worldwide

worldwide

RINGKASAN KOMITMEN PRIVASI DALAM TALIAN KAMI KEPADA ANDA

 • Kami memahami dan menghormati bahawa privasi anda adalah penting kepada anda. Oleh itu komitmen privasi kami bermula dengan empat nilai privasi iaitu menghormati, amanah, mencegah kemudaratan dan pematuhan.
 • Kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian hanya dengan kaedah yang kami maklumkan kepada anda samada melalui dasar ini, Komitmen Privasi Kuki Kami, atau dalam pernyataan dan komunikasi privasi yang disediakan oleh kami.
 • Kami menggunakan kawalan dasar, teknikal dan fizikal untuk mengehadkan akses kepada maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian bagi mengelakkan penyalahgunaan.
 • Untuk maklumat lanjut, sila baca Dasar Privasi Internet kami di bawah atau hubungi kami.

Tarikh semakan semula: 1 Mei 2022
Tarikh efektif: 1 Mei 2022

Di Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Amerika Syarikat), yang dikenali sebagai MSD di luar A.S. dan Kanada, menawarkan sumber dalam talian yang menyediakan maklumat dan perkhidmatan berkaitan kesihatan, perubatan, dan produk, serta berita korporat dan kewangan, pekerjaan dan maklumat lain yang berkaitan dengan perniagaan kami. Di samping itu, beberapa sumber dalam talian kami membolehkan para profesional yang berkelayakan untuk membuat pesanan untuk produk farmaseutikal, vaksin dan kesihatan haiwan kami, memohon geran atau menyumbang kepada kajian penyelidikan.

Menghormati privasi maklumat peribadi tentang anda sangat penting kepada kami. Laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain yang memaparkan dasar privasi ini (“dasar”) komited untuk mengumpul, menyelenggarakan, dan mendapatkan maklumat peribadi mengenai anda mengikut undang-undang, dasar ini, dan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global kami, serta undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan. Dasar ini terpakai untuk maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang dikumpulkan daripada sumber dan komunikasi dalam talian kami (seperti laman web, e-mel aplikasi mudah alih (aplikasi), dan alat dalam talian dan yang boleh dimuat turun lain) yang memaparkan pautan kepada dasar ini. Dasar ini tidak terpakai untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada sumber dan komunikasi luar talian, kecuali dalam kes di mana maklumat peribadi tersebut digabungkan dengan maklumat peribadi yang kami, atau orang lain bagi pihak kami, kumpulkan dalam talian. Dasar ini juga tidak terpakai untuk sumber-sumber dalam talian pihak ketiga yang mana laman web kami mungkin dipautkan. Ini adalah kerana kami tidak mengawal kandungan atau amalan privasi sumber tersebut.

Kami telah menerima Cap Privasi TRUSTe yang menandakan bahawa pernyataan privasi dan amalan kami telah disemak untuk pematuhan standard pensijilan TRUSTe. Laman web khusus yang dirangkumi oleh pautan pensijilan TRUSTe kepada dasar ini, dan dalam beberapa kes, versi dasar yang diluluskan ini mematuhi nilai dan standard seperti yang diterangkan dalam dasar ini. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan belum selesai terhadap privasi atau penggunaan data yang kami gagal menangani dengan memuaskan, sila hubungi TRUSTe dalam talian atau melalui pos atau faks. Proses Penyelesaian Pertikaian TRUSTe hanya tersedia dalam Bahasa Inggeris.

Program dan amalan privasi kami mematuhi sistem Peraturan Privasi Merentasi Sempadan APEC dan Rangka Kerja Perlindungan Privasi Swiss-A.S. untuk pemindahan maklumat peribadi dari Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland ke Amerika Syarikat. Dasar ini adalah konsisten dengan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadankami. Sila baca dasar ini dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar ini atau amalan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data, sila hubungi kami.

