worldwide

worldwide

 • We hebben begrip en respect voor het feit dat uw privacy belangrijk is voor u. Daarom begint onze privacyverklaring met de vier privacywaarden van respect, vertrouwen, schadepreventie en naleving.
 • We gebruiken en delen persoonsgegevens die u online aan ons levert alleen zoals beschreven wordt in dit beleid, of in andere privacybeleidslijnen en communicatie.
 • We gebruiken technische, fysieke en beleidscontroles om de toegang tot de persoonsgegevens die u online verstrekt te beperken en om misbruik daarvan te voorkomen.
 • Lees voor meer informatie ons onderstaande privacybeleid voor internet of neem contact met ons op.

Herzieningsdatum: 1 mei 2022
Ingangsdatum: 1 mei 2022

Merck & Co, Inc. Rahway, NJ, VS, dat buiten de VS en Canada de handelsnaam MSD draagt, biedt online bronnen voor gezondheids-, medische en productgerelateerde informatie en diensten, bedrijfs- en financieel nieuws, medewerkersinformatie en andere informatie gerelateerd aan ons bedrijf. Daarnaast kunnen bevoegde beroepsbeoefenaars via onze online bronnen farmaceutische, vaccinatie- en diergezondheidsproducten bestellen, financiële ondersteuning aanvragen of een bijdrage leveren aan onderzoek

Respect voor de privacy van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Onze websites en andere online bronnen die dit privacybeleid (‘beleid’) vermelden, streven ernaar persoonsgegevens over u te verzamelen, bewaren en beveiligen conform de wetgeving, dit beleid en ons wereldwijde beleid voor internationale privacyregels, evenals toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Dit beleid geldt voor persoonsgegevens (zoals hierna omschreven) die worden verzameld uit onze online bronnen en communicatie (zoals websites, mobiele applicaties (apps), e-mail en andere online en downloadbare middelen) waarin via links naar dit beleid wordt verwezen. Dit beleid geldt niet voor persoonsgegevens die zijn verzameld uit offline bronnen en communicatie, tenzij die persoonsgegevens worden samengevoegd met persoonsgegevens die wij, of anderen namens ons, online verzamelen. Dit beleid geldt ook niet voor online bronnen van derde partijen waarnaar onze websites verwijzen, aangezien wij geen controle hebben over de inhoud of het privacybeleid van dergelijke bronnen.

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe leverancier van geschillenbeslechting https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Ons privacyprogramma en onze praktijken voldoen aan de Binding Corporate Rules (BCR) van de EU en het APEC-systeem van internationale privacyregels voor de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, alsmede van de lidstaten van de Asia Pacific Economic Cooperation (respectievelijk) naar o.a. de Verenigde Staten. Dit beleid is in lijn met ons wereldwijde beleid voor internationale privacyregels. Lees dit beleid aandachtig door. Hebt u vragen over dit beleid of wilt u weten hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken, neem dan contact met ons op.

*In dit privacybeleid verwijzen aanduidingen als ‘MSD’, ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’ naar Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, VS), haar opvolgers, dochterondernemingen, divisies en groepen wereldwijd, met uitzondering van gezamenlijke ondernemingen waar we deel van uitmaken.

Wat wordt er in dit privacybeleid bedoeld met ‘persoonsgegevens’?

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid, verwijst naar alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbare persoon, met inbegrip van gegevens die een persoon identificeren of die kunnen worden gebruikt voor het identificeren, lokaliseren, contact opnemen met of volgen van gedrag of voorkeuren van een persoon.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens online?

We verzamelen persoonsgegevens online via onze websites en andere online bronnen. We bieden ook online bronnen in samenwerking met andere aanbieders van online diensten waarvan we mogelijk persoonsgegevens ontvangen van gebruikers. Deze online samenwerkingsverbanden worden beheerst door overeenkomsten die bepalen dat persoonsgegevens op passende wijze dienen te worden beschermd. Toegang tot een groot deel van onze websites en online bronnen is mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. We verzamelen persoonsgegevens online op drie manieren:

