worldwide

worldwide

 • Ymmärrämme, että yksityisyytesi on sinulle tärkeää ja kunnioitamme sitä, joten tietosuojasitoumuksemme perustuu neljään tietosuoja-arvoomme, jotka ovat kunnioitus, luottamus, vahingon ehkäiseminen ja vaatimustenmukaisuus.
 • Käytämme ja jaamme verkossa luovuttamiasi henkilötietoja ainoastaan tavoilla, joista kerromme joko tässä käytännössä, evästeiden tietosuojasitoumuksessamme tai muissa toimittamissamme tietosuojalausunnoissa ja viesteissä.
 • Rajoitamme verkossa luovuttamiesi henkilötietojen saatavuutta käytäntöjen sekä teknisten ja fyysisten rajoitusten avulla estääksemme niiden väärinkäytön.
 • Lisätietoja saat lukemalla alla olevan internettietosuojakäytäntömme tai ottamalla meihin yhteyttä.

Tarkistuspäivämäärä: 14. elokuuta 2023
Voimaantulopäivä: 14. elokuuta 2023

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), joka tunnetaan Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella nimellä MSD, tarjoaa verkossa resursseja, jotka sisältävät terveyteen, lääketieteeseen ja tuotteisiin liittyviä tietoja ja palveluja sekä yhtiöön ja talouteen liittyviä uutisia, työpaikkailmoituksia ja muita liiketoimintaamme liittyviä tietoja. Lisäksi jotkin verkkoresurssimme tarjoavat ammattilaisille mahdollisuuden tilata lääke-, rokote- ja eläinten terveystuotteita, hakea apurahoja tai osallistua tutkimuksiin.

Sinua koskevien henkilötietojen tietosuoja on meille erittäin tärkeää. Verkkosivustomme ja muut verkkoresurssimme, joilla tämä tietosuojakäytäntö (”käytäntö”) näkyy, on omistettu sinua koskevien henkilötietojen keräämiselle, ylläpitämiselle ja suojaamiselle lain, tämän käytännön ja maailmanlaajuisen rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytännön sekä sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Tämä käytäntö koskee (alla olevan määritelmän mukaisia) henkilötietoja, jotka on kerätty verkkoresursseistamme ja viestinnästämme (kuten verkkosivustoilta, mobiilisovelluksista (apit), sähköpostista ja muista ladattavista ja verkkotyökaluista), joissa on linkki tähän käytäntöön. Tämä käytäntö ei koske henkilötietoja, jotka on kerätty offline-resursseista ja -viestinnästä, elleivät kyseiset henkilötiedot ole yhteydessä henkilötietoihin, joita me tai muut puolestamme keräävät verkossa. Tämä käytäntö ei koske kolmansien osapuolten verkkoresursseja, joihin johtavia linkkejä verkkosivustomme saattavat sisältää, ellei meillä ole mahdollisuutta kyseisten resurssien sisällön tai tietosuojakäytäntöjen hallintaan.

Tietosuojaohjelmamme ja -toimemme noudattavat EU:n yrityksiä sitovia sääntöjä (BCR), APEC Cross-Border Privacy Rules -sertifikaattia ja itsesertifiointiamme EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) -ohjelmassa, UK Extension to DPF -ohjelmassa ja Swiss-U.S. Data Privacy Framework -ohjelmassa siirrettäessä henkilötietoja Euroopan talousalueelta, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyöjärjestön jäsenvaltioista mm. Yhdysvaltoihin. Tämä käytäntö on yhteneväinen maailmanlaajuisen rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytäntömme kanssa. Lue tämä käytäntö huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai muista tietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä käytännöistämme, ota meihin yhteyttä.

Tässä tietosuojakäytännössä sanat ”MSD” sekä ”me” ja sen eri taivutusmuodot viittaavat Merck & Co., Inc. -yhtiöön (Rahway, NJ, USA), sen oikeudenomistajiin, tytäryhtiöihin, toimialaryhmiin ja ryhmiin maailmanlaajuisesti, pois lukien yhteisyritykset, joissa olemme osapuolena.

