worldwide

worldwide

RINGKASAN KOMITMEN PRIVASI DALAM TALIAN KAMI KEPADA ANDA

 • Kami memahami dan menghormati bahawa privasi anda adalah penting kepada anda. Oleh itu komitmen privasi kami bermula dengan empat nilai privasi iaitu menghormati, amanah, mencegah kemudaratan dan pematuhan.
 • Kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian hanya dengan kaedah yang kami maklumkan kepada anda samada melalui dasar ini, Dasar Penjejakan Dalam Talian Global atau dalam pernyataan dan komunikasi privasi yang kami sediakan.
 • Kami menggunakan kawalan dasar, teknikal dan fizikal untuk mengehadkan akses kepada maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian bagi mengelakkan penyalahgunaan.
 • Untuk maklumat lanjut, sila baca Dasar Privasi Internet kami di bawah atau hubungi kami.

Tarikh Semakan Semula: 14 Agustus 2023
Tarikh Kuat Kuasa: 14 Agustus 2023

Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Amerika Syarikat), yang dikenali sebagai MSD di luar A.S. dan Kanada, menawarkan sumber dalam talian yang menyediakan maklumat dan perkhidmatan berkaitan kesihatan, perubatan, dan produk, serta berita korporat dan kewangan, pekerjaan dan maklumat lain yang berkaitan dengan perniagaan kami. Di samping itu, beberapa sumber dalam talian kami membolehkan para profesional yang berkelayakan untuk membuat pesanan untuk produk farmaseutikal, vaksin dan kesihatan haiwan kami, memohon geran atau menyumbang kepada kajian penyelidikan.

Menghormati privasi maklumat peribadi tentang anda sangat penting kepada kami. Laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain yang memaparkan dasar privasi ini (“dasar”) komited untuk mengumpul, menyelenggarakan, dan mendapatkan maklumat peribadi mengenai anda mengikut undang-undang, dasar ini, dan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global kami, serta undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan. Dasar ini terpakai untuk maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang dikumpulkan daripada sumber dan komunikasi dalam talian kami (seperti laman web, e-mel aplikasi mudah alih (aplikasi), dan alat dalam talian dan yang boleh dimuat turun lain) yang memaparkan pautan kepada dasar ini. Dasar ini tidak terpakai untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada sumber dan komunikasi luar talian, kecuali dalam kes di mana maklumat peribadi tersebut digabungkan dengan maklumat peribadi yang kami, atau orang lain bagi pihak kami, kumpulkan dalam talian. Dasar ini juga tidak terpakai untuk sumber-sumber dalam talian pihak ketiga yang mana laman web kami mungkin dipautkan. Ini adalah kerana kami tidak mengawal kandungan atau amalan privasi sumber tersebut.

Program dan amalan privasi kami mematuhi peraturan Korporat yang Mengikat EU (BCR), Pensijilan Peraturan Privasi Rentas Sempadan APEC dan pensijilan diri kami kepada EU-AS Program Rangka Kerja Privasi Data (DPF), Lanjutan UK kepada DPF dan Swiss-A.S. Program Rangka Kerja Privasi Data EU-AS untuk pemindahan maklumat peribadi dari Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland dan UK, serta dari negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (masing-masing) ke, antara tempat lain, ke Amerika Syarikat. Dasar ini adalah konsisten dengan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global kami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar ini atau amalan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data, sila hubungi kami.

Seperti yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini, rujukan kepada “MSD”, “kami” dan “kita” bermaksud Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Amerika Syarikat), penggantinya, anak syarikat, bahagian dan kumpulan di seluruh dunia, tidak termasuk usaha sama yang kami menjadi satu pihak kepada usaha sama itu.

Bagaimanakah Dasar Privasi ini mentakrifkan “maklumat peribadi”?

Istilah “maklumat peribadi” seperti yang digunakan sepanjang dasar ini, terpakai kepada sebarang data yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk data yang mengenal pasti individu atau yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, mencari, menghubungi atau menjejaki tingkah laku atau keutamaan seseorang individu.

Bagaimanakah kami mengumpul maklumat peribadi secara dalam talian?