 1. Gegevens die u verstrekt: We verzamelen persoonsgegevens en andere gegevens die u op formulieren of gegevensvelden invult op onze websites of online bronnen. Dit soort gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contactgegevens (zoals uw naam, post¬adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikers-ID en wachtwoord), geboortedatum, beroepsgegevens, ervaringen, activiteiten, vaardigheden, voorkeuren, hobby’s en interesses. We kunnen, wanneer dit relevant is voor het doel van de verwerking, ook gezondheidsgegevens verzamelen die u verstrekt door te reageren op onze vragen(lijsten) of door het gebruik van onze online en downloadbare bronnen met betrekking tot gezondheid. Op sommige van onze websites kunnen gebruikers bestellingen plaatsen voor bijvoorbeeld vaccinaties of diergezondheidsproducten. Deze websites kunnen gebruik maken van externe geaccrediteerde derden (d.w.z. online creditcardcontrole beheerd door financiële of kredietorganisaties) of rechtstreeks creditcardinformatie verzamelen om deze bestellingen te verwerken. Dergelijke informatie zal op passende wijze worden beveiligd en niet langer worden bewaard dan nodig is voor het verlenen van de dienst.
 2. Gegevens van openbare bronnen of van derde partijen: We verzamelen mogelijk persoonsgegevens van zorgverleners die zich aanmelden op onze websites van openbare informatiebronnen of van derde partijen om hun beroepsgegevens en identiteit te verifiëren. Wanneer klanten een creditcard gebruiken om een bestelling te plaatsen op onze websites, controleren we de geldigheid van de creditcardgegevens bij financiële of creditcardbedrijven. In sommige gevallen breiden we onze gebruikersdatabase uit met informatie van derde partijen. Delen daarvan kunnen betrekking hebben op persoonsgegevens, zoals een adreswijziging.

  We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit openbare internetbronnen via wat bekend staat als social media listening. Voorbeelden van sociale media zijn sociale netwerken; gemeenschappen, forums en message boards; blogging, microblogging en vlogging; wiki’s; social bookmarking; en podcasts.

 3. Gegevens verzameld van uw computer of ander elektronisch apparaat : We verzamelen gegevens van uw computer of ander elektronisch apparaat wanneer u onze websites bezoekt of onze online bronnen gebruikt. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw internetprotocol (IP)-adres, internetdienstverlener (Internet Service Provider, ISP), domeinnaam, browsersoort, datum en tijd van uw verzoek en gegevens die worden geleverd door trackingtechnologieën zoals cookies, single-pixel tags, local share objects (flash), lokale opslag, ETags en scripts. Als u in de Verenigde Staten een van onze websites verlaat zonder een geregistreerde gebruiker te worden, kunnen we cookies in combinatie met derde partijen gebruiken om advertenties op uw computer of ander elektronisch apparaat weer te geven om u te herinneren aan onze website die u eerder had bezocht. Zie ons wereldwijde beleid inzake online tracking voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren. Als u een mobiel apparaat gebruikt om onze websites en online bronnen te bezoeken of om onze mobiele apps en diensten te downloaden, kunnen we ook gegevens verzamelen over uw apparaat, zoals het ID, het type en gebruiksinforma¬tie van uw apparaat en uw gebruik van onze mobiele websites en andere mobiele bronnen.

  We kunnen gebruik maken van andere bedrijven om e-mails te verzenden namens ons of om onze advertenties op andere websites te plaatsen. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden om vertrouwd te raken met hun praktijken. Zie ons wereldwijde beleid inzake online tracking voor meer informatie over hoe u tracking door derde partijen kunt beheren.

Waarom verzamelen, gebruiken en verstrekken we persoonsgegevens?