Seperti yang dirujukkan dalam Dasar Privasi ini, rujukan kepada “MSD”, “kami” dan “kita” bermaksud Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Amerika Syarikat), pengganti, subsidiari, bahagian dan kumpulan di seluruh dunia, tidak termasuk usahasama yang kami menjadi satu pihak kepada usahasama itu.

Bagaimanakah Dasar Privasi ini mentakrifkan “maklumat peribadi”?

Istilah “maklumat peribadi” seperti yang digunakan di dalam dasar ini, terpakai kepada mana-mana data yang berkaitan dengan individu yang telah dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk data yang mengenal pasti seseorang individu atau yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, mengesan, menjejaki atau menghubungi seseorang individu.

Bagaimanakah kami mengumpul maklumat peribadi secara dalam talian?

Kami mengumpul maklumat peribadi secara dalam talian melalui laman web dan sumber dalam talian lain. Kami juga menawarkan sumber dalam talian melalui kerjasama dengan pembekal perkhidmatan dalam talian lain, di mana kami boleh menerima maklumat peribadi mengenai pengguna sumber tersebut. Kerjasama dalam talian ini ditentukan oleh perjanjian yang memerlukan perlindungan yang sewajarnya untuk maklumat peribadi. Individu boleh mengakses banyak bahagian laman web kami dan sumber dalam talian tanpa mendedahkan sebarang maklumat peribadi. Terdapat tiga kaedah yang kami gunakan untuk mengumpul maklumat peribadi dalam talian:


 1. Maklumat yang anda sediakan: Kami mengumpul maklumat peribadi dan data lain yang anda boleh masukkan ke dalam borang atau medan data di laman web kami atau sumber dalam talian. Maklumat sedemikian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat hubungan (seperti nama anda, alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon, ID pengguna dan kata laluan), tarikh lahir, kelayakan profesional, pengalaman, aktiviti, kemahiran, pilihan, hobi dan minat. Kami juga boleh mengumpulkan maklumat kesihatan anda melalui jawapan yang anda berikan kepada pertanyaan dan kaji selidik kami atau melalui penggunaan alat-alat berkaitan kesihatan dalam talian dan boleh dimuat turun yang kami sediakan. Beberapa laman web kami membolehkan pengguna membuat pesanan, seperti untuk vaksin dan produk kesihatan haiwan kami. Laman web ini mungkin mengumpul maklumat kad kredit untuk memproses pesanan tersebut.

 2. Maklumat daripada sumber maklumat awam atau pihak ketiga: Kami boleh mengumpul maklumat peribadi mengenai para profesional penjagaan kesihatan yang mendaftar di laman web kami daripada sumber maklumat pihak awam atau pihak ketiga untuk mengesah kelayakan dan identiti profesional mereka. Apabila pelanggan menggunakan kad kredit untuk membuat pesanan di laman web kami, kami mengesah kesahihan maklumat kad kredit dengan organisasi kewangan atau kredit. Dalam beberapa kes, kami mungkin menambah pangkalan data pengguna yang sedia ada dengan maklumat daripada pihak ketiga. Beberapa maklumat ini mungkin merupakan maklumat peribadi, seperti perubahan maklumat alamat pos.

 3. Maklumat yang dikumpulkan daripada komputer anda atau peranti elektronik lain mengumpul maklumat mengenai komputer anda atau peranti elektronik lain apabila anda mengunjungi laman web kami dan menggunakan sumber dalam talian kami. Maklumat ini mungkin termasuk alamat Internet Protocol (IP), Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP), nama domain, jenis penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan dan maklumat anda yang disediakan oleh teknologi penjejakan, seperti kuki, tag piksel tunggal, objek kongsi tempatan (Kilat), storan tempatan, Etag dan skrip. Di Amerika Syarikat, jika anda meninggalkan salah satu laman web kami tanpa menjadi pengguna berdaftar, kami boleh menggunakan kuki seiring dengan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan ke komputer anda atau peranti elektronik lain untuk mengingatkan anda tentang laman web kami yang telah anda lawati sebelumnya. Sila lihat Komitmen Privasi Kuki Kami untuk maklumat lanjut mengenai kuki dan bagaimana anda dapat mengawalnya. Jika anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses laman web kami dan sumber dalam talian atau untuk memuat turun aplikasi atau perkhidmatan mudah alih kami, kami juga mungkin mengumpulkan maklumat mengenai peranti anda, seperti ID peranti dan jenis peranti anda, serta maklumat penggunaan tentang peranti anda dan penggunaan laman web mudah alih kami serta sumber mudah alih yang lain. Kami boleh menggunakan syarikat lain untuk menyampaikan komunikasi e-mel bagi pihak kami atau untuk menempatkan iklan kami di laman web lain. Kami tidak mengawal teknologi penjejakan yang digunakan oleh syarikat-syarikat lain. Untuk maklumat lanjut mengenai cara anda boleh mengawal penjejakan oleh pihak ketiga, sila lihat Komitmen Privasi Kuki kami.

