worldwide

worldwide

 • Ymmärrämme, että yksityisyytesi on sinulle tärkeää ja kunnioitamme sitä, joten tietosuojasitoumuksemme perustuu neljään tietosuoja-arvoomme, jotka ovat kunnioitus, luottamus, vahingon ehkäiseminen ja vaatimustenmukaisuus.
 • Käytämme ja jaamme verkossa luovuttamiasi henkilötietoja ainoastaan tavoilla, joista kerromme joko tässä toimintaperiaatteessa, evästeiden tietosuojasitoumuksessamme tai muissa toimittamissamme tietosuojalausunnoissa ja viesteissä.
 • Rajoitamme verkossa luovuttamiesi henkilötietojen saatavuutta toimintaperiaatteiden sekä teknisten ja fyysisten rajoitusten avulla estääksemme niiden väärinkäytön.
 • Lisätietoja saat lukemalla alla olevan Internet-tietosuojakäytäntömme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Tarkistuspäivämäärä: 01 toukokuu 2022
Voimaantulopäivä: 01 toukokuu 2022

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), joka tunnetaan Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella nimellä MSD, tarjoaa verkossa resursseja, jotka sisältävät terveyteen, lääketieteeseen ja tuotteisiin liittyviä tietoja ja palveluja sekä yhtiöön ja talouteen liittyviä uutisia, työpaikkailmoituksia ja muita liiketoimintaamme liittyviä tietoja. Lisäksi jotkin verkkoresurssimme tarjoavat päteville ammattilaisille mahdollisuuden tilata lääke-, rokote- ja eläinten terveystuotteita, hakea apurahoja tai osallistua kyselytutkimuksiin.

Sinua koskevien henkilötietojen tietosuoja on meille erittäin tärkeää. Verkkosivustomme ja muut verkkoresurssimme, joilla tämä tietosuojakäytäntö (”toimintaperiaate”) näkyy, on omistettu sinua koskevien henkilötietojen keräämiselle, ylläpitämiselle ja suojaamiselle lain, tämän toimintaperiaatteen ja maailmanlaajuisen rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatteen sekä sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Tämä toimintaperiaate koskee (alla olevan määritelmän mukaisia) henkilötietoja, jotka on kerätty verkkoresursseistamme ja viestinnästämme (kuten verkkosivustoilta, mobiilisovelluksista (apps), sähköpostista ja muista ladattavista ja verkkotyökaluista, joissa on linkki tähän toimintaperiaatteeseen. Tämä toimintaperiaate ei koske henkilötietoja, jotka on kerätty offline-resursseista ja -viestinnästä, elleivät kyseiset henkilötiedot ole yhteydessä henkilötietoihin, joita me tai muut puolestamme keräävät verkossa. Tämä toimintaperiaate ei koske kolmansien osapuolten verkkoresursseja, joihin johtavia linkkejä verkkosivustomme saattavat sisältää, ellei meillä ole mahdollisuutta kyseisten resurssien sisällön tai tietosuojakäytäntöjen hallintaan.

Olemme saaneet TRUSTen Privacy Seal -merkin osoitukseksi siitä, että tämä tietosuojalausunto ja käytäntömme on tarkistettu TRUSTen sertifiointistandardien mukaisesti. TRUSTen sertifioinnin kattamat verkkosivustot sisältävät linkin tähän toimintaperiaatteeseen sekä joissakin tapauksissa tämän toimintaperiaatteen hyväksytyn version, joka vastaa tässä toimintaperiaatteessa kuvattuja arvoja ja standardeja. Jos mielessäsi on ratkaisematon tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyvä huolenaihe, jota emme ole käsitelleet tyydyttävästi, ota yhteyttä TRUSTe-ohjelmaan verkossa tai postitse tai faksilla. TRUSTen riidanratkaisuprosessi on saatavilla vain englanninkielisenä.

Tietosuojaohjelmamme ja käytäntömme noudattavat APECin rajat ylittävää tietosuojasäännöstöä sekä EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield -puitekehyksiä, joita sovelletaan henkilötietojen siirtämiseen Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin. Tämä toimintaperiaate vastaa rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatettamme. Lue tämä toimintaperiaate huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää tästä toimintaperiaatteesta tai tietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä käytännöistämme, ota meihin yhteyttä.