Miten tässä tietosuojakäytännössä määritellään ”henkilötiedot”?

Tässä tietosuojakäytännössä ”henkilötiedoilla” viitataan kaikkiin tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviin tietoihin, mukaan lukien tiedot, jotka yksilöivät henkilön tai joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen tai paikallistamiseen, yhteydenpitoon henkilön kanssa tai henkilön käyttäytymisen tai valintojen seuraamiseen.

Millä tavalla keräämme henkilötietoja verkossa?

Keräämme henkilötietoja verkossa verkkosivustojen ja muiden verkkoresurssien kautta. Tarjoamme verkkopalveluja myös yhteistyössä muiden verkkopalveluntarjoajien kanssa, joilta voimme saada näiden resurssien käyttäjien henkilötietoja. Tällaiseen verkkoyhteistyöhön sovelletaan sopimuksia, jotka edellyttävät henkilötietojen asianmukaista suojaamista. Yksityishenkilöt voivat käyttää monia verkkosivustojemme ja -resurssiemme osia kertomatta mitään henkilötietoja. Käytämme henkilötietojen keräämiseen verkossa kolmea eri menetelmää:

 1. Itse antamasi tiedot: Keräämme henkilö- ja muita tietoja, joita saatat syöttää lomakkeisiin tai tietokenttiin verkkosivustoillamme tai -resursseissamme. Tällaisia tietoja saattavat olla, niihin kuitenkaan rajoittumatta, yhteystiedot (kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana), syntymäaika, ammatilliset suositukset, kokemukset, toiminta, osaaminen, valinnat, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. Saatamme kerätä myös terveystietojasi, joita annat vastatessasi kysymyksiin ja kyselyihin tai käyttämällä tarjoamiamme verkossa käytettäviä ja ladattavia terveyteen liittyviä työkaluja. Joillakin verkkosivustoillamme käyttäjät voivat tilata esimerkiksi rokotteitamme ja eläinten terveystuotteita. Nämä sivut voivat kerätä suoraan luottokorttitietoja tilausten käsittelyä varten tai ulkoistaa tietojen keräämisen valtuutetulle kolmannelle osapuolelle (esim. rahoitus- tai luotto-organisaation tarjoama luottokorttitietojen tarkistuspalvelu). Tällaiset tiedot suojataan asianmukaisesti, eikä niitä säilytetä pidempään kuin palvelun toimittaminen edellyttää.
 2. Julkisista tai kolmansien osapuolten tiedonlähteistä saadut tiedot: Voimme kerätä verkkosivustoillemme rekisteröityneiden terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja julkisista tai kolmansien osapuolten tiedonlähteistä varmistaaksemme heidän ammatillisen pätevyytensä ja henkilöllisyytensä . Kun asiakkaat käyttävät luottokorttia tilatessaan tuotteita verkkosivustoiltamme, tarkistamme luottokorttitiedot rahoitus- tai luotto-organisaatioilta. Joissakin tapauksissa voimme täydentää nykyisiä käyttäjätietokantojamme kolmansilta osapuolilta saamillamme tiedoilla. Osa näistä tiedoista voi olla henkilötietoja, kuten tieto osoitteenmuutoksesta.

  Saatamme kerätä sinua koskevia henkilötietoja myös julkisista verkkolähteistä ns. kuuntelemalla sosiaalista mediaa. Esimerkkejä sosiaalisesta mediasta ovat mm. erilaiset verkostoitumissivustot, kuten yhteisöt, keskustelufoorumit ja viestialustat, blogi-, mikroblogi- ja vlogialustat, wikit, sosiaaliset kirjanmerkkipalvelut ja podcastit.

