worldwide

worldwide

Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), som bedriver sin verksamhet utanför USA och Kanada under namnet Merck, Sharp & Dohme (MSD),1 inleder sin sekretesspolicy med fyra sekretessvärderingar gällande respekt, förtroende, förebyggande av skador samt regelefter-levnad. När vi samlar in information om dig via internet, gäller vår Sekretesspolicy för internet. Vårt sekretessåtagande för kakor understöder vår Integritetspolicy för internet genom att närmare beskriva typen av kakor som används och liknande teknik som våra webbplatser, webbtillämpningar och andra onlinetjänster använder (vilka vi gemensamt hänvisar vi till som “webbplatser”) samt hur du kan kontrollera kakor på din dator eller bärbara enhet.

Granskningsdatum: 5 juni 2018
Giltig från: 5 juni 2018

Vad är en kaka?

En kaka (cookie på engelska) är en liten datafil, oftast en textfil, som innehåller bokstäver och siffror som ställs in antingen av våra webbplatser (så kallade “förstahandscookies”) eller av webbplatser som levererar innehållet eller funktioner på webbplatsen som du besöker (så kallade “tredjepartscookies”). Kakor skickas av våra webbplatsservrar eller av våra leverantörers webbplatsservrar som tillhandahåller innehållet på våra webbplatser, som då lagras på din dator eller mobila enhet. Det ger webbplatsen möjlighet att ställa in kakan för att lagra små informationsbitar på din dator som sedan kan nås vid ett senare tillfälle. Till skillnad från flashkakor, som beskrivs i avsnittet nedan, är varje kaka unik på den webbläsare som du använder på din dator eller mobila enhet, så om du besöker våra webbplatser via olika enheter eller webbläsare, kommer våra webbplatser att ställa in separata kakor på de olika enheterna och webbläsarna.

Andra tekniker som har liknande funktioner som kakor:

  • pixeltaggar, kallas också webbfyrar, webbtaggar och clear GIFs, är databilder som samlar in information på ett liknande sätt som kakor. Pixeltaggar är inte synliga på en webbsida eller i ett e-postmeddelande eftersom de är så små.
  • E-taggar är unika värden som används för att komma ihåg de webbsidor som en besökare har tittat på tidigare.
  • Skript är kod som finns inbäddad på en del av våra webbsidor som ger kodleverantören viss information om din webbläsare när du besöker dessa webbsidor.

De webbsidor som använder Adobe Flash Player för att visa medieinnehåll såsom videoklipp, använder en annan typ av kaka som kallas flashkaka, även kallad lokalt delat objekt. Flashkakor används av Adobe Flash Player och förutom att innehålla samma typ av information som lagras i vanliga kakor, kan de även innehålla specifik information för Adobe Flash Player, som när ett videoklipp upphört att spela på din enhet. Flashkakor kan dessutom lagra mer information än vanliga kakor. Flashkakor skiljer sig även från andra kakor då de kan dela information mellan olika webbläsare på din dator eller bärbara enhet.

Varför använder vi kakor?

Kakor hjälper oss att förbättra hur du upplever våra webbplatser så att de blir effektivare och mer relevanta för dig. Kakor kan ha många funktioner. De kan hjälpa till att komma ihåg dina användarnamn och inställningar, analysera hur bra våra webbplatser fungerar och ge oss möjlighet att rekommendera innehåll som kan vara av särskilt intresse för dig. De flesta kakor identifierar vilken webbläsare du använder snarare än dig personligen, det finns dock kakor som kan vara kopplade till annan personlig information som vi samlat in, något som förklaras närmare här nedan.

Vi använder både sessionskakor, som är temporära kakor som raderas från minnet på din enhet när du avslutar webbläsaren eller stänger av din dator, samt beständiga kakor, som lagras på din enhet tills de löper ut, såvida du inte raderar dem innan dess.

Sessionskakor gör det möjligt för våra webbplatser att komma ihåg inställningar som du gjort tidigare under samma session tills du avslutar webbläsaren, till exempel om du har identifierat dig själv som sjukvårdspersonal eller som invånare i ett visst land.