*Tässä tietosuojakäytännössä sanat ”MSD” sekä ”me” ja sen eri taivutusmuodot viittaavat Merck & Co., Inc. -yhtiöön (Rahway, NJ, USA), sen oikeudenomistajiin, tytäryhtiöihin, toimialaryhmiin ja ryhmiin maailmanlaajuisesti, pois lukien yhteisyritykset, joissa olemme osapuolena.

Miten tässä tietosuojakäytännössä määritellään ”henkilötiedot”?

Tässä toimintaperiaatteessa käytetty termi ”henkilötiedot” viittaa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskeviin tietoihin, mukaan lukien tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai joita voidaan käyttää tämän tunnistamiseen, paikantamiseen tai seuraamiseen tai yhteyden ottamiseen häneen.

Millä tavalla keräämme henkilötietoja verkossa?

Keräämme henkilötietoja verkossa sivustojemme ja muiden verkkoresurssiemme avulla. Tarjoamme verkkopalveluja myös yhteistyössä muiden verkkopalveluntarjoajien kanssa, joilta voimme saada näiden resurssien käyttäjien henkilötietoja. Tällaiseen verkkoyhteistyöhön sovelletaan sopimuksia, jotka edellyttävät henkilötietojen asianmukaista suojaamista. Yksityishenkilöt voivat käyttää monia verkkosivustojemme ja -resurssiemme osia kertomatta mitään henkilötietoja. Käytämme henkilötietojen keräämiseen verkossa kolmea eri menetelmää:

 1. Itse antamasi tiedot: Keräämme henkilö- ja muita tietoja, joita saatat syöttää lomakkeisiin tai tietokenttiin verkkosivustoillamme tai -resursseissamme. Tällaisia tietoja saattavat olla, niihin kuitenkaan rajoittumatta, yhteystiedot (kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana), syntymäaika, ammatilliset suositukset, kokemukset, toiminta, osaaminen, valinnat, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. Saatamme kerätä myös terveystietojasi, joita annat vastatessasi kysymyksiin ja kyselyihin tai käyttämällä tarjoamiamme verkossa käytettäviä ja ladattavia terveyteen liittyviä työkaluja. Joillakin verkkosivustoillamme käyttäjät voivat tilata esimerkiksi rokotteitamme ja eläinten terveystuotteita. Nämä sivut voivat kerätä luottokorttitietoja tilausten käsittelyä varten.
 2. Julkisista tai kolmansien osapuolten tiedonlähteistä saadut tiedot: Voimme kerätä verkkosivustoillemme rekisteröityneiden terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja julkisista tai kolmansien osapuolten tiedonlähteistä varmistaaksemme heidän ammatilliset suosituksensa ja identiteettinsä. Kun asiakkaat käyttävät luottokorttia tilatessaan tuotteita verkkosivustoiltamme, tarkistamme luottokorttitiedot rahoitus- tai luotto-organisaatioilta. Joissakin tapauksissa voimme kasvattaa nykyisiä käyttäjätietokantojamme kolmansilta osapuolilta saamillamme tiedoilla. Osa näistä tiedoista voi olla henkilötietoja, kuten tieto osoitteenmuutoksesta.
 3. Tietokoneeltasi tai muulta elektroniselta laitteeltasi kerätyt tiedot: Keräämme tietoja tietokoneestasi tai muusta elektronisesta laitteestasi, kun käyt verkkosivustoillamme tai käytät verkkoresurssejamme. Nämä tiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, Internet-palveluntarjoajasi (ISP), toimialuenimesi, selaintyyppisi, pyyntösi ja seurantatekniikalla hankittujen tietojen, kuten evästeiden, yksipikselisten kuvien, flash-evästeiden, paikallisen tallennuksen, ETag-tunnisteiden ja komentosarjojen päivämäärän ja kellonajan. Yhdysvalloissa, jos poistut joltakin sivustoltamme ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä, saatamme käyttää evästeitä yhdessä kolmansien osapuolten kanssa tarjotaksemme tietokoneellesi tai muuhun laitteeseesi mainoksia muistuttaaksemme sinua sivustostamme, jolla aiemmin vierailit. Katso lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta evästeiden tietosuojasitoumuksestamme. Jos käytät mobiililaitetta verkkosivustojemme ja -resurssiemme käyttöön tai mobiilisovellustemme tai -palvelujemme lataamiseen, voimme myös kerätä tietoja laitteistasi, esimerkiksi laitteesi tunnisteen ja laitetyypin sekä tietoja laitteesi käytöstä ja mobiilisivustojemme ja muiden mobiiliresurssiemme käytöstäsi.