Mengapa kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi?

 1. Secara Am: Kami mengumpul maklumat peribadi dalam talian seperti yang diperlukan untuk membolehkan individu mendaftar, mensuaikan dan memperibadikan sumber dan komunikasi tertentu dalam talian kami. Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul dalam talian untuk menyediakan produk, perkhidmatan dan serta sumber lain yang diminta oleh individu; contohnya, artikel pendidikan dan maklumat berkaitan perniagaan kami, program e-mel, alat-alat, kuiz, soal selidik, dan kaji selidek. Kami menganalisis maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam talian untuk dikenal pasti dan menawarkan perkhidmatan dan promosi sampingan yang kami percaya anda mungkin minat. Kami menilai penggunaan beberapa sumber dan komunikasi dalam talian dengan maklumat yang tidak dapat dikenal pasti atau maklumat. terkumpul sahaja. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi untuk mengaudit sumber-sumber dalam talian kami untuk pematuhan, akses yang dibenarkan dan keselamatan.

 2. Media Sosial: Sumber media sosial dalam talian ialah alat interaktif yang biasanya membolehkan anda untuk bekerjasama dan berkongsi maklumat dengan orang lain. Beberapa contoh sumber media sosial termasuk rangkaian sosial, papan perbincangan, papan buletin, blog, wiki, dan fungsi rujukan untuk berkongsi kandungan laman web dan alat-alat dengan rakan atau rakan sekerja. Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda untuk membolehkan anda menggunakan sumber-sumber media sosial dalam talian yang kami sediakan dari semasa ke semasa. Kami juga boleh membolehkan anda menggunakan sumber-sumber media sosial ini untuk menyiarkan atau berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain. Anda harus mempertimbangkan dengan berhati-hati apa maklumat mengenai diri anda yang anda pilih untuk berkongsi dengan orang lain apabila anda menggunakan sumber media sosial. Kami memberi notis tambahan dan pilihan tentang cara maklumat peribadi dikumpulkan, digunakan dan didedahkan di laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain yang menyediakan atau menggunakan media sosial.

  Beberapa laman web kami menggunakan perkhidmatan daftar masuk seperti Facebook Connect atau penyedia ID Terbuka. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda dan memberikan pilihan kepada anda untuk berkongsi maklumat peribadi tertentu dengan kami seperti nama dan alamat e-mel anda bagi mengisi terdahulu borang pendaftaran dan penyertaan lain. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberikan anda pilihan untuk menyiarkan maklumat di halaman profil Facebook anda tentang aktiviti anda di laman web kami yang menggunakan perkhidmatan ini supaya anda dapat berkongsi aktiviti anda dengan orang lain dalam rangkaian anda.


