worldwide

worldwide

Ve společnostiMerck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, která podniká mimo USA a Kanadu pod názvemMerck Sharp & Dohme (MSD),1 začíná náš závazek ochrany osobních údajů našimi čtyřmi hodnotami ochrany osobních údajů: respektem, důvěrou, předcházením škodám a dodržováním předpisů. Když od Vás získáváme údaje na internetu, platí naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na internetu. Náš Závazek o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie doplňuje Zásady ochrany osobních údajů na internetu tak, že uvádí podrobnější informace o typech souborů cookie a obdobných technologiích, které používají naše internetové stránky, webové aplikace a další online služby (dále souhrnně označované jako „internetové stránky“), a o způsobech, jak můžete na svém počítači nebo mobilním zařízení používání souborů cookie omezit.

Datum revize: 1. července 2016
Platnost od: 1. července 2016

Co je to soubor cookie?

Cookie je malý datový soubor, obvykle textový soubor složený z písmen a číslic vytvořený buď našimi internetovými stránkami (označováno jako „vlastní soubory cookie“) nebo jinými internetovými stránkami, které poskytují obsah nebo funkce na stránce, kterou prohlížíte (označováno jako „externí soubory cookie“). Soubory cookie odesílají internetové servery pro naše stránky nebo internetové servery pro externí obsah poskytovaný na našich stránkách a jsou uloženy ve Vašem počítači nebo na Vašem mobilním zařízení. Soubory umožňují internetové stránce, která je vytvořila, ukládat do vašeho počítače malé útržky informací a následně tyto informace opět získávat. Na rozdíl od souborů flash cookies,které popisujeme níže, je každý soubor cookie specifický pro prohlížeč, který na svém počítači nebo mobilním zařízení používáte, takže pokud naše stránky navštěvujete z různých zařízení nebo z různých prohlížečů, naše stránky vytvoří pro každé zařízení a každý prohlížeč zvláštní soubory cookie.

Další technologie plnící obdobné funkce jako soubory cookie zahrnují:

  • Jednopixelové měřicí kódy, rovněž označované jako webové signály, webové značky nebo prázdné GIFy, jsou grafické soubory s obdobnou funkcí jako soubory cookie. Při prohlížení stránky nebo e-mailu tyto značky nejsou vzhledem ke své malé velikosti viditelné.
  • Značky ETag jsou jedinečné hodnoty používané k ukládání stránky do cache paměti, které umožňují rozpoznání návštěvníka stránek při další návštěvě.
  • Skripty jsou kód zapracovaný do některých našich internetových stránek, který při návštěvě těchto stránek dává poskytovateli kódu určité informace o Vašem internetovém prohlížeči.

Naše internetové stránky, které k poskytování mediálního obsahu, jako jsou videoklipy, využívají přehrávač Adobe Flash Player, používají jiný typ souborů cookie označovaný jako flash cookie, známý také jako local shared object. Soubory flash cookie využívá Adobe Flash Player a mohou obsahovat nejen typ informací uložený v jiných souborech cookie, ale také informace specifické pro Adobe Flash Player, např. kde skončilo přehrávání videa na zařízení. Soubory flash cookie dokáží ukládat více informací než jiné soubory cookie. Od jiných souborů cookie se soubory flash cookie liší také tím, že dokáží informace sdílet mezi různými internetovými prohlížeči na Vašem zařízení.

Proč používáme soubory cookie?

Soubory cookie nám pomáhají k tomu, aby bylo Vaše prohlížení našich stránek efektivnější a pro Vás přínosnější. Soubory cookie mají řadu funkcí. Mohou přispívat k tomu, aby si stránka pamatovala Vaše uživatelské jméno a preference, analyzují výkony našich internetových stránek a umožňují nám doporučit Vám obsah, o němž se domníváme, že pro Vás bude nejužitečnější. Většina souborů cookie rozpoznává internetový prohlížeč na vašem zařízení, a nikoli Vás osobně. Jak je však popsáno níže, některé soubory cookie mohou být propojeny na jiné osobní údaje, které od Vás nebo o Vás shromažďujeme.

Využíváme jak dočasné soubory cookie,které jsou z paměti Vašeho zařízení smazány v okamžiku, kdy zavřete internetový prohlížeč nebo vypnete počítač, tak i trvalé soubory cookie, které jsou na Vašem zařízení uloženy, dokud nevyprší jejich platnost (pokud je dříve nesmažete).

