worldwide

worldwide

De(n) dataansvarlige, der er ansvarlig for indsamling og behandling af dine personlige oplysninger er som vist nedenfor:

MSD Danmark ApS
Havneholmen 25, 2 sal
DK-1561 København V

Vedrørende:

  • MSD insight and Univadis;
  • hjemmesider indeholdende kendskab til sygdomme, terapeutiske områder, og MSD;
  • kundeforhold;
  • ansættelsesprocesser;
  • cookies anvendt på vores hjemmesider.

1. Retsgrundlag for databehandling: Vi behandler personlige oplysninger med de formål, der er angivet i vores Privatlivspolitik.

Retsgrundlaget for at behandle personlige oplysninger omfatter behandling, der er:

  • (i) Nødvendig for udførelsen af kontrakten mellem dig og de(n) enhed(er), der er angivet ovenfor;
  • (ii) Nødvendig for at yde de tjenester, du anmoder om og til at identificere og autentificere dig, så du kan bruge vores hjemmesider;
  • (iii) Nødvendig for at overholde retskrav (for eksempel at overholde anvendelige regnskabsregler og foretage obligatoriske videregivelser til retshåndhævelse);
  • (iv) Nødvendig for legitimt forretningsformål, for eksempel at styre vores forhold til dig; sikre sikkerhedsbeskyttelse, forbedre vores hjemmesider og vores produkter og tjenester eller kontrolkrav så som lægemiddelovervågning;
  • (v) Baseret på dit samtykke hvor det er relevant og som krævet af lokale forordninger (for eksempel for at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester og give dig markedsføringsoplysninger).

Hvor relevant, kan dit samtykke efterfølgende trækkes tilbage når som helst ved brug af den mekanisme, der er indlagt i beskeder, du har modtaget, eller ved at kontakte Global Privacy Office. Efterfølgende tilbagetrækning af dit samtykke har ingen indflydelse på det lovlige i behandling baseret på samtykke før dets tilbagetrækning.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du skal give os personoplysninger som beskrevet ovenfor for at vi kan forsyne dig med alle vores produkter og tjenester, og for at du kan bruge nogle af mulighederne på vores hjemmeside.

2. Internationale overførsler af personoplysninger:

Dine personlige oplysninger kan blive videregivet til MSD Enheder og tredjeparter, der er hjemmehørende i USA og andre lande uden for den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (“EØF”), herunder i lande som måske ikke yder samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland. Vi har implementeret passende sikkerheds- og overholdelsesmekanismer for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttede som det kræves, og dine rettigheder respekteres, såsom Bindende Virksomhedsregler (Binding Corporate Rules, BCR) , USA/ Schweizisk Privacy Shield Certification (Certificering af værn mod privatlivets fred) eller EU-godkendte kontraktuelle databeskyttelsesklausuler. Derudover er modtagerne af dine personlige oplysninger bundet af pligt til fortrolighed gennem retsligt bindende rammer. Du kan få flere oplysninger om disse forholdsregler og dine rettigheder, der gives af disse, ved at kontakte Global Privacy Office.

3. Profilering og automatisk beslutningstagning:

Vi vil informere dig, når vi implementerer profileringsmekanismer for at tilpasse de oplysninger vi gav dig, eller når vi anvender automatiserede beslutningstagningsteknologier for at støtte vores databehandlingsaktiviteter. Hvor anvendeligt kan flere oplysninger om den logik, der anvendes til at tage sådan beslutning, kan skaffes ved at kontakte Global Privacy Office. Du kan også udøve din ret til at gøre indvendinger eller kræve MSD ekspertgennemgang af en sådan beslutning.

4. Dine rettigheder:

Ud over retten til at tilgå eller korrigere oplysninger, kan du være berettiget til, i overensstemmelse med anvendelig lov, at gøre indvendinger mod eller kræve begrænsninger af behandling af dine personoplysninger, og at anmode om sletning og portabilitet af dine egne personoplysninger. Anvend venligst denne formular for henvendelse vedrørende dine personlige data hos MSD.

Linket til Global Privacy Office kan også bruges til at indlede forespørgsler og/eller indsende klager med forbindelse til personlig databehandling eller udøvelse af særlige rettigheder, leveret af MSD’s BCR’er som angivet i vores Privatlivspolitik.

Hvis du har yderligere bekymringer med vores brug af dine personlige oplysninger eller vores svar på eventuel udøvelse af dine rettigheder, har du mulighed for at indgive en klage til din lokale overvågningsmyndighed for databeskyttelse eller lokale domstol som relevant.