 1. Algemeen:We verzamelen online persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor registratie voor bepaalde online faciliteiten en communicatie, voor afstemming op bepaalde wensen en personalisering. We gebruiken persoonsgegevens die online zijn verzameld om producten, diensten, mogelijkheden en andere bronnen beschikbaar te stellen waar mensen om hebben gevraagd; bijvoorbeeld educatieve literatuur en gerelateerde informatie over ons bedrijf, e-mailprogramma’s, hulpmiddelen, vraag- en antwoordspellen, vragenlijsten en onderzoeken. We analyseren de online verzamelde persoonsgegevens om aanvullende diensten en aanbiedingen die u mogelijk interessant vindt, te identificeren en aan te bieden. We evalueren het gebruik van bepaalde online faciliteiten en communicatiemiddelen uitsluitend met behulp van anonieme en samengevoegde gegevens. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze online faciliteiten te controleren op naleving, geautoriseerde toegang en veiligheid.
 2. Sociale media: Online sociale mediabronnen zijn interactieve tools met als kenmerk de mogelijkheid te bieden samen te werken en informatie te delen met anderen. Voorbeelden van sociale mediabronnen zijn sociale netwerken, forums, bulletinboards, blogs, wiki’s en verwijzingsfuncties om inhoud van websites en tools te delen. We verzamelen mogelijk persoonsgegevens om u te helpen gebruik te maken van de online sociale mediabronnen die we van tijd tot tijd aanbieden. We kunnen u ook in staat stellen om deze sociale mediabronnen te gebruiken om persoonsgegevens te plaatsen of met anderen te delen. Denk zorgvuldig na over welke gegevens over uzelf en anderen, zoals collega’s, vrienden, klanten of patiënten, u wilt delen met anderen als u gebruikmaakt van sociale mediabronnen. We bieden aanvullende meldingen en opties over hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verstrekt op onze websites en andere online bronnen die gebruikmaken van sociale media of deze aanbieden.

  Sommige van onze websites maken gebruik van aanmeldingsdiensten zoals Facebook Connect of een open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e mailadres, om registratie- en andere aanmeldingsformulieren vooraf in te kunnen vullen. Diensten zoals Facebook Connect bieden de optie om gegevens te plaatsen op uw profielpagina van Facebook over uw activiteiten op onze websites die gebruikmaken van deze dienst, zodat u uw activiteiten kunt delen met anderen in uw netwerk.

  Social media listening is het proces waarmee wij identificeren en beoordelen wat er over een bedrijf, persoon, product of merk op het internet wordt gezegd. We verzamelen alleen relevante, adequate en niet buitensporige openbaar beschikbare persoonsgegevens. Vanwege de aard van sociale media is het voor ons wellicht niet mogelijk om de persoon te identificeren die de oorspronkelijke inhoud die wij verzamelen, heeft geplaatst. Als er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt die verder gaan dan de oorspronkelijke bedoeling toen u de inhoud plaatste, zullen er redelijke inspanningen worden geleverd om u daarvan zo snel als praktisch mogelijk is op de hoogte te stellen. Let wel, in sommige gevallen is het gezien de beschikbare informatie niet mogelijk om uw contactgegevens te verzamelen en te verifiëren. Redelijke inspanningen kunnen inhouden dat uw contactgegevens van het sociale-mediaplatform, indien mogelijk, of binnen de posting worden achterhaald. Daarnaast zullen we redelijke inspanningen leveren om u een mechanisme te bieden waarmee u zich kunt afmelden voor onze gegevensverwerking of uw rechten kunt uitoefenen, zoals vereist door ons beleid en de toepasselijke regelgeving.

  We verzamelen ook persoonsgegevens uit het publieke domein voor het melden van ongewenste voorvallen om te voldoen aan onze verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking. De grondslag voor dit soort verzameling van persoonsgegevens is een vereiste om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In deze omstandigheden is geen toestemming van u vereist, maar zullen wij u hiervan op de hoogte stellen als onderdeel van ons beleid en onze procedures inzake geneesmiddelenbewaking.

