinė žiniasklaida. Interneto socialinės žiniasklaidos ištekliai yra interaktyvios priemonės, kuriose paprastai galite bendradarbiauti ir dalytis informacija su kitais. Socialinės žiniasklaidos ištekliais gali būti socialiniai tinklai, diskusijų forumai, skelbimų lentos, tinklaraščiai, Vikipedijos straipsniai ir nuorodų funkcijos, skirtos pasidalyti svetainių turiniu ir priemonėmis su draugais ar kolegomis. Mes galime rinkti asmens duomenis iš Jūsų, kad suteiktume galimybę Jums naudotis interneto socialinės žiniasklaidos ištekliais, kuriuos galime kartkartėmis pasiūlyti. Mes taip pat galime suteikti galimybę Jums naudotis šiais socialinės žiniasklaidos ištekliais, kad skelbtumėte savo asmens duomenis ir dalytumėtės jais su kitais. Turite atidžiai apsvarstyti, kokia informacija apie save norite dalintis su kitais, kai naudojatės socialinės žiniasklaidos ištekliais. Savo svetainėse ir kituose interneto ištekliuose, kuriuose siūloma ir naudojamasi socialine žiniasklaida, pateikiame papildomą pranešimą ir galimybę rinktis, kaip asmens duomenys yra renkami, naudojami ir atskleidžiami.

  Kai kuriose iš mūsų svetainių naudojamasi paslaugomis, kuriose būtina registruotis, pvz., „Facebook Connect“ arba Atviros tapatybės (angl. „Open ID“) paslaugos. Šios paslaugos patikrins Jūsų tapatybę ir leis Jums pasirinkti, ar sutinkate mums pateikti tam tikrus savo asmens duomenis, pvz., Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kurių reikia registracijos ir kitų prisijungimo formų užpildymui. Tokios paslaugos kaip „Facebook Connect“ suteikia Jums galimybę savo „Facebook“ profilyje skelbti informaciją apie savo veiklą mūsų svetainėse, kuriose naudojamasi ta paslauga, kad galėtumėte pasidalyti informacija apie savo veiklą su kitais tinklo dalyviais.

  Socialinės žiniasklaidos klausymas tai procesas, kuris padeda mums atpažinti ir gauti informacijos apie tai, kas yra sakoma apie bendrovę, asmenį, produktą ar prekių ženklą internete. Rinksime tik svarbius, tinkamus ir pagrįstos apimties viešai prieinamus asmens duomenis. Dėl socialinės žiniasklaidos pobūdžio gali būti neįmanoma nustatyti mūsų renkamą originalų turinį paskelbusio asmens tapatybės. Jei asmens duomenys bus renkami ir apdorojami kitaip, nei ketinta tuomet, kai paskelbėte turinį, dėsime deramas pastangas ir informuosime jus kuo greičiau. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma surasti ir patikrinti jūsų kontaktinių duomenų, remiantis prieinama informacija. Dėdami pagrįstas pastangas, jūsų kontaktinių duomenų, jei įmanoma, galime ieškoti socialinės žiniasklaidos platformoje arba paskelbtame turinyje. Be to, dėsime pagrįstas pastangas, kad suteiktume jums instrumentą atsisakyti mūsų duomenų tvarkymo arba pasinaudoti savo teisėmis, kaip reikalaujama mūsų politikoje ir taikomuose teisės aktuose.

  Mes taip pat renkame asmens informaciją iš viešojo domeno nepageidaujamų įvykių registravimo tikslais siekdami įvykdyti farmakologinio budrumo atitikties reikalavimus. Toks asmens duomenų rinkimas grindžiamas reikalavimu vykdyti teisinius įsipareigojimus. Tokiomis aplinkybėmis jūsų sutikimo nereikia, tačiau mes Jums apie tai pranešime, kaip numatoma mūsų farmakologinio budrumo politikoje ir procedūrose.

