worldwide

worldwide

 • Vi respekterar och förstår att din integritet är viktig för dig, så vår integritetspolicy inleds med våra fyra integritetsvärderingar gällande respekt, förtroende, förebyggande av skador samt regelefterlevnad.
 • Vi använder och delar enbart personuppgifter som du uppger online på det sätt som beskrivs antingen i den här policyn, vår globala policy för spårningsteknik eller i andra integritetspolicyer och kommunikationer som vi tillhandahåller.
 • Vi använder policy, tekniska och fysiska kontroller för att begränsa åtkomsten till personuppgifter som du uppger online för att förebygga att de missbrukas.
 • För närmare detaljer hänvisar vi till vår nätintegritetspolicy nedan. Du kan även kontakta oss.

Granskningsdatum: 14 augusti 2023
Gäller från datum: 14 augusti 2023

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), som heter MSD utanför USA och Kanada, erbjuder online-resurser som tillhandahåller medicinsk och sjukvårdsrelaterad information och tjänster, såväl som företagsnyheter och finansiella nyheter, sysselsättning och annan information som rör vår verksamhet. Dessutom ger vissa av våra online-resurser behörig personal möjlighet att beställa läkemedel, vaccin och djurhälsoprodukter, ansöka om bidrag eller att medverka i forskningsstudier.

Respekt för dina personuppgifters integritet är mycket viktigt för oss. Våra webbplatser och andra online resurser som tillhandahåller den här integritetspolicyn (”policyn”) har åtagit sig att samla in, bevara och säkra personuppgifter om dig i enlighet med lagen, denna policy och vår policy för gränsöverskridande integritetsregler samt tillämpliga lagar, regler och bestämmelser. Denna policy är tillämplig på alla personuppgifter (enligt definitionen nedan) som samlas in från våra online resurser och andra kommunikationer (till exempel på webbplatser, mobila applikationer (appar), e-post och andra nätbaserade och nedladdningsbara verktyg) som visar en länk till denna policy. Denna policy gäller inte personuppgifter som samlats in via resurser och kommunikationer offline, med undantag för när dessa personuppgifter är sammanslagna med personuppgifter som vi, eller andra för vår räkning, samlar in online. Denna policy gäller inte heller onlineresurser från tredje part som våra webbplatser eventuellt länkar till där vi inte har kontroll över resursernas innehåll eller integritetspraxis.

Vårt integritetsprogram och vår praxis följer certifieringen enligt EU:s bindande företagsbestämmelser (BCR), APEC:s gränsöverskridande integritetsregler och vår självcertifiering till ramen för dataskydd mellan EU och för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, DPF), Storbritanniens tillägg till Ramen USA för överföringar av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz och Storbritannien, samt från APEC-medlemsstater (respektive) till, bland annat, USA. Denna policy överensstämmer med vår policy för gränsöverskridande integritetsregler. Läs denna policy noggrant. Om du har några frågor om denna policy eller vår praxis för insamling, användning och utlämnande av uppgifter kan du kontakta oss.

Såsom anges i denna integritetspolicy, avser ”MSD”, ”oss”, ”vi” och ”vår” Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, USA), dess efterträdare, dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen, exklusive samriskföretag som vi ingår i.

Hur definierar denna integritetspolicy ”personuppgifter”?

Termen ”personuppgifter” så som den genomgående används i denna policy gäller alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar enskild, inklusive uppgifter som identifierar en enskild eller som kan användas för att identifiera, lokalisera, kontakta eller spåra en enskilds beteende eller preferenser.

Hur samlar vi in personuppgifter online?