 3. Mobiele apparaten: Sommige van onze websites en online bronnen zijn specifiek ontworpen voor gebruik op mobiele computerapparaten. Bij een aantal mobiele versies van onze websites moet u inloggen met uw gebruikersaccount voor die website. Gegevens over uw gebruik van de mobiele versie van de website worden gelinkt aan uw gebruikersaccount. Voor een aantal van onze websites en online bronnen kunt u een applicatie (app), widget of ander hulpmiddel downloaden voor gebruik op uw mobiel of ander computerapparaat. Sommige van deze apps kunnen gegevens opslaan op uw mobiel of ander apparaat. Deze apps verzenden mogelijk persoonsgegevens naar ons of anderen die voor ons werken om u toegang te verschaffen tot uw gebruikersaccount of om bij te houden hoe deze hulpmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak ze worden gebruikt en welke eigenschappen de voorkeur hebben. Met een aantal van deze apps kunt u mogelijk rapporten en andere gegevens van de app e-mailen. We kunnen gebruikmaken van persoonlijke of niet-identificeerbare gegevens die aan ons worden verstrekt om deze apps te verbeteren, om nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen, voor kwaliteitsverbetering en zoals wordt beschreven in dit beleid of in andere kennisgevingen van ons. In deze apps worden gewoonlijk geen andere persoonsgegevens doorgegeven dan die welke hierboven zijn beschreven, noch gevoelige persoonsgegevens. Indien dergelijke overdrachten vereist zijn om de door u in de app gevraagde diensten te leveren, zullen wij u daarvan in kennis stellen en u de keuze bieden om een dergelijke verwerking toe te staan, naast alle relevante rechten op toegang, correctie en verwijdering zoals vereist door dit beleid en de toepasselijke wetgeving.

Combineren we persoonsgegevens?

In overeenstemming met de doelstellingen en normen in dit beleid en andere toepasselijke privacyverklaringen, combineren en gebruiken we in sommige gevallen persoonsgegevens die via verschillende diensten en kanalen, zoals de telefoon, onderzoeken, websites en andere online bronnen en communicatievormen, aan ons zijn verstrekt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Potentiële activiteiten op het gebied van gegevenssamenvoeging strekken zich uit over de verschillende categorieën betrokkenen waarvoor dit beleid geldt. Daartoe behoren werknemers, contractanten, professionele zorgverleners, patiënten of verkopers.

Welke opties hebt u betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken?

Er zijn vier keuzecategorieën. Onder andere:

 1. Er worden geen persoonsgegevens verzameld: u kunt ervoor kiezen ons online geen persoonsgegevens te verstrekken door geen persoonsgegevens in te vullen op formulieren en gegevensvelden van onze websites en geen gebruik te maken van gepersonaliseerde diensten die onze online faciliteiten aanbieden. Een aantal van onze online faciliteiten vereist echter dat gebruikers zich identificeren om gebruik te kunnen maken van gepersonaliseerde diensten of geavanceerde functies die zonder dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn.
 2. Beperkingen en keuzes betreffende gegevensgebruik en -verstrekking voor andere doeleinden: sommige van onze online faciliteiten vragen uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en te verstrekken om u op onze contactlijsten te plaatsen, op te nemen in een adresboek of sociale mediabron en om aanvullende diensten en aanbiedingen te kunnen identificeren en aanbieden die u misschien interessant vindt. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens beperken door het aan- of afvinken van keuzemogelijkheden bij het invoeren van gegevens of later. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om uw voorkeuren met betrekking tot onze communicatie met u te wijzigen (u kunt zich bijvoorbeeld uitschrijven voor eerder aangevraagde nieuwsbrieven) door gebruik te maken van de opt-out link in onze elektronische communicatie of door contact met ons op te nemen op het voor u relevante addres.
 3. Beperkingen en keuzes ten aanzien van tracking: Raadpleeg ons wereldwijde beleid inzake online tracking voor informatie over de manier waarop wij online trackingtechnologieën gebruiken en over de keuzes die u hebt.
 4. E-mailmarketing-communicatie: U kunt ervoor kiezen om optionele marketing-e-mails en andere communicatie van ons te ontvangen door u aan te melden of in te schrijven voor deze communicatie op onze websites en andere online bronnen. Als u geen optionele e-mails wilt ontvangen, kunt u deze functie deactiveren op de website of online bronnen waar u zich hebt aangemeld en uw instellingen voor e-mailcommunicatie bijwerken, of u kunt de afmeldingsinstructies volgen in de e-mail die u van ons hebt ontvangen. U kunt ook om afmelding vragen door contact met ons op te nemen op het voor u relevante adres. Als u niet wilt dat wij kunnen zien of u een onze e-mails hebt gelezen, kunt u deze vorm van tracking uitschakelen door ervoor te kiezen om helemaal geen e-mailcommunicatie te ontvangen met behulp van een van de bovenstaande mogelijkheden.

