worldwide

worldwide

Bij ons begint privacy met vertrouwen.

In 2001 richtte Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, VS) die buiten de Verenigde Staten en Canada opereert als MSD, een Privacy Office in om een internationaal privacyprogramma voor onze wereldwijde activiteiten te ontwikkelen en te coördineren. Ons programma is gebaseerd op vier waarden inzake verantwoorde betrokkenheid, interacties en gebruik van informatie over mensen:

 • respect voor individuele privacyverwachtingen,
 • vertrouwen opbouwen en behouden,
 • privacyschendingen voorkomen, en
 • naleving de internationale privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Ons privacyprogramma is gebaseerd op organisatorische verantwoording, goed gegevensbeheer, toepassing van consistente internationale privacypraktijken en -normen in onze bedrijfsactiviteiten en controle om te blijven anticiperen op veranderingen van privacyverwachtingen in een situatie van voortdurende technologische ontwikkeling en bedrijfsgroei. Voor meer informatie over ons programma verwijzen wij u naar het hoofdstuk over het wereldwijde privacyprogramma in ons rapport Verantwoord ondernemen.

Onze benadering van privacyvertrouwen

Wij denken dat vertrouwen essentieel is voor privacy èn voor onze bedrijfsmissie om innovatieve producten en services te ontdekken, ontwikkelen en leveren die overal ter wereld levens redden en verbeteren. Daarom is onze wereldwijde privacyprogrammastrategie gericht op twee primaire doelen; het stimuleren van vertrouwen in onze interactie met mensen en de manier waarop we informatie verzamelen, verwerken en overdragen.

Consistente wereldwijde normen

Sinds de invoering van ons wereldwijde privacyprogramma in 2001 zijn we blijven werken aan de implementatie en handhaving van consistente wereldwijde privacynormen voor het beheer van onze privacy- en gegevensbeschermingsverplichtingen en de ondersteuning van onze certificeringen volgens erkende privacykaders:

 • VS-EU Veilige haven (US-EU Safe Harbor) (2001))
 • VS-Zwitserland Veilig haven (US-Swiss Safe Harbor) (2009)
 • APEC grensoverschrijdende privacyregels (APEC Cross Border Privacy Rules) (2013)
 • EU Bindende bedrijfsvoorschriften (EU Binding Corporate Rules) (2016)
 • VS-EU Privacyschild (US-EU Privacy Shield) (2016)
 • VS-Zwitserland Privacyschild (US-Swiss Privacy Shield) (2018)
 • EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU General Data Protection Regulation, GDPR) (2018)

Al onze certificeringen zijn gebaseerd op ons Beleid voor grensoverschrijdende privacyregels

Transparantie

We beseffen dat het niet eenvoudig is om inzicht te krijgen in de manieren waarop informatie kan worden waargenomen, gedetecteerd, verzameld, gedeeld, gebruikt, geanalyseerd en overgedragen. Daarom proberen we onze werkwijzen transparant te maken voor zowel de mensen over wie we informatie verwerken als voor de toezichthoudende autoriteiten die onze praktijken beoordelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Online Privacy – ons Internet privacybeleid beschrijft de manieren waarop we online informatie over mensen verwerken;
 • Onze Wereldwijd online traceerbeleid Cookieprivacy ondersteunt ons internet en beschrijft de manier waarop onze websites en online services cookies en andere online trackers gebruiken;
 • Contextuele kennisgevingen – die wij verstrekken op het moment dat u onze diensten gebruikt of eraan deelneemt;
 • Uitgebreide privacyverklaringen – deze geven meer informatie over de manier waarop onze privacypraktijken van toepassing zijn op specifieke belanghebbenden.

Transparantie in ons privacyprogramma (alleen VS)

Onze privacyverklaringen zijn van essentieel belang voor transparantie in wat we doen met persoonsgegevens.Meer informatie over transparantie en privacy bij ons bedrijf

Rechten van betrokkenen (alleen EU)

Meer informatie over uw rechten als betrokkene.

Gebruik aub dit formulier voor elk verzoek gerelateerd aan uw persoonlijke data die wij in bezit hebben.

Vragen over privacy?

E-mail: Privacy Office
Schrijf ons:
MSD Belgium BV/SRL – Privacy Office
Vorstlaan 25
BE-1170 Brussels