 3. Mobilioji kompiuterija.Kai kurios mūsų interneto svetainės ir ištekliai yra specialiai skirti naudoti mobiliuosiuose kompiuteriniuose įrenginiuose. Kai kurių mūsų svetainių mobiliosios versijos reikalauja, kad prisijungtumėte prie jų per savo vartotojo paskyrą. Informacija apie tai, kaip naudojatės svetainės mobiliąja versija, bus susieta su Jūsų vartotojo paskyra. Kai kuriose mūsų svetainėse ir interneto ištekliuose galite atsisiųsti programėlę, valdiklį ar kitą priemonę, kuriuos galite naudoti savo mobiliajame ar kitame kompiuteriniame įrenginyje. Kai kurios šių programėlių gali įrašyti informaciją Jūsų mobiliajame ar kitame įrenginyje. Šios programėlės gali siųsti asmens duomenis mums ar kitiems dirbantiems su mumis asmenims, kad galėtumėte naudotis savo vartotojo paskyra arba mes galėtume sekti, kaip naudojamasi tomis priemonėmis, pvz., kaip dažnai jomis naudojamasi ir kokios funkcijos yra pačios populiariausios. Kai kuriose šių programėlių Jums suteikiama galimybė iš jų el. pašto siųsti ataskaitas ir kitą informaciją. Mes galime naudoti mums siunčiamus asmens duomenis arba tapatybės neatskleidžiančią informaciją, kad tobulintume šias programėles, kurtume naujas priemones, gerintume kokybę ar kitais šioje politikoje ar mūsų teikiamuose pranešimuose aprašytais tikslais. Šios programėlės paprastai siunčia anksčiau aprašytą, neskelbtinos informacijos tipui nepriklausančią asmeninę informaciją. Jei toks duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų suteiktos jūsų prašomos paslaugos programėlėje, mes apie tai pranešime ir suteiksime galimybę pasirinkti, ar norite leisti tokį duomenų tvarkymą, be to, suteiksime visas atitinkamas prieigos, taisymo ir ištrynimo teises, kaip reikalaujama šioje politikoje ir taikomuose teisės aktuose.

Ar rengiame asmens duomenų suvestines?

Laikydamiesi šioje politikoje bei kituose taikomuose privatumo pranešimuose nurodytų tikslų ir nustatytų standartų kartais rengiame suvestines ir naudojamės asmens duomenimis, kuriuos žmonės mums pateikia per įvairias paslaugas ir kanalus, pvz., telefonu, apklausomis, svetainėse ir kituose interneto ištekliuose bei ryšiais, kad gerintume savo siūlomų paslaugų kokybę. Galima duomenų suvestinių rengimo veikla apima įvairias duomenų subjektų kategorijas, kurioms taikoma ši politika. Šios kategorijos apima darbuotojus, sutartinių santykių dalyvius, sveikatos priežiūros specialistus, pacientus arba tiekėjus.

Kokius galimus pasirinkimus turite dėl to, kaip renkame, naudojame ir atskleidžiame asmens duomenis apie Jus?

Jums suteikiamos keturios pasirinkimų kategorijos. Jos yra tokios:

 1. Asmens duomenys nerenkami. Galite rinktis mums internetu neteikti jokių asmens duomenų, nerašydami jų į mūsų svetainių formas ar duomenų laukelius ir nesinaudodami jokiomis mūsų interneto ištekliuose teikiamomis suasmenintomis paslaugomis. Tačiau kai kuriuose mūsų interneto ištekliuose reikalaujama, kad naudotojai pateiktų asmens duomenis, jei nori pasinaudoti suasmenintomis paslaugomis arba išplėstinėmis funkcijomis, kurios yra neprieinamos, jei tokie duomenys nepateikiami.
 2. Naudojimo ir atskleidimo kitais tikslais apribojimai ir pasirinkimas. Kai kuriuose mūsų interneto ištekliuose gali būti prašoma Jūsų leidimo naudotis ir atskleisti Jūsų asmens duomenis, kad būtų galima įtraukti Jus į mūsų kontaktų sąrašus, kad galėtumėte įtraukti save į katalogą ar socialinės žiniasklaidos išteklių ir kad nustatytume ir pasiūlytume papildomų paslaugų ir reklamos, kuriuos manome galint Jus sudominti. Galite apriboti savo asmens duomenų naudojimą pažymėdami arba nepažymėdami parinktis, kurias matysite įvesdami savo duomenis arba kurias galimai pasiūlysime ateityje. Be to, galite pakeisti savo bendravimo parinktis (pvz., atsisakyti informacijos, kurios prašėte anksčiau), kreipdamiesi į mus Jums patogiausiu adresu.
 3. Sekimo apribojimai ir parinktys: Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos galite valdyti skaitykite mūsų Slapukų privatumo įsipareigojimuose .
 4. Bendravimas el. paštu. Galite rinktis gauti iš mūsų papildomų el. laiškų ir kitų pranešimų prisijungdami arba užsiprenumeruodami šiuos pranešimus mūsų svetainėse ir kituose interneto ištekliuose. Jeigu nenorite gauti papildomų el. pašto pranešimų, galite jų atsisakyti apsilankydami svetainėje arba kitame interneto ištekliuje, kuriame užsiprenumeravote, jei įmanoma, ir atnaujinti savo bendravimo el. paštu parinktis arba galite laikytis iš mūsų gaunamuose el. pašto pranešimuose pateiktų prenumeratos atsisakymo nurodymų. Atsisakyti galite ir kreipęsi į mus Jums patogiausiu adresu.Jei nenorite, kad patvirtintume, ar perskaitėte tam tikrus jums siųstus el. pašto pranešimus, galite atsisakyti el. pašto pranešimų sekimo, atsisakydami gauti tuos el. pašto pranešimus vienu iš pirmiau aprašytų būdų.

Jeigu nuspręsite informuoti draugą apie vieną iš mūsų svetainių arba interneto išteklių naudodamiesi mūsų el. pašto nuorodų funkcijomis, mes pateiksime kontekstinės informacijos, kaip šios funkcijos naudoja asmens duomenis. Paprastai mūsų el. pašto nuorodų funkcijos nelaiko asmenų, kuriems siunčiate mūsų svetainių ar interneto išteklių nuorodas, vardų ar el. pašto adresų.

Kas turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų?

Jūsų asmens informaciją gaus „Merck & Co., Inc.“ (Rahway, NJ, JAV), taip pat jos dukterinės bendrovės, padaliniai ir grupės visame pasaulyje ir asmenys bei organizacijos, kurios asmens duomenis naudoja tik mums ir mūsų nurodymu. Mūsų vardu veikiančių išorės asmenų ir organizacijų vykdomą asmens informacijos naudojimą ir atskleidimą reglamentuoja sutartys, kuriose reikalaujama tinkamai saugoti asmens informaciją. Jūsų asmens duomenis naudosime ir mums dirbantiems asmenims ir organizacijoms atskleisime tik šią politiką atitinkančiu būdu, laikydamiesi kitų taikomų privatumo pranešimų ir kaip aiškiai leidžiama arba reikalaujama taikomuose įstatymuose, teisės aktuose ir taisyklėse.

Ar dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis?

Paprastai mes neprekiaujame ir nesidalijame Jūsų asmens duomenimis, išskyrus šioje politikoje ir kituose taikomuose privatumo pranešimuose aprašytus atvejus, tačiau gali susidaryti aplinkybės, kuriomis mes dėl veiklos priežasčių nuspręsime perorganizuoti savo veiklą arba atsisakyti jos parduodami, susijungdamii ar įsigydami kitas bendroves. Tokiomis aplinkybėmis asmens duomenys gali būti pateikti esamiems arba būsimiems pirkėjams. Mes gausime rašytinius užtikrinimus, kad tokiomis aplinkybėmis asmens duomenys bus tinkamai apsaugoti. Laikydamiesi savo pasaulinės tarptautinio privatumo taisyklių politikos, pasiliekame teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis, įskaitant Jūsų el. pašto adresą, pranešdami vyriausybės institucijoms, atitinkamų teisinių procesų šalims, leidus nagrinėjančiam teismui ar tribunolui, bei kitaip, kaip reikalaujama arba aiškiai leidžiama taikomais teisės aktais. Išskyrus šioje politikoje ir mūsų pasaulinėje tarptautinio privatumo taisyklių politikojenumatytus atvejus, Jūsų asmens informacija kitaip nebus dalijamasi be Jūsų leidimo.