Indien wettelijk toegestaan en alsls u ervoor kiest een vriend(in) over onze websites of online bronnen te vertellen via onze e-mailverwijzing, geven wij informatie over hoe deze eigenschappen gebruikmaken van persoonsgegevens. Over het algemeen worden de namen van de personen aan wie u links naar onze websites of andere online bronnen verstuurt niet opgeslagen door onze e-mailverwijzingseigenschappen.

Wie heeft er inzage in uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor Merck & Co., Inc. Rahway, NJ, VS, met inbegrip van zijn dochterondernemingen, divisies en groepen wereldwijd, en voor mensen en organisaties die persoonsgegevens uitsluitend voor en namens ons gebruiken (bijvoorbeeld verkopers of dienstverleners). Voor het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens door externe personen en organisaties die namens ons handelen, gelden overeenkomsten die vereisen dat persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en vrijgegeven door ons en door personen en organisaties die namens ons werken, op een manier die overeenstemt met dit beleid, andere toepasselijke privacyverklaringen, gegevens, waar nodig met toegangscontroles en zoals uitdrukkelijk toegestaan of vereist door de toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Wisselen we persoonsgegevens uit met derde partijen?

In het algemeen verkopen of delen we geen persoonsgegevens over u behalve zoals staat omschreven in dit beleid en andere toepasselijke privacykennisgevingen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij we, uit zakelijke overwegingen, kunnen besluiten ons bedrijf via verkoop, fusie of acquisitie te reorganiseren of af te stoten. In een dergelijke omstandigheid kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met daadwerkelijke of potentiële kopers. We zullen zorgen voor schriftelijke garanties dat persoonsgegevens in deze omstandigheden op passende wijze worden beschermd. In navolging van ons wereldwijde beleid voor internationale privacyregels behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, te verstrekken voor melding aan overheidsinstanties, aan partijen in relevante gerechtelijke procedures zoals toegestaan door het voorzittende gerechtshof of tribunaal en anderszins voor zover wettelijk vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Behalve zoals omschreven in dit beleid of ons wereldwijde beleid voor internationale privacyregels worden uw persoonsgegevens niet op andere wijze gedeeld zonder uw toestemming.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

We zullen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om persoonsgegevens te beschermen, op basis van gevoeligheid, wanneer deze wordt verzameld en van uw computer of apparaat naar onze internetbronnen en servers worden gestuurd, en om persoonsgegevens in ons beheer te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoorden en gerelateerde toegangscodes voor onze online faciliteiten veilig te bewaren.

Hoe beschermen we de privacy van kinderen?

Over het algemeen zijn onze websites en online bronnen niet gericht op kinderen en onze online diensten zijn voornamelijk ontwikkeld voor personen van achttien jaar en ouder. Waar verzoeken om informatie over een medicatie wettelijk zijn toegestaan, kunnen individuele personen informatie opvragen over medicatie die bestemd is voor gebruik door kinderen dienen achttien jaar en ouder te zijn.

We verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar., of volgens de lokale wetgeving, zonder verifieerbare toestemming van de ouders te verkrijgen voorafgaand aan de verzameling. Als u een ouder of voogd bent en weet dat we gegevens over uw kind hebben verzameld, neem dan contact op met het Global Privacy Office om verwijdering van deze gegevens aan te vragen.