 3. Tietokoneeltasi tai muulta elektroniselta laitteeltasi kerätyt tiedot: Keräämme tietoja tietokoneeltasi tai muusta elektronisesta laitteestasi, kun käyt verkkosivustoillamme tai käytät verkkoresurssejamme. Nämä tiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, internet-palveluntarjoajasi (ISP), verkkotunnuksesi, selaintyyppisi, pyyntösi ja seurantatekniikalla hankittujen tietojen, kuten evästeiden, yksipikselisten kuvien, flash-evästeiden, paikallisen tallennuksen, Etag-tunnisteiden ja komentosarjojen päivämäärän ja kellonajan. Yhdysvalloissa, jos poistut joltakin sivustoltamme ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä, saatamme käyttää evästeitä yhdessä kolmansien osapuolten kanssa tarjotaksemme tietokoneellesi tai muuhun laitteeseesi mainoksia muistuttaaksemme sinua sivustostamme, jolla aiemmin vierailit. Katso lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta evästeiden tietosuojasitoumuksestamme. Jos käytät mobiililaitetta verkkosivustojemme ja -resurssiemme käyttöön tai mobiilisovellustemme tai -palvelujemme lataamiseen, voimme myös kerätä tietoja laitteistasi, esimerkiksi laitteesi tunnisteen ja laitetyypin sekä tietoja laitteesi käytöstä ja mobiilisivustojemme ja muiden mobiiliresurssiemme käytöstäsi.

  Voimme käyttää toisia yrityksiä sähköpostiviestien lähettäjinä puolestamme tai sijoittaa mainoksiamme muille verkkosivustoille. Lisätietoja kolmansien osapuolten käytännöistä saat niiden omista tietosuojakäytännöistä. Jos haluat lisätietoja kolmansien osapuolten seurannan hallinnasta, tutustu evästeiden tietosuojasitoumukseemme.

Miksi keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja?

 1. Yleisesti ottaen: Keräämme henkilötietoja verkossa silloin, kun se on tarpeen tiettyihin verkkoresursseihimme ja -viestintäämme rekisteröitymistä sekä niiden muokkaamista ja räätälöintiä varten. Käytämme verkossa kerättyjä henkilötietoja pyydettyjen tuotteiden, palvelujen ja ominaisuuksien sekä muiden resurssien tarjoamiseen: niitä ovat esimerkiksi koulutuksessa käytettävä kirjallisuus sekä liiketoimintaamme, sähköpostiohjelmiimme, työkaluihin, kyselyihin ja tutkimuksiin liittyvät tiedot. Analysoimme verkossa kerättyjä henkilötietoja tunnistaaksemme ja tarjotaksemme sinua mahdollisesti kiinnostavia lisäpalveluja ja -kampanjoita. Arvioimme joidenkin verkkoresurssien ja -viestien käyttöä ainoastaan tunnistamattomien tai yhteen koottujen tietojen pohjalta. Saatamme käyttää henkilötietoja myös verkkoresurssien vaatimustenmukaisuuden, käytön luvallisuuden ja turvallisuuden tarkistamiseen.
 2. Sosiaalinen media: Verkon sosiaalisen median resurssit ovat interaktiivisia työkaluja, joiden avulla voi tyypillisesti tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja muiden kanssa. Esimerkkejä sosiaalisen median resursseista ovat sosiaaliset verkot, keskustelupalstat, foorumit, blogit, wikit ja suositustoiminnot, joiden avulla voi jakaa verkkosivustojen sisältöä ja työkaluja ystävän tai kollegan kanssa. Voimme kerätä henkilötietojasi, jotta voisit käyttää verkon sosiaalisen median resursseja, joita voimme ajoittain tarjota käyttöön. Voimme myös tarjota sinulle mahdollisuuden näiden sosiaalisen median resurssien käyttöön, jotta voit lähettää tai jakaa henkilötietoja muille. Sinun on mietittävä huolellisesti, mitä itseäsi ja muita henkilöitä, kuten kollegoja, ystäviä tai potilaita, koskevia tietoja jaat toisille käyttäessäsi sosiaalisen median resursseja. Tarjoamme lisäilmoituksia ja -valintoja liittyen siihen, miten henkilötietoja kerätään, käytetään ja luovutetaan verkkosivustoillamme ja muissa verkkoresursseissa, jotka tarjoavat käyttöön tai käyttävät sosiaalista mediaa.