 3. Pengkomputeran Mudah Alih: Beberapa laman web dan sumber dalam talian kami direka khusus untuk digunakan pada peranti pengkomputeran mudah alih. Beberapa versi laman web mudah alih kami mungkin memerlukan anda log masuk dengan akaun pengguna anda untuk laman web tersebut. Maklumat tentang penggunaan versi mudah alih laman web anda akan dikaitkan dengan akaun pengguna anda. Beberapa laman web dan sumber dalam talian kami membolehkan anda memuat turun aplikasi (app), widget atau alat-alat lain yang anda boleh gunakan pada peranti mudah alih atau peranti pengkomputeran anda yang lain. Beberapa aplikasi ini boleh menyimpan maklumat pada peranti mudah alih anda atau peranti lain. Aplikasi-aplikasi ini boleh menghantar maklumat peribadi kepada kami, atau orang lain yang bekerja untuk kami, bagi membolehkan anda mengakses akaun pengguna anda atau untuk membolehkan kami menjejaki cara alat-alat ini digunakan, seperti betapa kerap anda menggunakannya serta ciri-ciri yang anda pilih. Beberapa aplikasi ini membolehkan anda menghantar laporan e-mel dan maklumat lain. Kami boleh menggunakan maklumat peribadi atau tidak dapat dikenal pasti yang dihantar kepada kami untuk menambahbaikkan aplikasi ini, untuk membangunkan alat-alat baharu, untuk peningkatan kualiti dan seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini atau dalam notis lain yang kami sediakan.

  Jika anda menggunakan versi lama salah satu aplikasi kami, aplikasi tersebut mungkin mempunyai fungsi untuk menilai bagaimana ia digunakan dengan membolehkan penghantaran data kepada Flurry, iaitu penyedia perkhidmatan analitik. Data yang dikumpulkan merangkumi cara anda menggunakan aplikasi pada peranti anda iaitu seperti ciri-ciri yang anda paling kerap gunakan. Jika anda tidak ingin Flurry menjejaki penggunaan aplikasi pada peranti anda, anda boleh memilih untuk keluar.

Adakah kami menggabungkan maklumat peribadi?

Selaras dengan tujuan yang dikenalpasti dan standard yang ditetapkan dalam dasar ini dan notis privasi yang terpakai yang telah disediakan, dalam beberapa kes, kami menggabungkan dan menggunakan maklumat peribadi yang dikongsi oleh individu dengan kami melalui pelbagai perkhidmatan dan saluran-saluran, seperti telefon, kaji selidik, laman web dan sumber dalam talian dan komunikasi lain, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kami sediakan.

Apakah pilihan anda terhadap cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tentang anda?

Anda mempunyai empat kategori untuk dipilih. Ini termasuk:

 1. Tiada pengumpulan maklumat peribadi: Anda boleh memilih untuk tidak memberikan sebarang maklumat peribadi kepada kami melalui dalam talian dengan memilih untuk tidak memasukkan maklumat peribadi pada borang atau medan data di laman web kami, dan dengan tidak menggunakan sebarang perkhidmatan peribadi yang disediakan oleh sumber-sumber dalam talian kami. Walau bagaimanapun, beberapa sumber dalam talian kami hanya tersedia untuk individu-individu yang menyediakan maklumat peribadi atau yang menggunakan perkhidmatan peribadi.

 2. Pembatasan dan pilihan mengenai kegunaan dan pendedahan untuk tujuan lain: Beberapa sumber dalam talian kami boleh meminta kebenaran anda untuk menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tentang anda untuk memasukkan anda dalam senarai hubungan kami, untuk membolehkan anda menyenaraikan diri anda dalam direktori atau sumber media sosial, dan untuk mengenal pasti dan menawarkan perkhidmatan tambahan dan promosi yang kami percaya anda mungkin minat. Anda boleh mengehadkan penggunaan maklumat peribadi tentang anda dengan menanda atau memadamkan tanda pada pilihan yang disediakan pada masa anda memasukkan maklumat tersebut atau yang kami mungkin sediakan kepada anda pada masa akan datang. Di samping itu, anda boleh menukar pilihan komunikasi anda (seperti memilih keluar daripada komunikasi yang anda minta sebelum ini) dengan menghubungi kami di alamat yang paling relevan kepada anda.