Kami mengumpul maklumat peribadi dalam talian melalui laman web dan sumber dalam talian yang lain. Kami juga menawarkan sumber dalam talian melalui kerjasama dengan pembekal perkhidmatan dalam talian lain, di mana kami boleh menerima maklumat peribadi mengenai pengguna sumber tersebut. Kerjasama dalam talian ini ditentukan oleh perjanjian yang memerlukan perlindungan yang sewajarnya untuk maklumat peribadi. Individu boleh mengakses banyak bahagian laman web kami dan sumber dalam talian tanpa mendedahkan sebarang maklumat peribadi. Terdapat tiga kaedah yang kami gunakan untuk mengumpul maklumat peribadi dalam talian:


 1. Maklumat yang anda sediakan: Kami mengumpul maklumat peribadi dan data lain yang anda boleh masukkan ke dalam borang atau medan data di laman web kami atau sumber dalam talian. Maklumat sedemikian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat hubungan (seperti nama anda, alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon, ID pengguna dan kata laluan), tarikh lahir, kelayakan profesional, pengalaman, aktiviti, kemahiran, pilihan, hobi dan minat. Kami juga boleh mengumpulkan maklumat kesihatan anda melalui jawapan yang anda berikan kepada pertanyaan dan kaji selidik kami atau melalui penggunaan alat-alat berkaitan kesihatan dalam talian dan boleh dimuat turun yang kami sediakan. Beberapa laman web kami membolehkan pengguna membuat pesanan, seperti untuk vaksin dan produk kesihatan haiwan kami. Laman web ini mungkin menggunakan pihak ketiga luar yang mendapat akreditasi (iaitu penyemakan kad kredit dalam talian yang diurus oleh organisasi kewangan atau kredit) atau mengumpul maklumat kad kredit secara langsung untuk memproses pesanan tersebut. Maklumat seumpama itu akan dilindungi dengan sewajarnya dan tidak disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk menyediakan khidmat tersebut.
 2. Maklumat daripada sumber maklumat awam atau pihak ketiga: Kami boleh mengumpul maklumat peribadi mengenai para profesional penjagaan kesihatan yang mendaftar di laman web kami daripada sumber maklumat pihak awam atau pihak ketiga untuk mengesah kelayakan dan identiti profesional mereka. Apabila pelanggan menggunakan kad kredit untuk membuat pesanan di laman web kami, kami mengesah kesahihan maklumat kad kredit dengan organisasi kewangan atau kredit. Dalam beberapa kes, kami mungkin menambah pangkalan data pengguna yang sedia ada dengan maklumat daripada pihak ketiga. Beberapa maklumat ini mungkin merupakan maklumat peribadi, seperti perubahan maklumat alamat pos.

  Kami juga mungkin akan mengumpulkan maklumat peribadi tentang anda daripada sumber Internet awam melalui apa yang dikenali sebagai mendengar media sosial. Contoh-contoh media sosial termasuk perangkaian sosial; komuniti, forum dan papan mesej; blogging, microblogging dan vlogging; wikis; social bookmarking; dan podcast.

 3. Maklumat yang dikumpulkan daripada komputer anda atau peranti elektronik lain: Kami mengumpul maklumat mengenai komputer anda atau peranti elektronik lain apabila anda mengunjungi laman web kami dan menggunakan sumber dalam talian kami. Maklumat ini mungkin termasuk alamat Internet Protocol (IP), Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP), nama domain, jenis penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan dan maklumat anda yang disediakan oleh teknologi penjejakan, seperti Cookie, tag piksel tunggal, objek kongsi tempatan (Kilat), storan tempatan, Etag dan skrip. Di Amerika Syarikat, jika anda meninggalkan salah satu laman web kami tanpa menjadi pengguna berdaftar, kami boleh menggunakan Cookie seiring dengan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan ke komputer anda atau peranti elektronik lain untuk mengingatkan anda tentang laman web kami yang telah anda lawati sebelumnya. Sila lihat Komitmen Privasi Cookie Kami untuk maklumat lanjut mengenai Cookie dan bagaimana anda dapat mengawalnya. Jika anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses laman web kami dan sumber dalam talian atau untuk memuat turun aplikasi atau perkhidmatan mudah alih kami, kami juga mungkin mengumpulkan maklumat mengenai peranti anda, seperti ID peranti dan jenis peranti anda, serta maklumat penggunaan tentang peranti anda dan penggunaan laman web mudah alih kami serta sumber mudah alih yang lain.

  Kami boleh menggunakan syarikat lain untuk menyampaikan komunikasi e-mel bagi pihak kami atau untuk menempatkan iklan kami di laman web lain. Sila semak dasar privasi pihak ketiga ini untuk membiasakan diri anda dengan amalan mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai cara anda boleh mengawal penjejakan oleh pihak ketiga, sila lihat Dasar Penjejakan Dalam Talian Global kami.