  Voimme käyttää toisia yrityksiä sähköpostiviestien lähettäjinä puolestamme tai sijoittaa mainoksiamme muille verkkosivustoille. Emme hallitse näiden muiden yhtiöiden käyttämiä seurantatekniikoita. Jos haluat lisätietoja kolmansien osapuolten seurannan hallinnasta, katso evästeiden tietosuojasitoumustamme.

Miksi keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja?

 1. Yleisesti ottaen: Keräämme henkilötietoja verkossa silloin, kun se on tarpeen tiettyihin verkkoresursseihimme ja -viestintäämme rekisteröitymistä sekä niiden muokkaamista ja räätälöintiä varten. Käytämme verkossa kerättyjä henkilötietoja pyydettyjen tuotteiden, palvelujen ja ominaisuuksien sekä muiden resurssien tarjoamiseen: niitä ovat esimerkiksi koulutuksessa käytettävä kirjallisuus sekä liiketoimintaamme, sähköpostiohjelmaamme, työkaluihin, kyselyihin ja tutkimuksiin liittyvät tiedot. Analysoimme verkossa kerättyjä henkilötietoja tunnistaaksemme ja tarjotaksemme sinua kenties kiinnostavia lisäpalveluja ja -kampanjoita. Arvioimme joidenkin verkkoresurssien ja -viestien käyttöä ainoastaan tunnistamattomien tai yhteen koottujen tietojen pohjalta. Saatamme käyttää henkilötietoja myös verkkoresurssien vaatimustenmukaisuuden, käytön luvallisuuden ja turvallisuuden tarkastukseen.
 2. Sosiaalinen media: Verkon sosiaalisen median resurssit ovat interaktiivisia työkaluja, joiden avulla voi tyypillisesti tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja muiden kanssa. Muutamia esimerkkejä sosiaalisen median resursseista ovat sosiaaliset verkot, keskustelupalstat, ilmoitustaulut, blogit, wikit ja suositustoiminnot, joiden avulla voi jakaa verkkosivustojen sisältöä ja työkaluja ystävän tai kollegan kanssa. Voimme kerätä henkilötietojasi, jotta voisit käyttää verkon sosiaalisen median resursseja, joita voimme ajoittain tarjota käyttöön. Voimme myös tarjota sinulle mahdollisuuden näiden sosiaalisen median resurssien käyttöön, jotta voit lähettää tai jakaa henkilötietoja muille. Sinun on mietittävä huolellisesti, mitä itseäsi koskevia tietoja jaat toisille käyttäessäsi sosiaalisen median resursseja. Tarjoamme lisäilmoituksia ja -valintoja siihen liittyen, miten henkilötietoja kerätään, käytetään ja luovutetaan verkkosivustoillamme ja muissa verkkoresursseissa, jotka tarjoavat käyttöön tai käyttävät sosiaalista mediaa.

  Joillakin verkkosivustoillamme käytetään kirjautumispalveluja, kuten Facebook Connectia tai Open ID provider -palveluja. Nämä palvelut vahvistavat identiteettisi ja tarjoavat sinulle mahdollisuuden jakaa meille tiettyjä henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, joiden avulla saat esitäytettyä rekisteröinti- ja muut kirjautumislomakkeet. Facebook Connectin kaltaisten palvelujen avulla voit julkaista Facebook-profiilisivullasi tietoja toiminnastasi tätä palvelua käyttävillä sivustoillamme, niin että saat jaettua toimiasi muiden kanssa verkostossasi.