  Joillakin verkkosivustoillamme käytetään kirjautumispalveluja, kuten Facebook Connectia tai Open ID provider -palveluja. Nämä palvelut vahvistavat henkilöllisyytesi ja tarjoavat sinulle mahdollisuuden jakaa meille tiettyjä henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, joiden avulla saat esitäytettyä rekisteröinti- ja muut kirjautumislomakkeet. Facebook Connectin kaltaisten palvelujen avulla voit julkaista Facebook-profiilisivullasi tietoja toiminnastasi tätä palvelua käyttävillä sivustoillamme, niin että saat jaettua sen verkostosi kanssa.

  Sosiaalisen median kuuntelulla tarkoitetaan sitä, että havainnoimme ja arvioimme sitä, mitä yhtiöstä, henkilöistä, tuotteesta tai brändistä puhutaan verkossa. Keräämme ainoastaan asiaankuuluvia ja soveltuvia julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja ja vain kohtuullisen määrän. Sosiaalisen median luonteen vuoksi emme pysty yksilöimään henkilöä, joka on keräämämme sisällön alkuperäinen julkaisija. Mikäli henkilötietoja kerätään ja niitä käsitellään laajemmassa määrin kuin mitä oli tarkoitus julkaistessasi sisällön, pyrimme ilmoittamaan sinulle tästä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian. Huomaa, että joissakin tapauksissa ei välttämättä ole mahdollista kerätä ja tarkistaa yhteystietojasi saatavilla olevien tietojen perusteella. Kohtuulliseksi voidaan katsoa yhteystietojesi selvittäminen mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median alustalta tai itse julkaistusta sisällöstä. Lisäksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan mahdollisuuden evätä meiltä oikeuden käsitellä tietojasi tai harjoittaa muita käytäntömme ja sovellettavien säännösten sinulle myöntämiä oikeuksia.

  Keräämme henkilötietoja myös julkisista lähteistä haittavaikutusraportointia varten täyttääksemme meille asetetut lääketurvatoimintaa koskevat vaatimukset. Tämäntyyppisen henkilötietojen keräämisen perusteena on lain vaatimusten täyttäminen. Tässä tapauksessa sinulta saatua suostumusta ei edellytetä, mutta ilmoitamme sinulle asiasta lääketurvatoimintakäytäntöjemme ja -menettelyidemme puitteissa.

 3. Mobiilitietotekniikka: Osa verkkosivustoistamme ja -resursseistamme on suunniteltu käytettäviksi nimenomaan mobiililaitteilla. Joidenkin sivustojemme mobiiliversiot voivat vaatia kirjautumisen kyseisen sivuston käyttäjätilin avulla. Tiedot sivuston mobiiliversion käytöstä liitetään käyttäjätiliisi. Jotkin sivustomme ja verkkoresurssimme tarjoavat mahdollisuuden sovelluksen , ohjatun toiminnon tai muun työkalun lataamiseen, jota voit käyttää mobiili- tai muulla tietoteknisellä laitteella. Jotkin näistä sovelluksista voivat tallentaa tietoja mobiili- tai muusta laitteestasi. Nämä sovellukset saattavat lähettää henkilötietoja meille tai meidän puolestamme työskenteleville, jotta saat käytettyä käyttäjätiliäsi tai jotta pystymme seuraamaan näiden työkalujen käyttöä, kuten sitä, miten usein niitä käytetään ja mitkä toiminnot ovat mieluisimpia. Joidenkin näiden sovellusten avulla voit lähettää sovelluksesta sähköpostitse raportteja ja muita tietoja. Voimme käyttää meille lähetettyjä henkilötietoja tai tunnistamattomia tietoja näiden sovellusten parantamiseen, uusien työkalujen kehittämiseen, laadunparannukseen ja muilla tässä käytännössä tai muissa ilmoituksissamme kuvatuilla tavoilla. Nämä sovellukset eivät yleensä lähetä henkilötietoja muuten kuin edellä kuvatulla tavalla eivätkä ne lähetä arkaluonteisia henkilötietoja. Mikäli sovelluksen tarjoamien palveluiden toimittaminen edellyttää tällaista tietojen siirtämistä, ilmoitamme siitä sinulle ja tarjoamme mahdollisuutta sallia kyseinen tietojen käyttö sekä harjoittaa kaikkia muita sovellettavia tietojen käyttöä, korjaamista ja poistamista koskevia oikeuksia tämän käytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kokoammeko henkilötietoja yhteen?