Vi samlar in personuppgifter online via webbplatser och andra resurser på nätet. Vi erbjuder också online-resurser i samarbete med andra online-tjänsteleverantörer, från vilka vi kan få uppgifter om de som använder sådana resurser. Dessa online-samarbeten regleras genom avtal som kräver att personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt. Individer kan få åtkomst till många delar av våra webbplatser och online-material utan att avslöja några personuppgifter. Vi använder tre metoder för att samla in personuppgifter online:

 1. Uppgifter som du uppger: Vi samlar in personuppgifter och andra uppgifter som du anger i formulär eller datafält på våra webbplatser eller onlineresurser. Denna typ av uppgifter kan omfatta, men är inte begränsad till, kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, användar-ID och lösenord), födelsedatum, yrkeskompetens, erfarenheter, aktiviteter, färdigheter, preferenser, hobbyer och intressen. Vi kan också samla in, när det är relevant för behandlingsändamålet, uppgifter om ditt hälsotillstånd som du uppger genom att svara på våra frågor och undersökningar eller genom att du använder dig av nätbaserade och nedladdningsbara hälsorelaterade verktyg som vi tillhandahåller. Vissa av våra webbplatser ger våra användare möjlighet att beställa produkter, såsom våra vaccin och djurhälsoprodukter. Dessa webbplatser kan använda externa ackrediterade tredje parter (dvs. kreditkortskontroller som hanteras av finans- eller kreditkortsorganisationer) eller direkt samla in kreditkortsinformation för att behandla dessa beställningar. Sådana uppgifter lagras säkert och sparas inte längre än nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten.
 2. Information från offentliga källor eller tredje part: Vi kan komma att samla in personuppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal som registrerar sig på våra webbplatser från offentliga källor eller tredje part för att verifiera yrkeskompetens och identitet. När kunder använder kreditkort för att beställa något på våra webbplatser kontrollerar vi kreditkortets giltighet hos en finans- eller kreditorganisation. I vissa fall kan vi utöka våra användardatabaser med information från en tredje part. En del av denna information kan vara personuppgifter, såsom en ändring av en postadress. Vi kan också samla in personuppgifter om dig från offentliga internetkällor via bevakning av sociala medier. Exempel på sociala medier inkluderar sociala nätverk, communities, forum och anslagstavlor, bloggar, mikrobloggar och vloggar, wikier, sociala bokmärken och poddar.
 3. Information som samlas in från din dator eller en annan elektronisk enhet: Vi samlar in information om din dator eller en annan elektronisk enhet när du besöker våra webbplatser och använder våra resurser på nätet. Denna information kan omfatta din Internet Protocol (IP)-adress, internetleverantör (ISP), domännamn, typ av webbläsare, datum och tid för din förfrågan och information som tillhandahålls av spårningstekniker såsom kakor, pixeltaggar, lokala delade objekt (Flash-taggar), lokal lagring, E-taggar och skript. I USA gäller att om du lämnar en av våra webbplatser utan att bli en registrerad användare, kan vi använda cookies i kombination med tredje part för att skicka annonser till din dator eller annan elektronisk enhet för att påminna dig om vår webbplats som du tidigare besökt. Se vår policy för sekretess för kakor för mer information om kakor och hur du kan kontrollera dem. Om du använder en mobil enhet för att komma åt våra webbplatser och online-material eller för att hämta våra mobilappar eller tjänster, kan vi samla in information om den enheten, såsom enhets-ID och enhetstyp, samt användningsinformation om din enhet och din användning av våra mobilwebbplatser och andra mobila resurser.

  Vi kan anlita andra företag för att leverera e-postkommunikation för vår räkning eller för att placera våra annonser på andra webbplatser. Läs integritetspolicyn för dessa tredje parter för att bekanta dig med deras praxis. Läs vår globala policy för spårningsteknik för mer information om hur du kan kontrollera spårning från tredje part.

Varför samlar vi in, använder och lämnar ut personuppgifter?

