worldwide

worldwide

 • Vi respekterar och förstår att sekretess är viktigt för dig, därför baseras vår integritetspolicy på våra fyra sekretessvärderingar gällande respekt, förtroende, förebyggande av skador samt regelefterlevnad.
 • Vi använder och delar enbart personlig information som du uppger online på det sätt som beskrivs i antingen den här policyn, vår integritetspolicy för kakor eller i andra sekretessförklaringar och kommunikationer som vi tillhandahåller.
 • Vi använder policy, tekniska och fysiska kontroller för att begränsa åtkomsten till personlig information som du tillhandahåller online för att förebygga missbruk.
 • För närmare detaljer hänvisar vi till vår Integritetspolicy för internet. Du kan även kontakta oss.

Granskningsdatum: Den 1 maj 2022
Giltig från: Den 1 maj 2022

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), som heter MSD utanför USA och Kanada, erbjuder online-resurser som tillhandahåller medicinsk och sjukvårdsrelaterad information och tjänster, såväl som företagsnyheter och finansiella nyheter, sysselsättning och annan information som rör vår verksamhet. Dessutom ger vissa av våra online-resurser behörig personal möjlighet att beställa läkemedel, vaccin och djurhälsoprodukter, ansöka om bidrag eller att medverka i forskningsstudier.

Att respektera din personliga information är mycket viktigt för oss. Våra webbplatser och andra online-resurser som tillhandahåller den här integritetspolicyn (”policy”) har åtagit sig att samla in, bevara och säkra personlig information om dig i enlighet med gällande lag, den här policyn och vår globala internationella integritetspolicy, och tillämpliga lagar, regler och förordningar. Den här policyn gäller all personlig information (enligt definieringen nedan) som samlas in från våra online-resurser och andra kommunikationer (till exempel på webbplatser, mobila applikationer (appar), e-post och andra nätbaserade och nedladdningsbara verktyg) som har en koppling till denna policy. Den här policyn gäller inte personlig information som samlats in via resurser och kommunikationer off-line, med undantag för när denna personliga information konsolideras med personlig information som vi, eller andra för vår räkning, samlar in online. Denna policy gäller inte heller online-resurser från tredje part som länkar till våra webbplatser, där vi inte kontrollerar resursernas innehåll eller sekretessprocedurer.

Vi har mottagit TRUSTe:s integritetsutmärkelse vilket innebär att denna integritetspolicy och våra metoder har granskats för överensstämmelse med TRUSTe:s certifieringsstandarder. De specifika webbplatser som omfattas av TRUSTe:s certifiering länkar till denna policy, och i vissa fall en godkänd version av denna policy som är i överensstämmelse med de värderingar och normer som beskrivs i denna policy. Om du har en ouppklarad fråga gällande sekretess eller dataanvändning som inte tagits upp på ett tillfredsställande sätt, kontakta TRUSTe online eller via brev eller fax. TRUSTe:s tvistlösningsförfarande finns endast tillgängligt på engelska.

Vårt sekretessprogram och sekretesspraxis är i överensstämmelse med APEC:s internationella sekretessregelsystem och integritetsskölden som upprättats för USA och EU samt USA och Schweiz för överföring av personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till USA. Den här policyn är i enlighet med vår internationella integritetspolicy. Vänligen läs denna policy noggrant. Om du har några frågor om denna policy eller vår praxis för insamling, användning och avslöjande av data, vänligen kontakta oss.

*Såsom anges i denna integritetspolicy, hänvisar ”MSD”, ”oss”, ”vi” och ”vår” till Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), dess efterträdare, dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen, exklusive samriskföretag med vilka vi har ett partnerskap.

Hur definierar denna integritetspolicy ”personuppgifter”?

Termen ”personuppgifter” såsom den används i denna policy, gäller alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person, inklusive data som identifierar en individ eller som skulle kunna användas för att identifiera, lokalisera, spåra eller kontakta en individ.

Hur samlar vi in personuppgifter online?