Tässä käytännössä ja muissa sovellettavissa tietosuojailmoituksissa nimettyjen tarkoitusten ja asetettujen vaatimusten mukaisesti kokoamme ja käytämme joissakin tapauksissa meille luovutettuja henkilötietoja eri palveluiden ja kanavien kautta, kuten puhelimitse, kyselyissä, verkkosivustoilla ja muissa verkkoresursseissa ja -viestinnässä parantaaksemme tarjoamiemme palvelujen laatua. Mahdollista tietojen yhteen kokoamista sovelletaan eri rekisteröityjen henkilöiden luokkiin, joihin tätä käytäntöä sovelletaan. Tämä koskee työntekijöitä, alihankkijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, potilaita ja tukku-/jälleenmyyjiä.

Mitä valintamahdollisuuksia sinulla on sen suhteen, miten keräämme, käytämme ja luovutamme muille henkilötietojasi?

Sinulla on neljä vaihtoehtoa. Ne ovat:

 1. Ei henkilötietojen keräämistä: Voit päättää olla antamatta meille mitään henkilötietoja verkossa valitsemalla, ettet syötä mitään henkilötietoja verkkosivustojemme lomakkeisiin tai tietokenttiin ja olemalla käyttämättä verkkoresurssiemme yksilöityjä palveluja. Jotkin verkkoresursseistamme ovat kuitenkin vain niiden käytössä, jotka tunnistautuvat käyttääkseen yksilöityjä palveluja tai kehittyneitä ominaisuuksia, joita ei voi käyttää ilman tarvittavia tietoja.
 2. Muihin tarkoituksiin käyttöä ja luovuttamista koskevat rajoitukset ja asetukset: Joissakin verkkoresursseissamme voidaan pyytää lupaasi henkilötietojesi käyttöön ja luovuttamiseen yhteystietoluetteloihin lisäämistä varten, jotta voit liittyä hakemistoon tai sosiaalisen median resurssiin, sekä sinua kenties kiinnostavien lisäpalvelujen ja -kampanjoiden tunnistamiseen ja tarjoamiseen. Voit rajoittaa henkilötietojesi käyttöä ottamalla käyttöön tai poistamalla käytöstä asetuksia, joita valitsit tietoja syöttäessäsi tai joita mahdollisesti tarjoamme käyttöösi tulevaisuudessa. Lisäksi voit muuttaa viestiasetuksia (kuten kieltäytyä aiemmin tilaamistasi viesteistä) ottamalla yhteyttä meihin käyttäen lähettämässämme viestissä olevaa tilauksen lopetuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä sinulle sopivinta osoitetta.
 3. Seurannan rajoitukset ja asetukset: Lisätietoja käyttämistämme seurantatekniikoista ja sinulle tarjolla olevista valinnanmahdollisuuksista on evästeiden tietosuojasitoumuksessamme.
 4. Markkinointisähköpostit: Voit valita valinnaisten sähköposti- ja muiden viestien vastaanottamisen meiltä rekisteröitymällä näiden viestien vastaanottajaksi tai tilaamalla ne verkkosivustoiltamme ja muista verkkoresursseistamme. Jos et halua vastaanottaa valinnaisia sähköpostiviestejä, voit kieltäytyä niistä käymällä verkkosivustolla tai muissa verkkoresursseissa, joiden yhteydessä tilasit viestin, jos se on käytettävissä, ja päivittää sähköpostiviestejä koskevat valintasi tai noudattaa meiltä saamissasi viesteissä olevia ohjeita tilauksen lopettamiseen tai viesteistä kieltäytymiseen. Voit kieltäytyä viesteistä myös ottamalla yhteyttä meihin käyttäen sinulle sopivinta osoitetta. Jos et halua meidän saavan vahvistusta siitä, oletko lukenut tietyt sinulle lähettämämme sähköpostiviestit, voit poistaa sähköpostiviestinnän seurannan käytöstä kieltäytymällä kyseisten sähköpostiviestien vastaanottamisesta kokonaan käyttämällä jotain edellä kuvatuista menettelyistä.