Kaip apsaugome asmens duomenis?

Mes imsimės visų pagrįstų priemonių, kad atsižvelgdami į asmens duomenų svarbą juos apsaugotume renkant ir perduodant juos iš Jūsų kompiuterio ar įrenginio į mūsų interneto išteklius ir serverius ir atgal, bei saugotume savo turimą informaciją nuo neleistinos prieigos, atskleidimo pakeitimo ar sunaikinimo. Jūs asmeniškai atsakote už mūsų interneto ištekliams skirtų savo slaptažodžių ir susijusių prieigos kodų saugumą.

Kaip giname vaikų privatumą?

Paprastai mūsų svetainės ir interneto ištekliai neskirti vaikams ir daugelis mūsų siūlomų interneto išteklių skirti 18 metų sulaukusiems asmenims. Jei informacijos apie vaistinius preparatus prašymai leidžiami pagal įstatymus, asmenys, kurie gali prašyti informacijos apie vaistinius preparatus, leidžiamus vartoti vaikams, turi būti sulaukę 18 metų.

Mes sąmoningai nerenkame asmens informacijos iš jaunesnių kaip 13 metų vaikų. Jeigu esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad surinkome informaciją iš Jūsų vaiko, prašome kreiptis į Privatumo reikalų skyrių ir pareikalauti ją pašalinti.

Kartais kai kuriose mūsų svetainėse ir kituose interneto ištekliuose gali būti pateikta papildomų funkcijų vaikams. Jeigu siūlome tokias funkcijas, imsimės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad būtų gautas ir patikrinamas tėvų sutikimas, prieš renkant, naudojant ar atskleidžiant vaikų asmens duomenis.

Kaip galiu susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti?

Norėdami susipažinti su internetu surinkta savo asmens informacija ir išlaikyti ją tikslią, pilną bei aktualią, ar pareikalauti ištrinti, galite kreiptis į mus adresu,kuris Jums patogiausias. Su mumis galite susisiekti ir per Privatumo reikalų skyrių. Kai kuriais atvejais, kai mes privalome išsaugoti informaciją pagal įstatymus ar teisės aktus arba privalome toliau teikti Jūsų prašomą paslaugą, arba užtikrinti Jūsų parinkčių vykdymą, arba tai būtina kitais veiklos tikslais, mes negalėsime ištrinti tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Kai suteikiama galimybė, savo asmens duomenis galite atnaujinti internetu, pakeisdami anksčiau mūsų svetainių formose arba duomenų laukeliuose įvestą informaciją. Jei tai leidžiama teisės aktuose arba mūsų Tarptautinio privatumo taisyklėse, Jūsų galimybės prieiti prie Jūsų asmens duomenų ir ištaisyti juos bus ribotos, jeigu toks pasiekimas ir taisymas: pakenktų mūsų galimybėms laikytis teisinių arba etinių įsipareigojimų, pakenktų mūsų galimybėms tirti, teikti ar gintis nuo teisinių ieškinių, atskleistų trečiosios šalies asmens duomenis arba pažeistų sutartį, atskleistų verslo paslaptis ar kitą nuosavybės teise saugomą verslo informaciją, priklausančią mums ar trečiajai šaliai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais, pvz., atliekant socialinės žiniasklaidos klausymą, mes nesame pirminis asmens duomenų, kuriuos galime rinkti, skelbėjas. Imsimės visų priemonių, kad jūsų teisės, susijusios su informacija, kurią renkame, būtų gerbiamos, tačiau tai jūs privalote susisiekti su socialine žiniasklaida arba interneto svetaine ir paprašyti pakeisti duomenis šaltinio lygmeniu, kaip reikalaujama pagal kai kuriose teisės praktikose taikomą „teisės būti pamirštam“ koncepciją.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Paprastai asmens duomenis saugome tol, kol jų pagrįstai reikia konkrečiam veiklos tikslui ar tikslams, kuriais jie buvo surinkti, ir kol naudojatės mūsų interneto svetainėmis, programėlėmis ir kitais susijusiais internetiniais įrankiais. Kai kuriais atvejais mums gali būti privalu laikyti informaciją ilgesnį laikotarpį vadovaujantis mūsų veiklai taikomais įstatymais ar teisės aktais, pvz., ieškinio senaties taisyklėmis, arba kitais būtinais veiklos tikslais. Kai įmanoma, mes stengiamės nuasmeninti informaciją arba pašalinti nebūtinus identifikatorius iš dokumentų, kuriuos mums gali tekti laikyti ilgiau nei iš pradžių numatytą laikotarpį.