Vi samlar in personuppgifter online via webbplatser och andra resurser på nätet. Vi erbjuder också online-resurser i samarbete med andra online-tjänsteleverantörer, från vilka vi kan få uppgifter om de som använder sådana resurser. Dessa online-samarbeten regleras genom avtal som kräver att personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt. Individer kan få åtkomst till många delar av våra webbplatser och online-material utan att avslöja några personuppgifter. Vi använder tre metoder för att samla in personuppgifter online:

 1. Uppgifter som du uppger: Vi samlar in personuppgifter och andra uppgifter som du anger i formulär eller datafält på våra webbplatser eller online-resurser. Denna typ av uppgifter kan omfatta, men är inte begränsad till, kontaktinformation (såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, användar-ID och lösenord), födelsedatum, yrkeskompetens, erfarenheter, aktiviteter, färdigheter, preferenser, hobbyer och intressen. Vi kan också samla in uppgifter om ditt hälsotillstånd som du lämnar genom att svara på våra frågor och undersökningar eller genom att du använder dig av nätbaserade och nedladdningsbara hälsorelaterade verktyg som vi tillhandahåller. Vissa av våra webbplatser ger våra användare möjlighet att beställa produkter, såsom vaccin och djurhälsoprodukter. Dessa webbplatser kan samla in kreditkortsinformation för att behandla en beställning.
 2. Information från offentliga källor eller tredje part: Vi kan komma att samla in personuppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal som registrerar sig på våra webbplatser från offentliga källor eller tredje part för att verifiera yrkeskompetens och identitet. När kunderna använder kreditkort för att beställa något på våra webbplatser, kontrollerar vi kreditkortets giltighet hos en finans- eller kreditorganisation. I vissa fall kan vi utöka våra användardatabaser med information från en tredje part. En del av denna information kan vara personuppgifter, såsom en ändring av en postadress.
 3. Information som samlas in från din dator eller en annan elektronisk enhet: Vi samlar in information om din dator eller en annan elektronisk enhet när du besöker våra webbplatser och använder våra resurser på nätet. Denna information kan omfatta din Internet Protocol (IP)-adress, internetleverantör (ISP), domännamn, typ av webbläsare, datum och tid för din förfrågan och information som tillhandahålls av spårningstekniker såsom kakor, pixeltaggar, lokala delade objekt (Flash-taggar), lokal lagring, E-taggar och skript. I USA gäller att om du lämnar en av våra webbplatser utan att bli en registrerad användare, kan vi använda cookies i kombination med tredje part för att skicka annonser till din dator eller annan elektronisk enhet för att påminna dig om vår webbplats som du tidigare besökt. Se vår policy för sekretess för kakor för mer information om kakor och hur du kan kontrollera dem. Om du använder en mobil enhet för att komma åt våra webbplatser och online-material eller för att hämta våra mobilappar eller tjänster, kan vi samla in information om den enheten, såsom enhets-ID och enhetstyp, samt användningsinformation om din enhet och din användning av våra mobilwebbplatser och andra mobila resurser.

  Vi kan anlita andra företag för att leverera e-postkommunikation för vår räkning eller för att placera våra annonser på andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över de spårningstekniker som används av sådana företag. För mer information om hur du kan styra spårning från tredje part, se vår integritetspolicy för kakor.

Varför samlar vi in, använder och lämnar ut personuppgifter?

 1. Allmänt: Vi samlar in personuppgifter online som krävs för att individer ska kunna registrera sig och för att kundanpassa vissa av våra resurser och kommunikation online. Vi använder personuppgifter som samlas in online för att tillhandahålla produkter, tjänster, funktioner och andra resurser som individer har begärt, t.ex. läromedel och relaterad information om vår verksamhet, e-postprogram, verktyg, frågesporter, enkäter och undersökningar. Vi analyserar personuppgifter som samlats in online för att identifiera och erbjuda ytterligare tjänster och erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Vi använder endast icke-identifierbar eller sammansatt information när vi utvärderar användningen av vissa resurser och kommunikationer online. Vi kan också använda personuppgifter för att granska våra online-resurser vad gäller regelefterlevnad, behörig åtkomst och säkerhet.
 2. Sociala medier: Sociala medier online är interaktiva verktyg som vanligtvis ger dig möjlighet att samarbeta och dela information med andra. Exempel på sociala medieresurser inkluderar sociala nätverk, diskussionsforum, anslagstavlor, bloggar, wikis och hänvisningsfunktioner för att dela webbplatsinnehåll och verktyg med en vän eller kollega. Vi kan samla in personuppgifter från dig så att du kan använda sociala medieresurser som vi erbjuder med jämna mellanrum. Vi kan också göra det möjligt för dig att använda dessa sociala medieresurser för att publicera eller dela personliga uppgifter med andra. Du bör noga överväga vilken information om dig själv som du väljer att dela med andra när du använder sociala medier. Vi tillhandahåller ytterligare underrättelser och valmöjligheter för hur personuppgifter samlas in, används och redovisas på våra webbplatser och andra online-resurser som erbjuder eller använder sociala medier.