 3. Mobiilitietotekniikka:Osa verkkosivustoistamme ja -resursseistamme on suunniteltu käytettäviksi nimenomaan mobiililaitteilla. Joidenkin sivustojemme mobiiliversiot voivat vaatia kirjautumisen kyseisen sivuston käyttäjätilin avulla. Tiedot sivuston mobiiliversion käytöstä liitetään käyttäjätiliisi. Jotkin sivustomme ja verkkoresurssimme tarjoavat mahdollisuuden sovelluksen (app), ohjatun toiminnon tai muun työkalun lataamiseen, jota voit käyttää mobiili- tai muulla tietoteknisellä laitteella. Jotkin näistä sovelluksista voivat tallentaa tietoja mobiili- tai muusta laitteestasi. Nämä sovellukset saattavat lähettää henkilötietoja meille tai meidän puolestamme työskenteleville, jotta saat käytettyä käyttäjätiliäsi tai jotta pystymme seuraamaan näiden työkalujen käyttöä, kuten sitä, miten usein niitä käytetään ja mitkä toiminnot ovat mieluisimpia. Joidenkin näiden sovellusten avulla voit lähettää sovelluksesta sähköpostitse raportteja ja muita tietoja. Voimme käyttää meille lähetettyjä henkilötietoja tai tunnistamattomia tietoja näiden sovellusten parantamiseen, uusien työkalujen kehittämiseen, laadunparannukseen ja muilla tässä toimintaperiaatteessa tai muissa ilmoituksissamme kuvatuilla tavoilla.

  Jos käytät vanhempaa versiota jostain sovelluksestamme, siinä olevalla toiminnolla voidaan mahdollisesti lähettää tietoja sovelluksen käytöstä, kuten eniten käytetyistä toiminnoista, arvioitaviksi analytiikkapalveluja tarjoavalle Flurrylle. Jos et halua Flurryn seuraavan sovelluksen käyttöä laitteellasi, voit poistaa sen käytöstä.

Kokoammeko henkilötietoja yhteen?

Tässä toimintaperiaatteessa ja muissa sovellettavissa tietosuojailmoituksissa nimettyjen tarkoitusten ja asetettujen vaatimusten mukaisesti kokoamme ja käytämme joissakin tapauksissa meille luovutettuja henkilötietoja eri palveluiden ja kanavien kautta, kuten puhelimitse, kyselyissä, verkkosivustoilla ja muissa verkkoresursseissa ja -viestinnässä parantaaksemme tarjoamiemme palvelujen laatua.

Mitä valintamahdollisuuksia sinulla on sen suhteen, miten keräämme, käytämme ja luovutamme muille henkilötietojasi?

Käytettävissäsi on neljä vaihtoehtoryhmää. Ne ovat:

 1. Ei henkilötietojen keräämistä: Voit päättää olla antamatta meille mitään henkilötietoja verkossa valitsemalla, ettet syötä mitään henkilötietoja verkkosivustojemme lomakkeisiin tai tietokenttiin, ja olemalla käyttämättä verkkoresurssiemme yksilöityjä palveluja. Jotkin verkkoresursseistamme ovat kuitenkin vain niiden käytössä, jotka antavat henkilötietojaan tai käyttävät yksilöityjä palveluja.
 2. Muihin tarkoituksiin käyttöä ja luovuttamista koskevat rajoitukset ja asetukset: Joissakin verkkoresursseissamme voidaan pyytää lupaasi henkilötietojesi käyttöön ja luovuttamiseen yhteystietoluetteloihin lisäämistä varten, jotta voit liittyä hakemistoon tai sosiaalisen median resurssiin, sekä sinua kenties kiinnostavien lisäpalvelujen ja -kampanjoiden tunnistamiseen ja tarjoamiseen. Voit rajoittaa henkilötietojesi käyttöä ottamalla käyttöön tai poistamalla käytöstä asetuksia, jotka teit tietoja syöttäessäsi tai joita kenties tarjoamme käyttöösi tulevaisuudessa. Lisäksi voit muuttaa viestiasetuksia (kuten kieltäytyä aiemmin tilaamistasi viesteistä) ottamalla yhteyttä meihin käyttäen sinulle sopivinta osoitetta.
 3. Seurannan rajoitukset ja asetukset: Verkkoresurssimme, joissa käytetään seurantatekniikoita, kutenevästeitä, omien asetustesi ja valintojesi muistamiseen, tarjoavat sinulle mahdollisuuden valita, haluatko meidän käyttävän näitä tekniikoita sinun muistamiseesi tai lisäpalvelujen tarjoamiseen sinulle, ottamalla käyttöön tai poistamalla käytöstä asetuksia, joita sinulle tarjottiin rekisteröinnin aikana tai syöttäessäsi tietoja lomakkeisiin tai tietokenttiin. Yhdysvalloissa, jos poistut joltakin sivustoltamme ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä, saatamme käyttää evästeitä yhdessä kolmansien osapuolten kanssa tarjotaksemme tietokoneellesi tai muuhun laitteeseesi mainoksia muistuttaaksemme sinua sivustostamme, jolla aiemmin vierailit. Verkkoresurssimme eivät rajoita seurantatekniikoiden tunnistamatonta käyttöä yksittäisten käyttäjien osalta. Yksittäiset käyttäjät voivat hallita tiettyjen seurantatekniikoiden, kuten evästeiden, käyttöä useimmilla Internet-selaimilla. Joissakin Internet-selaimissa voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa ne käytöstä yksittäisillä sivustoilla. Joissakin selaimissa taas voit valita evästeasetukset kaikille sivustoille, joilla käyt. Jos olet huolestunut evästetekniikan käytöstä, katso lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta evästeiden tietosuojasitoumuksestamme. Jos haluat kieltää seurannan mainontatarkoituksissa, voit tehdä sen seuraavien sivustojen ohjeita noudattamalla:

  Katso lisätietoja seurannan poistamisesta käytöstä tietyissä selaimissa ja mobiililaitteissa osoitteesta http://allaboutdnt.com/.

 4. Sähköpostiviestit:: Voit valita valinnaisten sähköposti- ja muiden viestien vastaanottamisen meiltä rekisteröitymällä näiden viestien vastaanottajaksi tai tilaamalla ne verkkosivustoiltamme ja muista verkkoresursseistamme. Jos et halua vastaanottaa valinnaisia sähköpostiviestejä, voit kieltäytyä niistä käymällä verkkosivustolla tai muissa verkkoresursseissa, joiden yhteydessä tilasit viestin, jos se on käytettävissä, ja päivittää sähköpostiviestejä koskevat valintasi tai noudattaa meiltä saamissasi viesteissä olevia ohjeita tilauksen lopettamiseen tai viesteistä kieltäytymiseen. Voit kieltäytyä viesteistä myös ottamalla yhteyttä meihin käyttäen sinulle sopivinta osoitetta Jos et halua meidän saavan vahvistusta siitä, oletko lukenut tietyt sinulle lähettämämme sähköpostiviestit, voit poistaa sähköpostiviestinnän seurannan käytöstä kieltäytymällä kyseisten sähköpostiviestien vastaanottamisesta kokonaan käyttämällä jotain edellä kuvatuista menettelyistä. Joissakin tapauksissa emme voi poistaa sähköpostien seurantaa käytöstä ja jatkaa silti viestien lähettämistä sinulle.

Jos päätät kertoa kaverillesi verkkosivustoistamme tai -resursseistamme sähköpostisuositus-toimintojemme avulla, kerromme seuraavassa tarkemmin henkilötietojen käytöstä näissä toiminnoissa. Yleisesti ottaen sähköpostien välitystoiminnot eivät tallenna niiden henkilöiden nimiä tai sähköpostiosoitteita, joille lähetät linkkejä verkkosivustoillemme tai -resursseihimme.