 1. Allmänt: Vi samlar in personuppgifter online som krävs för att individer ska kunna registrera sig och för att kundanpassa vissa av våra resurser och kommunikation online. Vi använder personuppgifter som samlas in online för att tillhandahålla produkter, tjänster, funktioner och andra resurser som individer har begärt, t.ex. läromedel och relaterad information om vår verksamhet, e-postprogram, verktyg, frågesporter, enkäter och undersökningar. Vi analyserar personuppgifter som samlats in online för att identifiera och erbjuda ytterligare tjänster och erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Vi använder endast icke-identifierbar eller sammansatt information när vi utvärderar användningen av vissa resurser och kommunikationer online. Vi kan också använda personuppgifter för att granska våra online-resurser vad gäller regelefterlevnad, behörig åtkomst och säkerhet.
 2. Sociala medier: Sociala medier online är interaktiva verktyg som vanligtvis ger dig möjlighet att samarbeta och dela information med andra. Exempel på sociala medieresurser inkluderar sociala nätverk, diskussionsforum, anslagstavlor, bloggar, wikis och hänvisningsfunktioner för att dela webbplatsinnehåll och verktyg med en vän eller kollega. Vi kan samla in personuppgifter från dig så att du kan använda sociala medieresurser som vi erbjuder med jämna mellanrum. Vi kan också göra det möjligt för dig att använda dessa sociala medieresurser för att publicera eller dela personliga uppgifter med andra. Du bör noga överväga vilken information om dig själv som du väljer att dela med andra när du använder sociala medier. Vi tillhandahåller ytterligare underrättelser och valmöjligheter för hur personuppgifter samlas in, används och redovisas på våra webbplatser och andra online-resurser som erbjuder eller använder sociala medier.

  Vissa av våra webbplatser använder inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster verifierar din identitet och ger dig möjlighet att dela vissa personuppgifter med oss såsom namn och e-postadress för automatisk ifyllning av registreringsformulär och andra inloggningsformulär. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjlighet att skicka information till din Facebook-profilsida om dina aktiviteter på våra webbplatser som använder denna tjänst så att du kan dela dina aktiviteter med andra i ditt nätverk.

  Bevakning av sociala medier är en process där vi identifierar och bedömer vad som sägs om ett företag, en enskild, en produkt eller ett varumärke på internet. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta, adekvata och inte offentligt tillgängliga. På grund av sociala mediers natur är det kanske inte möjligt för oss att identifiera den enskilda som publicerat det ursprungliga innehållet som vi samlar in. Om personuppgifter samlas in och behandlas utöver den ursprungliga avsikten när du publicerade innehållet kommer rimliga ansträngningar att göras för att informera dig så snart som möjligt. Observera att det i vissa fall inte är möjligt att samla in och verifiera dina kontaktuppgifter med den tillgängliga informationen. Rimliga ansträngningar kan innebära att, om möjligt, identifiera dina kontaktuppgifter från sociala medieplattformen i fråga, eller från det publicerade inlägget. Vidare kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en mekanism för att välja bort vår databehandling eller utöva dina rättigheter enligt vår policy och tillämpliga bestämmelser.

  Vi samlar också in personuppgifter från offentliga domäner för rapportering av biverkningar för att uppfylla våra krav på efterlevnad av farmakovigilans. Grunden för denna typ av insamling av personuppgifter är ett krav för att uppfylla en rättslig skyldighet. Under dessa omständigheter krävs inget medgivande från dig, men vi kommer att meddela dig som en del av våra policyer och procedurer för farmakovigilans.

 3. Mobila enheter: Vissa av våra webbplatser och onlineresurser är specialutvecklade för användning på mobila enheter. Vissa mobilversioner av vår webbplats kan kräva att du loggar in med ditt användarkonto för den webbplatsen. Information om hur du använder mobilversionen av webbplatsen kommer att associeras med ditt användarkonto. Vissa av våra webbplatser och onlineresurser ger dig möjlighet att ladda ned en applikation (app), widget eller annat verktyg som du kan använda på din mobiltelefon eller annan bärbar enhet. Vissa av dessa appar kan lagra uppgifter på din mobil eller annan enhet. Dessa appar kan överföra personuppgifter till oss eller andra som arbetar för oss, så att du får åtkomst till ett användarkonto eller för att kunna spåra hur dessa verktyg används, till exempel hur ofta de används och vilka funktioner som föredras. Några av dessa appar kan ge dig möjlighet att skicka rapporter och annan information från appen. Vi kan använda personlig eller icke-identifierbar information som överförs till oss för att förbättra dessa appar, så att vi kan utveckla nya verktyg för kvalitetsförbättring, och på andra sätt som beskrivs i denna policy eller andra meddelanden som vi tillhandahåller. Dessa appar överför vanligtvis inte personuppgifter annat än vad som beskrivs ovan, och inte heller känsliga personuppgifter. Om sådana överföringar krävs för att leverera de tjänster som efterfrågats av dig i appen kommer vi att meddela detta samt ge dig valet att tillåta sådan behandling utöver alla relevanta rättigheter för åtkomst, korrigering och radering som krävs enligt denna policy och tillämpliga lagar.