Dočasné soubory cookie umožňují našim internetovým stránkám zapamatovat si Vaše preference na našich stránkách po dobu Vaší návštěvy na těchto stránkách, dokud nezavřete prohlížeč (např. že jste uvedli, že jste zdravotnický pracovník, anebo stát, kde žijete).

Některé typytrvalých souborů cookie, které označujeme jako analytické soubory cookie, nám umožňují zjistit, zda byl internetový prohlížeč na Vašem zařízení již dříve použit k návštěvě našich internetových stránek a které konkrétní stránky jste tam navštívil(a). Pokud si na některých našich stránkách zaregistrujete uživatelský účet,trvalé soubory cookie, které označujeme jako registrační soubory cookie, umožní našim internetovým stránkám pamatovat si Vás osobně, když naše stránky v budoucnu navštívíte. Když se na některé naše stránky přihlásíte, můžeme zkombinovat informace o Vás z registračních a analytických souborů cookie k určení, které části našich stránek jste již navštívil(a).

Jaké kategorie souborů cookie používáme a jaké máte možnosti je omezit?

Soubory cookie, které naše internetové stránky používají, jsme rozdělili do pěti kategorií, abychom Vám pomohli pochopit účely, k nimž se používají, a jaké máte možnosti je omezit. Tyto kategorie a příslušné možnosti popisujeme níže. Řada našich internetových stránek poskytuje nástroj pro nastavení preferencí týkajících se souborů cookie, kde můžete přímo nastavit omezení pro soubory cookie používané na těchto stránkách. Nástroj je na příslušných stránkách dostupný po kliknutí na tlačítko nebo pruh označený „Cookies“ nebo „Cookie Preferences“.

Pokud používáte dostatečně aktuální verzi internetového prohlížeče, můžete nastavení souborů cookie ovládat přímo pomocí svého prohlížeče, (s výjimkou souborů typu flash cookies a ETags).

Konkrétní pokyny, jak nastavit soubory cookie v závislosti na typu prohlížeče na Vašem zařízení, najdete zde.

  • Soubory flash cookie se ovládají odděleně od ostatních typů souborů cookie, takže i když jste provedli nastavení souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči, chcete-li omezit používání souborů flash cookie, musíte postupovat podle návodu vydaného společností Adobe pro nastavení těchto souborů cookie pomocí jejího Správce nastavení.
  • Také soubory ETag se ovládají odděleně od souborů flash cookie, jiných typů souborů cookie a skriptů. Chcete-li odstranit soubory ETag, musíte také vymazat cache paměť svého prohlížeče.
  • Také skripty se ovládají odděleně od souborů flash cookie, jiných typů souborů cookie a souborů ETag. Skripty je možno nastavit v některých internetových prohlížečích. Např. používáte-li Chrome, můžete omezení skriptů nastavit tak, že v prohlížeči přejdete na záložku Nastavení, sjedete dolů na položku Soukromí, kliknete na tlačítko Nastavení obsahu a vyberete z možností nabízených pod částí JavaScript.

Naše kategorie souborů cookie

Jak tyto soubory cookie používáme

Vaše možnosti

Nezbytné

(rovněž lze označit jako „povinné“ nebo „naprosto nezbytné“)

Tyto soubory cookie jsou naprosto nezbytné k provozu služeb, které jste si výslovně vyžádal(a), např. vstup do zabezpečených částí našich stránek nebo k zapamatování výrobků, které jste vložil(a) do nákupního koše na některých našich stránkách. Tyto dočasné soubory jsou uloženy pouze dočasně po dobu, kdy naše stránky používáte, a po zavření prohlížeče budou ze zařízení smazány.

Vzhledem k tomu, že jsou tyto soubory cookie naprosto nezbytné k fungování některých našich internetových stránek, naše nástroje pro nastavení preferencí týkajících se souborů cookie je neumožňují omezit. Pokud nastavíte prohlížeč tak, aby je neakceptoval, nebudete moci používat ty části našich stránek, které jsou na nich závislé.

Funkční

(lze také označit jako „pro lepší prostředí webu“)

Tyto soubory cookie zajišťují základní funkce stránek, např. to, aby si Vás naše internetové stránky zapamatovaly jako jedinečného návštěvníka a zapamatovali si i Vaše volby a abychom mohli zlepšit Váš prožitek z návštěvy našich stránek (např. zapamatovat si, jakému jazyku dáváte přednost, stát, kde žijete, nebo zda jste zdravotnický pracovník). Tyto soubory cookie se v některých částech našich internetových stránek rovněž používají k poskytování Vámi vyžádaných služeb, např. prohlížení videa (včetně videí a jiného obsahu poskytovaného prostřednictvím našich stránek třetími stranami).