Jos päätät kertoa kaverillesi verkkosivustoistamme tai -resursseistamme sähköpostisuositus-toimintojemme avulla, kerromme tarkemmin henkilötietojen käytöstä näissä toiminnoissa. Yleisesti ottaen sähköpostien välitystoiminnot eivät tallenna niiden henkilöiden nimiä tai sähköpostiosoitteita, joille lähetät linkkejä verkkosivustoillemme tai -resursseihimme.

Kuka voi käyttää henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voivat käyttää Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), mukaan lukien sen tytäryhtiöt, osastot ja konsernit maailmanlaajuisesti, sekä henkilöt ja organisaatiot, jotka käyttävät henkilötietoja ainoastaan meidän puolestamme ja ohjauksessamme (esimerkiksi alihankkijat tai palveluntarjoajat). Puolestamme toimivien ulkopuolisten henkilöiden ja organisaatioiden suorittamaan henkilötietojen käyttöön ja luovuttamiseen sovelletaan sopimuksia, jotka edellyttävät henkilötietojen asianmukaista suojaamista. Me ja puolestamme työskentelevät henkilöt ja organisaatiot käyttävät henkilötietojasi ja luovuttavat niitä muille tämän käytännön ja muiden sovellettavien tietosuojailmoitusten mukaisesti sekä sovellettavien lakien ja säännösten erikseen sallimalla tai vaatimalla tavalla.

Luovutammeko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Yleisesti ottaen emme myy emmekä luovuta henkilötietojasi muutoin kuin tässä käytännössä ja muissa sovellettavissa tietosuojailmoituksissa kuvatuilla tavoilla, mutta joissakin tilanteissa saatamme liiketoiminnallisista syistä päättää järjestellä liiketoimintamme uudelleen tai luopua siitä myymällä, fuusioitumalla tai yrityskaupalla. Näissä tilanteissa henkilötietoja saatetaan luovuttaa varsinaisille tai potentiaalisille ostajille. Pyydämme kirjallisen vakuutuksen siitä, että henkilötiedot suojataan näissä tilanteissa asianmukaisesti. Maailmanlaajuisen rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytäntömme mukaisesti pidätämme oikeuden luovuttaa henkilötietosi, sähköpostiosoitteesi mukaan lukien, valtion viranomaisille tehtäviä ilmoituksia varten asiaan liittyvän oikeuskäsittelyn osapuolille asiaa käsittelevän tuomioistuimen pyynnöstä tai niiltä osin, kuin sovellettava laki sitä vaatii tai sen erityisesti sallii. Tässä käytännössä tai maailmanlaajuisessa rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytännössämme mainittuja tilanteita lukuun ottamatta henkilötietojasi ei luovuteta muille ilman lupaasi.

Kuinka suojaamme henkilötiedot?

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin suojaamaan henkilötietoja niiden arkaluontoisuudesta riippuen, kun niitä kerätään ja siirretään tietokoneesi tai laitteesi ja meidän verkkoresurssiemme ja -palvelintemme välillä sekä suojaamaan hallussamme olevia henkilötietoja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Sinä itse vastaat siitä, että sinulla on kopiot salasanoista ja niihin liittyvistä käyttäjätunnuksista verkkoresurssiemme käyttöä varten.

Millä tavalla huolehdimme lasten tietosuojasta?