Slår vi samman personuppgifter?

I överensstämmelse med de syften och normer som anges i denna policy och andra tillämpliga integritetspolicyer som tillhandahållits kan vi i vissa fall slå samman och använda personuppgifter som enskilda delar med oss genom olika tjänster och kanaler såsom telefon, undersökningar, webbplatser och andra onlineresurser och -kommunikationer i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Potentiella aktiviteter för datakonsolidering sträcker sig över de olika kategorierna av registrerade för vilka denna policy gäller. Detta inkluderar anställda, entreprenörer, sjukvårdspersonal, patienter eller leverantörer.

Vilka valmöjligheter har du gällande vår insamling, användning och utlämnande av personuppgifter om dig?

Du har fyra kategorier att välja mellan. Dessa inbegriper:

 1. Ingen insamling av personuppgifter: Du kan välja att inte lämna några personuppgifter till oss online genom att ange detta i ett formulär eller datafält på våra webbplatser och genom att inte använda några personanpassade tjänster som tillhandahålls av våra onlineresurser. Vissa av våra onlineresurser kräver dock att användare identifierar sig för att kunna använda personliga tjänster eller avancerade funktioner som ej är tillgängliga utan sådana uppgifter.
 2. Begränsningar och alternativ när det gäller användning och utelämnande av uppgifter för andra ändamål: Vissa av våra onlineresurser kan begära din tillåtelse att använda och lämna ut personuppgifter om dig för att lägga till dig i våra kontaktlistor så att du kan ingå i en katalog eller en social medieresurs samt för att identifiera och erbjuda ytterligare tjänster och kampanjer som kan vara av intresse för dig. Du kan begränsa användningen av personuppgifter om dig genom att markera eller avmarkera de alternativ som erbjuds när du fyller i dina uppgifter eller vid ett senare tillfälle. Dessutom kan du ändra dina kommunikationsinställningar (t.ex. att avstå från kommunikationer som du begärt tidigare) genom att använda länken för att avstå i våra elektroniska kommunikationer eller genom att kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig.
 3. Begränsningar och alternativ för spårning: Läs vår globala policy för spårning online för information om hur vi använder spårningsteknik online och de val du har.
 4. E-postkommunikation: Du kan välja att få valfri e-postmarknadsföring och andra meddelanden från oss genom att anmäla dig till eller prenumerera på dessa meddelanden via våra webbplatser och andra onlineresurser. Om du inte vill få valfri e-postmarknadsföring kan du avstå från detta genom att besöka webbplatsen eller andra onlineresurser där du registrerat dig och uppdatera inställningarna för e-postmeddelanden, eller så kan du följa instruktionerna för att avbryta prenumerationen eller avstå i de e-postmeddelanden du får från oss. Du kan också avstå genom att kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig. Om du inte vill att vi bekräftar att du har läst vissa e-postmeddelanden som vi har skickat till dig kan du välja bort spårning av e-postmeddelanden genom att avstå från att ta emot dessa e-postmeddelanden med en av de metoder som beskrivs ovan.

Om du väljer att tipsa en vän om en av våra webbplatser eller onlineresurser via en av våra e-posthänvisningsfunktioner, där det är tillåtet enligt lag, kommer vi att ge bakgrundsinformation om hur dessa funktioner använder personuppgifter. I allmänhet lagrar inte våra e-posthänvisningsfunktioner namn eller e-postadresser till enskilda som du skickar länkar till från våra webbplatser eller onlineresurser.

Vem har åtkomst till personuppgifter om dig?