  Vissa av våra webbplatser använder inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster verifierar din identitet och ger dig möjlighet att dela vissa personuppgifter med oss såsom namn och e-postadress för automatisk ifyllning av registreringsformulär och andra inloggningsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att skicka information till din Facebook-profilsida om dina aktiviteter på våra webbplatser som använder denna tjänst så att du kan dela dina aktiviteter med andra i ditt nätverk.

 3. Mobila enheter: Vissa av våra webbplatser och online-material är specialutvecklade för användning på mobila enheter. Vissa mobilversioner av vår webbplats kan kräva att du loggar in med ditt användarkonto för den webbplatsen. Information om hur du använder mobilversionen av webbplatsen kommer att förknippas med ditt användarkonto. Vissa av våra webbplatser och online-material ger dig möjlighet att ladda ned en applikation (app), widget eller annat verktyg som du kan använda på din mobiltelefon eller annan bärbar enhet. Vissa av dessa appar kan lagra uppgifter på din mobil eller annan enhet. Dessa appar kan överföra personuppgifter till oss eller andra som arbetar för oss, så att du får åtkomst till ett användarkonto eller för att kunna spåra hur dessa verktyg används, till exempel hur ofta de används och vilka funktioner som föredras. Några av dessa appar kan ge dig möjlighet att skicka rapporter och annan information från appen. Vi kan använda personlig eller icke-identifierbar information som överförs till oss för att förbättra dessa appar, så att vi kan utveckla nya verktyg för kvalitetsförbättring, och på andra sätt som beskrivs i denna policy eller andra meddelanden som vi tillhandahåller.

  Om du använder en äldre version av någon av våra appar, kan appen ha funktioner som utvärderar hur den används genom att samla in information om hur du använder appen på din enhet, till exempel vilka funktioner du använt mest, som sänds till Flurry som är en leverantör av analystjänster. Om du inte vill att Flurry spårar din användning av appen på enheten, kan du inaktivera funktionen.

Konsoliderar vi personlig information?

I överensstämmelse med de syften och normer som anges i denna policy och andra tillämpliga publicerade sekretessyttranden, kan vi i vissa fall konsolidera och använda personuppgifter som enskilda individer delat med oss genom olika tjänster och kanaler så som per telefon, undersökningar, webbplatser och andra resurser och onlinekommunikationer i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vilka valmöjligheter har du gällande vår insamling, användning och avslöjande av dina personuppgifter?

Du har fyra kategorier att välja mellan. Dessa inbegriper:

 1. Ingen insamling av personuppgifter: Du kan välja att inte lämna någon personlig information till oss online genom att ange detta i ett formulär eller datafält på våra webbplatser och genom att inte använda några personanpassade tjänster som tillhandahålls av våra online-resurser. Vissa av våra online-resurser är endast tillgängliga för personer som tillhandahåller personuppgifter eller som använder personanpassade tjänster.
 2. Begränsningar och alternativ när det gäller användning och utelämnande av uppgifter för andra ändamål: Vissa av våra online-resurser kan begära tillåtelse att använda och lämna ut personuppgifter om dig för att lägga till dig i våra kontaktlistor så att du kan ingå i en katalog eller en social medieresurs samt för att identifiera och erbjuda ytterligare tjänster och kampanjer som kan vara av intresse för dig. Du kan begränsa användningen av dina personuppgifter genom att markera eller avmarkera de alternativ som erbjuds när du fyller i dina uppgifter eller vid ett senare tillfälle. Dessutom kan du ändra dina kommunikationsinställningar (t.ex. att avstå från kommunikationer som du begärt tidigare) genom att kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig.
 3. Begränsningar och alternativ för spårning: Våra online-resurser som använder spårningsteknik såsom kakor för att komma ihåg dina personliga preferenser och val, låter dig välja om du vill att vi ska använda sådan teknik för att komma ihåg dina uppgifter eller för att erbjuda andra tjänster, genom att markera motsvarande alternativ när du registrerar dig eller när du anger personuppgifter i ett formulär eller datafält. I USA gäller att om du lämnar en av våra webbplatser utan att bli en registrerad användare, kan vi använda cookies i kombination med tredje part för att skicka annonser till din dator eller annan elektronisk enhet för att påminna dig om vår webbplats som du tidigare besökt. Våra online-resurser begränsar inte icke-identifierbar användning av spårningstekniker för enskilda användare. Enskilda användare kan kontrollera användningen av vissa spårningstekniker såsom kakor i de flesta webbläsare. I vissa webbläsare kan du begränsa eller inaktivera användning av kakor för enskilda webbplatser. I andra webbläsare kan du välja kakinställningar för alla webbplatser som du besöker. Om du oroar dig över användningen av kakteknologi, vänligen se vår integritetspolicy för kakor för mer information om kakor och hur du kan kontrollera dem. Om du vill välja bort spårning i reklamsyfte kan du göra det med de alternativ som tillhandahålls av:

  För mer information om hur du inaktiverar spårning för vissa webbläsare och bärbara enheter, besök http://allaboutdnt.com/.

 4. E-postkommunikation: Du kan välja att få valfri e-post och andra meddelanden från oss genom att anmäla dig till eller prenumerera på dessa meddelanden via våra webbplatser och andra online-resurser. Om du inte vill få valfria e-postmeddelanden kan du välja bort detta genom att besöka webbplatsen eller andra online-resurser där du registrerat dig och uppdatera inställningarna för e-postmeddelanden, eller så kan du följa instruktionerna för att avbryta prenumerationen eller inaktivera inställningarna i de e-postmeddelanden som du får från oss. Du kan också avbryta prenumerationen eller inaktivera inställningarna genom att kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig. Om du inte vill att vi bekräftar att du har läst vissa e-postmeddelanden som vi har skickat till dig, kan du välja bort spårning av e-postmeddelanden genom att välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden med en av de metoder som beskrivs ovan. I vissa fall kommer vi inte att kunna både stänga av e-postspårningen och fortsätta skicka meddelanden till dig.

Om du väljer att tipsa en vän om en av våra webbplatser eller online-resurser via en av våra e-posthänvisningsfunktioner, kommer vi att ge bakgrundsinformation om hur dessa funktioner använder personuppgifter. I allmänhet behöver våra e-posthänvisningsfunktioner inte lagra namn eller e-postadresser till personer som du skickar länkar till från våra webbplatser eller online-resurser.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter görs tillgängliga för Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), och dess dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen, och för individer och organisationer som använder personuppgifter enbart för och på uppdrag av oss. Användningsområden och utlämning av personuppgifter av externa personer och organisationer som agerar för vår räkning styrs av avtal som kräver att personuppgifter skyddas på lämpligt sätt. Dina personuppgifter kommer enbart att användas och avslöjas av oss och av individer och organisationer som arbetar för vår räkning i enlighet med denna policy, i linje med andra tillämpliga sekretessaviseringar och med vad som uttryckligen tillåts eller krävs enligt tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Delar vi personuppgifter med tredje part?

Generellt sett varken delar eller säljer vi dina personuppgifter till någon, med undantag för det som beskrivs i denna policy och andra tillämpliga sekretessaviseringar. Det kan dock uppstå omständigheter där vi av affärsmässiga skäl kan besluta att omorganisera eller avyttra vår verksamhet genom försäljning, fusion eller förvärv. Under dessa omständigheter kan personuppgifter komma att delas med verkliga eller potentiella köpare. Vi kommer under sådana omständigheter att begära skriftligt intygande på att personuppgifterna skyddas på lämpligt sätt. I enlighet med vår globala internationella integritetspolicy förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter, inklusive din e-postadress för rapportering till myndigheter, till parter i relevanta rättsliga förfaranden som godkänts av den sittande domstolen och vad som i övrigt krävs eller uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag. Förutom det som anges i denna policy eller vår globala internationella integritetspolicy, kommer dina personuppgifter inte att delas utan ditt samtycke.

Hur kan vi skydda dina personuppgifter?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter med deras känslighet i åtanke när de samlas in och överförs mellan din dator eller enhet och våra online-resurser och servrar, samt för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för, från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Det är ditt eget ansvar att skydda dina lösenord och tillhörande koder för våra online-resurser.

Hur skyddar vi barns integritet?