 3. Pembatasan dan pilihan untuk penjejakan: Sumber-sumber dalam talian kami yang menggunakan teknologi penjejakan, seperti kuki, untuk mengingati pilihan dan pilihan peribadi anda, membolehkan anda memilih sama ada anda inginkan kami menggunakan teknologi sedemikian untuk mengingatkan anda, atau memberikan perkhidmatan tambahan kepada anda, dengan menanda atau memadamkan tanda pilihan yang disediakan semasa pendaftaran, atau pada masa anda memasukkan maklumat peribadi ke dalam borang atau medan data. Di Amerika Syarikat, jika anda meninggalkan salah satu laman web kami tanpa menjadi pengguna berdaftar, kami boleh menggunakan kuki seiring dengan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan ke komputer anda atau peranti elektronik lain untuk mengingatkan anda tentang laman web kami yang telah anda lawati sebelumnya. Sumber dalam talian kami tidak mengehadkan penggunaan teknologi penjejakan yang tidak dapat dikenal pasti bagi pengguna individu. Pengguna individu boleh mengawal penggunaan teknologi penjejakan tertentu, seperti kuki, melalui kebanyakan penyemak imbas Internet. Beberapa pelayar internet membolehkan anda mengehadkan atau melumpuhkan penggunaan kuki untuk laman web individu. Pelayar lain membolehkan anda memilih tetapan kuki untuk semua laman web yang anda layari. Sekiranya anda bimbang tentang penggunaan teknologi kuki, sila lihat Komitmen Privasi Kuki Kami untuk maklumat lanjut mengenai kuki dan bagaimana anda boleh mengawalnya.

  Sekiranya anda ingin memilih untuk tidak dijejak bagi tujuan pengiklanan, anda boleh melakukannya dengan mengikuti pilihan yang disediakan oleh:


  Untuk maklumat lanjut mengenai cara melumpuhkan penjejakan untuk pelayar web dan peranti mudah alih tertentu, kunjungi http://allaboutdnt.com/.


 4. Komunikasi e-mel: Anda boleh memilih untuk menerima e-mel pilihan dan komunikasi lain dari kami dengan mendaftar atau melanggan komunikasi ini di laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain. Sekiranya anda tidak mahu menerima komunikasi e-mel pilihan, anda boleh memilih keluar dengan melayari laman web atau sumber-sumber dalam talian lain yang anda langgan, jika ada, dan mengemas kini pilihan komunikasi e-mel anda, atau anda boleh mengikuti arahan menamatkan langganan atau pilih keluar daripada komunikasi e-mel yang anda terima daripada kami. Anda juga boleh pilih keluar dengan menghubungi kami di alamat yang paling relevan kepada anda. Sekiranya anda tidak mahu kami mengesahkan sama ada anda telah membaca komunikasi e-mel tertentu yang kami hantar kepada anda, anda boleh memilih untuk keluar daripada penjejakan komunikasi e-mel dengan memilih untuk menolak sama sekali penerimaan komunikasi e-mel dengan menggunakan pendekatan yang diterangkan di atas. Dalam sesetengah kes, kami tidak akan dapat mematikan penjejakan e-mel dan masih menghantar komunikasi kepada anda.

 5. Jika anda memilih untuk memberitahu rakan tentang salah satu laman web atau sumber dalam talian dengan menggunakan ciri rujukan e-mel kami, kami akan memberikan maklumat mengikut konteks tentang bagaimana ciri-ciri tersebut menggunakan maklumat peribadi. Secara umum, ciri rujukan e-mel kami tidak menyimpan nama atau alamat e-mel individu yang anda hantar pautan ke laman web kami atau sumber dalam talian.

Siapa akan mendapat akses kepada maklumat peribadi tentang anda?