Personuppgifter om dig kommer att vara tillgängliga för Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, inklusive dess dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen, och för enskilda och organisationer som använder personuppgifter enbart för och på uppdrag av oss (exempelvis leverantörer eller tjänsteleverantörer). Användningsområden och utlämnande av personuppgifter av utomstående enskilda och organisationer som agerar för vår räkning regleras av avtal som kräver att personuppgifter skyddas på lämpligt sätt. Personuppgifter om dig kommer enbart att användas och lämnas ut av oss och av enskilda och organisationer som arbetar för vår räkning på sätt som är förenligt med denna policy, andra tillämpliga integritetspolicyer och data, med åtkomst kontrollerad efter behov, och med vad som uttryckligen tillåts eller krävs enligt tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

Delar vi personuppgifter med tredje part?

I allmänhet säljer eller delar vi inte personuppgifter om dig med undantag för vad som beskrivs i denna policy och andra tillämpliga integritetspolicyer. Dock kan omständigheter uppstå där vi av affärsskäl kan besluta att omorganisera eller avyttra vår verksamhet genom försäljning, sammanslagning eller förvärv. Under dessa omständigheter kan personuppgifter komma att delas med faktiska eller potentiella köpare. Vi kommer under sådana omständigheter att begära skriftligt intygande på att personuppgifterna skyddas på lämpligt sätt. I enlighet med vår policy för gränsöverskridande integritetsregler förbehåller vi oss rätten att lämna ut personuppgifter om dig, inklusive din e-postadress, för rapportering till myndigheter, till parter i relevanta rättsliga förfaranden som godkänts av den sittande domstolen och vad som i övrigt krävs eller uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag. Med undantag för vad som anges i denna policy eller vår policy för gränsöverskridande integritetsregler kommer personuppgifter om dig inte att delas utan ditt samtycke.

Hur kan vi skydda dina personuppgifter?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter med deras känslighet i åtanke när de samlas in och överförs mellan din dator eller enhet och våra online-resurser och servrar, samt för att skydda personuppgifter som vi ansvarar för, från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Det är ditt eget ansvar att skydda dina lösenord och tillhörande koder för våra online-resurser.

Hur skyddar vi barns integritet?

Generellt är våra webbplatser och online-material inte riktade till barn och de flesta av våra onlinetjänster är avsedda för personer som är 18 år eller äldre. När begäran om information om ett läkemedel är tillåtet enligt lag, måste individer som begär information om en medicin som har indikerats för behandling av barn vara 18 år eller äldre.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år, eller den ålder som gäller enligt lokal lagstiftning, utan att före insamlingen ha erhållit verifierbart medgivande från en vårdnadshavare. Om du är förälder eller vårdnadshavare och har fått kännedom om att vi har samlat in information från ditt barn, kontakta den globala integritetsavdelningen för att begära borttagning.

Emellanåt kan en del av våra webbplatser och andra onlineresurser ha tillvalsfunktioner för barn. När vi erbjuder dessa funktioner kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att vårdnadshavare givit sitt tillstånd innan personuppgifter från barn samlas in, används eller lämnas ut.

Hur kan jag komma åt, korrigera eller radera personuppgifter om mig?

För att få åtkomst till personuppgifter om dig som samlats in online, och för att hålla den korrekt, fullständig och aktuell, eller för att begära radering, kan du kontakta oss på den adress som är mest relevant för dig. Du kan också kontakta oss viaden globala integritetsavdelningen. I vissa fall, där vi är skyldiga att behålla uppgifter enligt lag eller bestämmelse, eller för att fortsätta hantera en tjänst som du har begärt, eller säkerställa att vi tillmötesgår dina preferenser, eller för andra nödvändiga affärsändamål, kan vi kanske inte radera vissa personuppgifter om dig. När det är möjligt kan du även uppdatera personuppgifter om dig online genom att ändra information som du tidigare angivit i ett formulär eller datafält på våra webbplatser. Där det är tillåtet enligt lag eller vår policy för gränsöverskridande integritetsregler kan dina möjligheter att få åtkomst till och korrigera vissa personuppgifter begränsas, om åtkomst och korrigering skulle hindra våra möjligheter att följa en lagstadgad eller etisk skyldighet eller att undersöka, göra eller försvara rättsliga anspråk, resultera i utlämnande av personuppgifter om en tredje part, eller strida mot ett avtal eller avslöjande av affärshemligheter eller annan patentskyddad affärsinformation som tillhör oss eller en tredje part.