Kuka voi käyttää henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voivat käyttää Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), mukaan lukien sen tytäryhtiöt, toimialaryhmät ja ryhmät maailmanlaajuisesti, sekä henkilöt ja organisaatiot, jotka käyttävät henkilötietoja ainoastaan meidän puolestamme ja ohjauksessamme. Puolestamme toimivien ulkopuolisten henkilöiden ja organisaatioiden suorittamaan henkilötietojen käyttöön ja luovuttamiseen sovelletaan sopimuksia, jotka edellyttävät henkilötietojen asianmukaista suojaamista. Me ja puolestamme työskentelevät henkilöt ja organisaatiot käyttävät henkilötietojasi ja luovuttavat niitä muille tämän toimintaperiaatteen ja muiden sovellettavien tietosuojailmoitusten mukaisesti, sekä sovellettavien lakien ja säännösten erikseen sallimalla tai vaatimalla tavalla.

Luovutammeko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Yleisesti ottaen emme myy emmekä luovuta henkilötietojasi muutoin kuin tässä toimintaperiaatteessa ja muissa sovellettavissa tietosuojailmoituksissa kuvatuilla tavoilla, mutta joissakin tilanteissa saatamme liiketoiminnallisista syistä päättää järjestellä liiketoimintamme uudelleen tai luopua siitä myymällä, fuusioitumalla tai yrityskaupalla. Näissä tilanteissa henkilötietoja saatetaan luovuttaa varsinaisille tai potentiaalisille ostajille. Pyydämme kirjallisen vakuutuksen siitä, että henkilötiedot suojataan näissä tilanteissa asianmukaisesti. Maailmanlaajuisen rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatteemme , mukaisesti pidätämme oikeuden luovuttaa henkilötietosi, sähköpostiosoitteesi mukaan lukien, valtion viranomaisille tehtäviä ilmoituksia varten asiaan liittyvän oikeuskäsittelyn osapuolille asiaa käsittelevän tuomioistuimen pyynnöstä tai niiltä osin, kuin sovellettava laki sitä vaatii tai sen erityisesti sallii. Tässä toimintaperiaatteessa tai Maailmanlaajuisessa rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatteessamme, mainittuja tilanteita lukuun ottamatta henkilötietojasi ei luovuteta muille ilman lupaasi.

Kuinka suojaamme henkilötiedot?

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin suojaamaan henkilötietoja niiden arkaluontoisuudesta riippuen, kun niitä kerätään ja siirretään tietokoneesi tai laitteesi ja meidän verkkoresurssiemme ja palvelintemme välillä, sekä suojaamaan hallussamme olevia henkilötietoja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai hävittämiseltä. Sinä itse vastaat siitä, että sinulla on kopiot salasanoista ja niihin liittyvistä käyttäjätunnuksista verkkoresurssiemme käyttöä varten.

Millä tavalla huolehdimme lasten tietosuojasta?

Yleensä verkkosivustojamme ja -resurssejamme ei ole suunnattu lapsille, ja useimmat verkossa tarjoamamme palvelut on suunniteltu 18 vuotta täyttäneille. Lain salliessa pyynnöt lääkitystiedoista, lapsille tarkoitetusta lääkkeestä tietoja pyytävien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Emme tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja olet saanut tietoosi, että olemme keränneet lapsesi tietoja, voit pyytää poistamaan tiedot ottamalla yhteyttä tietosuojatoimistoon .

Joskus joillakin verkkosivuillamme ja muissa verkkoresursseissa voi olla lisäominaisuuksia lapsia varten. Tällaisia ominaisuuksia tarjotessamme pyrimme asianmukaisin toimin varmistamaan, että ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttöä tai luovuttamista mihinkään hankitaan vahvistettavissa oleva vanhemman suostumus.

Miten voin tarkastella ja korjata omia henkilötietojani?