Mengapa kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi?

 1. Secara Am: Kami mengumpul maklumat peribadi dalam talian seperti yang diperlukan untuk membolehkan individu mendaftar, menyesuaikan dan memperibadikan sumber dan komunikasi tertentu dalam talian kami. Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian untuk menyediakan produk, perkhidmatan dan serta sumber lain yang diminta oleh individu; contohnya, artikel pendidikan dan maklumat berkaitan perniagaan kami, program e-mel, alat-alat, kuiz, soal selidik, dan kaji selidik. Kami menganalisis maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian untuk dikenal pasti dan menawarkan perkhidmatan dan promosi sampingan yang kami percaya anda mungkin minat. Kami menilai penggunaan beberapa sumber dan komunikasi dalam talian dengan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti atau maklumat. terkumpul sahaja. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi untuk mengaudit sumber-sumber dalam talian kami untuk pematuhan, akses yang dibenarkan dan keselamatan.
 2. Media Sosial: Sumber media sosial dalam talian ialah alat interaktif yang biasanya membolehkan anda untuk bekerjasama dan berkongsi maklumat dengan orang lain. Beberapa contoh sumber media sosial termasuk rangkaian sosial, papan perbincangan, papan buletin, blog, wiki, dan fungsi rujukan untuk berkongsi kandungan laman web dan alat-alat dengan rakan atau rakan sekerja. Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda untuk membolehkan anda menggunakan sumber-sumber media sosial dalam talian yang kami sediakan dari semasa ke semasa. Kami juga boleh membolehkan anda menggunakan sumber-sumber media sosial ini untuk menyiarkan atau berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain. Anda harus mempertimbangkan dengan berhati-hati apa maklumat mengenai diri anda yang anda pilih untuk berkongsi dengan orang lain apabila anda menggunakan sumber media sosial. Kami memberi notis tambahan dan pilihan tentang cara maklumat peribadi dikumpulkan, digunakan dan didedahkan di laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain yang menyediakan atau menggunakan media sosial.

  Beberapa laman web kami menggunakan perkhidmatan daftar masuk seperti Facebook Connect atau penyedia ID Terbuka. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda dan memberikan pilihan kepada anda untuk berkongsi maklumat peribadi tertentu dengan kami seperti nama dan alamat e-mel anda bagi mengisi terdahulu borang pendaftaran dan penyertaan lain. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberikan anda pilihan untuk menyiarkan maklumat di halaman profil Facebook anda tentang aktiviti anda di laman web kami yang menggunakan perkhidmatan ini supaya anda dapat berkongsi aktiviti anda dengan orang lain dalam rangkaian anda.

  Mendengar media sosial ialah proses yang kami gunakan untuk mengenal pasti dan mengakses perkara yang dikatakan tentang sesebuah syarikat, individu, produk atau jenama di Internet. Kami hanya mengumpul maklumat peribadi yang berkaitan, mencukupi dan tidak berlebihan yang tersedia kepada orang awam. Disebabkan oleh sifat Media Sosial, adalah mustahil untuk kami mengenal pasti individu yang menyiarkan kandungan asal yang kami kumpulkan. Jika maklumat peribadi dikumpulkan dan akan diproses melebihi niat asal semasa anda menyiarkan kandungan tersebut, usaha yang munasabah akan dilakukan untuk memaklumkan kepada anda seberapa mungkin yang boleh. Sila maklum, dalam sesetengah kes, adalah mustahil untuk mengumpul dan mengesahkan butiran kenalan anda dengan maklumat yang tersedia. Usaha yang munasabah mungkin memerlukan butiran kenalan anda dikenal pasti daripada platform media sosial, jika boleh, atau dalam siaran itu sendiri. Tambahan lagi, kami akan mengambil usaha yang munasabah untuk menyediakan anda dengan mekanisme yang membolehkan anda memilih keluar daripada pemprosesan data kami atau melaksanakan hak anda seperti yang diperlukan oleh dasar kami dan peraturan yang terpakai.