Yleisesti ottaen verkkosivustojamme ja -resurssejamme ei ole suunnattu lapsille, ja useimmat verkossa tarjoamamme palvelut on suunniteltu 18 vuotta täyttäneille. Silloin kun laki sallii pyynnöt lääkitystiedoista, lapsille tarkoitetusta lääkkeestä tietoja pyytävien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

Emme tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja ilman vahvistettavissa olevaa vanhemman etukäteen antamaa suostumusta, sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja olet saanut tietoosi, että olemme keränneet lapsesi tietoja, voit pyytää poistamaan tiedot ottamalla yhteyttä Global Privacy Office -organisaatioomme.

Joskus joillakin verkkosivuillamme ja muissa verkkoresursseissa voi olla lisäominaisuuksia lapsia varten. Tällaisia ominaisuuksia tarjotessamme pyrimme asianmukaisin toimin varmistamaan, että ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttöä tai luovuttamista mihinkään hankitaan vahvistettavissa oleva vanhemman suostumus.

Miten voin tarkastella, korjata tai poistaa omia henkilötietojani?

Saadaksesi mahdollisuuden tarkastella sinusta verkossa kerättyjä tietoja ja varmistaaksesi niiden paikkansapitävyyden, kattavuuden ja ajantasaisuuden tai pyytääksesi niiden poistamista voit ottaa yhteyttä meihin sinulle sopivimpaan osoitteeseen. Voit ottaa meihin yhteyttä myös Global Privacy Office -organisaatiomme kautta. Joissakin tapauksissa, jos meidän tulee lain tai säännösten mukaan säilyttää tietoja, tai jos niiden säilyttäminen on tarpeen pyytämäsi palvelun hallitsemiseksi tai valintojesi toteuttamiseksi tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, emme ehkä voi poistaa tiettyjä sinua koskevia henkilötietoja. Jos tällainen mahdollisuus on tarjolla, voit myös päivittää henkilötietojasi verkossa muokkaamalla verkkosivustojemme lomakkeisiin tai tietokenttiin aiemmin syöttämiäsi tietoja. Lain ja rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytäntömme salliessa mahdollisuutesi henkilötietojesi käyttöön tai korjaamiseen voivat olla rajalliset, jos käyttö ja korjaaminen estäisi meitä noudattamasta lakisääteistä tai eettistä velvoitettamme, estäisi meitä tutkimasta, esittämästä tai puolustamasta oikeusvaateita, johtaisi kolmannen osapuolen henkilötietojen paljastamiseen, johtaisi sopimusrikkomukseen tai meille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvien liikesalaisuuksien tai muiden liiketoimintaan liittyvien luottamuksellisten tietojen paljastumiseen.

Huomaa, että mm. ns. sosiaalisen median kuuntelun yhteydessä emme välttämättä ole keräämiemme henkilötietojen alkuperäinen julkaisija. Pyrimme parhaamme mukaan kunnioittamaan oikeuksiasi keräämiemme tietojen suhteen, mutta sinun on itse otettava yhteyttä ko. sosiaalisen median alustaan tai verkkosivustoon, mikäli haluat pyytää tietojen muokkaamista niiden lähteessä harjoittaaksesi tietyillä lainkäyttöalueilla voimassa olevaa ”oikeutta tulla unohdetuksi”.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Yleensä säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin se on kohtuudella tarpeen niitä liiketoiminnallisia tarkoituksia varten, joihin tiedot on kerätty sekä verkkosivustojen, sovellusten ja muiden oleellisten verkkotyökalujen käyttösi keston ajan. Joissakin tapauksissa meidän voi olla pakko säilyttää tietoja pidempään liiketoimintaamme koskevien lakien ja säännösten mukaisesti, joita ovat esimerkiksi vanhentumissäädöksiin sovellettavat säännöt tai muut välttämättömät liiketoiminnalliset tarkoitukset. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan tiedot tai poistamaan tarpeettomat tunnistetiedot tiedoista, joita saatamme joutua säilyttämään pidempään kuin alkuperäisen säilytysjakson ajan.