Van tijd tot tijd kunnen een aantal van onze websites en andere online bronnen optionele eigenschappen voor kinderen bieden. Wanneer we deze eigenschappen aanbieden, zullen we de passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat er verifieerbare ouderlijke toestemming wordt verkregen voordat persoonsgegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of verstrekt.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Om inzage te krijgen in persoonsgegevens die online over u zijn verzameld en om deze gegevens correct, compleet en actueel te houden, of om te verzoeken om verwijdering ervan, kunt u contact met ons opnemen op het voor u meest relevante adres . U kunt ook contact met ons opnemen via het Global Privacy Office. In sommige gevallen, waar we verplicht zijn om informatie bij wet of regelgeving te bewaren, of om een door u gevraagde service te blijven beheren, of om ervoor te zorgen dat we uw voorkeuren respecteren, of voor andere noodzakelijke zakelijke doeleinden, is het mogelijk dat we bepaalde persoonlijke informatie over u niet kunnen verwijderen. Tevens wordt u soms de mogelijkheid geboden uw persoonsgegevens online te actualiseren door de informatie die u eerder hebt verstrekt via formulieren of gegevensvelden op onze websites te wijzigen. Waar dit is toegestaan door de wet of ons beleid voor internationale privacyregels, wordt uw mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens in te zien en te corrigeren beperkt als dit ons belemmert onze wettelijke of ethische plicht na te komen; juridische claims te onderzoeken, in te dienen of verdedigen; als dit leidt tot openbaarmaking van persoonsgegevens van een derde partij, tot contractbreuk of onthulling van bedrijfsgeheimen of andere bedrijfsinformatie die eigendom is van ons of een derde partij.

Let op: in sommige gevallen, zoals bij social media listening, zijn wij niet de oorspronkelijke uitgever van de persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen. We zullen ons best doen om uw rechten te respecteren met betrekking tot wat we verzamelen, maar het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de sociale media of website om een verzoek in te dienen tot wijziging van de gegevens op bronniveau, zoals vereist door het concept “recht om te worden vergeten” dat in sommige rechtsgebieden beschikbaar is.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als redelijkerwijs nodig is voor het specifieke bedrijfsdoel of -doelen waarvoor ze werden verzameld en de duur van uw gebruik van onze websites, apps en andere relevante online hulpmiddelen. In sommige gevallen moeten we gegevens langer bewaren op basis van wet- of regelgeving die van toepassing is op ons bedrijf, zoals toepasselijke regels over de verjaringstermijn of voor andere noodzakelijke zakelijke doeleinden. Waar mogelijk streven we ernaar om de gegevens te anonimiseren of onnodige identificatiemiddelen te verwijderen uit bestanden die we langer dan de oorspronkelijke bewaartermijn moeten bewaren.

Waar kan ik terecht met vragen over het privacybeleid?

Hebt u vragen over dit beleid of wilt u weten hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken, neemt u dan contact met ons op via een e-mail naar het Global Privacy Office of via het adres dat voor u het meest relevant is. U vindt deze adressenlijst online op http://www.msd.com/contact/contacts.html. Als u contact met ons opneemt, vermeldt u dan de naam van de website of andere online faciliteit die u hebt gebruikt of waar u de persoons¬gegevens hebt achtergelaten, en de aard van de gegevens die u hebt verstrekt. We zullen doen wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om binnen 30 werkdagen of minder te reageren op uw verzoeken, vragen of zorgen ten aanzien van toegang tot uw online verzamelde persoonsgegevens of ons gebruik van uw persoonsgegevens.

We kunnen contact met u opnemen voor vervolginformatie en kunnen uw vraag delen met andere personen binnen ons bedrijf of personen die voor ons werken, die verantwoordelijk zijn voor functies met betrekking tot het onderwerp van uw vraag. Behalve indien vereist door de wet of ons beleid voor grensoverschrijdende privacyregels kunnen wij geen beantwoording garanderen van vragen of opmerkingen over onderwerpen die geen verband houden met dit beleid of onze privacypraktijken.

Hoe kunt u zien of we dit beleid hebben aangepast?

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. We behouden ons het recht voor om delen van deze privacyverklaring naar eigen goeddunken te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Indien wij besluiten dit beleid te wijzigen, publiceren we de aanpassingen altijd op deze website zodat u te allen tijde weet welke gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en of we deze gegevens aan derde partijen verstrekken. Als de beleidswijziging van materiële aard is, plaatsen we mogelijk ook een kennisgeving op de webpagina van het Global Privacy Office vóór de ingangsdatum van de wijziging, of we sturen in sommige gevallen, een kennisgeving per e-mail.

Als u vragen hebt over dit beleid of als u met betrekking tot andere privacygerelateerde vragen contact wilt opnemen met het bedrijf, kunt u contact opnemen via de contactinformatie op de privacy-startpagina van uw land/locatie op msdprivacy.com.

.