  Kami juga mengumpul maklumat peribadi daripada domain awam bagi tujuan pelaporan peristiwa buruk untuk memenuhi syarat pematuhan langkah berjaga-jaga bersama farmasi. Asas bagi jenis pengumpulan maklumat peribadi ini ialah syarat untuk memenuhi kewajipan undang-undang. Dalam keadaan ini, tidak persetujuan yang diperlukan daripada anda tetapi kami akan memberikan notis kepada anda sebagai sebahagian daripada dasar dan prosedur langkah berjaga-jaga bersama farmasi kami.

 3. Pengkomputeran Mudah Alih: Beberapa laman web dan sumber dalam talian kami direka khusus untuk digunakan pada peranti pengkomputeran mudah alih. Beberapa versi laman web mudah alih kami mungkin memerlukan anda log masuk dengan akaun pengguna anda untuk laman web tersebut. Maklumat tentang penggunaan versi mudah alih laman web anda akan dikaitkan dengan akaun pengguna anda. Beberapa laman web dan sumber dalam talian kami membolehkan anda memuat turun aplikasi (app), widget atau alat-alat lain yang anda boleh gunakan pada peranti mudah alih atau peranti pengkomputeran anda yang lain. Beberapa aplikasi ini boleh menyimpan maklumat pada peranti mudah alih anda atau peranti lain. Aplikasi-aplikasi ini boleh menghantar maklumat peribadi kepada kami, atau orang lain yang bekerja untuk kami, bagi membolehkan anda mengakses akaun pengguna anda atau untuk membolehkan kami menjejaki cara alat-alat ini digunakan, seperti betapa kerap anda menggunakannya serta ciri-ciri yang anda pilih. Beberapa aplikasi ini membolehkan anda menghantar laporan e-mel dan maklumat lain daripada aplikasi tersebut. Kami boleh menggunakan maklumat peribadi atau tidak dapat dikenal pasti yang dihantar kepada kami untuk menambahbaikkan aplikasi ini, untuk membangunkan alat-alat baharu, untuk peningkatan kualiti dan seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini atau dalam notis lain yang kami sediakan. Aplikasi ini biasanya tidak menghantar maklumat peribadi selain yang diterangkan di atas mahupun maklumat peribadi sensitif. Dalam kes pemindahan seumpama itu diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan yang anda minta dalam aplikasi tersebut, kami akan memberikan notis dan pilihan untuk membolehkan pemprosesan tersebut selain semua hak yang berkaitan untuk akses, pembetulan dan pemadaman seperti yang diperlukan oleh dasar ini dan undang-undang yang terpakai.

Adakah kami menggabungkan maklumat peribadi?

Selaras dengan tujuan yang dikenal pasti dan standard yang ditetapkan dalam dasar ini dan notis privasi yang terpakai yang telah disediakan, dalam beberapa kes, kami menggabungkan dan menggunakan maklumat peribadi yang dikongsi oleh individu dengan kami melalui pelbagai perkhidmatan dan saluran-saluran, seperti telefon, kaji selidik, laman web dan sumber dalam talian dan komunikasi lain, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kami sediakan. Aktiviti penggabungan data yang berpotensi dilanjutkan merentasi kategori subjek data yang berbeza yang terpakai untuk dasar ini. Ini termasuk pekerja, kontraktor, Profesional Penjagaan Kesihatan, pesakit atau vendor.

Apakah pilihan anda terhadap cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tentang anda?

Anda mempunyai empat kategori pilihan. Ini termasuk:

 1. Tiada pengumpulan maklumat peribadi: Anda boleh memilih untuk tidak memberikan sebarang maklumat peribadi kepada kami melalui dalam talian dengan memilih untuk tidak memasukkan maklumat peribadi pada borang atau medan data di laman web kami, dan dengan tidak menggunakan sebarang perkhidmatan peribadi yang disediakan oleh sumber-sumber dalam talian kami. Walau bagaimanapun, beberapa sumber dalam talian kami memerlukan pengguna mengenalkan diri mereka untuk menggunakan perkhidmatan yang diperibadikan atau ciri lanjutan yang tidak akan tersedia tanpa data tersebut.
 2. Pembatasan dan pilihan mengenai kegunaan dan pendedahan untuk tujuan lain: Beberapa sumber dalam talian kami boleh meminta kebenaran anda untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tentang anda untuk memasukkan anda dalam senarai hubungan kami, untuk membolehkan anda menyenaraikan diri anda dalam direktori atau sumber media sosial, dan untuk mengenal pasti dan menawarkan perkhidmatan tambahan dan promosi yang kami percaya anda mungkin minat. Anda boleh mengehadkan penggunaan maklumat peribadi tentang anda dengan menanda atau memadamkan tanda pada pilihan yang disediakan pada masa anda memasukkan maklumat tersebut atau yang kami mungkin sediakan kepada anda pada masa akan datang. Di samping itu, anda boleh menukar pilihan komunikasi anda (seperti memilih keluar daripada komunikasi yang anda minta sebelum ini) dengan menggunakan pautan memilih keluar dalam komunikasi elektronik kami atau dengan menghubungi kami di alamat yang paling berkaitan dengan anda.
 3. Pembatasan dan pilihan untuk penjejakan: Sila lihat Dasar Penjejakan Dalam Talian Global kami untuk maklumat lanjut tentang cara kami menggunakan teknologi penjejakan dalam talian dan pilihan yang tersedia kepada anda.
 4. Komunikasi pemasaran e-mel: Anda boleh memilih untuk menerima e-mel pilihan dan komunikasi lain dari kami dengan mendaftar atau melanggan komunikasi ini di laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain. Sekiranya anda tidak mahu menerima komunikasi e-mel pilihan, anda boleh memilih keluar dengan melayari laman web atau sumber-sumber dalam talian lain yang anda langgan, jika ada, dan mengemas kini pilihan komunikasi e-mel anda, atau anda boleh mengikuti arahan menamatkan langganan atau pilih keluar daripada komunikasi e-mel yang anda terima daripada kami. Anda juga boleh memilih keluar dengan menghubungi kami di alamat yang paling berkaitan dengan anda. Sekiranya anda tidak mahu kami mengesahkan sama ada anda telah membaca komunikasi e-mel tertentu yang kami hantar kepada anda, anda boleh memilih untuk keluar daripada penjejakan komunikasi e-mel dengan memilih untuk menolak sama sekali penerimaan komunikasi e-mel dengan menggunakan pendekatan yang diterangkan di atas.
 5. Apabila dibenarkan oleh undang-undang, jika anda memilih untuk memberitahu rakan tentang salah satu laman web atau sumber dalam talian dengan menggunakan ciri rujukan e-mel kami, kami akan memberikan maklumat tentang cara ciri-ciri tersebut menggunakan maklumat peribadi. Secara umum, ciri rujukan e-mel kami tidak menyimpan nama atau alamat e-mel individu yang anda hantar pautan ke laman web kami atau sumber dalam talian.

Siapa akan mendapat akses kepada maklumat peribadi tentang anda?

Maklumat peribadi tentang anda boleh diakses oleh Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, termasuk anak syarikat, bahagian dan kumpulannya di seluruh dunia, dan kepada individu dan organisasi yang menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk dan atas arahan kami (untuk contoh vendor atau pembekal perkhidmatan). Penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi oleh individu dan organisasi luar yang bertindak bagi pihak kami ditentukan oleh perjanjian yang memerlukan maklumat peribadi dilindungi dengan sewajarnya. Maklumat peribadi tentang anda hanya akan digunakan dan didedahkan oleh kami dan individu-individu serta organisasi-organisasi yang bekerja bagi pihak kami, dalam cara yang selaras dengan dasar ini, notis privasi lain yang terpakai, dan yang dibenarkan atau dikehendaki dengan jelas oleh undang-undang, peraturan dan pengawalseliaan yang berkenaan.

Adakah kami berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga?

Secara amnya, kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi tentang anda kecuali seperti yang dijelaskan dalam dasar ini dan pemberitahuan privasi berkenaan lain, namun keadaan mungkin timbul di mana kami boleh, atas alasan perniagaan, memutuskan untuk menyusun semula atau melucutkan hak perniagaan kami melalui penjualan, penggabungan atau pengambilalihan. Dalam keadaan ini, maklumat peribadi boleh dikongsi dengan pembeli sebenar atau prospektif. Kami akan mendapatkan jaminan bertulis bahawa maklumat peribadi akan dilindungi dengan sewajarnya dalam keadaan ini. Selaras dengan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global, kami, kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi tentang anda, termasuk alamat e-mel anda, untuk melaporkan kepada pihak berkuasa kerajaan, kepada pihak-pihak dalam prosiding undang-undang yang relevan sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah atau tribunal pengadilan dan setakat yang diperlukan atau secara sangat jelas dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam dasar ini atau Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global kami, maklumat peribadi tentang anda tidak akan dikongsi tanpa kebenaran anda.

