worldwide

worldwide

Voditelji obrade odgovorni za skupljanje i obradu Vaših osobnih podataka su navedeni ispod:

  • Merck Sharp & Dohme d.o.o.
  • Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

1. Pravna osnova za obradu podataka: Mi obrađujemo osobne informacije za svrhe navedene u našoj Politici privatnosti.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka uključuje obradu koja je:

  • (i) obvezna za ispunjavanje ugovora između Vas i iznad navedenog (navedenih) entiteta;
  • (ii) obvezna kako bi Vam se pružile usluge koje ste tražili i identificiralo Vas se i provjerilo da biste mogli koristiti naše web stranice;
  • (iii) obvezna kako bi se zadovoljili pravni propisi (npr. kako bi se postupilo u skladu s pravilima računovodstva i kako bi se obavila obvezna otkrivanja podataka tijelima za provedbu zakona);
  • (iv) obvezna za legitimne poslovne svrhe, na primjer, za upravljanje našim odnosom s Vama, za osiguranje sigurnosti, poboljšanje naših web stranica, proizvoda i usluga ili za zakonske obveze kao je farmakovigilancija;
  • (v) Na temelju Vašeg pristanka, gdje je potrebni u skladu sa zahtjevima lokalnih propisa (na primjer, da bi Vam se mogle poslati obavijesti o našim proizvodima i uslugama i da bi Vam se poslali promidžbeni materijali).

Gdje je primjenjivo, Vaš pristanak se može naknadno povući u bilo kojem trenutku pomoću mehanizma ugrađenog u primljene poruke ili ako se obratite Globalnom odjelu za zaštitu privatnost. Naknadno povlačenje Vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrade na temelju pristanka prije nego što je bio povučen.

U nekim slučajevima, možda ćete biti zamoljeni da nam date osobne informacije kao što je opisano iznad kako bismo mi mogli Vama ponuditi sve proizvode i usluge, te kako biste mogli neometano koristiti naše web stranice.

2. Međunarodni transfer i osobni podaci:

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni prema potrebi entitetima MSD-a i trećim stranama koje se nalaze izvan Sjedinjenih Država ili drugih zemalja izvan Europske Unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area, EEA) uključujući i zemlje koje možda ne nude istu razinu zaštite podataka kao i Vaša zemlja. Uveli smo odgovarajuće mehanizme za sigurnost i pridržavanje propisa kako bi osigurali da su Vaši osobni podaci zaštićeni kako treba i da su Vaša prava poštovana; kao što su Obvezujuća pravila korporacije (Binding Corporate Rules, BCR), USA/Švicarska Certifikat o zaštiti privatnosti ili EU ugovorne klauzule o zaštiti podataka. Pored toga, primatelji Vaših osobnih podataka obvezani su na tajnost putem obvezujućih zakonskih propisa. Više informacija o tim mjerama i Vašim pravima u skladu s njima može se dobiti kontaktiranjem Globalnog odjela za zaštitu privatnosti.

3. Profiliranje i automatsko donošenje odluka:

Obavijestiti ćemo Vas ako uvedemo mehanizme profiliranja kako bismo prilagodili podatke koje smo Vam dali ili kad koristimo tehnologije za automatsko donošenje odluka koje pomažu pri našim aktivnostima obrade podataka. Gdje je primjenjivo, više informacija o logici korištenoj za donošenje takvih odluka moći će se dobiti od Globalnog odjela za zaštitu privatnost. Možete slobodno zatražiti svoja prava na prigovor ili zatražiti da MSD da stručno mišljenje o takvoj odluci.

4. Vaša prava:

Pored prava na pristup i ispravljanju informacija, možete imati i pravo da u skladu s primjenjivim zakonom prigovorite ili zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih informacija, te da zatražite brisanje i prenosivost Vaših vlastitih osobnih podataka. Molimo vas da koristite ovaj obrazac za sve zahtjeve u vezi svojih osobnih podataka koje imamo.

Poveznica na Globalni odjel za zaštitu privatnosti može se također koristiti za započinjanje upita i/ili podnošenje žalbi u vezi obrade osobnih podataka ili zahtijevanja prava prema MSD-ovom BRC-u kao što je navedeno u našoj Politici privatnosti.

Ako Vas još nešto brine u vezi uporabe Vaših osobnih podatka ili našeg odgovora na Vaš zahtjev za poštivanjem Vaših prava, može predati žalbu Vašoj lokalnoj vlasti za zaštitu podataka ili lokalnom sudu, prema situaciji.