Kokiu kontaktiniu adresu kreiptis su privatumo klausimais?

Jeigu turėtumėte klausimų apie šią politiką ar mūsų informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, galite kreiptis el. paštu į Pasaulinį privatumo reikalų skyrių arba Jums patogiausiu adresu. Šių adresų sąrašą galite rasti internete, adresu: http://www.msd.com/contact/contacts.html. Kai kreipiatės į mus, prašome nurodyti svetainės ar kito interneto ištekliaus, kuriuo naudojotės arba kuriame pateikėte savo asmens duomenis, pavadinimą, taip pat kokio pobūdžio informaciją pateikėte. Į prašymus, klausimus ar nuogąstavimus dėl prieigos prie internetu surinktų asmens duomenų arba dėl to, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis mes stengsimės nedelsdami atsakyti per 30 darbo dienų ar greičiau.

Galime kreiptis į Jus papildomos informacijos ir pasidalyti Jūsų užklausa su kitais asmenimis mūsų bendrovėje arba mums dirbančiais, kurie yra atsakingi už su Jūsų užklausos tema susijusias funkcijas. Jei to nereikalaujama teisės aktuose arba mūsų Tarptautinio privatumo taisyklėse, mes negalime užtikrinti atsakymo į klausimus ar pastabas su šia politika arba mūsų privatumo praktika nesusijusiomis temomis.

Laikydamiesi Privatumo skydo principų, įsipareigojame spręsti skundus dėl jūsų privatumo ir jūsų asmenins duomenų, perduotų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Privatumo skydą, rinkimo ar naudojimo. Asmenys iš Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos, turintys su Privatumo skydu susijusių užklausų ar nusiskundimų, pirmiausiai turėtų el. paštu susisiekti su mūsų Pasauliniu privatumo reikalų skyriumi.

Be to, neišspręstus skundus, susijusius su Privatumo skydo principų laikymusi, įsipareigojome perduoti nepriklausomai ginčų sprendimo organizacijai „BBB NATIONAL PROGRAMS“. Jei laiku negavote patvirtinimo apie jūsų skundą, apsilankykite internete, adresu: https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/, ir sužinokite daugiau bei pateikite skundą. Paslaugos Jums suteikiamos nemokamai.

Jei su Privatumo skydo laikymusi susijusio skundo nepavyksta išspręsti anksčiau minėtais būdais, tam tikromis aplinkybėmis kai kuriuos likusius, kitais teisių gynimo būdais neišspręstus skundus, galite pateikti įpareigojančiajam arbitražui. Žiūrėkite Privatumo skydo priedą Nr. 1 internete, adresu: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Kaip sužinosite, ar atnaujinome šią politiką?

Šią politiką galime periodiškai atnaujinti. Pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti, papildyti šį privatumo pareiškimą ar pašalinti jo dalis. Jeigu nuspręstume pakeisti šią politiką, paskelbtume šiuos pakeitimus šioje svetainėje, kad visada žinotumėte, kokią informaciją mes renkame, kaip galime naudoti šią informaciją, ir ar ją kam nors atskleisime. Jeigu padarome esminių politikos pakeitimų, mes taip pat galime paskelbti pranešimą svetainėje Pasaulinis privatumo reikalų skyrius prieš pakeitimo įsigaliojimo datą, o kai kuriais atvejais galime atsiųsti pranešimą apie pakeitimus el. paštu.

Jei turite klausimų apie šią politiką arba norite susisiekti su Bendrove bet kokiais kitais su privatumu susijusiais klausimais, kreipkitės naudodamiesi savo šalies / vietovės privatumo politikai skirto tinklalapio pagrindiniame puslapyje pateikta kontaktine informacija adresu www.www.msdprivacy.com.