worldwide

worldwide

Upravljavec podatkov z odgovornostjo zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov je naveden spodaj:

  • Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
  • Ameriška ulica 2
  • 1000 Ljubljana

1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Osebne podatke obdelujemo z namenom, predstavljenim v naši Politiki zasebnosti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov vključuje obdelavo, ki je:

  • Potrebna za izvedbo pogodbe med vami in subjektom(i), navedenim(i) zgoraj;
  • Potrebna za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate, ter za vašo identifikacijo in avtentikacijo, ki vam omogočata uporabo naših spletnih strani;
  • Potrebna za zagotavljanje skladnosti s pravnimi zahtevami (npr. za skladnost z veljavnimi računovodskimi pravili in za obvezna razkritja organom kazenskega pregona);
  • Potrebna za zakonite poslovne namene, npr. za upravljanje našega razmerja z vami, zagotavljanje zaščite varnosti, izboljšanje naših spletnih strani, izdelkov in storitev ali za regulativne zahteve, npr. farmakovigilanco;
  • Utemeljena na vašem soglasju, kjer je to potrebno in kjer to zahtevajo lokalni predpisi (npr. za komunikacijo z vami o naših izdelkih in storitvah ter za posredovanje tržnih informacij).

Kjer je to primerno, lahko vaše soglasje kadar koli prekličete z uporabo mehanizma v prejetih sporočilih ali tako, da stopite v stik z Globalno službo za zagotavljanje zasebnosti. Preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi soglasja pred njegovim preklicem.

V nekaterih primerih nam boste morali osebne podatke morebiti posredovati, kakor je opisano zgoraj, da vam bomo lahko nudili vse naše izdelke in storitve ter da boste sami lahko uporabljali nekatere funkcije na naši spletni strani.

2. Mednarodni prenosi osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke lahko po potrebi razkrijemo podružnicam družbe MSD ali tretjim osebam, ki se nahajajo v ZDA in drugih državah izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega področja (EGP), vključno z državami, ki ne nudijo enake ravni varovanja podatkov kot vaša matična država. Vpeljali smo ustrezne mehanizme za zagotavljanje varnosti in skladnosti s pravili, s katerimi so vaši osebni podatki primerno zaščiteni in vaše pravice spoštovane; primer tega so Zavezujoča poslovna pravila (BCR), Zasebnostni ščit EU–ZDA in Švica–ZDA ali pogodbene klavzule o varstvu podatkov, ki jih je odobrila EU. Obenem so prejemniki vaših osebnih podatkov dolžni spoštovati načela zasebnosti v pravno zavezujočem okviru. Več informacij o teh ukrepih in pravicah, ki vam jih podeljujejo, lahko pridobite tako, da stopite v stik z Globalno službo za zagotavljanje zasebnosti.

3. Ustvarjanje profilov in avtomatizirano sprejemanje odločitev:

Obveščeni boste, ko bomo z namenom prilagoditve podatkov, ki smo vam jih posredovali, vpeljali mehanizme za ustvarjanje profilov, ali ko bomo za podporo naših dejavnosti v okviru obdelave podatkov uporabili tehnologijo za avtomatizirano sprejemanje odločitev. Kjer je to ustrezno, lahko več informacij o logiki sprejemanja tovrstnih odločitev pridobite tako, da se obrnete na Globalno službo za zagotavljanje zasebnosti. Prav tako lahko uveljavite svojo pravico do ugovora ali zahtevate, da strokovnjak v družbi MSD pregleda tovrstno odločitev.

4. Vaše pravice:

Poleg pravice do dostopa in popravka podatkov imate lahko v skladu z veljavnim zakonom tudi pravico do ugovora, zahteve za omejitev obdelave vaših osebnih podatkov ter zahteve za izbris in prenosljivost vaših osebnih podatkov. Prosimo vas, da uporabite ta obrazec za vse zahtevke, povezane z vašimi osebnimi podatki, ki jih imamo shranjene.

Povezavo do Globalno službo za zagotavljanje zasebnosti lahko uporabite tudi za oddajo poizvedb in/ali vlaganje pritožb, povezanih z obdelavo osebnih podatkov ali za uveljavljanje specifičnih pravic, navedenih v naši v okviru zavezujočih poslovnih pravil družbe MSD.

Če imate glede naše uporabe osebnih podatkov ali našega odziva na uveljavljanje vaših pravic dodatne pomisleke, lahko vložite pritožbo pri lokalnem nadzornem organu za varstvo podatkov ali, po potrebi, na lokalnem sodišču.