Observera att i vissa fall, som vid bevakning av sociala medier, är vi inte den ursprungliga utgivaren av de personuppgifter vi eventuellt samlar in. Vi kommer att göra vårt bästa för att respektera dina rättigheter angående vad vi samlar in, men det är ditt ansvar att kontakta relevant sociala medier-plattform eller webbplats för att begära ändring av data på källnivå, vilket krävs av konceptet ”rätten att bli bortglömd” som finns i vissa jurisdiktioner.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar i allmänhet personuppgifter så länge som det rimligen behövs för det specifika syftet eller ändamålet för vilka de samlades in och hur länge du använder våra webbplatser, appar och andra relevanta online-verktyg. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna under en längre tidsperiod på grundval av lagar eller förordningar som gäller för vår verksamhet, såsom tillämpliga regler avseende preskription, eller för andra nödvändiga affärsändamål. När det är möjligt, strävar vi efter att avidentifiera informationen eller ta bort överflödig information från arkiv som vi kan behöva lagra under en längre tid än den ursprungliga lagringsperioden.

Vilken är er kontaktadress för frågor om integritet?

Om du har frågor om denna policy eller vår praxis för insamling, användning och utlämnande av uppgifter kan du kontakta oss via e-post till den globala integritetsavdelningen eller på den adress som är mest relevant för dig. Du kan komma åt den här listan med adresser online på http://www.msd.com/contact/contacts.html. När du kontaktar oss, notera namnet på webbplatsen eller onlineresursen som du använde eller där du uppgett personuppgifter, samt vilken typ av uppgifter du angett. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att inom 30 arbetsdagar eller mindre besvara begäran, frågor eller problem som gäller åtkomst till personuppgifter om dig som samlats in online eller vår användning av dessa personuppgifter.

Vi kan kontakta dig för uppföljningsinformation och kan dela din förfrågan med andra personer inom vårt företag eller som arbetar för oss som ansvarar för funktioner relaterade till ämnet för din förfrågan. Med undantag för vad som krävs enligt lag eller vår policy för gränsöverskridande integritetsregler kan vi inte garantera ett svar på frågor eller kommentarer om ämnen som saknar samband med denna policy eller vår integritetspraxis.

I enlighet med principerna för ramen för dataskydd mellan EU och för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, DPF), Storbritanniens tillägg till Ramen USA förbinder vi oss att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter som överförs till USA. Enskilda i EU, Storbritannien och Schweiz med förfrågningar eller klagomål gällande Privacy Shield bör först kontakta oss via e-post till vår globala integritetsavdelning.

Vi har vidare förbundit oss att hänvisa olösta integritetsklagomål under principerna för ramen för dataskydd mellan EU och för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, DPF), Storbritanniens tillägg till Ramen USA till en oberoende tvistlösningsmekanism, Data Privacy Framework Services, som drivs av BBB National Programs. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål i tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, kan du besöka https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers för mer information och för att inge ett klagomål. Denna tjänst erbjuds kostnadsfritt till dig.

Om ditt klagomål angående ramen för dataskydd mellan EU och för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, DPF), Storbritanniens tillägg till Ramen USA inte kan lösas via ovanstående kanaler kan du, under vissa förhållanden, åberopa bindande medling för vissa återstående anspråk som inte lösts av andra prövningsmekanismer. Se https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Hur får du reda på om vi har uppdaterat denna policy?

Vi kan komma att uppdatera denna policy med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av denna integritetspolicy efter eget gottfinnande. Om vi beslutar att ändra denna policy kommer vi att publicera ändringarna på den här webbplatsen så att du alltid kan ta reda på vilken information vi samlar in, för vilka ändamål vi kan använda den och om vi kommer att lämna ut den till någon. Om ändringarna i policyn är av stor betydelse kan vi även komma att publicera ett meddelande på webbsidan för den globala integritetsavdelningen före ändringens ikraftträdandedatum eller i vissa fall skicka en underrättelse om ändringarna via e-post.

Om du har frågor om denna policy eller önskar kontakta företaget med andra integritetsrelaterade frågor, kontakta oss genom med de kontaktuppgifter som finns på integritetsstartsidan för ditt land på msdprivacy.com.