Vissa typer av beständiga kakor, som vi hänvisar till som analytiska kakor, kan tala om för oss om webbläsaren på din dator eller bärbara enhet tidigare har använts för att besöka våra webbplatser och även vilka sidor som besökts på våra webbplatser. Om du registrerar ett konto på en av våra webbplatser ger beständiga kakor, eller så kallade registreringskakor, oss möjlighet att komma ihåg dig personligen när du besöker våra webbplatser vid ett senare tillfälle. Om du har loggat in på en av våra webbplatser kan vi kombinera information om dig från registreringskakorna och de analytiska kakorna för att identifiera vika sidor du har besökt på våra webbplatser.

Vilka kategorier av kakor använder vi och hur kan du kontrollera dem?

Vi har delat in kakorna som vi använder på våra webbplatser i fem kategorier för att hjälpa dig att förstå i vilket syfte de används och vilka möjligheter du har att kontrollera dem. Dessa kategorier och valmöjligheter beskrivs närmare längre ned. Många av våra webbplatser har ett kakinställningsverktyg för direkt kontroll av de kakor som används på dessa webbplatser. Kakverktyget på dessa webbplatser öppnar du genom att klicka på en knapp eller banner märkt med “Cookies/Kakor” eller “Cookie Preferences/Kakinställningar”.

Med undantag för flashkakor och E-taggar, kan du kontrollera hur kakorna ställs in direkt i din webbläsare om du använder en av de senare versionerna av din webbläsare. Specifika instruktioner om hur du kan kontrollera kakor baserat på typen av webbläsare du använder hittar du här.

  • Flashkakor kontrolleras separat från andra typer av kakor, så även om du har angett en kakinställning i din webbläsare, måste du följa instruktionerna från Adobe för hantering av denna typ av kakor via Inställningshantering (Settings Manager) om du vill kontrollera flashkakor.
  • E-taggar kontrolleras också separat från flashkakor, andra typer av kakor och skript. För att radera E-taggar måste du också tömma webbläsarens cacheminne.
  • Skript kontrolleras separat från flashkakor, andra typer av kakor och E-taggar. Skript kan kontrolleras från vissa webbläsare. Om du till exempel använder Chrome kan du kontrollera skript genom att gå till inställningsfliken i webbläsaren, skrolla ned till Sekretess (Privacy), klicka på knappen Innehållsinställningar (Content Settings) och sedan välja ett av de tillgängliga alternativen under JavaScript.

Våra kakkategorier

Hur dessa kakor används

Dina valmöjligheter

Nödvändiga

(kan också benämnas som “nödvändiga” eller “obligatoriska”)

Den här typen av kakor är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du specifikt har begärt, till exempel åtkomst till ett visst område på våra webbplatser eller för att komma ihåg vilka produkter du lagt i varukorgen på en av våra webbplatser. Dessa sessionskakor lagras bara tillfälligt så länge du befinner dig på en av våra webbplatser och raderas så snart du avslutar webbläsaren.

Eftersom dessa kakor är helt nödvändiga för att en del av våra webbplatser ska fungera, är det inte möjligt att kontrollera dessa kakor via inställningarna i din webbläsare. Om du anger att du inte tillåter dessa kakor på din dator eller enhet kan du inte använda de delar av webbplatsen som är beroende av dessa kakor.

Funktionalitet

(kallas även för “webbplatsupplevelse”)

Funktionalitetskakor aktiverar funktioner som är avgörande för att webbplatsen ska fungera, till exempel att göra det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dig som en unik besökare samt vilka val du gjort, så att vi kan förbättra hur du upplever besöket på våra webbplatser genom att t.ex. komma ihåg din språkinställning, det land som du befinner dig i och om du är verksam inom sjukvården. Dessa kakor används även av vissa delar av våra webbplatser för att tillhandahålla en tjänst som du begärt, till exempel att titta på ett videoklipp, inklusive klipp eller annat innehåll som levereras av tredje parter via våra webbplatser.

