worldwide

worldwide

Veri denetleyicisi/denetleyicileri aşağıda gösterilen kişisel bilgilerinizin toplanmasından ve işlenmesinden sorumludur:

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199

Levent 199 Ofis Bloğu Kat: 13, 34394 Levent-İstanbul

1. Veri İşleme için Yasal Dayanak: Kişisel bilgileri, kendi Gizlilik Bildirimimiz de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleriz.

Kişisel bilgileri işlemenin yasal dayanakları aşağıda belirtilen özellikteki işlemleri içerir:

  • Sizinle yukarıda belirtilen tüzel kişilik(ler) arasındaki sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan,
  • Size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak ve web sitelerimizi kullanabilmeniz için sizi tanımlayabilmemiz için gerekli olan,
  • Yasal gerekliliklere uymak (örneğin, geçerli muhasebe kurallarına uymak ve kanun uygulayıcıya zorunlu açıklamalar yapmak) için gerekli olan,
  • Sizinle ilişkimizi yönetmek; web sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi veya farmakovijilans gibi yasal gereklilikleri geliştirmek adına güvenlik koruması sağlamak gibi meşru ticari amaçlar için gerekli olan, ve
  • Yerel yönetmeliklerde ilgili ve bunlara göre gerekli olduğunda (örneğin, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizinle iletişim kurmak ve size pazarlama bilgileri sağlamak için) sizin izninize dayanan.

Onayınız, uygulanabildiği yerlerde, daha sonra mesajların içinde yer alan bağlantıyı kullanarak veya Global Gizlilik Ofisi ile iletişim kurularak herhangi bir zamanda geri çekilebilir. İzninizin daha sonra geri çekilmesi, izin geri çekilmeden önce yapılan izne dayalı işlemlerin yasallığını etkilemez.

Bazı durumlarda, size tüm ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlayabilmemiz ve web sitemizin bazı özelliklerini kullanabilmeniz için yukarıda sözü edilen kişisel bilgileri sağlamanız istenebilir.

2. Kişisel Bilgilerin Uluslararası Aktarımı:

Kişisel verileriniz, ihtiyaç duyulduğunda, kendi ülkenizle aynı düzeyde veri koruması sağlayamayacak ülkeler de dahil olmak üzere, ABD’de ve dünyanın diğer ülkelerinde bulunan MSD tüzel kişiliklerine ve üçüncü taraflara açıklanabilir. Kişisel bilgilerinizin gerektiği gibi korunmasını ve haklarınıza saygı gösterilmesini sağlamak için Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR), ABD/AB ve ABD/İsviçre Gizlilik Kalkanı Sertifikası, AB onaylı veri koruma sözleşmesi hükümleri veya APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Sertifikası gibi uygun güvenlik ve uyumluluk mekanizmalarını uygulamaya aldık. Ek olarak, kişisel bilgilerinizin alıcıları yasal olarak bağlayıcı çerçeve yoluyla gizlilik görevlerine tabidir. Bu önlemler ve bunların sağladığı haklar hakkında daha fazla bilgiye Global Gizlilik Ofisi ile iletişim kurarak ulaşabilirsiniz.

3. Profil Oluşturma ve Otomatik Karar Verme:

Size sağladığımız bilgileri özelleştirmek için profil oluşturmayı devreye aldığımızda veya veri işleme faaliyetlerimizi desteklemek için otomatik karar verme teknolojilerini kullandığımızda, sizi bilgilendireceğiz . Uygulanabildiği durumlarda, bu tür kararları vermek için kullanılan mantık hakkında daha fazla bilgi almak için Global Gizlilik Ofisi ile iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda, itiraz etme veya bu karar için MSD uzman incelemesi isteme hakkınızı kullanabilirsiniz.

4. Haklarınız:

Bilgilere erişme veya bunları düzeltme hakkına ek olarak, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme, kendi kişisel bilgilerinizin silinmesini ve taşınabilirliğini talep etme hakkına sahipsiniz. Talep göndermek için Global Gizlilik Ofisi ile iletişime geçin. İhtiyaç duyulması halinde ve uygulanabildiğinde, yerel Veri Koruma İdaresi’ne şikayet gönderme hakkınız da vardır.

Global Gizlilik Ofisi bağlantısı, kişisel bilgileri işlemek ile ilgili soruşturma başlatmak ve/veya şikayette bulunmak veya Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde, MSD’nin BCR’lerinde belirtilen özel hakları kullanmak için de kullanılabilir.

Kişisel bilgilerinizi kullanımımızla veya haklarınızın kullanımına verdiğimiz yanıtla ilgili ilave endişeleriniz varsa, yerel veri korumayı Denetleme makamına veya yerel mahkemeye şikayette bulunma olanağınız vardır.