Bagaimanakah kami menjamin maklumat peribadi?

Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, berdasarkan kesensitifannya, disebabkan maklumat ini dikumpulkan dan dihantar antara komputer atau peranti anda dan sumber dan pelayan dalam talian kami, serta melindungi maklumat peribadi dalam pemilikan kami daripada akses, pendedahan, pindaan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Adalah tanggungjawab peribadi anda untuk mendapatkan salinan kata laluan dan kod akses yang berkaitan untuk sumber dalam talian kami sendiri.

Bagaimana kami melindungi privasi kanak-kanak?

Secara umumnya, tapak web dan sumber dalam talian kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak dan kebanyakan perkhidmatan dalam talian yang kami tawarkan direka untuk individu yang berumur 18 tahun ke atas. Di mana permintaan maklumat tentang ubat dibenarkan oleh undang-undang, individu-individu yang meminta maklumat mengenai ubat yang ditunjukkan untuk penggunaan kanak-kanak mestilah berusia 18 tahun atau lebih.

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau mengikut undang-undang tempatan, tanpa mendapatkan persetujuan ibu bapa yang dapat disahkan sebelum pengumpulan. Sekiranya anda merupakan seorang ibu bapa atau penjaga yang mendapat tahu bahawa kami telah mengumpul maklumat daripada anak anda, sila hubungi Pejabat Privasi Global untuk meminta pengeluarannya.

Dari semasa ke semasa, beberapa laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain mungkin menyediakan ciri pilihan untuk kanak-kanak. Apabila kami menawarkan ciri-ciri tersebut, kami akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan persetujuan ibu bapa yang dapat disahkan diperoleh sebelum pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi daripada kanak-kanak.

Bagaimanakah saya boleh mengakses, membetulkan atau memadam maklumat peribadi tentang saya?

Untuk mendapatkan akses kepada maklumat peribadi tentang anda yang dikumpulkan dalam talian, dan untuk memastikan maklumat tersebut tepat, lengkap dan terkini, atau untuk meminta pemadaman, anda boleh menghubungi kami di alamat paling relevan kepada anda. Anda juga boleh menghubungi kami di Pejabat Privasi Global. Dalam sesetengah kes, di mana kami dikehendaki menyimpan maklumat mengikut undang-undang atau peraturan, atau untuk terus menguruskan perkhidmatan yang anda minta, atau untuk memastikan kami memenuhi pilihan anda, atau untuk tujuan perniagaan yang perlu, kami mungkin tidak dapat memadamkan maklumat peribadi tertentu tentang anda. Di mana ia disediakan, anda juga boleh mengemas kini maklumat peribadi tentang anda dalam talian dengan mengubah maklumat yang anda telah masukkan dalam borang atau medan data di laman web kami. Di mana ia dibenarkan oleh undang-undang atau Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan kami, keupayaan anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi akan terhad jika akses dan pembetulan akan: menghalang keupayaan kami untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau etika, menghalang keupayaan kami untuk menyiasat, membuat atau mempertahankan tuntutan undang-undang, menyebabkan pendedahan maklumat peribadi tentang pihak ketiga, menyebabkan pelanggaran kontrak atau pendedahan rahsia perdagangan atau maklumat perniagaan proprietari lain yang dimiliki oleh kami atau pihak ketiga.

Sila maklum bahawa dalam sesetengah kes, seperti mendengar media sosial, kami bukan penerbit asal maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghormati hak anda mengenai maklumat yang kami kumpulkan tetapi ia menjadi tanggungjawab anda untuk menghubungi media sosial atau laman web itu bagi meminta pengubahsuaian data pada peringkat sumber seperti yang diperlukan oleh konsep “berhak untuk dilupakan” yang tersedia dalam sesetengah bidang kuasa.

Berapa lamakah kami menyimpan maklumat peribadi?

Kami secara amnya menyimpan maklumat peribadi selama ia diperlukan dengan sewajarnya untuk tujuan perniagaan atau tujuan ia dikumpulkan dan tempoh anda menggunakan laman web, aplikasi dan alat-alat dalam talian kami yang berkaitan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin dikehendaki menyimpan maklumat untuk tempoh masa yang lebih lama berdasarkan undang-undang atau peraturan yang terpakai untuk perniagaan kami, seperti peraturan terpakai mengenai statut pembatasan atau untuk tujuan perniagaan lain yang perlu. Jika mungkin, kami berhasrat untuk menyiarkan maklumat atau menghapuskan pengecam yang tidak perlu daripada rekod yang kami mungkin perlu simpan melampaui tempoh pengekalan asal.