Maklumat peribadi tentang anda boleh diakses oleh Merck & Co., Inc. (Rahway, NJ, Amerika Syarikat), termasuk subsidiari, bahagian dan kumpulannya di seluruh dunia, dan kepada individu dan organisasi yang menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk dan mengikut arahan kami. Penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi oleh individu dan organisasi luar yang bertindak bagi pihak kami ditentukan oleh perjanjian yang memerlukan maklumat peribadi dilindungi dengan sewajarnya. Maklumat peribadi tentang anda hanya akan digunakan dan didedahkan oleh kami dan individu-individu serta organisasi-organisasi yang bekerja bagi pihak kami, dalam cara yang selaras dengan dasar ini, notis privasi lain yang terpakai, dan yang dibenarkan atau dikehendaki dengan jelas oleh undang-undang, peraturan dan pengawalseliaan yang berkenaan.

Adakah kami berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga?

Secara amnya, kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi tentang anda kecuali seperti yang dijelaskan dalam dasar ini dan pemberitahuan privasi berkenaan lain, namun keadaan mungkin timbul di mana kami boleh, atas alasan perniagaan, memutuskan untuk menyusun semula atau melucutkan hak perniagaan kami melalui penjualan, penggabungan atau pengambilalihan. Dalam keadaan ini, maklumat peribadi boleh dikongsi dengan pembeli sebenar atau prospektif. Kami akan mendapatkan jaminan bertulis bahawa maklumat peribadi akan dilindungi dengan sewajarnya dalam keadaan ini. Selaras dengan Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Global, kami, kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi tentang anda, termasuk alamat e-mel anda, untuk melaporkan kepada pihak berkuasa kerajaan, kepada pihak-pihak dalam prosiding undang-undang yang relevan sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah atau tribunal pengadilan setakat yang diperlukan atau secara sangat jelas dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam dasar ini atau Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan Globalkami, maklumat peribadi tentang anda tidak akan dikongsi tanpa kebenaran anda.

Bagaimanakah kami menjamin maklumat peribadi?

Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi, berdasarkan kesensitifan, kerana ia dikumpulkan dan dihantar antara komputer atau peranti anda dan sumber dan pelayan dalam talian kami, serta melindungi maklumat peribadi dalam pemilikan kami daripada akses, pendedahan, pindaan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Adalah tanggungjawab peribadi anda untuk mendapatkan salinan kata laluan dan kod akses yang berkaitan untuk sumber dalam talian kami sendiri.

Bagaimana kami melindungi privasi kanak-kanak?

Secara amnya, laman web dan sumber dalam talian kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak dan kebanyakan perkhidmatan dalam talian yang kami tawarkan direka untuk individu yang berusia 18 tahun ke atas. Di mana permintaan maklumat tentang ubat dibenarkan oleh undang-undang, individu-individu yang meminta maklumat mengenai ubat yang ditunjukkan untuk penggunaan kanak-kanak mestilah berusia 18 tahun atau lebih.

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Sekiranya anda merupakan seorang ibu bapa atau penjaga yang mendapat tahu bahawa kami telah mengumpul maklumat daripada anak anda, sila hubungi Pejabat Privasi untuk meminta pengeluarannya.

Dari semasa ke semasa, beberapa laman web kami dan sumber-sumber dalam talian lain mungkin menyediakan ciri pilihan untuk kanak-kanak. Apabila kami menawarkan ciri-ciri tersebut, kami akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan persetujuan ibu bapa yang dapat disahkan diperoleh sebelum pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi daripada kanak-kanak.

Bagaimana saya boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi mengenai saya?