Stejně jako v případě nezbytných souborů cookie jsou naše stránky na funkčních souborech cookie závislé při poskytování obsahu a funkcí, které při používání našich internetových stránek požadujete. Používáním našich internetových stránek, které tyto soubory cookie využívají, poskytujete souhlas s tím, že je na Vaše zařízení můžeme ukládat. Používání těchto souborů cookie můžete omezit tím, že se rozhodnete nezvolit určité preference nabízené na našich internetových stránkách nebo jejich nastavením ve svém prohlížeči tak, jak je popsáno výše. Pokud svůj prohlížeč nastavíte tak, aby tyto soubory cookie neakceptoval, některé funkce na našich internetových stránkách nemusí fungovat.

Výkonové a analytické

(rovněž lze označit jako „provozní“)

Pomocí těchto souborů cookie můžeme analyzovat používání internetových stránek nebo e-mailu, abychom mohli měřit trendy a zlepšovat výkon. Například lze zjistit, zda jste naše stránky dříve navštívil(a) nebo ne, které stránky Vy a jiní návštěvníci našich stránek preferujete, kolik jednotlivě identifikovaných uživatelů naše stránky navštěvuje, či kolik příjemců určitých e-mailů v těchto e-mailech klikne na odkaz na internetové stránky. Pokud nejste registrovaným uživatelem našich stránek a nejste přihlášena(a), nemůžeme tyto soubory cookie použít ke zjištění Vaší totožnosti. Jste-li přihlášena(a), můžeme tyto soubory cookie použít k propojení mezi Vaším používáním stránek a Vašimi registračními údaji nebo jinými osobními údaji, které jsme o Vás případně shromáždili.

Některé naše internetové stránky mají nástroje pro nastavení preferencí týkajících se souborů cookie, kde můžete tyto soubory cookie omezit. Rovněž můžete nastavit svůj prohlížeč, aby tyto soubory cookie neakceptoval. Některé z těchto souborů cookie nastavujeme my, jiné třetí strany. Můžete použít nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči k tomu, abyste zablokovali externí soubory cookie a ponechali soubory cookie, které pocházejí od nás.

Reklamní a pro sledování napříč stránkami

Těchto souborů cookie využívají reklamní společnosti, aby Vám zasílaly reklamy odpovídající Vašim zájmům. Mohou je používat i třetí osoby ke sledování, které stránky navštěvujete.

Některé naše internetové stránky mají nástroje pro nastavení preferencí týkajících se souborů cookie, kde můžete tyto soubory cookie omezit. Rovněž můžete nastavit svůj prohlížeč, aby tyto externí soubory cookie neakceptoval.

Sociální média

Těchto souborů cookie využívají sociální média, jako je Facebook, Twitter a YouTube, ke sledování článků, které sdílíte, a ke sledování uživatelů sociálních sítí při návštěvě našich internetových stránek.

Některé naše internetové stránky mají nástroje pro nastavení preferencí týkajících se souborů cookie, kde můžete tyto soubory cookie omezit. Rovněž můžete nastavit svůj prohlížeč, aby tyto externí soubory cookie neakceptoval.

Jsou i jiné způsoby, jak omezit externí soubory cookie?

Pokud chcete zakázat soubory cookie umístěné jinými společnostmi, které naším jménem zasílají e-mailové zprávy nebo umísťují naše reklamy na jiné internetové stránky, můžete to udělat dle možností nabízených těmito organizacemi:

Využíváte-li mobilní služby poskytované námi nebo naším jménem, které používají poskytovatele analytických služeb Flurry ke sledování používání těchto mobilních služeb, můžete sledování společností Flurry zakázat na adrese:

Jak zjistím, že byl tento Závazek o ochraně soukromí v souvislosti se soubory cookie aktualizován?

Tento závazek můžeme pravidelně aktualizovat. Vyhrazujeme si právo části tohoto závazku dle vlastního uvážení měnit, doplňovat a odstraňovat. Pokud se tento závazek rozhodneme změnit, zveřejníme aktualizovanou verzi na adrese www.www.msdprivacy.com. V případě podstatných změn tyto změny zveřejníme dříve, než nabudou účinnosti.

1Všude v této směrnici se výrazy „my“, „nás“, „náš“ apod. rozumí společnost Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), její právní nástupci, dceřiné společnosti, divize a skupiny po celém světě, kromě společných podniků, jichž se účastníme.