Förutom nödvändiga kakor är våra webbplatser beroende av funktionalitetskakor för att tillhandahålla innehåll och funktioner som du begär på våra webbplatser. Genom att använda våra webbplatser som använder denna typ av kakor, godkänner du att vi placerar dem på din enhet. Du kan kontrollera användningen av dessa kakor antingen genom att inte tilldela vissa inställningar som erbjuds på våra webbplatser eller genom att kontrollera dessa kakor via inställningarna i din webbläsare, som beskrivs här ovan. Om du ställer in din webbläsare på att inte acceptera dessa kakor, kan vissa funktioner på våra webbplatser fungera sämre.

Prestanda och analyser

(kan även kallas “operation”)

Dessa kakor ger oss möjlighet att analysera användningen av webbplatsen eller e-postanvänd-ning så att vi kan mäta trender och förbättra prestanda. T.ex. om det är ditt första besök på en av våra webbplatser, vilka sidor som du och andra besökare föredrar, hur många unika användare som besöker våra webbplatser och hur många av mottagarna av vissa e-post-meddelanden som klickar på den bifogade länken till en av våra webbplatser i e-post-meddelandet. Såvida du inte är en registrerad användare och inloggad på en av våra webbplatser kan vi inte använda dessa kakor för att identifiera dig. Om du är inloggad kan vi använda dessa kakor för att koppla din användning av våra webbplatser till din registrerade information eller annan personlig information som vi kan ha samlat in.

Vissa av våra webbplatser tillhandahåller ett kakinställningsverktyg som ger dig möjlighet att kontrollera dessa kakor. Du kan också ställa in din webbläsare så att den inte godtar den här typen av kakor. Vissa av dessa kakor ställs in av oss och andra ställs in av tredjepartleverantörer. Du kan använda kakinställningar i din webbläsare för att välja att blockera tredjepartskakor utan att påverka de kakor som erbjuds direkt av oss.

Reklam och spårning över flera webbplatser

Dessa kakor används av annonsföretag för att visa annonser som kan vara av intresse för dig. De kan också användas av tredje parter för att spåra vilka webbplatser du besöker.

En del av våra webbplatser tillhandahåller kakinställningsverktyg som ger dig möjlighet att kontrollera dessa kakor. Du kan också ställa in webbläsaren på att inte godta dessa tredjepartskakor.

Sociala medier

Dessa kakor kan användas av sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube, för att spåra artiklar som du delar och för att spåra användare av sociala nätverk när de besöker våra webbplatser.

Vissa av våra webbplatser har ett kakinställningsverktyg som ger dig möjlighet att kontrollera dessa kakor. Du kan också ställa in webbläsaren på att inte godta dessa tredjepartskakor.

Finns det andra sätt att kontrollera tredjepartskakor?

Om du vill välja bort kakor från andra företag som levererar e-postkommunikation för vår räkning eller placerar våra annonser på andra webbplatser, kan du göra det genom att följa instruktionerna här:

Om du använder mobila tjänster som tillhandahålls av oss eller för vår räkning och som använder analysleverantören Flurry för att spåra användningen av mobila tjänster, kan du välja bort spårning av Flurry på:

Hur vet jag om denna sekretesspolicy för kakor har uppdaterats?

Vi kan komma att uppdatera detta åtagande med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av detta åtagande efter eget godtycke. Om vi ändrar något i detta åtagande, publicerar vi den uppdaterade versionen på www.www.msdprivacy.com. Om ändringarna är väsentliga, publiceras uppdateringen före den dag då ändringarna träder i kraft.

Denna sekretesspolicy för kakor gäller från: 1 juli 2016

1I den här policyförklaringen hänvisas till ”oss”, ”vi” och ”vår” som avser Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), dess efterträdare, dotterbolag, divisioner och grupper över hela världen, exklusive samriskföretag med vilka vi har ett partnerskap.