worldwide

worldwide

I vores virksomhed er databeskyttelse baseret på tillid

I 2001 oprettede Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), der drives som MSD uden for USA og Canada, en databeskyttelsesafdeling til at udvikle og føre tilsyn med et globalt privatlivsprogram for vores selskaber over hele verden. Vores program er baseret på fire privatlivsprincipper, der danner grundlaget for vores forpligtelser, ansvarlige interaktioner og brug af oplysninger om enkeltpersoner:

 • respekt for enkeltpersoners forventninger til privatliv,
 • opbygning og bibeholdelse af tillid,
 • forebyggelse af skader relateret til databeskyttelse og
 • overholdelse af databeskyttelseslovgivningers formuleringer og ånd i alle lande.

Vores privatlivsprogram er baseret på en platform af organisationsmæssig ansvarlighed for databeskyttelse, forvaltning af de data vi bruger til at drive vores forretning, ensartede globale praksisser og standarder for databeskyttelse, der opretholder vores tradition for at efterleve høje etiske standarder i alle vores forretningsmetoder, samt løbende tilsyn for at sikre, at vi fortsat imødekommer ændringer i forventninger til databeskyttelse i takt med, at teknologien og vores virksomhed udvikler sig. For yderligere oplysninger om vores program henvises du til afsnittet om det globale privatlivsprogram i vores ansvarlighedsrapport.

Vores tilgang til beskyttelse af data er baseret på tillid

Vi anser tillid for at være én af vores primære værdier og den er essentiel for vores forretningsmæssige mission der går ud på at opdage, udvikle og tilvejebringe innovative produkter og tjenesteydelser, der redder og forbedrer liv over hele verden. Derfor er strategien for vores globale fortrolighedspolitik centreret omkring to primære målsætninger ved at opbygge tillid i vores måde at interagere med personer samt til de metoder vi bruger til at opnå, bruge og overføre oplysninger om personer over hele verden.

Konsistente globale standarder

Siden vi etablerede vores globale program til beskyttelse af personlige oplysninger i 2001, har vi arbejdet på at implementere og opretholde konsekvente globale standarder for beskyttelse af personlige oplysninger for at give sikkerhed for, hvordan vi administrerer vores forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse på tværs af lande og områder og for at understøtte vores certificeringer. Der er mange regler og rammer for beskyttelse af personlige oplysninger, der har eksisteret over tid, og nedenfor er en ikke-udtømmende liste over virksomhedens tidligere og nuværende regler og certificeringer (en * ved siden af en forordning betyder, at den ikke længere er gældende):

 • Safe Harbor mellem USA og EU (2001)*
 • Safe Harbor mellem USA og Schweiz (2009)*
 • APEC’s regler om beskyttelse af personlige oplysninger på tværs af grænserne (2013)
 • EU’s bindende virksomhedsregler (2016)
 • USA’s og EU’s værn om privatlivets fred (2016)*
 • USA-Schweiz’ værn om privatlivets fred (2018)*
 • EU’s generelle forordning om databeskyttelse eller GDPR (2018)
 • DPF-programmet (EU-USA) for databeskyttelse, den britiske udvidelse til DPF og Schweiz-USA rammeprogrammet for databeskyttelse (2023)

Alle vores certificeringer er baseret på vores privatlivspolitik på tværs af grænser

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, som har handelsnavnet MSD uden for USA, og Canadas program til beskyttelse af personlige oplysninger, som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, overholder CBPR’erne (Cross-Border Privacy Rules). Du kan finde flere oplysninger om CBPR-systemet her. For at se vores certificering, se venligst CBPR System Directory. For mere information om omfanget af vores deltagelse eller for at indsende en privatlivsforespørgsel gennem BBB National Programs, vores ansvarlighedsagent, skal du klikke på det officielle segl nedenfor:

Gennemsigtighed

Vi anerkender, at det kan være svært og overvældende for enkeltpersoner at forstå alle de forskellige måder, hvorpå oplysninger om dem kan observeres, læses, indsamles, deles, anvendes, analyseres og overføres., Vi bruger derfor forskellige tilgange til at understøtte vores målsætning om at gøre vores praksis gennemsigtig for både de personer, om hvem vi behandler oplysninger, samt for de kontrolinstanser og deres repræsentanter, der fører tilsyn.. Primære eksempler omfatter:

 • Onlinedatabeskyttelse – vores privatlivspolitik for internettet beskriver de måder, hvorpå vi behandler oplysninger om enkeltpersoner online,
 • Vores Global politik for online sporing understøtter vores onlineaktiviteter og beskriver de måder, hvorpå vores websteder og onlinetjenesteydelser bruger cookies og andre onlinesporingsværktøjer,
 • Kontekstuelle meddelelser – som vi tilvejebringer under din brug af eller tilmelding til vores tjenesteydelser.
 • Omfattende privatlivsmeddelelser – disse er beregnet til at give en omfattende beskrivelse af vores privatlivspraksis, der gælder for specifikke interessenter,

Den registreredes rettigheder

Lær mere om dine rettigheder som en registreret person.

Anvend venligst denne formular for henvendelse vedrørende dine personlige data hos MSD.

Spørgsmål om databeskyttelse?

Skriv til os på:
Privacy Office (Databeskyttelseafdeling)
MSD Denmark ApS
Havneholmen 25, 2. sal
DK-1561 København V

Eller

MSD Animal Health
MSD Denmark ApS
Havneholmen 25, 2. sal
DK-1561 København V

E-mail: dpo.denmark@msd.com