Untuk mendapatkan akses kepada maklumat peribadi tentang anda yang dikumpulkan secara dalam talian, dan untuk memastikannya tepat, lengkap dan terkini, atau meminta pemadaman, anda boleh menghubungi kami di alamat yang paling relevan kepada anda. Dalam sesetengah kes, di mana kami dikehendaki menyimpan maklumat mengikut undang-undang atau peraturan, atau untuk terus menguruskan perkhidmatan yang anda minta, atau untuk memastikan kami memenuhi pilihan anda, atau untuk tujuan perniagaan yang perlu, kami mungkin tidak dapat memadamkan maklumat peribadi tertentu tentang anda. Di mana ia disediakan, anda juga boleh mengemas kini maklumat peribadi tentang anda dalam talian dengan mengubah maklumat yang anda telah masukkan dalam borang atau medan data di laman web kami. Di mana ia dibenarkan oleh undang-undang atau Dasar Peraturan Privasi Merentasi Sempadan kami, keupayaan anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi akan terhad jika akses dan pembetulan akan: menghalang keupayaan kami untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau etika, menghalang keupayaan kami untuk menyiasat, membuat atau mempertahankan tuntutan undang-undang, menyebabkan pendedahan maklumat peribadi tentang pihak ketiga, menyebabkan pelanggaran kontrak atau pendedahan rahsia perdagangan atau maklumat perniagaan proprietari lain yang dimiliki oleh kami atau pihak ketiga.

Berapa lamakah kami menyimpan maklumat peribadi?

Kami secara amnya menyimpan maklumat peribadi selama ia diperlukan dengan sewajarnya untuk tujuan perniagaan atau tujuan ia dikumpulkan dan tempoh anda menggunakan laman web, aplikasi dan alat-alat dalam talian kami yang berkaitan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin dikehendaki menyimpan maklumat untuk tempoh masa yang lebih lama berdasarkan undang-undang atau peraturan yang terpakai untuk perniagaan kami, seperti peraturan terpakai mengenai statut pembatasan atau untuk tujuan perniagaan lain yang perlu. Jika mungkin, kami berhasrat untuk menyiarkan maklumat atau menghapuskan pengecam yang tidak perlu daripada rekod yang kami mungkin perlu simpan melampaui tempoh pengekalan asal.

Apakah alamat hubungan kami untuk pertanyaan privasi?

Sekiranya anda ada pertanyaan tentang dasar ini atau pengumpulan maklumat, amalan penggunaan dan pendedahan, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di Pejabat Privasi Global MSD atau di alamat yang paling relevan kepada anda. Anda boleh mengakses senarai alamat ini dalam talian di http://www.msd.com/contact/contacts.html. Apabila anda menghubungi kami, sila ambil perhatian nama laman web atau sumber dalam talian lain yang anda gunakan atau yang anda berikan maklumat peribadi, serta jenis maklumat yang anda berikan. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk bertindak segera dalam tempoh 20 hari bekerja atau kurang kepada permintaan, pertanyaan atau kebimbangan yang anda mungkin ada berhubung akses kepada maklumat peribadi tentang anda yang terkumpul dalam talian atau penggunaan maklumat peribadi tentang anda oleh kami.

Kami mungkin menghubungi anda untuk mendapatkan maklumat susulan dan mungkin berkongsi pertanyaan anda dengan individu-individu lain dalam syarikat kami atau bekerja untuk kami yang bertanggungjawab untuk fungsi yang berkaitan dengan subjek pertanyaan anda. Kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang atau Dasar Privasi Peraturan Merentasi Sempadan kami, kami tidak dapat memastikan maklum balas kepada pertanyaan atau komen mengenai topik yang tidak berkaitan dengan dasar ini atau amalan privasi kami.

Bagaimanakah anda akan tahu sama ada kami telah mengemas kini dasar ini?

Kami mungkin mengemas kini dasar ini secara berkala. Kami berhak mengubah, menambah atau mengeluarkan sebahagian daripada pernyataan privasi ini mengikut budi bicara kami. Jika kami memutuskan untuk menukar dasar ini, kami akan memaparkan perubahan tersebut di laman web ini supaya anda sentiasa tahu apa maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami boleh menggunakan maklumat itu, dan sama ada kami akan mendedahkannya kepada sesiapa sahaja. Sekiranya perubahan yang kami buat kepada dasar adalah penting, kami juga boleh memaparkan notis di laman web www.msd.com/privacy sebelum tarikh penguatkuasaan perubahan, atau, dalam beberapa kes, boleh memberi notis tentang perubahan melalui e-mel. Pengemaskinian terakhir dasar ini adalah pada 30 April 2018.