Apakah alamat hubungan kami untuk pertanyaan privasi?

Sekiranya anda mempunyai soalan tentang dasar ini atau pengumpulan maklumat, penggunaan dan amalan pendedahan kami, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel kepada Pejabat Privasi Global atau di alamat yang paling berkaitan dengan anda. Anda boleh mengakses senarai alamat ini dalam talian di http://www.msd.com/contact/contacts.html. Apabila anda menghubungi kami, sila ambil perhatian nama laman web atau sumber dalam talian lain yang anda gunakan atau yang anda berikan maklumat peribadi, serta jenis maklumat yang anda berikan. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk bertindak segera dalam tempoh 30 hari bekerja atau kurang kepada permintaan, pertanyaan atau kebimbangan yang anda mungkin ada berhubung akses kepada maklumat peribadi tentang anda yang terkumpul dalam talian atau penggunaan kami bagi maklumat peribadi tentang anda.

Kami mungkin menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat susulan dan mungkin berkongsi pertanyaan anda dengan individu-individu lain dalam syarikat kami atau bekerja untuk kami yang bertanggungjawab untuk fungsi yang berkaitan dengan subjek pertanyaan anda. Kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau Dasar Privasi Peraturan Merentasi Sempadan kami, kami tidak dapat memastikan maklum balas kepada pertanyaan atau komen mengenai topik yang tidak berkaitan dengan dasar ini atau amalan privasi kami.

Selaras dengan Program Rangka Kerja Privasi Data (DPF), Lanjutan UK kepada DPF dan Swiss-A.S. Prinsip program Rangka Kerja Privasi Data EU-AS, kami komited untuk menyelesaikan aduan tentang privasi anda dan pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda yang dipindahkan ke Amerika Syarikat. Individu Kesatuan Eropah, United Kingdom, dan Switzerland dengan pertanyaan atau aduan Perlindungan Privasi harus terlebih dahulu menghubungi kami melalui e-mel kepada Pejabat Privasi Global.

Kami selanjutnya komited untuk merujuk aduan privasi yang tidak dapat diselesaikan di bawah Program Rangka Kerja Privasi Data (DPF), Lanjutan UK kepada DPF dan Swiss-A.S. Program Rangka Kerja Privasi Data EU-AS Prinsip kepada mekanisme penyelesaian pertikaian bebas, Perkhidmatan Rangka Kerja Privasi Data, dikendalikan oleh BBB National Programs. Jika anda tidak menerima pengakuan aduan anda tepat pada masanya, atau jika aduan anda tidak ditangani dengan memuaskan, sila layari https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers untuk maklumat lanjut dan untuk memfailkan aduan. Perkhidmatan ini disediakan secara percuma kepada anda.

Jika aduan Program Rangka Kerja Privasi Data (DPF), Lanjutan UK kepada DPF dan Swiss-A.S. program Rangka Kerja Privasi Data EU-AS anda tidak dapat diselesaikan melalui saluran di atas, di bawah syarat tertentu, anda boleh memulakan penimbangtaraan yang mengikat bagi sesetengah tuntutan yang tidak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang lain. Lihat https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Bagaimanakah anda akan tahu sama ada kami telah mengemas kini dasar ini?

Kami mungkin mengemas kini dasar ini secara berkala. Kami berhak mengubah, menambah atau mengeluarkan sebahagian daripada pernyataan privasi ini mengikut budi bicara kami. Jika kami memutuskan untuk menukar dasar ini, kami akan memaparkan perubahan tersebut di laman web ini supaya anda sentiasa tahu apa maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami boleh menggunakan maklumat itu, dan sama ada kami akan mendedahkannya kepada sesiapa sahaja. Sekiranya perubahan yang kami buat kepada dasar adalah penting, kami juga boleh memaparkan notis di laman web Pejabat Privasi Global sebelum tarikh penguatkuasaan perubahan, atau, dalam beberapa kes, boleh memberi notis tentang perubahan melalui e-mel.

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar ini atau ingin menghubungi Syarikat dengan sebarang soalan lain yang berkaitan dengan privasi, sila hubungi menggunakan maklumat hubungan yang terkandung pada laman utama Privasi negara/lokasi anda di msdprivacy.com.