Generellt är våra webbplatser och online-material inte riktade till barn och de flesta av våra onlinetjänster är avsedda för personer som är 18 år eller äldre. När begäran om information om ett läkemedel är tillåtet enligt lag, måste individer som begär information om en medicin som har indikerats för behandling av barn vara 18 år eller äldre.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och har fått kännedom om att vi har samlat in information från ditt barn, vänligen kontakta sekretessavdelningen så att vi kan radera dessa uppgifter.

Emellanåt kan en del av våra webbplatser och andra resurser på nätet ha tillvalsfunktioner för barn. När vi erbjuder dessa funktioner kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att föräldrarna givit sitt tillstånd innan personuppgifter från barn samlas in, används eller avslöjas.

Hur kan jag komma åt och korrigera mina personuppgifter?

För att få åtkomst till dina personuppgifter som samlats in online och för att hålla dem aktuella, fullständiga och korrekta eller begära att de raderas, kan du kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig. I vissa fall, där vi är skyldiga att behålla uppgifter enligt lag eller förordning, eller för att fortsätta hantera en tjänst som du har begärt, eller säkerställa att tillmötesgå dina preferenser, eller för andra nödvändiga affärsändamål, kan vi kanske inte ta bort vissa personuppgifter om dig. När det är möjligt kan du även uppdatera dina personuppgifter online genom att ändra information som du tidigare angivit i ett formulär eller datafält på våra webbplatser. Där det är tillåtet enligt lag eller vår internationella integritetspolicykan dina möjligheter att få åtkomst till och korrigera vissa personuppgifter begränsas, om åtkomst och korrigeringskulle hindra våra möjligheter att följa en lagstadgad eller etisk skyldighet eller att undersöka, göra eller försvara rättsliga anspråk, resultera i utlämnande av personuppgifter om en tredje part, eller strida mot ett avtal eller avslöjande av affärshemligheter eller annan patentskyddad affärsinformation som tillhör oss eller en tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar i allmänhet personuppgifter så länge som det rimligen behövs för det specifika syftet eller ändamålet för vilka de samlades in och hur länge du använder våra webbplatser, appar och andra relevanta online-verktyg. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna under en längre tidsperiod på grundval av lagar eller förordningar som gäller för vår verksamhet, såsom tillämpliga regler avseende preskription, eller för andra nödvändiga affärsändamål. När det är möjligt, strävar vi efter att avidentifiera informationen eller ta bort överflödig information från arkiv som vi kan behöva lagra under en längre tid än den ursprungliga lagringsperioden.

Vilken är er kontaktadress för frågor om sekretess?

Om du har frågor om denna policy eller vår praxis för insamling, användning och utlämnande av information, kan du kontakta oss via e-post till MSD:s globala sekretessavdelning eller den adress som är mest relevant för dig. Du finner en lista över alla adresser på http://www.msd.com/contact/contacts.html . När du kontaktar oss, vänligen notera namnet på webbplatsen eller online-resursen som du använde eller där du lämnat personuppgifter, samt vilken typ av information du angivit. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara inom 20 arbetsdagar, eller mindre, på förfrågningar, frågor eller funderingar som gäller åtkomst till dina personuppgifter som samlats in online eller vår användning av dessa personuppgifter.

Vi kan kontakta dig för uppföljningsinformation och kan dela din förfrågan med andra personer inom vårt företag eller som arbetar för oss som ansvarar för funktioner relaterade till ämnet för din förfrågan. Med undantag av vad som krävs enligt lag eller vår internationella integritetspolicy kan vi inte garantera ett svar på frågor eller kommentarer om ämnen som saknar samband med denna policy eller vår sekretesspraxis.

Hur får du reda på om vi har uppdaterat denna policy?

Vi kan komma att uppdatera denna policy med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av denna integritetspolicy efter eget gottfinnande. Om vi beslutar att ändra denna policy, kommer vi att publicera ändringarna på den här webbplatsen så att du alltid kan ta reda på vilken information vi samlar in, för vilka ändamål vi kan använda den och om vi kommer att dela den med någon. Om ändringarna i policyn är av stor betydelse, kan vi även komma att publicera ett meddelande på webbsidan www.www.msdprivacy.com före tidpunkten för ändringen eller i vissa fall skicka en underrättelse om ändringarna via e-post. Den här policyn uppdaterades senast den 30 april 2018.