Mihin voin olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai muista tietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen liittyvistä käytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse Global Privacy Office -organisaatioomme osoitteeseen tai sinulle sopivimpaan osoitteeseen. Osoiteluettelo on nähtävillä verkossa osoitteessa http://www.msd.com/contact/contacts.html. Kun otat meihin yhteyttä, mainitse sen verkkosivuston tai muun verkkoresurssin nimi, jota käytit tai jolla luovutit henkilötietoja sekä luovuttamiesi tietojen luonne. Pyrimme vastaamaan nopeasti korkeintaan 30 arkipäivän kuluessa tiedusteluihin, kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita sinulla saattaa olla liittyen verkossa kerättyihin henkilötietoihin tai henkilötietojesi käyttöön.

Saatamme ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme lisätietoja ja saatamme välittää tiedustelusi jollekulle muulle yhtiömme työntekijälle tai meillä työskentelevälle henkilölle, joka vastaa tiedustelusi aiheeseen liittyvistä toiminnoista. Muissa kuin lain ja rajat ylittävän tietosuojasääntöjen käytäntömme vaatimissa tapauksissa emme voi taata vastausta kysymyksiin tai kommentteihin aiheista, jotka eivät liity tähän käytäntöön tai tietosuojakäytäntöihimme.

EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) -ohjelman, UK Extension to DPF -ohjelman ja Swiss-U.S. Data Privacy Framework -ohjelman periaatteiden mukaisesti sitoudumme ratkaisemaan valitukset koskien yksityisyydensuojaa ja Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojesi keräämistä tai käyttöä. Mikäli olet EU:n, UK:n tai Sveitsin kansalainen ja sinulla on kysymyksiä tai valituksia Privacy Shield -järjestelyyn liittyen, sinun tulee ensin ottaa yhteyttä sähköpostitse Global Privacy Office -organisaatioomme.

Olemme lisäksi sitoutuneet luovuttamaan EU-U.S. Data Privacy (DPF) -ohjelman, UK Extension to DPF -ohjelman ja Swiss-U.S. Data Privacy Framework -ohjelman periaatteiden piiriin kuuluvat ratkaisemattomat valitukset riippumattoman sovittelutahon, BBB National Programsin tarjoaman Data Privacy Framework Servicesin, ratkaistaviksi. Jos valitustasi ei kuitata vastaanotetuksi ajallaan tai jos valitustasi ei ole käsitelty tyydyttävällä tavalla, saat lisätietoja ja voit tehdä valituksen osoitteessa https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers. Tämä palvelu on käytössäsi veloituksetta.

Jos EU-U.S. Data Privacy (DPF) -ohjelman, UK Extension to DPF -ohjelman ja Swiss-U.S. Data Privacy Framework -ohjelman piiriin kuuluvaa valitustasi ei voida ratkaista edellä kuvattuja kanavia pitkin, voit tietyissä tilanteissa vaatia sitovaa sovittelua, joka kohdistuu joihinkin jäännösvaatimuksiin, joita muut sovittelutavat eivät ole ratkaisseet. Katso https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Mistä tiedät, olemmeko päivittäneet tätä käytäntöä?

Saatamme päivittää tätä käytäntöä ajoittain. Pidätämme oikeuden muokata, lisätä tai poistaa tämän tietosuojalausunnon osia oman harkintamme mukaan. Jos päätämme muuttaa tätä käytäntöä, julkaisemme muutokset tällä sivustolla, niin että tiedät aina, mitä tietoja keräämme, miten saatamme käyttää kyseisiä tietoja ja luovutammeko niitä kenellekään. Jos käytäntöön tekemämme muutokset ovat olennaisia, saatamme myös julkaista Global Privacy Office -organisaatioomme verkkosivustolla ilmoituksen asiasta ennen muutoksen voimaantulopäivää, tai joissakin tapauksessa voimme ilmoittaa muutoksista myös sähköpostitse.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai haluat ottaa yhteyttä yhtiöömme koskien mitä tahansa muuta tietosuojaan liittyvää kysymystä, löydät tarvittavat yhteystiedot asuinmaasi tietosuojan kotisivulta osoitteesta msdprivacy.com.