worldwide

worldwide

Controlorul de date responsabil cu colectarea și prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal este după cum urmează:

  • Merck Sharp & Dohme (MSD) Romania SRL
  • Bucharest Business Park Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 1A, Corp C, Etaj 3, Bucuresti, Sector 1 Romania

1. Temei legal pentru prelucrarea datelor: Noi prelucrăm informațiile cu caracter personal în scopurile expuse în Politica noastră de confidențialitate.

Temeiul legal pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal include prelucrarea care este:

  • necesară pentru îndeplinirea contractului între dvs. și entitatea (entitățile) menționate mai sus,
  • necesară pentru a vi se furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă identifica și autentifica așa încât să puteți utiliza siturile noastre web;
  • necesară pentru a respecta cerințele legii (de exemplu, pentru a respecta regulamentele contabile în vigoare și pentru a face dezvăluirile necesare reprezentanților legii);
  • necesară pentru scopuri legitime de afaceri, de exemplu, pentru a gestiona relația noastră cu dvs.; pentru a asigura protecția securității, a îmbunătăți site-urile noastre web, ca și produsele și serviciile noastre, sau cerințele de reglementare cum este farmacovigilența;
  • pe baza consimțământului dvs. acolo unde este cazul și după cum este impus de reglementările locale (de exemplu, pentru a vă notifica asupra produselor și serviciilor noastre și a vă furniza informații de marketing).

După caz, consimțământul dvs. poate fi retras ulterior în orice moment prin utilizarea mecanismului încorporat în mesajele primite sau contactând Biroul global de Confidențialitate. Retragerea ulterioară a consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În anumite cazuri, vi se poate cere să ne furnizați informații cu caracter personal așa cum se descrie mai sus pentru ca noi să putem să vă furnizăm toate produsele și serviciile noastre, și pentru ca dvs. să puteți utiliza anumite capabilități ale siturilor noastre web.

2. Transferul internațional de informații cu caracter personal:

Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite după caz unor entități MSD și unor terțe părți aflate în Statele Unite și în alte țări în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European („SEE”), inclusiv în țări care este posibil să nu ofere același nivel de protecție a datelor ca țara dvs. Am implementat măsuri de securitate corespunzătoare și mecanisme de conformitate pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate conform normelor și că drepturile dvs. sunt respectate; între altele, Regulamentele executorii ale companiei (Binding Corporate Rules, BCR), Scutul de confidenţialitate SUA ─ Elveţia sau clauzele contractuale de protecție a datelor aprobate de UE. În plus, recipienții informațiilor dvs. cu caracter personal vor respecta obligația de confidențialitate conform unui cadru cu efecte juridice. Mai multe informații despre aceste măsuri și drepturile dvs. în temeiul acestora pot fi obținute contactând Biroul global de Confidențialitate.

3. Stabilirea profilurilor și luarea automată a deciziilor:

Vă vom informa când implementăm mecanisme de stabilire a profilurilor pentru a personaliza informațiile pe care vi le furnizăm sau când utilizăm tehnologii de luare a deciziilor pentru a asista activitățile noastre de prelucrare a datelor. Dacă este cazul, se pot obține mai multe informații despre logica folosită pentru a lua aceste decizii contactând Biroul global de Confidențialitate. Puteți de asemenea să vă exercitați dreptul de a ridica obiecții sau de a solicita o evaluare de către un expert MSD a unei asemenea decizii.

4. Drepturile dvs.:

Pe lângă dreptul de a accesa și corecta informațiile, puteți fi îndreptățit(ă), conform legislației aplicabile, să vă opuneți sau să cereți restrângerea prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal și să cereți ștergerea și portabilitatea informațiilor dvs. cu caracter personal. Va rugam sa utilizati acest formular pentru orice solicitare legata de datele dvs. cu caracter personal pe care le detinem.

Link-ul către Biroul global de Confidențialitate poate fi utilizat și pentru a iniția solicitări și/sau a trimite plângeri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sau de exercitarea unor drepturi specifice oferite dvs. de către BCR-urile MSD după cum se stipulează în politica noastră de confidențialitate.

Dacă aveți nelămuriri suplimentare legate de felul în care utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal sau de răspunsul nostru la exercitarea oricăror drepturi legale ale dvs., aveți posibilitatea de a înainta o plângere către autoritatea de supervizare locală pentru protecția datelor sau către tribunalul local, după caz.