Saadaksesi mahdollisuuden tarkastella sinusta verkossa kerättyjä tietoja ja varmistaaksesi niiden paikkansapitävyyden, kattavuuden ja ajantasaisuuden tai pyytääksesi niiden poistamista voit ottaa yhteyttä meihin sinulle sopivimpaan osoitteeseen .Joissakin tapauksissa, jos meidän tulee lain tai säännösten mukaan säilyttää tietoja, tai jos niiden säilyttäminen on tarpeen pyytämäsi palvelun hallitsemiseksi tai valintojesi toteuttamiseksi tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, emme ehkä voi poistaa tiettyjä sinua koskevia henkilötietoja. Jos tällainen mahdollisuus on tarjolla, voit myös päivittää henkilötietojasi verkossa muokkaamalla verkkosivustojemme lomakkeisiin tai tietokenttiin aiemmin syöttämiäsi tietoja. Lain ja rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatteemme salliessa mahdollisuutesi henkilötietojesi käyttöön tai korjaamiseen voivat olla rajalliset, jos käyttö ja korjaaminen estäisi meitä noudattamasta lakisääteistä tai eettistä velvoitettamme, estäisi meitä tutkimasta, esittämästä tai puolustamasta oikeusvaateita, johtaisi kolmannen osapuolen henkilötietojen paljastamiseen, johtaisi sopimusrikkomukseen tai meille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvien liikesalaisuuksien tai muiden liiketoimintaan liittyvien luottamuksellisten tietojen paljastumiseen.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Yleensä säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin se on kohtuudella tarpeen niitä liiketoiminnallisia tarkoituksia varten, joihin tiedot on kerätty, sekä verkkosivustojen, sovellusten ja muiden oleellisten verkkotyökalujen käyttösi keston suhteen. Joissakin tapauksissa meidän voi olla pakko säilyttää tietoja pidempään liiketoimintaamme koskevien lakien ja säännösten mukaisesti, kuten sovellettavat säännöt vanhentumissäädösten suhteen tai muihin välttämättömiin liiketoiminnan tarkoituksiin. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan tiedot tai poistamaan tarpeettomat tunnistetiedot tiedoista, joita saatamme joutua säilyttämään pidempään kuin alkuperäisen säilytysjakson ajan.

Mikä on osoitteemme, jota tulee käyttää tietosuojaan liittyvien kysymysten yhteydessä?

Jos sinulla on kysyttävää tästä toimintaperiaatteesta tai tietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä käytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse MSD:n maailmanlaajuisen tietosuojatoimiston osoitteeseen tai sinulle sopivimpaan osoitteeseen. Tämä osoiteluettelo on nähtävillä verkossa osoitteessa http://www.msd.com/contact/contacts.html. Kun otat meihin yhteyttä, mainitse sen verkkosivuston tai muun verkkoresurssin nimi, jota käytit tai jolla luovutit henkilötietoja, sekä luovuttamiesi tietojen luonne. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin vastaamaan nopeasti korkeintaan 20 arkipäivän kuluessa tiedusteluihin, kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita sinulla saattaa olla liittyen verkossa kerättyihin henkilötietoihin tai henkilötietojesi käyttöön.

Saatamme ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme lisätietoja ja saatamme välittää tiedustelusi jollekulle muulle yhtiömme työntekijälle tai meillä työskentelevälle, joka vastaa tiedustelusi aiheeseen liittyvistä toiminnoista. Muutoin kuin lain ja rajat ylittävien tietosuojasääntöjen toimintaperiaatteemme vaatimissa tapauksissa, emme voi taata vastausta kysymyksiin tai kommentteihin aiheista, jotka eivät liity tähän toimintaperiaatteeseen tai tietosuojakäytäntöihimme.

Mistä tiedät, olemmeko päivittäneet tätä toimintaperiaatetta?

Saatamme päivittää tätä toimintaperiaatetta ajoittain. Pidätämme oikeuden muokata, lisätä tai poistaa tämän tietosuojalausunnon osia oman harkintamme mukaan. Jos päätämme muuttaa tätä toimintaperiaatetta, julkaisemme muutokset tällä sivustolla, niin että tiedät aina, mitä tietoja keräämme, miten saatamme käyttää kyseisiä tietoja ja luovutammeko niitä kenellekään. Jos toimintaperiaatteeseen tekemämme muutokset ovat olennaisia, saatamme myös julkaista verkkosivustolla www.www.msdprivacy.com ilmoituksen asiasta ennen muutoksen voimaantulopäivää, tai joissakin tapauksessa voimme ilmoittaa muutoksista myös sähköpostitse. Tämä toimintaperiaate on päivitetty viimeksi 30. huhtikuuta 2018.